Dosje javnega naročila 007833/2018
Naročnik: OBČINA BOVEC, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec
Gradnje: Izgradnja Ribiške hiše v Kalu-Koritnici - 1. faza (v okviru operacije Ribiška hiša/BREKA1)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 303.943,80 EUR

JN007833/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.11.2018
JN007833/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.12.2018
JN007833/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.01.2019
JN007833/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.02.2019
JN007833/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007833/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230
SI
Bovec
Slovenija
Cecilija Avsenik
cecilija.avsenik@bovec.si
+386 53841912

Internetni naslovi
http://www.obcina.bovec.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/284031/BREKA1.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5341
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja Ribiške hiše v Kalu-Koritnici - 1. faza (v okviru operacije Ribiška hiša/BREKA1)
Referenčna številka dokumenta: 4313-08/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradnja novega javnega objekta Ribiške hiše na mestu odstranjene stare mlekarne v vasi Kal-Koritnica pri Bovcu po projektu št. 19/17 izdelovalca Studio M Lidija Manfreda s.p. iz Tolmina.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: vas Kal-Koritnica pri Bovcu
II.2.4 Opis javnega naročila
Prva faza izgradnje, ki je predmet tega javnega naročila, vsebuje izgradnjo objekta do 4. gradbene faze, vključno s končanimi fasadami, izvedbo podpornih zidov terena, izvedbo komunalnih priključkov objekta, dokončno izgradnjo nadstropja objekta ter opremo nadstropja objekta. Pritličje bo namenjeno predstavitvi rib in lovljenja rib v reki Soči, dostopno bo funkcionalno oviranim osebam in bo vsebovalo temu primerne sanitarije in recepcijo. Nadstropje bo dostopno neposredno s terena (S stran), preko vetrolova, zasnovanega v obliki izzidka, ki bo omogočal tudi vstop funkcionalno oviranim osebam. Vsebovalo bo večnamenski prostor, namenjen različnim prireditvam, predstavitvam in predavanjem v okviru delovanja ribiške hiše ter lokalne samouprave, manjšo kuhinjo in sanitarije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
št. 33153-3/2018/11 z dne 8.11.2018, izdala Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.12.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 04.03.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.12.2018   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.11.2018   10:00

Dodatne informacije:
Dela izgradnje Ribiške hiše v Kalu-Koritnici 1. faza se izvajajo prek operacije Ribiška hiša/BREKA1, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Republika Slovenije v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v obdobju 2014-2020.
Ogled predmeta javnega naročila na terenu se izvede po potrebi. Kontaktna oseba ter informacije za vsa vprašanja: projektantka Lidija Manfreda, tel. št. 031/206 643 oz. 05/388 23 54. Dokumentacija je na voljo na vpogled na Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec na dneva 19. 11. in 26. 11. 2018, obakrat od 9.00 do 13.00.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.11.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.11.2018   14:57
Vse zaprošene zahteve so razvidne iz projektne dokumentacije PZI za objekt Ribiške hiše, ki je v celoti na voljo kot priloga obvestila o objavi predmetnega javnega naročila na uradni spletni strani Občine Bovec pod zavihkom Javna naročila na povezavi https://obcina.bovec.si/seznam-javnih-narocil/objavljeno/ . Portal JN ne omogoča nalaganje tako obsežnih datotek, zato so te naložene na občinski spletni povezavi (format ZIP).
Finalizacija pritličja in zunanja ureditev ni predmet tega javnega naročila.


Datum objave: 16.11.2018   15:04
VPRAŠANJE
Prosim za objavo shem stavbnega pohištva: okna, vrata, fasada.

ODGOVOR
Objava shem stavbnega pohištva je razvidna iz projektne dokumentacije PZI za objekt Ribiške hiše, ki je v celoti na voljo kot priloga obvestila o objavi predmetnega javnega naročila na uradni spletni strani Občine Bovec pod zavihkom Javna naročila na povezavi https://obcina.bovec.si/seznam-javnih-narocil/objavljeno/ .