Dosje javnega naročila 007877/2018
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o., Pameče 177A, 2380 Slovenj Gradec
Blago: Sukcesivna dobava električne energije v obdobju 2019 - 2021
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.582.638,20 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007877/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.11.2018
JN007877/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.11.2018
JN007877/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2018
JN007877/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.01.2019
JN007877/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.01.2019
JN007877/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2019
JN007877/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 31.01.2019
JN007877/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 15.02.2019
JN007877/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 15.02.2019
JN007877/2018-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 19.02.2019
JN007877/2018-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 19.02.2019
JN007877/2018-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 19.02.2019
JN007877/2018-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 19.02.2019
JN007877/2018-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 19.02.2019
JN007877/2018-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 19.02.2019
JN007877/2018-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 19.02.2019
JN007877/2018-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 19.02.2019
JN007877/2018-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 19.02.2019
JN007877/2018-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 19.02.2019
JN007877/2018-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 19.02.2019
JN007877/2018-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 19.02.2019
JN007877/2018-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 19.02.2019
JN007877/2018-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 19.02.2019
JN007877/2018-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.04.2019
JN007877/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.05.2019
JN007877/2018-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 18.07.2019
JN007877/2018-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 18.07.2019
JN007877/2018-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 18.07.2019
JN007877/2018-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.07.2019
JN007877/2018-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 09.08.2019
JN007877/2018-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 09.08.2019
JN007877/2018-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 09.08.2019
JN007877/2018-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2019
JN007877/2018-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2019
JN007877/2018-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2019
JN007877/2018-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2019
JN007877/2018-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2019
JN007877/2018-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2019
JN007877/2018-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2019
JN007877/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.08.2019
JN007877/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.08.2019
JN007877/2018-Pog32 - Pogodba, objavljeno dne 29.08.2019
JN007877/2018-Pog33 - Pogodba, objavljeno dne 30.08.2019
JN007877/2018-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.10.2019
JN007877/2018-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2019
JN007877/2018-Pog34 - Pogodba, objavljeno dne 09.01.2020
JN007877/2018-Pog35 - Pogodba, objavljeno dne 09.01.2020
JN007877/2018-Pog36 - Pogodba, objavljeno dne 09.01.2020
JN007877/2018-Pog37 - Pogodba, objavljeno dne 09.01.2020
JN007877/2018-Pog38 - Pogodba, objavljeno dne 09.01.2020
JN007877/2018-Pog39 - Pogodba, objavljeno dne 09.01.2020
JN007877/2018-Pog40 - Pogodba, objavljeno dne 09.01.2020
JN007877/2018-Pog41 - Pogodba, objavljeno dne 09.01.2020
JN007877/2018-Pog42 - Pogodba, objavljeno dne 09.01.2020
JN007877/2018-Pog43 - Pogodba, objavljeno dne 09.01.2020
JN007877/2018-Pog44 - Pogodba, objavljeno dne 09.01.2020
JN007877/2018-Pog45 - Pogodba, objavljeno dne 09.01.2020
JN007877/2018-Pog46 - Pogodba, objavljeno dne 09.01.2020
JN007877/2018-Pog47 - Pogodba, objavljeno dne 09.01.2020
JN007877/2018-Pog48 - Pogodba, objavljeno dne 09.01.2020
JN007877/2018-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.02.2020
JN007877/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.04.2020
JN007877/2018-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007877/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 220-503176
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o.
Pameče 177A
2380
SI033
Slovenj Gradec
Slovenija
info@komusg.si
+386 28812022

Internetni naslovi
http://www.komusg.si

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šolska ulica 5
2380
SI
Slovenj Gradec
Slovenija
info@slovenjgradec.si
+386 28812110

Internetni naslovi
http://www.slovenjgradec.si

OBČINA MISLINJA
Šolska cesta 34
2382
SI
Mislinja
Slovenija
obcina@mislinja.si
+386 28857342

Internetni naslovi
http://www.mislinja.si

KULTURNI DOM SLOVENJ GRADEC
Francetova cesta 5
2380
SI
Slovenj Gradec
Slovenija
info@kulturni-dom-sg.si
+386 28845005

Internetni naslovi
http://www.kulturni-dom-sg.si

JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT SPOTUR SLOVENJ GRADEC, Poslovna enota HOSTEL SLOVENJ GRADEC
Ozare 18
2380
SI
Slovenj Gradec
Slovenija
info@spotur.si
+386 28846283

Internetni naslovi
http://www.spotur.si

GLASBENA ŠOLA SLOVENJ GRADEC
Cankarjeva ulica 5
2380
SI
Slovenj Gradec
Slovenija
glasbena.sola-sg@guest.arnes.si
+386 28841991

Internetni naslovi
http://www.glasbena-sg.si

PRVA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC
Šercerjeva ulica 7
2380
SI
Slovenj Gradec
Slovenija
tajnistvo.ossgprv@guest.arnes.si
+386 28839920

Internetni naslovi
http://www.prva-os-sg.si

DRUGA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC
Kopališka ulica 29
2380
SI
Slovenj Gradec
Slovenija
group1.ossgii@guest.arnes.si
+386 28839940

Internetni naslovi
http://www.druga-os.si

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU
Šmartno pri Slovenj Gradcu 69
2383
SI
Šmartno pri Slovenj Gradcu
Slovenija
os.smartno-sg@guest.arnes.si
+386 26202620

Internetni naslovi
http://os-smartnosg.mojasola.si

OSNOVNA ŠOLA PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU
Podgorje 172
2381
SI
Podgorje pri Slovenj Gradcu
Slovenija
projekt3.ossgpo@guest.arnes.si
+386 70649550

Internetni naslovi
http://www.ospodgorje.si

KNJIŽNICA KSAVERJA MEŠKA SLOVENJ GRADEC
Ronkova ulica 4
2380
SI
Slovenj Gradec
Slovenija
knjiznicasg@sg.sik.si
+386 28839364

Internetni naslovi
http://www.sg.sik.si

KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ
Glavni trg 24
2380
SI
Slovenj Gradec
Slovenija
info.sg@kpm.si
+386 26212522

Internetni naslovi
http://www.kpm.si

KOROŠKA GALERIJA LIKOVNIH UMETNOSTI
Glavni trg 24
2380
SI
Slovenj Gradec
Slovenija
galerija@glu-sg.si
+386 28822131

Internetni naslovi
http://www.glu-sg.si

Center za socialno delo Koroška
Ozka ulica 1
2380
SI
Slovenj Gradec
Slovenija
gp-csd.koros@gov.si
+386 28850100

Internetni naslovi
http://www.csd-slovenjgradec.si

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE BREZOVICA d.o.o.
Kamnik pod Krimom 6
1352
SI
Preserje
Slovenija
info@jkp-brezovica.si
+386 13633020

Internetni naslovi
http://jkp-brezovica.si

VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC
Maistrova ulica 2A
2380
SI
Slovenj Gradec
Slovenija
natasa.pleunik@guest.arnes.si
+386 26209552

Internetni naslovi
http://www.vrtec-sg.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.komusg.si/vsa-javna-narocila/ArticleID/432/Javno-naro%C4%8Dilo-Sukcesivna-dobava-elektri%C4%8Dne-energije-v-obdobju-2019-2021

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5384
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava električne energije v obdobju 2019 - 2021
Referenčna številka dokumenta: JN-21Ka/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava električne energije v obdobju 2019 - 2021 za komunalna podjetja, šole, javne zavode
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI03 - Vzhodna Slovenija, SI033 - Koroška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava električne energije v obdobju 2019 - 2021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.11.2018   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.11.2018   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.11.2018   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o.
Pameče 177A
2380
Slovenj Gradec
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.11.2018   15:24
VPRAŠANJE
Spoštovani!
NAVODILA T II.PONUDBA_13.PONUDBENA CENA:navajate, "cena posameznih postavk, ki jih bo ponudnik navedel v predračunu, bodo fiksne ves čas trajanja okvirnega sporazuma." Prosimo, da točno difinirate obdobje veljavnosti cen, ki jih bomo navedli v predračunu, kajti ne definirate obdobjafiksnosti cen
Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Spoštovani.

Cena bo fiksna za obdobje, kot bo veljala posamezna pogodba, ki bo sklenjena največ za čas, kot bo veljal okvirni sporazum (d 1.1.2019 do 31.12.2021).

Ob oddaji ponudbe boste v predračunu navedli cene za obdobje od 1.1.2019 do 30.6.2019. Za navedeno obdobje od 1.1.2019 do 30.6.2019 bomo sklenili pogodbo, cena po pogodbi pa bo fiksna za obdobje od 1.1.2019 do 30.6.2019.

V vsakokratnem povabilu k oddaji ponudbe bo navedeno novo obdobje za katero boste oddali ponudbo in za navedeno obdobje jamčili fiksnost cene.

Lepo pozdravljeni.Datum objave: 19.11.2018   16:51
VPRAŠANJE
Spoštovani!
NAVODILA T II.PONUDBA_13.PONUDBENA CENA:navajate, "cena posameznih postavk, ki jih bo ponudnik navedel v predračunu, bodo fiksne ves čas trajanja okvirnega sporazuma." Prosimo, da točno difinirate obdobje veljavnosti cen, ki jih bomo navedli v predračunu, kajti ne definirate obdobjafiksnosti cen
Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Spoštovani,

v navodilih ponudnikom bomo spremenili točko 13, ki govori o ponudbeni ceni. Črtali bomo navedbo. "cena posameznih postavk, ki jih bo ponudnik navedel v predračunu, bodo fiksne ves čas trajanja okvirnega sporazuma."
Navedli bomo "cena posameznih postavk, ki jih bo ponudnik navedel v predračunu za posamezno obdobje, ki je bilo navedeno v povabilu k oddaji ponudbe, bodo fiksne ves čas trajanja pogodbe za isto obdobje, kot je bilo predvideno v povabilu k oddaji ponudbe".

Lep pozdrav.Datum objave: 20.11.2018   07:30
VPRAŠANJE
V navodilih t1_finančno zavarovanje določate vrednost menice_znesek 3% ponudbene cene v EUR brez ddv.Prosimo če določite fiksni znesek vrednosti menice v EUR in ne % ponudbene vrednosti,saj nam to otežuje določitev vrednosti ker smo vezani na dostavitev menice kakšen dan prej kot pa se oddaja ponudba s konkurenčnimi cenami.
hvala

ODGOVOR
Spoštovani,

na vašo prošnjo spreminjamo višino menice za resnost ponudbe, in sicer namesto 3% vrednosti ponudbe v EUR (brez DDV), zahtevamo, da predložite menico za resnost ponudbe v višini 4.000 EUR brez DDV.

Naročnik bo danes 20.11.2018 na spletni strani http://www.komusg.si/javna-narocila spremenil

v zvezi z menico za resnost ponudbe:
- navodila ponudnikom, točka 1. I (str. 3)
- navodila ponudnikom, točka 16.1. II (str. 17)
- ponudbena dokumentacija, OBR-6/1

v zvezi z fiksnostjo cene:
- navodila ponudnikom, točka 13. II (str. 16)
Črta se 5 stavek pod točko 13, ki se glasi: "cena posameznih postavk, ki jih bo ponudnik navedel v predračunu, bodo fiksne ves čas trajanja okvirnega sporazuma."
Po novem se 5 stavek pod točko 13 glasi: "cena posameznih postavk, ki jih bo ponudnik navedel v predračunu za posamezno obdobje, ki je bilo navedeno v povabilu k oddaji ponudbe, bodo fiksne ves čas trajanja pogodbe za isto obdobje, kot je bilo predvideno v povabilu k oddaji ponudbe".

Lepo pozdravljeni.