Dosje javnega naročila 007839/2018
Naročnik: KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve čiščenja prostorov Kmetijskega inštituta Slovenije 2018 - 2022
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007839/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.11.2018
JN007839/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.12.2018
JN007839/2018-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.01.2019
JN007839/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007839/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE
Hacquetova ulica 17
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
mag. Marjeta Rebec
marjeta.rebec@kis.si
+386 12805220
+386 12805255

Internetni naslovi
http://www.kis.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://eponudbe.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://eponudbe.si/
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Področje kmetijstva


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve čiščenja prostorov Kmetijskega inštituta Slovenije 2018 - 2022
Referenčna številka dokumenta: 08-70-1/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve čiščenja prostorov Kmetijskega inštituta Slovenije 2018 - 2022
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
90919000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve čiščenja prostorov Kmetijskega inštituta Slovenije 2018 - 2022
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.11.2018   11:45
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.11.2018   11:45
Kraj: www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.11.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.11.2018   11:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za dodatna pojasnila:
1. Pri navedbi pogoja "Ekonomski in finančni položaj" ste zapisali: "Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega obrazca ESPD in s predložitvijo obrazca Ajpes S.BON...". Ali je pri navedbi obrazca ESPD prišlo do napake?
2. Ali moramo ponudbi predložiti dokazila za čistila?

Hvala za vaše odgovore in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Ad 1) Ja pri navedbi ESPD je prišlo do napake. Pravilno se glasi: »Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo obrazca Ajpes S.BON iz katerega so razvidni navedeni podatki oziroma iz primerljivih obrazcev za ponudnike iz tujine (izdelana po standardu Basel II). Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb.«

Ad 2) Ponudnik mora navesti le čistila, ki jih bo uporabljal. Dokazil v tej fazi ni potrebno prilagati. Po potrebi bo naročnik ponudnike za dokazila glede čistil pozval naknadno.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali razumemo pravilno, da je potrebno referenčna potrdila in potrdila za nadzorno osebo samo navesti?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pravilno razumete.Datum objave: 22.11.2018   12:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali prav razumemo, da je potrebno navesti/oddati 3 osebne reference za nadzorno osebo in dva referenčna potrdila objektov/naročnikov?

ODGOVOR
Ne! Navedene reference kadra služijo zgolj kot merilo in ne kot pogoj. V kolikor ponudnik ne predloži ustreznih referenc za zahtevani kader, to še ni razlog za izločitev. Pomeni le, da bo pri merilu referenca kadra prijavljene osebe za nadzor kakovosti prejel 0 točk.

Za dokazovanje sposobnosti ponudnika, pa se zahtevata dva referenčna projekta v skladu z zahtevami naročnika (Pogoj 7.C.1: Tehnična in strokovna sposobnost«).


VPRAŠANJE
Spoštovani,
referenčni pogoj pri poglavju C: Tehnična in strokovna sposobnost v tč.b in sicer referenčna zahteva čiščenje laboratorijskih prostorov v velikosti 800m2 ne omogoča enakopravne obravnave ponudnikov, zato vas pozivamo, da se pogoj zmanjša na 400m2.
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Pogoj je sorazmeren glede na predmet javnega naročanja, zato naročnik vztraja pri zapisanem.