Dosje javnega naročila 007973/2018
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, Polje 40, 6310 Izola - Isola
Blago: Sukcesivna dobava materiala za patologijo
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 219.914,31 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007973/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.11.2018
JN007973/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.12.2018
JN007973/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.12.2018
JN007973/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2019
JN007973/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2019
JN007973/2018-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2019
JN007973/2018-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2019
JN007973/2018-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2019
JN007973/2018-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2019
JN007973/2018-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2019
JN007973/2018-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2019
JN007973/2018-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2019
JN007973/2018-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2019
JN007973/2018-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2019
JN007973/2018-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2019
JN007973/2018-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2019
JN007973/2018-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2019
JN007973/2018-ODL15 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2019
JN007973/2018-ODL16 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2019
JN007973/2018-ODL17 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2019
JN007973/2018-ODL18 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2019
JN007973/2018-ODL19 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2019
JN007973/2018-ODL20 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2019
JN007973/2018-ODL21 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2019
JN007973/2018-ODL22 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2019
JN007973/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.04.2019
JN007973/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.04.2019
JN007973/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 02.04.2019
JN007973/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 02.04.2019
JN007973/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 02.04.2019
JN007973/2018-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 02.04.2019
JN007973/2018-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 02.04.2019
JN007973/2018-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.04.2019
JN007973/2018-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.07.2019
JN007973/2018-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.10.2019
JN007973/2018-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.02.2020
JN007973/2018-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007973/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 223-509625
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Tea Jelačič
javna.narocila@sb-Izola.si
+386 56606852
+386 56606580

Internetni naslovi
http://www.sb-izola

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://sb-izola.si/actuality/jn090dobavamaterialazapatologijo/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5410
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava materiala za patologijo
Referenčna številka dokumenta: JN 090/RN-18
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava materiala za patologijo
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 217.802,90 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: MOLEKULARNA
Številka sklopa: Sklop 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
MOLEKULARNA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 42
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili pogodbe in zakonodaje.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: FORMALIN
Številka sklopa: Sklop 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
FORMALIN
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 42
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili pogodbe in zakonodaje.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: PROTITELESA 1
Številka sklopa: Sklop 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
PROTITELESA 1
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 42
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: PROTITELESA 2
Številka sklopa: Sklop 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
PROTITELESA 2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 42
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili pogodbe in zakonodaje.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: ROCHE VENTANA
Številka sklopa: Sklop 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
ROCHE VENTANA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 42
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: LEICA
Številka sklopa: Sklop 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
LEICA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 42
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili pogodbe in zakonodaje.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: MOLDEX ali enakovredno
Številka sklopa: Sklop 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
MOLDEX ali enakovredno
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 42
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: EPENDORF ali enakovredno
Številka sklopa: Sklop 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
EPENDORF ali enakovredno
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 42
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili pogodbe in zakonodaje.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: BRADLEY PRODUCT - enakovredno
Številka sklopa: Sklop 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
BRADLEY PRODUCT - enakovredno
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 42
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili pogodbe in zakonodaje.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: REZILA FEATHER ali enakovredno I.
Številka sklopa: Sklop 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
REZILA FEATHER ali enakovredno I.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 42
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: REZILA FEATHER ali enakovredno II.
Številka sklopa: Sklop 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
REZILA FEATHER ali enakovredno II.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 42
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili pogodbe in zakonodaje.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: FILTRI
Številka sklopa: Sklop 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
FILTRI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 42
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili pogodbe in zakonodaje.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: MEDIJI ZA PREKRIVANJE PREPARATOV
Številka sklopa: Sklop 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
MEDIJI ZA PREKRIVANJE PREPARATOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 42
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili pogodbe in zakonodaje.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: RAZNO
Številka sklopa: Sklop 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
RAZNO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 42
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili pogodbe in zakonodaje.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: THERMO FISHER ali enakovredno
Številka sklopa: Sklop 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
THERMO FISHER ali enakovredno
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 42
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili pogodbe in zakonodaje.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: VARNOSTNI LIJAK
Številka sklopa: Sklop 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
VARNOSTNI LIJAK
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 42
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili pogodbe in zakonodaje.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: BIOPSIJSKE VREČKE
Številka sklopa: Sklop 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
Kumulativa prometa je kontrolni znesek vsega prometa, ki ste ga opravili v določenem obdobju. To se ne knjiži nikamor.
BIOPSIJSKE VREČKE

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 42
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili pogodbe in zakonodaje.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: PARAFORM ali enakovredno
Številka sklopa: Sklop 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
PARAFORM ali enakovredno
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 42
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili pogodbe in zakonodaje.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: PIPICE IN PUMPE
Številka sklopa: Sklop 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
PIPICE IN PUMPE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 42
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: MAPA ZA OBJETNA STEKLA
Številka sklopa: Sklop 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
MAPA ZA OBJETNA STEKLA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 42
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili pogodbe in zakonodaje.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: ČISTILO
Številka sklopa: Sklop 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
ČISTILO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 42
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili pogodbe in zakonodaje.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: STEKELCA
Številka sklopa: Sklop 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
STEKELCA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 42
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili pogodbe in zakonodaje.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN -3-
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.12.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.12.2018   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.12.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
Izola - Isola
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.11.2018   07:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Spletna stran do vaše razpisne dokumentacije ne deluje.
Prosimo za pomoč.
Hvala

ODGOVOR

Skladno z obvestilom o naročilu naslednja povezava deluje: https://sb-izola.si/actuality/jn090dobavamaterialazapatologijo/


Datum objave: 30.11.2018   14:27
Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da je na povezavi: https://sb-izola.si/actuality/jn090dobavamaterialazapatologijo/, objavil spremenjen obrazec 3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami - Sprememba z dne 30.11.2018, zaradi spremembe naziva Sklopa 9. Poleg tega je naročnik spremenil količine ter dodal oziroma izločil artikle v ostalih sklopih. Naročnik poziva potencialne ponudnike, da oddajo ponudbe za VSE SKLOPE skladno s spremenjenim obrazcem 3A Specifikacija s ponudbenimi cenami - Sprememba z dne 30.11.

Datum objave: 03.12.2018   08:36
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da dovoli, da vam kot zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti , če bo naša pogodbena vrednost nad 10.000 nakažemo depozit (denarno nakazilo v vrednosti 10% pogodbene vrednosti z DDV z zahtevano časovno veljavnostjo) na vaš račun. S tem se ponudniki izognemo dodatnim stroškom, ki jih banke in zavarovalnice zaračunajo pri garancijah in kavcijskih zavarovanjih.

ODGOVOR: Zahteve ostajajo nespremenjene. Nad 10.000,00 EUR (brez DDV) skupne pogodbene vrednosti ponudniki predložijo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke ali ugledne finančne institucije (banke ali zavarovalnice). Ponudniki lahko do višine skupne pogodbene vrednosti okvirnega sporazuma 10.000,00 EUR (brez DDV) kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložijo menično izjavo z dvema menicama.
Datum objave: 03.12.2018   08:36
VPRAŠANJE
Ali lahko namesto kazala, ki ga zahtevate pri kataloškem materialu v desni kot na vsaki priloženi strani (izpisani iz kataloga) napišemo število sklopa in zap. št artikla.
Npr za stekelca bi zapisali v desni zgornji kot Sklop XX pozicija Y. Takšna je praksa tudi pri drugih razpisih, hkrati pa je tudi preglednejše in manj del za nas kot tudi za vas, saj se izognete iskanju po kazalu.ODGOVOR: Lahko.
Datum objave: 03.12.2018   08:37
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da lahko vse obrazce in zahtevane priloge, ki jih moramo priložiti v razdelek »DRUGI DOKUMENTI« skeniramo skupaj in priložimo kot eno datoteko. S tem nam olajšate delo in prihranite čas, saj ni potrebno vsakega obrazca, priloge skenirati posebej in ga poimenovati itd.

ODGOVOR: Ponudniki lahko zahtevane obrazce in priloge priložijo kot eno datoteko v razdelek » DRUGI DOKUMENTI«.
Datum objave: 03.12.2018   08:39
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 1: Ali moramo obrazce OBR-9, OBR-9A in OBR 9 B prilagati v ponudbeni dokumentaciji, če nastopamo samostojno, brez podizvajalcev?

ODGOVOR: V kolikor ne nastopate s podizvajalci, obrazcev ni potrebno prilagati.


VPRAŠANJE 2 :Na strani 12 razpisne dokumentacije navajate rok za dostavo vzorcev 8 dni , na strani 19 pa 8 delovnih dni . Prosimo za pojasnilo ali je rok za dostavo vzorcev 8 koledarskih dni ali 8 delovnih dni?


ODGOVOR: Rok za dostavo vzorcev je 8 dni.

Datum objave: 03.12.2018   08:41
VPRAŠANJE
Kot zahtevate vam bomo originalno podpisano menico in menično izjavo priložili osebno ali po pošti. Zanima pa nas ali moramo priložiti tudi skenirno kopijo menice in menične izjave v razdelku »Drugi dokumenti« (kot navajate na 9. strani B. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži izpolnjene in podpisane naslednje priloge, vključno z vsemi dokazili (lahko je več datotek: 7. OBR-5 Zavarovanje za resnost ponudbe - Menična izjava in priloga: bianco menica)?

ODGOVOR: Ni potrebno prilagati skenirane kopje menice ter menične izjave za resnost ponudbe.

Ponudniki originalno podpisano menico in menično izjavo predložijo naročniku osebno (Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola, Uprava SBI, III. nadstropje, pisarna javna naročila) ali po pošti do roka za oddajo ponudb (do datuma in ure) v ustrezno opremljeni ovojnici z oznako javnega naročila, navedbo pošiljatelja in navedbo »ne odpiraj« na naslov:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA
JAVNA NAROČILA
Polje 40,
6310 Izola


Datum objave: 06.12.2018   15:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za informacijo glede veljavnosti cen.Lep pozdrav

ODGOVOR: Cene so fiksne za celotno obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma.
Datum objave: 07.12.2018   14:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

sklop 12, filtri, pozicija 3: PAPIR ZA TEHTANJE

Prosim za kataloško številko tehtalnega papirja, ki ga sedaj uporabljate ter možnost odstopanja od navedenih zahtev.
Ponudili bi vam enakovreden papir 40 g/m2 in v velikosti 9x11.5 cm.


Lep pozdrav,


ODGOVOR: Lahko ponudite tudi papir za tehtanje 40 g/m2 in v velikosti 9x11.5 cm.


Datum objave: 10.12.2018   10:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 4, PROTITELESA 2
prosimo za potrditev da lahko v sklopu 4, protitelesa 2 ponudimo slednja protitelesa:
1.) Synaptophysin, klon SP11, 0.1mL
2.) p63, klon 7JUL, 1mL
3.) E-Cadherin, klon 36B5, 1mL
4.) MLH1, klon ES05, 7mL RTU
5.) S100, klon POLYCLONAL, 7mL RTU
6.) PROGESTERON, klon 16, 7mL R

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR: Ponudite lahko samo klone, ki so zahtevani v specifikaciji. Zahtevani kloni dajejo optimalne rezultate in so preverjeno kompatibilni s sistemom za barvanje, ki ga uporabljamo.


Datum objave: 10.12.2018   10:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 12, ROBČKI ČISTILNI- pozicija 5.
V razpisni dokumentaciji zahtevate čistilne robčke z lastnostjo 12g/m2, prosim, da navedete še kataloško številko in proizvajalca robčkov, ki jih sedaj uporabljate. Ali vam lahko ponudimo robčke dimenzij 100x150 mm.

Lep pozdrav,

ODGOVOR: Lahko ponudite tudi dimenzijo 100x150 mm.
Datum objave: 10.12.2018   10:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

sklop 12, poz. 4: papir zaščitni

Glede na to, da velikost ne vpliva na nobeno aplikacijo, prosim za podatek kakšna so možna odstopanja od podane dimenzije 500 mm x 50m.
Ponudili bi vam papir velikosti 51cm x 46m.
Prav tako proizvajalci navajajo v specifikaciji papirjev za tehtanje le podatek o absorbciji in ne GRADE ali vam ustreza papir z absorbcijo 750mL/m2?

Lp,

ODGOVOR
Lahko ponudite tudi papir velikosti 51cmx46m.
Pri papirju za tehtanje lahko ponudite tudi papir z absorbcijo 750mL/m2.
Datum objave: 10.12.2018   10:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

sklop 12: poz. 1: filter za citocentrifugo.

Iz vašega opisa na spletu ne najdemo materiala, ki ga zahtevate. Prosim za kataloško številko in proizvajalca filtrov, ki jih sedaj uporabljate.
Ponudili bi vam filtre od proizvajalca Simport, kataloška št. M965FWD.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Pri filtrih za citocentrifugo je lahko tudi drugačen grade. Filtri morajo biti primerni za delo z lijaki za večkratno uporabo Shandon od Thermo Scientific.


Datum objave: 10.12.2018   10:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika vljudno naprošamo za potrditev v SKLOPU 3, PROTITELESA 1, da lahko ponudimo pod zap. št. 6 naslednje protitelo:
CD56, KLON CD564, 1mL pakiranje.

Hvala.

ODGOVOR: Ponudite lahko samo klone, ki so zahtevani v specifikaciji. Zahtevani kloni dajejo optimalne rezultate in so preverjeno kompatibilni s sistemom za barvanje, ki ga uporabljamo.
Datum objave: 10.12.2018   10:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

dosedanja praksa vseh javnih ustanov je omogočala depozit kot zavarovanje posla. Prosimo za tehtno razlago zakaj tega ne dopuščate. Z zahtevo po bančnih garancijah dvigujete (zelo) stroške našega poslovanja, ter posledično tudi dvig cen za artikle, ki jih nabavljate. Nenazadnje je depozit celo varnejša oblika garancije za dobro izvedbo posla. Glede na to, da je pogodbeno obdobje zelo dolgo, bomo zlahka presegli mejo 10000 eur. V kolikor bi se 10000 eurov nanašalo na letno količino, bi to tudi bilo bolj razumljivo, saj se v 4ih letih z lahkoto obrne 10000 za katerikoli artikel, kaj šele sklop. V kolikor vztrajate pri vaši enostranski nerazumni zahtevi, vas pozivamo, da dvignete mejo na vsaj štirikratnik (za 4 leta) sedanje vrednosti, torej na 40000 eur.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik ko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti dopušča tudi brezobrestni denarni depozit.
Ponudniki brezobrestni denarni depozit, v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV) nakaže na transakcijski račun naročnika št. SI56 0110 0603 0277 118 odprt pri Banki Slovenije.

Ponudnik na plačilnem nalogu med drugim navede naslednje podatke:
- namen nakazila »zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti JN090RN18«
- sklic »številka javnega naročila brez črk in znakov«

Nalogodajalec mora biti ponudnik ali s pravnim aktom o skupni izvedbi naročila dogovorjeni partner v primeru skupne ponudbe.

Ponudnik mora k podpisani pogodbi oziroma okvirnemu sporazumu predložiti potrdilo o nakazilu depozita v zahtevani obliki in višini.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik vrnil dobavitelju na podlagi pisnega zahtevka, vendar ne prej kot 60 dni po predvidenem roku za izpolnitev pogodbenih obveznosti oziroma veljavnosti pogodbe oziroma okvirnega sporazuma.Datum objave: 10.12.2018   10:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

bančna garancija nas stane 250 letno, kar pomeni 1000 v štirih letih. Čemu? Mi imamo višje stroške, vi pa višje cene, ker moramo žal to nekam obračunat. Glede na to, da javno naročilo ni tako obsežno, bi vas prosili, da nam omogočite depozit kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo posla.

Hvala za razumevanje.
Lep dan.

ODGOVOR

Naročnik kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti dopušča tudi brezobrestni denarni depozit.
Ponudniki brezobrestni denarni depozit, v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV) nakaže na transakcijski račun naročnika št. SI56 0110 0603 0277 118 odprt pri Banki Slovenije.

Ponudnik na plačilnem nalogu med drugim navede naslednje podatke:
- namen nakazila »zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti JN090RN18«
- sklic »številka javnega naročila brez črk in znakov«

Nalogodajalec mora biti ponudnik ali s pravnim aktom o skupni izvedbi naročila dogovorjeni partner v primeru skupne ponudbe.

Ponudnik mora k podpisani pogodbi oziroma okvirnemu sporazumu predložiti potrdilo o nakazilu depozita v zahtevani obliki in višini.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik vrnil dobavitelju na podlagi pisnega zahtevka, vendar ne prej kot 60 dni po predvidenem roku za izpolnitev pogodbenih obveznosti oziroma veljavnosti pogodbe oziroma okvirnega sporazuma.Datum objave: 10.12.2018   10:32
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Kaj vi mislite, da imamo dobavitelji 4 leta isto nabavno ceno?

LP

ODGOVOR: Cena mora biti fiksna za celotno obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma in se lahko spreminja skladno z določili okvirnega sporazuma.
Datum objave: 10.12.2018   10:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika vljudno naprošamo za potrditev da lahko ponudimo v SKLOPU 3, PROTITELESA 1, pod zap. št. 5 naslednje protitelo:
CD45, KLON X16/99, 0.5mL pakiranje

Hvala.

ODGOVOR: Ponudite lahko samo klone, ki so zahtevani v specifikaciji. Zahtevani kloni dajejo optimalne rezultate in so preverjeno kompatibilni s sistemom za barvanje, ki ga uporabljamo.
Datum objave: 10.12.2018   10:35
VPRAŠANJE
Sklop 1 MOLEKULARNA
ALi potrebujete vse kemikalije v sklopu certificirano brez DNaz/RNaz in proteaz, ali vam lahko ponudimo tudi kemikalije, 99% čistosti, Bioperformance grade, primerne za uporabo v molekularni biologiji.

Lep pozdrav.

ODGOVOR: Vse kemikalije v Sklopu 1 morajo biti certificirano brez DNaz/RNaz in proteaz.
Datum objave: 10.12.2018   10:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo, če lahko pregledate in popravite podatke v stolpcu "količina/48 mesecev", saj se ponekod (vsaj predvidevamo) pojavljajo količine na kos, nekje pa količine na pakiranje (npr. sklop 10 in 11). V izogib napakam pri preračunu za oblikovanje končne vrednosti, vas naprošamo, da v omenjeni stolpec vpišete dejansko količino na kos (razen v primerih tekočin).
Hvala.
LP

ODGOVOR: Naročnik je na povezavi: https://sb-izola.si/actuality/jn090dobavamaterialazapatologijo/, objavil spremenjen obrazec 3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami - Sprememba z dne 10.12.2018, zaradi spremembe količin v sklopu 10.

Naročnik opozarja, da je spremenil zahtevane količine tudi v sklopu 7 ter spremenil zahtevano pakiranje v sklopu 5, pod zaporedno številko 10.

Naročnik poziva potencialne ponudnike, da oddajo ponudbe skladno s spremenjenim obrazcem 3A Specifikacija s ponudbenimi cenami - Sprememba z dne 10.12.2018.
Datum objave: 10.12.2018   10:55
Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da je na povezavi: https://sb-izola.si/actuality/jn090dobavamaterialazapatologijo/, objavil spremenjen obrazec 3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami - Sprememba z dne 10.12.2018, zaradi:

- spremembe količin v sklopu 10;

- spremembe količin v sklopu 7;

- spremembe pakiranja v sklopu 5, pod zaporedno številko 10.

Naročnik poziva potencialne ponudnike, da oddajo ponudbe skladno s spremenjenim obrazcem 3A Specifikacija s ponudbenimi cenami - Sprememba z dne 10.12.2018.

Datum objave: 11.12.2018   11:46
Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da v ponudbi ni potrebno predložiti obrazce (vzorec za izbranega ponudnika) OBR-6A in OBR-6B, saj v času oddaje ponudbe ne vedno ali bodo izbrani kot dobavitelji in kakšna bo vrednost okvirnega sporazuma v kolikor bodo izbrani. Posledično ne vedo ali bodo predložili zavarovanje izdano s strani banke ali zavarovalnice ali pa menico z menično izjavo. Poleg tega je naročnik naknadno kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti dopustil tudi brezobrestni denarni depozit.

Ponudniki v svoji ponudbi morajo predložiti obrazec OBR-6 IZJAVA o izročitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti . V kolikor bodo ob popisu okvirnega sporazuma predložili enega od zavarovanj predvidenih z obrazcem OBR-6A ali OBR-6B, pa bo moralo le to biti skladno z obrazcem (OBR-6A in OBR-6B vzorec za izbranega ponudnika) oziroma vsebovati bistvene elemente.