Dosje javnega naročila 007858/2018
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup hitre kamere
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007858/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.11.2018
JN007858/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2018
JN007858/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007858/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Jamnikarjeva ulica 101
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Ana Kaplan Novak
ana.kaplan.novak@bf.uni-lj.si
+386 13203038
+386 12565782

Internetni naslovi
http://www.bf.uni-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.bf.uni-lj.si/dekanat/javna-narocila-bf/
ESPD: http://www.bf.uni-lj.si/dekanat/javna-narocila-bf/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5386
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup hitre kamere
Referenčna številka dokumenta: 402-28/2018-2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38650000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup hitre kamere
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38650000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup hitre kamere
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru višje sile
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.11.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.11.2018   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.11.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.11.2018   08:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

3.3.1 Reference

Ali lahko predložimo referenco dobavitelja/proizvajalca z naslovom kupca kamor je bila kamera prodana ?

lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani,
referenčno potrdilo potrdi kupec oz. naročnik, ki s potrditvijo takšnega potrdila izjavi tudi, da je bilo delo opravljeno kakovostno in v zahtevanih rokih. Proizvajalec oz. dobavitelj ne more potrditi takšnega obrazca.
Lep pozdrav.


Datum objave: 16.11.2018   08:43
VPRAŠANJE
Spostovani,

Ker kupci oz narocniki v tujini ne potrjujejo referencnih obrazcev OBR-3 ali lahko prilozimo le spisek tipa kamere in komu je bila prodana iz strani proizvajalca ?

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik dopušča takšen seznam brez potrjenega referenčnega obrazca, vendar naj bo na seznamu navedena kontaktna oseba kupca, v kolikor bi naročnik želel referenco preveriti.

Lep pozdrav.