Dosje javnega naročila 007866/2018
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Storitve: Obnova razsvetljave v stari garažni hiši - Terminal avtomobilov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007866/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.11.2018
JN007866/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.11.2018
JN007866/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007866/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI044
Koper - Capodistria
Slovenija
gasper.erzen@luka-kp.si
+386 55565168

Internetni naslovi
https://luka-kp.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://luka-kp.si/slo/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5396
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova razsvetljave v stari garažni hiši - Terminal avtomobilov
Referenčna številka dokumenta: JN 420/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50711000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Obnova svetil in pripadajoče inštalacije v stari garažni hiši Terminal avtomobilov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50711000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Luka KOPER
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova svetil in pripadajoče inštalacije v stari garažni hiši Terminal avtomobilov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidni iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.11.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.11.2018   09:01
Kraj: Informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 , pri objavi tega javnega naročila.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.11.2018   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.11.2018   07:45
Pozdravljeni,

razpisna dokumentacija je na https://luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/obnova-razsvetljave-v-stari-garazni-hisi-terminal--20900.

Lp

Datum objave: 21.11.2018   10:03
VPRAŠANJE
Spoštovani

1. Obrazec 6 se nanaša na obnovo delovnega stroja. Prosim preverite in uskladite namen dokumenta OBR-6.

2. V razpisni dokumentaciji govorite o možnosti ponudbe alternativne opreme, ki izpolnjuje razpisne pogoje, hkrati pa je opis za svetilke zelo natančen.
Prosim potrdite, da so opisi za svetilke le okvirni, lahko odstopajo ter da je zahteva, da z izbranimi svetili izpolnjujejo zahtevane svetlobno-tehnične zahteve SIST EN 12464-1:2011, kar se dokazuje z izdelanim svetlobno-tehničnim izračunom in končnimi meritvami osvetljenosti.

LP

ODGOVOR


1. Na obrazcu št. 6 se je pojavila napaka, lahko spremenite pri oddaji gradiva v "Obnova razsvetljave skladiščnih objektov, proizvodnjih hal ter garažnih hiš". Hvala za obvestilo o napaki.

2. Opisi za svetilke so okvirni, z omenjenimi tipi v popisih je bil narejen svetlobno tehnični izračun. V popisih del je navedeno "V primeru, da se ponujena oprema razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi oziroma boljšimi tehničnimi karakteristikami ter zraven ponudbe priložiti tehnične liste in kataloge.". Kot ste omenili v vprašanju, naj bodo zadeve podkrepljene z ustreznim svetlobno tehnični izračunom, ki naj se nanaša na vrednost osvetljenosti Esr v priloženi razpisni dokumentaciji. Raster in postavitev ponujenih svetil naj bo enak.


Datum objave: 21.11.2018   10:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

IP65 je običajna zaščita garažnih svetilk.
Ali v tem razpisu zadostuje IP65?

Hvala in LP.

ODGOVOR


1. V popisih del in opreme je navedeno "V primeru, da se ponujena oprema razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi oziroma boljšimi tehničnimi karakteristikami ter zraven ponudbe priložiti tehnične liste in kataloge.".

IP 65 zadostuje. Za ponujena svetila naj se izdela ustrezen svetlobno tehnični izračun, ki naj se nanaša na vrednost osvetljenosti Esr v priloženi razpisni dokumentaciji. Raster in postavitev ponujenih svetil naj bo enak.

Datum objave: 27.11.2018   10:36
Pozdravljeni,

naročnik je ugotovil, da so v excel popisih del seštevki v REKAPITULACIJI napačni. Zato je naročnik tabelo korigiral in na portalu Luke Koper objavlja novo, ki naj jo ponudniki upoštevajo pri oddaji naročila. Pri tem naj se preverijo seštevki končnih vrednosti, ki se upoštevajo za 5 etaž. Hkrati se podaljšuje rok za oddajo naročila do petka 30.11.2018 do 9.00 ure.

Glede roka izvedbe naročnik pojasnjuje, da se dela izvajajo, ko bo naročnik zagotovil pogoje za izvedbo del, kar izhaja iz 5. in 6. člena osnutka pogodbe.