Dosje javnega naročila 007918/2018
Naročnik: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava električne energije za potrebe RTV Slovenija za dobo enega leta
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.490.501,13 EUR

JN007918/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.11.2018
JN007918/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.01.2019
JN007918/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.02.2019
JN007918/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007918/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 221-505227
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Mateja Duša
mateja.dusa@rtvslo.si
+386 14752191

Internetni naslovi
https://www.rtvslo.si/razpisi

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.rtvslo.si/razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5398
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
JAVNI ZAVOD


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava električne energije za potrebe RTV Slovenija za dobo enega leta
Referenčna številka dokumenta: JN-B0850
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava električne energije za potrebe RTV Slovenija za dobo enega leta
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava električne energije za potrebe RTV Slovenija
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Ponudnik (gospodarski subjekt) mora imeti veljavno registracijo in vsa potrebna dovoljenja pristojnih organov za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Po dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani JAVNA NAROČILA - PUBLIC PROCUREMENT pod oznako Javno naročilo JN-B0850.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.12.2018   08:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.03.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.12.2018   08:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.12.2018   08:00

Dodatne informacije:
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je brezplačno na voljo na spletni strani: www.rtvslo.si/razpisi na podstrani JAVNA NAROČILA - PUBLIC PROCUREMENT pod oznako Javno naročilo
JN-B0850. Na tej strani bodo objavljene tudi morebitne spremembe dokumentacije, zato morajo ponudniki spremljati objave na tej spletni strani.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.12.2018   12:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v skladu s 6. členom Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju predlagamo, da naročnik umakne zahtevo po predložitvi bančne garancije za resnost ponudbe.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Pozdravljeni,
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 7. 12. 2018Datum objave: 12.12.2018   09:39
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Predračun_"možno letno 15 % odstopanje dejanske porabe glede na predvideno porabo električne energije."_sprašujemo vas, kaj to pomeni?

Rok plačila:"Ponudnik bo naročniku izstavljal račune enkrat mesečno in sicer do 5-tega v mesecu za pretekli mesec, ločeno po posameznem merilnem mestu"_ kot potencialni ponudnik od pristojnega soda podatke dobimo do 5. delovnega dne, zato je izdaje računov do 5-tega v mesecu ne moremo zagotoviti_predlagamo, da spremenite -naročnik naj izstavlja račune enkrat mesečno do 6.delovnega dne v mesecu za pretekli mesec_prosimo za popravek.
Hvala

ODGOVOR
Pozdravljeni,
Posredujemo odgovora:
- na prvo vprašanje: "15 % odstopanje..." - glejte v razpisni dokumentaciji točko 3.2.3 Ostale zahteve.
- na drugo vprašanje: Naročnik te zahteve ne bo spreminjal.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 12. 12. 2018