Dosje javnega naročila 007881/2018
Naročnik: KOMUNALA TREBNJE d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje
Storitve: Prevzem in obdelava komunalne odpadne embalaže
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 38.400,00 EUR

JN007881/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.11.2018
JN007881/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.11.2018
JN007881/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.04.2019
JN007881/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007881/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALA TREBNJE d.o.o.
Goliev trg 9
8210
SI
Trebnje
Slovenija
Iztok Zupančič
info@komunala-trebnje.si
+386 073481271
+386 073481282

Internetni naslovi
http://www.komunala-trebnje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.komunala-trebnje.si/javna-narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5408
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevzem in obdelava komunalne odpadne embalaže
Referenčna številka dokumenta: JN-13/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Prevzem in obdelave komunalne odpadne embalaže (mešana embalaža, št. odpadka: 15 01 06) v količini 600 ton v skladu z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 68/2018) ter skladno z Navodili izvajalcem javnih služb, ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90514000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Trebnje
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem in obdelave komunalne odpadne embalaže (mešana embalaža, št. odpadka: 15 01 06) v količini 600 ton v skladu z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 68/2018) ter skladno z Navodili izvajalcem javnih služb, ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.11.2018   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 24.12.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.11.2018   13:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.11.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.11.2018   07:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Na podlagi razpisne dokumentacije, opažamo, da ponudnik uredi samo zavarovanje za dobro izvedbo del. Ali se uredi samo to zavarovanje? Običajno je potrebno urejati tudi zavarovanje za resnost ponudbe.

2. V navodilih razpisne dokumentacije je navedeno: citiram: "Instrument zavarovanja mora veljati še devetdeset (90) dni po izteku roka za izvedbo javnega naročila."
Na obrazcu PRILOGA B pa je navedeno, citiram: "Ta menična izjava velja 30 dni več kot je v pogodbi določen rok za dokončanje pogodbenih del, to je do ______________."
Zanima nas kateri datum veljavnosti na menici navedemo?

Hvala za odgovor.
ODGOVOR

V predmetnem javnem naročilu ni zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe.

V fazi oddaje ponudbe ni potrebno priložiti instrumenta zavarovanja za dobro izvedbo, saj bo predložitev tega instrumenta zahtevana zgolj od izbranega ponudnika v fazi sklepanja pogodbe. Naročnik pojasnjuje, da bo veljavnost instrumenta zavarovanja, ki ga bo zahteval od izbranega ponudnika, 30 dni od poteka roka za izvedbo del.