Dosje javnega naročila 008184/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: D-156/18; Izdelava PZI dokumentacije ureditve regionalne ceste R3-681/4006 Laško-Breze-Šentjur, od km 1+250 do km 1+370 v naselju Marija Gradec
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 459.906,94 EUR

JN008184/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.11.2018
JN008184/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.12.2018
JN008184/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.12.2018
JN008184/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.01.2019
JN008184/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.02.2019
JN008184/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.02.2019
JN008184/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 04.07.2019
JN008184/2018-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 18.10.2019
JN008184/2018-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 12.12.2019
JN008184/2018-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 12.12.2019
JN008184/2018-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 17.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008184/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Zvonka Planinec
jn.drsi@gov.si
+386 14788337

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5697
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-156/18; Izdelava PZI dokumentacije ureditve regionalne ceste R3-681/4006 Laško-Breze-Šentjur, od km 1+250 do km 1+370 v naselju Marija Gradec
Referenčna številka dokumenta: 43001-375/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava PZI dokumentacije ureditve regionalne ceste R3-681/4006 Laško-Breze-Šentjur, od km 1+250 do km 1+370 v naselju Marija Gradec
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava PZI dokumentacije ureditve regionalne ceste R3-681/4006 Laško-Breze-Šentjur, od km 1+250 do km 1+370 v naselju Marija Gradec
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.12.2018   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.12.2018   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.12.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.11.2018   10:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za dodatno pojasnilo k razumevanju zahteve po referencah za odgovornega vodjo projekta.
Sami razpolagamo z referencnim projektom za cesto za javni promet ustrezne dolzine (preko 2000m) in sirine. V okviru istega projekta je bilo obdelanih 5 mostov dolzin nad 10m.
Ali nam boste upostevali za ta projekt 5 referenc?

ODGOVOR


Dokumentacija z eno številko projekta se šteje kot ena referenca, ne glede katere elemente oziroma koliko elementov zajema. Vodja projekta mora imeti dva referenčna projekta - en referenčni projekt, ki zajema novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj enega premostitvenega objekta v dolžini vsaj 10 m, in en referenčni objekt za novogradnjo ali rekonstrukcijo javne ceste v dolžini 100 m ter s projektirano širino vozišča 5,50 m.

Datum objave: 06.12.2018   09:52
VPRAŠANJE
Specifikacije naročila ( projektne naloge ) ni mogoče prevzeti iz portala DRSI !?

ODGOVOR


Na naročnikovi spletni strani je objavljena Projektna naloga.

Datum objave: 14.12.2018   10:55
VPRAŠANJE
3.1.3.2 Zagotovljen mora biti vodja projekta, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
 ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva
 vpisan je v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir za področje gradbeništva oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje
 zaposlen je pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi
 v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudb je kot vodja projekta uspešno vodil izdelavo vsaj dveh (2) projektov cestne infrastrukture, od tega:
- je eden (1) referenčni projekt DGD ali PZI novogradnje, ureditve ali rekonstrukcije premostitvenega objekta (most, viadukt ali nadvoz) na javni cesti minimalne skupne dolžine 10m
- je eden (1) referenčni projekt DGD ali PZI novogradnje, ureditve ali rekonstrukcije javne ceste, v dolžini vsaj 100 m, širine vozišča vsaj 5.50 m ter po pogodbeni vrednosti presega vsaj 50% (z DDV) ponudbene cene za predmetno naročilo.

Prosim, če lahko jasno zapišete kaj pomeni 1 dodatna referenca za točkovanje. Je to lahko 1 cesta dolžine vsaj 100 m, širine vozišča vsaj 5.50 m ter po pogodbeni vrednosti presega vsaj 50% (z DDV) ponudbene cene za predmetno naročilo? Ali mora biti v kompletu še premostitveni objekt (most, viadukt ali nadvoz) na javni cesti minimalne skupne dolžine 10m?

ODGOVOR
Spreminja se vsebina Navodil za pripravo ponudbe in sicer v točki 3.2 Merila za izbiro najugodnejše ponudbe. Doda se odstavek:
Za vodjo projekta se vrednoti (razvidno iz tabele) največ po štiri dodatne pare referenc, ki presegajo število zahtevanih referenc za izpolnitev pogoja. En par vsebuje dva referenčna dela, od tega eno referenco za javno cesto in eno referenco za premostitveni objekt, skladno s pogoji, navedenimi v točki 3.1.3.2 Navodil za pripravo ponudbe. Ponudnik bo prejel dodatne točke, v kolikor bosta obe navedeni referenci zadostovali pogojem.