Dosje javnega naročila 007908/2018
Naročnik: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
Storitve: INDIVIDUALNA SVETOVANJA O PRILAGOJENI KMETIJSKI PRAKSI ZA POTREBE PROJEKTA MALA BARJA MARJA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 34.901,99 EUR

JN007908/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.11.2018
JN007908/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.11.2018
JN007908/2018-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.12.2018
JN007908/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.01.2019
JN007908/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007908/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE
Tobačna ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Jasna Mulej
jasna.mulej@zrsvn.si
+386 12445353

Internetni naslovi
http://www.zrsvn.si/sl/
http://www.zrsvn.si/sl/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.malabarja-marja.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5435
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: INDIVIDUALNA SVETOVANJA O PRILAGOJENI KMETIJSKI PRAKSI ZA POTREBE PROJEKTA MALA BARJA MARJA
Referenčna številka dokumenta: 8-IX-489/1-O-18/PG
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
INDIVIDUALNA SVETOVANJA O PRILAGOJENI KMETIJSKI PRAKSI S CILJEM IZBOLJŠANJA STANJA BAZIČNIH NIZKIH BARIJ, PREHODNIH BARIJ IN TRAVNIKOV S PREVLADUJOČO STOŽKO ZA POTREBE PROJEKTA MALA BARJA-MARJA.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Velike Lašče, Logatec, Brezovica pri Borovnici, Rakitna
II.2.4 Opis javnega naročila
V času trajanja projekta Mala barja-Marja se bo izvajalo svetovanje kmetijskega strokovnjaka za prilagojeno prakso upravljanja kmetijskih zemljišč z namenom ohranjanja in obnove tarčnih habitatnih tipov in vrst.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 10.12.2018
Konec: 30.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Mala barja - Marja. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.11.2018   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.11.2018   12:00
Kraj: https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.11.2018   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.11.2018   15:07
Spoštovani!

1. V obrazec "Ponudba" je potrebno v tabelo pod točko 2.1 navesti osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. V primeru vaše organizacije so to člani Sveta Zavoda. Vrstice je v tabelo mogoče dodajati.
2. Obrazec ESPD ni predviden del razpisne dokumentacije in ga ni potrebno izpolnjevati.

Lep pozdrav.