Dosje javnega naročila 007942/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup stebrov in sidrnih vijakov za dokončanje postavitve ZTO
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007942/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.11.2018
JN007942/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.04.2019
JN007942/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007942/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5447
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup stebrov in sidrnih vijakov za dokončanje postavitve ZTO
Referenčna številka dokumenta: 4300-145/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44330000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup stebrov in sidernih vijakov za dokončanje postavitve ZTO.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44330000
44331000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup stebrov in sidernih vijakov za dokončanje postavitve ZTO.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.11.2018   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.11.2018   14:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.11.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.11.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.11.2018   09:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zanima nas kakšna je ocenjena vrednost naročila?ODGOVOR
Spoštovani,
ocenjena vrednost znaša 122.950,82 EUR brez DDV.Datum objave: 20.11.2018   11:15
VPRAŠANJE št. 2
Pozdravljeni,

glede na nerazumno kratek rok dobave v katerem je fizično nemogoče izdelati (proizvodnja, cinkanje, prašno barvanje) produkte, ki jih naročate, vas pozivamo da:
- podaljšate dobavne roke ali
- dovolite, da nudimo standardne elemente, ki obstajajo na trgu in so dobavljivi v rokih, ki so v RD. Ti standardni elementi so funkcionalno povsem primerljivi in v ničemer slabši od takih, ki ste jih navedli v RD, le dimenzijsko se nekaj razlikujejo.

V nasprotnem bomo prisiljeni uporabiti vsa pravna sredstva, ker ima očitno nekdo blago že pripravljeno za dobavo (lahko pa objavite tudi naslov proizvajalca stebra, katerega tehnično risbo ste objavili).


ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik ima na zalogi večje število panelnih elementov za postavitev ograje in zato za dokončanje postavitve potrebuje samo še stebre, ki morajo biti dimenzijsko in izvedbeno usklajeni z elementi na zalogi. Roki v predmetnem javnem naročilu so bili postavljeni z namenom hitre realizacije zaradi vremenskih ter varnostnih razmer in jih žal ni možno podaljševati.Datum objave: 20.11.2018   11:16
VPRAŠANJE
Za 2. postavko objavite načrt (ali navedite proizvajalca) temeljnega vijaka, ker iz opisa niso razvidne vse zahteve.

ODGOVOR
Spoštovani,

zahteve naročnika za dobavo temeljnega vijaka so bile opisno podane v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila. Točni detajli vijaka so stvar dobavitelja, ob predpostavki, da se ti temeljni vijaki dimenzijsko ujemajo s ponujenim stebrom. V tem primeru ima ponudnik proste roke, razen pri elementih, ki so opisani v razpisni dokumentaciji javnega naročila. Naročnik je zaradi konstrukcijske trdnosti predpisal dolžino 800 mm in pritrditev stebrov v štirih točkah.
Datum objave: 20.11.2018   11:19
VPRAŠANJE št. 4
Ali lahko ponudimo prefabricirane standardne stebre, ki malenkost odstopajo od navedenih dimenzij, so pa funkcijsko enakovredni in pa bistveno cenejši od takih, ki jih zahtevate?

Rok za oddajo ponudbe in postavitev vprašanj je absolutno prekratek in neskladen z ZJN-3:
- Objava JN na portalu 16.11.2018
- Objava RAZPISNE DOKUMENTACIJE na portalu naročnika 19.11.2018
- Čas za vprašanja 20.11.2018 - 12.00
- Čas za oddajo 22.11.2018 - 13.00

Odgovor pričakujemo TAKOJ/ČIM PREJ, prav tako pa tudi ustrezno podaljšanje roka za postavitev vprašanj in posledično oddajo ponudbe, ker moramo v primeru vztrajanja pri prvotnih dimenzijah pridobiti podatek in ponudbo proizvajalca o dobavnem roku za stebre po naročilu.

ODGOVOR

Spoštovani,

odgovor je podan pri vprašanju pod št. 2. Roki v predmetnem javnem naročilu so bili postavljeni z namenom hitre realizacije zaradi vremenskih ter varnostnih razmer in jih žal ni možno podaljševati. Obenem naročnik pojasnjuje, da je bila objava razpisne dokumentacije na spletni strani naročnika, na naslovu http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila, istega dne kot objava na Portalu JN, in sicer dne 16. 11. 2018.