Dosje javnega naročila 006136/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-82/18; Sanacija vozišča na odsekih R1-201/0203 Kranjska Gora-Mojstrana-Dovje od km 11,900 do 12,100 in R1-201/0204 Dovje-Mojstrana-Kraje od km 0,000 do 0,828
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 795.790,13 EUR

JN006136/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.09.2018
JN006136/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.09.2018
JN006136/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2018
JN006136/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.11.2018
JN006136/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.11.2018
JN006136/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006136/2018-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Kokalj
jn.drsi@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-82/18; Sanacija vozišča na odsekih R1-201/0203 Kranjska Gora-Mojstrana-Dovje od km 11,900 do 12,100 in R1-201/0204 Dovje-Mojstrana-Kraje od km 0,000 do 0,828
Referenčna številka dokumenta: 43001-204/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija vozišča na odsekih R1-201/0203 Kranjska Gora-Mojstrana-Dovje od km 11,900 do 12,100 in R1-201/0204 Dovje-Mojstrana-Kraje od km 0,000 do 0,828
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 627.160,25 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija vozišča na odsekih R1-201/0203 Kranjska Gora-Mojstrana-Dovje od km 11,900 do 12,100 in R1-201/0204 Dovje-Mojstrana-Kraje od km 0,000 do 0,828
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN006136/2018-B01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 05.09.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
15.11.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MAPRI PROASFALT, gradbeništvo in vzdrževanje, d.o.o.
Cesta dveh cesarjev 172
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 516.866,79 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 627.160,25 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.11.2018