Dosje javnega naročila 008004/2018
Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača - Koper
ZJN-3: Odprti postopek

JN008004/2018-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 20.11.2018
JN008004/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.12.2018
JN008004/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.12.2018
JN008004/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.12.2018
JN008004/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.03.2019
JN008004/2018-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 04.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008004/2018-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2018/S 224-513549
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mitja Breznik
mitja.breznik@2-tdk.si
+386 41777018

Internetni naslovi
https://www.drugitir.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/284543/Izdelava_PZI_projektov_v_BIM_okolju.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5455
I.6 Glavna področja dejavnosti
Organizacija gradnje železniške proge


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača - Koper
Referenčna številka dokumenta: JN-04/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izdelava PZI projektne dokumentacije v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izdelava PZI projektne dokumentacije v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF).
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.12.2018   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 23.04.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.12.2018   10:05
Kraj: Odpiranje ponudb poteka avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno. Zapisnik o odpiranju ponudb se kreira avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.12.2018   14:00

Dodatne informacije:
Del razpisne dokumentacije, in sicer PGD, ki je priloga 1 k Projektni nalogi je zaradi obsežnosti datoteke dostopen na naslednji povezavi: http://www.drugitir.si/2tdk/javna-narocila/dokumentacija
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.11.2018   10:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri pregledu zahtevanih referenc ugotavljamo, da za odgovornega projektanta pod št. 8 zahtevate 2 BIM kooridinatorja z zahtevano referenco kot BIM manager, kar pomeni, da je zahteva po referenci višja kot bo vloga projektanta na projektu.

"Najmanj 1 referenca kot BIM koordinator pri izdelavi PGD in/ali PZI projektov za podsistem železniške infrastrukture v zadnjih 5 letih pred objavo predmetnega naročila.
Starost projekta se ugotavlja na podlagi datuma izdaje pozitivnega revizijskega poročila za posamezen projekt."

Poleg tega z zahtevo BIM reference omejujete večino konkurence v Sloveniji. BIM v Sloveniji ni uradno zahtevan z nobenim zakonom, zato si državna inštitucija ne sme dovoliti zahtevati pogoje glede BIM-a!

V sled navedenega vas prosimo, da zahtevo za BIM koordinatorja pod točko 8. umaknete ali pa zahtevate BIM koordinatorje za vse točke od 1 do 10!

ODGOVOR
Spoštovani,

za odgovornega projektanta za področje gradbeništva (BIM koordinator) pod št. 8 se ne zahteva referenca kot BIM manager, pač pa je zahtevana referenca kot BIM koordinator pri izdelavi PGD in/ali PZI projektov za podsistem železniške infrastrukture v zadnjih 5 letih pred objavo predmetnega naročila. Pod točkama 7. in 8. so zahtevane reference za BIM managerja (7.točka) oziroma BIM koordinatorja (8. točka) iz razloga, ker gre za kadre z določeno vlogo na projektu kot BIM manager ter BIM koordinator. Za kadre, ki nimajo ključne vloge pri implementaciji BIM-a niso predvideni referenčni pogoji s področja BIM-a.

Razlogi za uporabo BIM-a niso zgolj zakonski predpisi temveč številne prednosti, ki jih BIM ponuja.

V Sloveniji je BIM v infrastrukturnih projektih prvič implementiran pred štirimi leti na projektu Karavanke ter od takrat na več večjih infrastrukturnih projektih in zaradi tega menimo, da z referenčnimi zahtevami slovenska podjetja nikakor niso konkurenčno omejena.Datum objave: 28.11.2018   12:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Prosimo, da navedete kdo (osebe) je sestavil projektno nalogo in razpisno dokumentacijo.
2. Zanima nas tudi kako si predstavljate izdelavo projektne dokumentacije na zahtevanem nivoju v 6 mesecih?
3. Rok za oddajo ponudbe za tako zahteven projekt je prekratek, zato prosimo, da ga podaljšate do 11.1. 2019.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

1) Projektno nalogo oz. razpisno dokumentacijo so sestavili zaposleni v družbi (strokovnjaki s posameznih področij) ob sodelovanju in verifikaciji zunanjih sodelavcev. Imen oseb vam zaradi zakonskih določb s področja varovanja osebnih podatkov ne moremo posredovati.
2) Po naši oceni in podrobni analizi predvidenih nalog je razpisana dela mogoče izvesti v rokih, ki so določeni v objavljenem javnem naročilu.
3) Rok za oddajo ponudbe je v zakonskih okvirih in ostaja nespremenjen, saj po opravljeni strokovni presoji zadošča za pripravo celovite ponudbe. Ponudniki, ki nameravajo oddati ponudbo za tako zahteven projekt bi morali biti po naši oceni strokovno usposobljena podjetja, ki razpolagajo z zadostnim številom kadrov in drugimi viri za pravočasno pripravo ponudbe.

Datum objave: 28.11.2018   12:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali lahko obrazce za dokazovanje referenčnih del obrazec "podatki o kadrovskih zmogljivostih" prevedemo v angleški jezik za potrebe potrjevanja referenc pri tujih investitorjih in predložimo potrdila v tujem jeziku (ang.)?

V naprej hvala za odgovor.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Pozdravljeni,

navedene obrazce lahko prevedete v angleški jezik in predložite potrdila v angleškem jeziku, vendar je ob tem potrebno oddati tudi ustrezen, sodno overjen prevod obrazca v slovenski jezik.


Datum objave: 28.11.2018   12:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ali je internetni naslov naročnika (https://www.drugitir.si) objavljen na internetni strani www.enarocanje.si pravilen?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

pravilen naslov naše internetne strani se glasi: http://www.drugitir.si/


Datum objave: 30.11.2018   14:38
VPRAŠANJE
V navodilih za pripravo ponudbe je v točki 3.2.3.3 je navedeno, da mora gospodarski subjekt razpolagati z referenco pri izdelavi projektne dokumentacije za medpostajni odsek na podsistemu železniške infrastrukture dolge najmanj 10 km. Ali to pomeni, da je edina prava referenca taka, da mora biti odsek med postajami dolg najmanj 10 km? Ali je pravilna referenca tudi taka, da so odseki med postajami lahko krajši, skupna dolžina medpostajnih odsekov pa mora biti najmanj 10 km?

ODGOVOR

Pozdravljeni,

referenca je lahko tudi taka, da so odseki med postajami krajši, skupna dolžina medpostajnih odsekov pa mora biti najmanj 10 km.


Datum objave: 03.12.2018   13:15
VPRAŠANJE
Spoštovani
V projektni nalogi so pod točko 5.2.1 našteta dela oziroma objekti, za katera je potrebno izdelati PZI dokumentacijo. Med naštetimi, so na strani 17 tudi vodnogospodarske ureditve. Med slednjimi so navedene tudi ureditve vodotokov, ki križajo dostopne ceste do trase nove proge (T-8a križa Vinjanski potok, T-8b križa potok Sekolovec, vodotoki, ki križajo DP1 in DP2).

Ali lahko naročnik preveri, če so bili morda določeni načrti vodnogospodarskih ureditev vodotokov izdelani že v sklopu izdelave PZI dokumentacije dostopnih cest in jih v primeru, da so že izdelani, umakne s seznama del za katera je potrebno izdelati PZI dokumentacijo v predmetnem razpisu?


ODGOVOR
Pozdravljeni,

navedeni načrti vodnogospodarskih ureditev vodotokov, ki križajo dostopne ceste do trase nove proge, so že izdelani v sklopu izdelane PZI dokumentacije dostopnih cest in jih posledično umikamo s seznama del za katera je potrebno izdelati PZI dokumentacijo v predmetnem razpisu.
Datum objave: 04.12.2018   10:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
1.Zanima nas je v vzorcu garancije za resnost ponudbe napaka pri navedbi predmeta, saj je zapisano: Geološki nadzor pri gradnji drugega tira....in ne predmet tega naročila?

2.Poleg tega pri obliki predložitve bančne garancije ni predvidena elektronska predložitev po SWIFT sistemu. Ali gre za napako v vzorcu garancije za resnost ponudbe in vzorcu garancije za dobro izvedbo pog.obveznosti?

Prosimo za čimprejšnji odgovor naročnika zaradi naročila garancije ter pripravo novega vzorca garancije, če je ta potreben.
Hvala lepa,
LP

ODGOVOR
Pozdravljeni,

1. Da, v vzorcu garancije za resnost ponudbe je pri zapisu predmeta naročila napaka, namesto besedila »Geološki nadzor pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper« se mora glasiti besedilo »Izdelava PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača - Koper«. Skladno z navedenim bo naročnik nemudoma popravil vzorec garancije v okviru razpisne dokumentacije.

2. Ne, ne gre za napako. Naročnik pri obliki predložitve garancije ni predvidel elektronske predložitve po SWIFT sistemu.
Datum objave: 06.12.2018   11:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas ali boste izbranemu izvajalcu zaračunali pogodbeno kazen v kolikor ne bo zmogel zadostiti zahtevanim rokom izdelave projektne dokumentacije, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije? Saj trdite, da so dela izvedljiva v zastavljenih rokih.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

DA, v primeru morebitne zamude, bo naročnik zaračunal pogodbeno kazen skladno z 11. členom vzorca pogodbe.


Datum objave: 07.12.2018   08:48
VPRAŠANJE
Skladno z 6. odstavkom 4. člena Uredbe o zagotavljanu varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 ZVZD-1) mora naročnik ali nadzornik projekta zagotoviti izdelavo varnostnega načrta. Ustaljena praksa je, da je varnostni načrt sestavni del projekta za izvedbo, saj le tako lahko zagotovimo varno gradnjo! Zanima me zakaj varnostni načrt ni sestavni del objavlenega razpisa, oziroma v kateri fazi projektiranja in/ali gradnje nameravate razpisati izdelavo varnostnega načrta?
Skladno z citirano Uredbo 4. člen je naročnik dolžan imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu! Glede na to, da je razpisan PZI projekt predvidevam, da je bil koordinator za pripravljalno fazo projekta imenovan že v fazi PGD ali mogoče še pred tem! Če temu ni tako, me zanima, kdaj bo naročnik objavil razpis za koordinatorja VZD v fazi priprave projekta kot tudi koordinatorja VZD v fazi izgradnje!

ODGOVOR
Sestavni del PZI projektne dokumentacij, ki jo bo moral skladno z določili razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila, izdelati izbrani ponudnik, je tudi varnostni načrt za vsa dela, ki so predmet izdelane PZI projektne dokumentacije. Navedeno je jasno določeno v Projektni nalogi (stran 19 in 20), in sicer v osmi alineji 7. odstavka točke 5.2.1 Projekt za izvedbo, ki se glasi:
Poleg načrtov, ki so sestani del izdelane PGD projektne dokumentacije, mora PZI projektna dokumentacija vsebovati tudi najmanj naslednje načrte in elaborate:
- Varnostni načrt, katerega vsebina mora biti skladna z Uredbo o zagotavljanju varnosti n zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS. št. 83/05 in 43/11 ZDZD-1). Varnostni načrti morajo biti izdelani za vsa dela, ki so predmet izdelane PZI projektne dokumentacije, pri čemer je posebno pozornost potrebno posvetiti gradnji predorov in pri tem upoštevati posebnosti gradnje vsakega predora posebej;

Glede na navedeno bo v okviru te naloge moral izbrani ponudnik zagotoviti ustreznega koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izdelave PZI.

Koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v času izvajanja gradbenih del pa bo naročnik pridobil z ločenim javnim naročilom, pred pričetkom izvajanja del.
Datum objave: 07.12.2018   09:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo, da za vse strokovnjake navedete zahtevo za referenčna dela izključno za fazi PZI, saj ste razpisali PZI in ne PGD, ki pomeni nižji nivo obdelave!
Nivo PZI je neprimerno zahtevnejši od PGD, zato reference za PGD v tem primeru ne morejo veljati!
V nasprotnem primeru bomo primorani vložiti revizijo zoper objavljen razpis.


ODGOVOR
Pozdravljeni,

Referenčne zahteve za vse strokovnjake ostanejo take, kot so zapisane v razpisni dokumentaciji.

Vsekakor drži trditev, da je skladno z določili trenutno veljavnega Gradbenega zakona (Ur. list RS št. 61/17, 72/17) in pripadajočih podzakonskih aktov, izdelava projektov nivoja PZI bistveno zahtevnejša od izdelave projektov nivoja PGD.
Ob tem pa se je potrebno zavedati, da je omenjeni zakon v uporabi od 1.6.2018 dalje in projektne dokumentacije za gradnjo prometne infrastrukture, ki je po obsegu in zahtevnosti primerljiva z deli, ki so predmet obravnavanega javnega naročila, prav veliko (če sploh katera) še ne more biti izdelane. Navedeno pomeni, da takšnih referenc praktično še ne more biti.

Pred 2.6.2018 pa je bil v veljavi Zakon o graditvi Objektov (ZGO-1), s pripadajočimi podzakonskim akti. Skladno z določili tega zakona in pripadajočimi podzakonskim akti, pa je bila izdelava projektov nivoja PGD bistveno zahtevnejša in je izdelava projektov nivoja PZI predstavljala le bolj natančno dodelavo predhodno izdelanih projektov nivoja PGD. Vse bistvene konstruktivne rešitve, vključno z izračuni, ki so dokazovali izpolnjevanje bistvenih zahtev, so morali biti izdelani že v okviru projektov nivoja PGD.

Glede na navedeno se za dokazilo o usposobljenosti ponudnikov za izvedbo razpisanih del upošteva izdelava ustreznih PGD in/ali PZI projektov.Datum objave: 07.12.2018   10:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo vas, da za strokovnjaka - "Odgovorni projektant za stabilne naprave električne vleke - vozno omrežje",
dopolnite zahtevo na naslednji način:
...vozno omrežje železniške proge sistema enosmernega toka 3kV ali dvosmernega toka 25kV, saj imamo v Sloveniji eni redkih v Evropi vozno mrežo z napetostjo 3kV.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik je skladno z vašo prošnjo, ki je utemeljena, dopolnil razpisno dokumentacijo na sledeči način:

V Navodilih za pripravo ponudbe se v poglavju 3. POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB, podpoglavje 3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost v razpredelnici pod zap. št. 4 pri zahtevah za izpolnjevanje referenčnih pogojev za Odgovornega projektanta za stabilne naprave električne vleke - vozno omrežje dopolni tekst z besedilom »ali dvosmernega toka 25kV«, tako da se celoten tekst sedaj glasi:

»Najmanj 1 referenca kot odgovorni projektant pri izdelavi PGD in/ali PZI in/ali IZN načrtov elektroenergetskih naprav na železniškem sistemu strukturni podsistem Energija za stabilne naprave električne vleke - vozno omrežje železniške proge sistema enosmernega toka napetosti 3 kV ali dvosmernega toka 25kV dolžine vsaj 12,0 km, ki je vključevala tudi potek vozne mreže v predoru dolžine vsaj 3,0 km, v zadnjih 10 letih pred objavo predmetnega naročila.
Starost projekta se ugotavlja na podlagi datuma izdaje pozitivnega revizijskega poročila za posamezen projekt/načrt.«
Datum objave: 07.12.2018   10:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v točki 9. projektne naloge je navedeno, da je izvajalec dolžan zagotoviti verifikacijo skladnosti izdelane PZI projektne dokumentacije z določili tehničnih specifikacij o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji za vse podsisteme, ki jih izdelana dokumentacija obravnava.

Sprašujemo, kdo bo zagotovil verifikacijo skladnosti izdelane PZI projektne dokumentacije po nacionalnih predpisih, skladno z določili Zakona o varnosti v železniškem prometu.?

ODGOVOR
Pozdravljeni,

verifikacijo skladnosti izdelane PZI projektne dokumentacije po nacionalnih predpisih bo moral prav tako zagotoviti izvajalec. Ker običajno obe verifikacije izvede isti priglašeni organ, je mišljeno, da se poleg verifikacije skladnosti izdelane PZI projektne dokumentacije z določili tehničnih specifikacij o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji, hkrati izvede tudi verifikacija po nacionalnih predpisih, skladno z določili Zakona o varnosti v železniškem prometu.
V skladu z navedenim je naročnik dopolnil razpisno dokumentacijo na sledeči način:

v Projektni nalogi se v 9. poglavju VERIFIKACIJA SKLADNOSTI S TSI IN RECENZIJA v prvem odstavku dopolni tekst, tako da se za prvim stavkom doda stavek:
»Izvajalec je dolžan zagotoviti tudi verifikacijo skladnosti izdelane PZI projektne dokumentacije po nacionalnih predpisih, skladno z določili Zakona o varnosti v železniškem prometu.«Datum objave: 10.12.2018   11:37
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V navodilih za pripravo ponudbe je v točki 3.2.3 »Tehnična in strokovna sposobnost« pri zahtevanih referencah (za kadre in gospodarski subjekt) večkrat zapisano, da se »starost projekta ugotavlja na podlagi datuma izdaje pozitivnega revizijskega poročila za posamezen projekt«.
V času veljave Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) je bila revizija projektne dokumentacija nekaj časa obvezna. To se je spremenilo v letu 2012, z novelo Zakona in od takrat revizija projektne dokumentacije ni več obvezna, so se pa redno izvajale recenzije projektne dokumentacije.

Ali pravilno razumemo zahtevo naročnika, da je s tem, ko je v tekstu sicer zapisano »starost projekta se ugotavlja na podlagi datuma izdaje pozitivnega revizijskega poročila za posamezen projekt«, dejansko mišljeno na revizijo ali recenzijo referenčne projektne dokumentacije?


ODGOVOR
Pozdravljeni,

DA, mišljena je revizija ali recenzija referenčne projektne dokumentacije.Datum objave: 10.12.2018   12:01
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V navodilih za pripravo ponudbe je v točki 3.2.3 »Tehnična in strokovna sposobnost« pri zahtevanih referencah za kadre točka 8 »Odgovorni projektant za področje gradbeništva (BIM koordinator)« zahtevana referenca za »podsistem železniške infrastrukture«. Glede na to, da se pri zahtevanih referencah za kadre točka 7 »Odgovorni projektant za področje gradbeništva (BIM manager)« zahteva referenca za »objekte prometne infrastrukture«, bi bilo smiselno, da se tudi za BIM koordinatorja zahteva isti nivo pogojev oz. referenca za objekte prometne infrastrukture.

Ali bo naročnik pri zahtevanih referencah za kadre točka 8 »Odgovorni projektant za področje gradbeništva (BIM koordinator)« spremenil pogoj tako, da je zahtevana referenca za »podsistem prometne infrastrukture«?


ODGOVOR
Pozdravljeni,

DA, naročnik bo pri zahtevanih referencah za kadre točka 8 »Odgovorni projektant za področje gradbeništva (BIM koordinator)« spremenil pogoj tako, da je zahtevana referenca za »podsistem prometne infrastrukture«.


Datum objave: 10.12.2018   12:12
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V navodilih za pripravo ponudbe je v točki 3.2.3 »Tehnična in strokovna sposobnost« pri zahtevanih referencah za kadre točka 9 »Hidrogeolog« zahtevana referenca za »izdelavo analize tveganja za onesnaženje pitne vode na krasu pri izdelavi PGD in/ali PZI projektov za predore dolžine vsaj 3 km« omejena na obdobje zadnjih 5 letih pred objavo predmetnega naročila.

Analize tveganja, vezane na gradbene posege na krasu, ki so praviloma redki tudi v svetovnem merilu, se ne izvajajo pogosto. Menimo, da je smiselno, da se omejena referenca razširi na obdobje 10 let, ker bi se s tem pridobilo več možnosti, da se upoštevajo relevantni projekti.

Ali bo naročnik pri zahtevanih referencah za kadre točka 9 »Hidrogeolog«« spremenil pogoj tako, da je zahtevana referenca za obdobje 10 letih?

ODGOVOR
Pozdravljeni,

DA, naročnik bo pri zahtevanih referencah za kadre točka 9 »Hidrogeolog«« spremenil pogoj tako, da je zahtevana referenca za obdobje 10 let.Datum objave: 10.12.2018   13:57
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V projektni nalogi so pod točko 5.2.1 našteta dela oziroma objekti, za katera je potrebno izdelati PZI dokumentacijo. Med naštetimi je na strani 18 tudi alineja, vezana na zaščito proti hrupu, kjer so naštete protihrupne ograje. Med njimi je tudi PHO 4.2 na viaduktu Vinjan v dolžini 650 m. Ravno tako je v naslednji alineji navedena delno propustna zaščita pred vetrom na viaduktu Vinjan v dolžini 657 m.

Glede na to, da konstrukcija viadukta Vinjan ni predmet izdelave PZI v tem razpisu, bi bilo smiselno, da se tudi PHO in protivetrna zaščita na viaduktu ne obdelujeta v razpisanem PZI, saj je projektna rešitev konstrukcije obeh ograj neločljivo povezana s projektno rešitvijo same konstrukcije viadukta.

Ali bo naročnik s seznama objektov in del, ki jih je potrebno obdelati v razpisanem PZI, umaknil PHO 4.2 in zaščito proti vetru na viaduktu Vinjan?


ODGOVOR
Pozdravljeni,

DA, naročnik bo s seznama objektov in del, ki jih je potrebno obdelati v razpisanem PZI, umaknil zaščite proti hrupu, ki se nanašajo na viadukt Vinjan (tudi PHO 4.2) in zaščito proti vetru na viaduktu Vinjan.Datum objave: 10.12.2018   14:11
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V navodilih za pripravo ponudbe je v točki 3.2.3 »Tehnična in strokovna sposobnost« pri zahtevanih referencah za kadre točka 7 »Odgovorni projektant za področje gradbeništva (BIM manager)« zahtevana »najmanj 1 referenca kot BIM manager pri izdelavi PGD in/ali PZI in/ali za objekte prometne infrastrukture v dolžini najmanj 10 km in en predor minimalne dolžine 3 km v zadnjih 5 letih pred objavo predmetnega naročila«.

Ali smo pravilno razumeli, da naročnik pri zahtevanih referencah za kadre točka 7 »Odgovorni projektant za področje gradbeništva (BIM manager)« zahteva, da mora biti predor dolžine 3 km znotraj območja, določenega za objekte prometne infrastrukture v dolžini najmanj 10 km?


ODGOVOR
Pozdravljeni,

DA, predor dolžine 3 km mora biti znotraj območja, določenega za objekte prometne infrastrukture v dolžini najmanj 10 km.Datum objave: 10.12.2018   14:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnika vljudno prosimo, da vse potrebne obrazce objavi v obliki word, saj objavljeni obrazci v pdf ne omogočajo vpisovanja oziroma so predvidena okenca premajhna in jih ni možno razširiti.

Hvala lepa in lepo pozdravljeni!

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik bo vse potrebne obrazce (v okviru Navodil za pripravo ponudbe) objavil tudi v Word obliki, in sicer v čim krajšem času, vendar se je potrebno zavedati, da zaradi obveznosti objave v Uradnem listu EU (portal TED) vsaka sprememba oz. dopolnitev razpisne dokumentacije potrebuje do 5 dni časa za objavo (od dneva, ko naročnik pošlje spremembo/dopolnitev v objavo).Datum objave: 10.12.2018   14:33
VPRAŠANJE
Spoštovani
Pri pregledu obrazcev v navodilih za pripravo ponudbe ugotavljamo, da manjkajo naslednji obrazci:
- za odgovornega projektanta za področje gradbeništva - projektant predorov (dodatne reference za merilo)
- za odgovornega projektanta za področje gradbeništva - BIM manager (dodatne reference za merilo)
- za odgovornega projektanta za področje gradbeništva - BIM koordinator (dodatne reference za merilo)

Hkrati naročnika prosimo, da vse obrazce objavi v word obliki zaradi lažjega vpisovanja.

Hvala lepa in lep pozdrav!

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik bo navedene obrazce dodal v Navodila za pripravo ponudbe in jih bo (v okviru Navodil za pripravo ponudbe) objavil tudi v Word obliki, in sicer v čim krajšem času, vendar se je potrebno zavedati, da zaradi obveznosti objave v Uradnem listu EU (portal TED) vsaka sprememba oz. dopolnitev razpisne dokumentacije potrebuje do 5 dni časa za objavo (od dneva, ko naročnik pošlje spremembo/dopolnitev v objavo).Datum objave: 10.12.2018   14:40
VPRAŠANJE
Glede na to, da ste na eno od vprašanj vezano na zahtevano referenco strokovnjaka »Odgovorni projektant za stabilne naprave električne vleke - vozno omrežje«, kjer je potencialni ponudnik predlagal dopolnitev reference s projektiranjem proge »dvosmernega toka 25 kV«, »ker imamo v Sloveniji eni redkih v Evropi vozno mrežo z napetostjo 3kV«, odgovorili pritrdilno in celo zapisali, da je »prošnja potencialnega ponudnika utemeljena«, bi tudi sami radi podali vprašanje na to temo.

Glede na to, da se kot naročnik strinjate s trditvijo, »da je Slovenija ena redkih držav, kjer imamo vozno mrežo z napetostjo 3 kV«, bi vas najprej seznanili z dejstvom, kako »redek« je ta tip električne vozne mreže na železnicah v Evropi. Vozno mrežo enosmernega toka napetosti 3 kV za vleko vlakov na železniških progah, imajo poleg Slovenije še sledeče evropske države: sosednja Italija, Španija, Poljska, Belgija, del Nizozemske, del Češke, del Slovaške, Latvija, Estonija, del Ukrajine, del Rusije.

Iz odgovora naročnika bi tudi sklepali, da naročnik smatra, da ni bistvene razlike med sistemom električne vleke enosmernega toka napetosti 3 kV in sistemom izmeničnega toka napetosti 25 kV ter posledično, da nekdo, ki je že projektiral sistem vleke 25 kV AC avtomatično obvlada tudi specifike sistema 3 kV DC. Tako mnenje naročnika je zmotno. Za načrtovanje sistema vozne mreže enosmernega toka napetosti 3 kV, je potrebno imeti dodatna specialna znanja in poznati specifične rešitve, deloma povezane tudi s problematiko stresanih (blodečih) tokov.

Vprašanje:
Ali se s predmetnim razpisom zahteva tudi izdelava projektne dokumentacije sistema električne vleke na predmetni progi, ki mora biti sistema enosmernega toka napetosti 3 kV?

Ali je potrebno, da ima strokovnjak za projektiranje električne vozne mreže, naveden v tem razpisu, ustrezno referenco s področja projektiranja električne vozne mreže sistema enosmernega toka napetosti 3 kV?


ODGOVOR
Pozdravljeni,

1. DA, s predmetnim razpisom se zahteva tudi izdelava projektne dokumentacije sistema električne vleke na predmetni progi, ki mora biti sistema enosmernega toka napetosti 3 kV.

2. Veljajo spremenjeni referenčni pogoji za strokovnjaka za projektiranje električne vozne mreže, ki so bili objavljeni že v predhodnem odgovoru.
Datum objave: 13.12.2018   14:15
VPRAŠANJE
Za SVTK naprave je potrebno izdelati samo gradbeni načrt. V tč. 5.2.1 alineja 'Izvedbe TK vodov in naprav, vključno s:
o položitvijo novega optičnega kabla in redundančnega kabla, ter izvedba lokalnih povezav,
o položitvijo novega optičnega kabla med postajo Divača in centrom vodenja v Postojni,
o položitvijo optičnih kablov od Kopra do Divače za potrebe video nadzora v predorih, potipožarnega sistema in sistema za upravljanje z visokonapetostnimi napravami za vsak sistem posebej,
o položitvijo novega progovnega kabla in zagotovitvi prostora za redundančni kabel, ter izvedba lokalnih povezav do mest video in drugih nadzornih naprav;

Po razumevanju za te povezave predvidimo le gradbena dela (izgradnja tras) in ne polaganje in zaključevanje kablov. Prosimo za pojasnitev


ODGOVOR

Na nivoju načrtov v PZI in BIM je potrebno obdelati ves gradbeni del tras vseh naštetih TK in SV vodov vključno s sistemi za zagotavljanje varnosti v predorih na relaciji med postajama Divača in Koper tovorna. Kar zadeva sisteme za zagotavljanje varnosti v predorih (brez železniških SVTK naprav) je potrebno na nivoju PZI in BIM projektno obdelati tudi same kable. V načrtih PZI to pomeni ustrezne tehnične opise, risbe, popise del in predračune. V BIM se na gradbenih elementih tras TK in energetskih vodov označi kateri vod poteka v določeni trasi.


Datum objave: 13.12.2018   14:16
VPRAŠANJE
Ali bodo za sistema TETRA in ZARE ločeni nosilci za antene ali pa bodo te antene na GSM-R stolpih/drogovih?

Ali so predmet razpisa za nov tir tudi nove SV naprave (tudi ETCS?) in kabli zanje, v kakšni obliki (načrt/elaborat)? Za gradbeno pripravo morajo biti znane lokacije.

Ali so predmet razpisa za nov tudi nove TK naprave (tudi GSM-R) in kabli zanje, v kakšni obliki (načrt/elaborat)? Za gradbeno pripravo morajo biti znane lokacije.


ODGOVOR

1. Za sistema TETRA in ZARE je predvidena pritrditev anten na GSM-R stolpe.

2. Za nove SV naprave in ETCS je predvidena obdelava na nivoju elaboratov z namenom, da se definirajo vsa potrebna gradbena dela za postavitev teh naprav.

3. Za nove železniške TK naprave in GSM-R, je predvidena obdelava na nivoju elaboratov z namenom, da se definirajo vsa potrebna gradbena dela za postavitev teh naprav.


Datum objave: 13.12.2018   14:17
VPRAŠANJE
Skladno s projektno nalogo (tč. 3 str.5) je potrebno izdelati PZI v BIM okolju od km 0+861,571 do km 26+832,227. Ker je v nadaljevanju (t.5.2.1 str 11,12) podana zahteva, da je v sklopu PZI predvidena izvedba gradbenih za Ureditev centra vodenja v Postojni ter položiti optični kabel med Divačo in CVP Postojna predvidevamo, da ta dela niso zajeta v BIM modelu. Prosimo za potrditev naše ugotovitve.

ODGOVOR

Da. Potrjujemo vašo ugotovitev. Načrte morebitnih potrebnih gradbenih del v CVP Postojna se ne izdeluje v BIM okolju.


Datum objave: 13.12.2018   14:22
VPRAŠANJE
Ali je velikost BIM okolja od km 0+861,571, ki pomeni začetek kretnice št. 307 na postaji Divača, pa do km 26+832,227 na območju ENP Dekani ali pa je meja BIM okolja kaj drugačna?

Ali je potrebno izdelati PZI prestavitve obstoječega tira cca 1 km v Divači tudi v BIM okolju?

V Projektni nalogi (poglavje 5.2) je napisano »PZI projektno dokumentacijo je izvajalec dolžan izdelati v BIM okolju na podlagi izdelanega BIM modela drugega tira železniške proge Divača Koper.«. Ali že obstaja BIM model drugega tira železniške proge Divača Koper? Če še ne, kdo izdela ta model?

Pri gradbenih delih (PN, poglavje 5.2.1) je med gradbenimi deli naveden tudi nov optični kabel med postajo Divača in CVP Postojna. Ali je potrebno PZI za ta kabel izdelati v gradbenem smislu ali tudi položiti nov kabel? Ali se ta kabel lahko položi v trase obstoječih optičnih kablov ali pa zaradi redundance v ločeno traso? Ali je za ta dela potrebno projektirati v BIM okolju? Če da, kdo zagotovi ustrezne BIM podloge za vris trase kabla?

Več kablov bo potrebno položiti v celotni dolžini med postajama Divača in Koper. Kje za te kable velja meja obdelave v BIM okolju? Če mora biti celotna trasa v BIM okolju, kdo zagotovi ustrezne BIM podloge? Če prav razumemo, je potrebno za te kable predvideti le gradbena dela (cevi, korita, jaške), sama položitev kablov pa ni predmet tega razpisa ali drži?

Predvideti je potrebno stolpe, drogove, nosilce, stojišča, temelje, prostore (gradbena priprava) za sistem GSM-R. Ali so znane točne lokacije z višinami potrebnih anten? Ali je izdelana študija pokritosti proge s signalom GSM-R? Če ne, kdo bo zagotovil študijo? Brez točne lokacije anten in baznih postaj oziroma repetitorjev ni možno določiti gradbene priprave. V PGD je bil v predorih predviden sevalni kabel. V obstoječem GSM-R v Sloveniji ni uporabljenih sevalnih kablov. Ali predvidimo pri drugem tiru Divača KP sevalne kable?

Izdelati je potrebno PZI načrt za prestavitev in ureditev obstoječih SV in TK vodov in naprav za deviacijo obstoječega tira od postaje Divača v km 0+818 do navezave na obstoječe stanje v km 1+900. Ali je potrebno izdelati tudi PZI načrt za prestavitev in ureditev obstoječih SV in TK vodov in naprav na območju Dekanov za priklop na obstoječo progo (preurediti bo potrebno SV in TK naprave, tudi programsko)?


ODGOVOR

Spoštovani, v spodnjih točkah podajamo odgovore, po vrstnem redu kot si sledijo vaša vprašanja.

1. Meja obdelave BIM okolja sovpada z območjem obdelave PZI dokumentacije . Dolžinsko je to med navedenima stacionažama.
2. Da.
3. Že izdelani BIM model za drugi tir železniške proge Divača Koper ne obstaja. Ta model je predmet izdelave po predmetnem razpisu.
4. Železniške SV in TK naprave se v tej projektni dokumentaciji obdelujejo na nivoju elaboratov razen gradbenega dela tras (zemeljske kabelske trase, betonska korita in kinete, cevna kanalizacija, jaški). Glede optičnega kabla na relaciji Divača CVP Postojna, se na nivoju elaborata TK naprav v PZI preveri, ali obstaja na relaciji med Divačo in CVP Postojna dovolj kapacitet na obstoječih optičnih povezavah, za prenos potrebnih komunikacij z drugega tira železniške proge Divača Koper. V kolikor teh kapacitet ni se na nivoju elaborata predvidi rešitev z novo optično povezavo na tej relaciji. Sam načrt izdelave morebitnih novih optičnih povezav med Divačo in CVP Postojna pa bo predmet posebnega PZI, ki bo obdeloval SV in TK naprave za drugi tir železniške proge Divača Koper in bo predmet ločenega razpisa.
5. V kolikor so mišljeni kabli in drugi vodi za železniške SVTK naprave jih je potrebno definirati v elaboratih, v načrtih pa obdelati le gradbeni del njihovih tras (zemeljske kabelske trase, betonska korita in kinete, cevna kanalizacija, jaški). V BIM okolju je potrebno gradbeni del elementov tras prikazati v delih kjer trase potekajo v predorih in izven njih po zemeljskem telesu proge. Projektanti posameznih načrtov se morajo glede tras kablov med seboj uskladiti in jih vključiti v vse elemente BIM okolja. Pravilno razumete, da za železniške SVTK kable predvidijo v načrtih in BIM okolju le gradbeni elementi brez kablov.
6. Sestavni del elaborata GSM-R v PZI dokumentaciji je tudi študija pokritosti proge s signalom GSM-R. Na osnovi le te, se preveri lokacije baznih postaj, repetitorjev in druge infrastrukture GSM-R. Nov sistem GSM-R na drugem tiru proge Divača Koper se mora prilagoditi rešitvam že izvedenega sistema GSM-R v Sloveniji. Rešitve novega sistema na novi progi morajo biti kompatibilne z obstoječim sistemom, ki je v obratovanju.
7. Da. Tako kot je potrebno načrtovati ureditve in prestavitve SVTK naprav in vodov na deviaciji obstoječe proge pri Divači, je potrebno izdelati rešitve tudi za območje priklopa nove proge pri Dekanih. Pri tem so mišljene ureditve in prestavitve zunanjih SV naprav in TK naprave. Morebitne predelave notranje SV naprave so predmet ločenega naročila.


Datum objave: 13.12.2018   14:30
VPRAŠANJE
Str. 53 Projektna naloga (Specifikacije) - PZI:
V okviru izdelave PZI projektne dokumentacije je projektant prav tako dolžan izdelati načrt transporta materialov (izkopanih slabših materialov, ki niso primerni za vgradnjo v nasipe in zasipe ter višek izkopanih kakovostnih materialov) v trajne deponije ali v predelavo. Načrt mora podati tehnologijo transporta z vsemi potrebnimi izračuni potrebnih kapacitet, ter podati lokacije, velikost in organizacijo začasnih deponij, objekte in naprave za pripravo in pretovarjanje materialov, ter podati najbolj primerne transporte poti. Načrt mora vsebovati tudi popis del in projektantski predračun s projektantsko oceno stroškov vzpostavitve vseh potrebnih objektov in naprav, kot tudi stroškov razgradnje in odstranitev vseh objektov naprav ter povrnitev zemljišč v prvotno stanje. Prav tako je v načrtu potrebno podati oceno stroškov transporta posameznih vrst materialov. Sestavni del načrta transporta izkopanih viškov materialov je tudi masna bilanca vseh izkopanih materialov.

Vprašanje:
Ali je za to tudi potrebno izdelati BIM Modele? Ali so znane vse stalne deponije?


ODGOVOR

Spoštovani, za v vprašanju navedene postavke ne bo potrebno izdelati BIM modelov.Datum objave: 13.12.2018   14:32
VPRAŠANJE
Str. 38 Projektna naloga (Specifikacije) - PZI:
Potrebno je, da so vse količine vseh postavk iz predizmer in popisov del izdelane direktno iz BIM modela. V posebnem primeru, v kolikor nekatere postavke ne morejo biti pridobljene iz BIM modela, je Projektant dolžan, da od Naročnika zahteva soglasje da se izračun teh postavk pridobi brez uporabe BIM modela.
Vsaka postavka iz popisa mora vsebovati informacije o enoti mere, ceni na enoto ter formulo na osnovi katere se preračunava količina te postavke z uporabo atributov gradnikov iz BIM modela. Formula za izračunavanje količine posamezne postavke mora vsebovati nazive atributov za količino gradnikov BIM modela, ki so vključeni v to postavko.

Vprašanje:
Ali se naročnik zaveda, da bo za veliko dela/stroškov dobil izredno malo uporabnih podatkov?
Pri gradnji predorov je namreč veliko parametrov ocenjenih in bodo v tem smislu tudi BIM modeli le ocene! Hkrati pa je skoraj polovica stroškov iz naslov: kraški pojavi, transporti, vdori/ukrepi za vodo, deponije kjer so pa BIM modeli nesmiselni!


ODGOVOR

Spoštovani,

namen zahteve je dvig konsistentnosti projektne dokumentacije, natančnosti popisov del ter strukturirane izmenjave informacij. Model pri izdelavi popisov del služi kot vir natančnih informacij o neto količinah, ki se pri izdelavi popisov ustrezno nadgradijo z ostalimi faktorji (tolerance, rezerve, ipd.).Datum objave: 13.12.2018   14:33
VPRAŠANJE
Str. 58 Projektna naloga (Specifikacije) - PZI:
Pri izdelavi BIM modela, skladno s točko 5.2.2 te projektne naloge, je popis del in projektantski predračun potrebno izdelati tako, da je za vsako posamezno postavko izdelana hiperpovezava do grafične predstavitve v 3D modelu.

Vprašanje:
Ena postavka je lahko vezana na nekaj 1000 BIM elementov. Vsak tak BIM element pa ima različno lokacijo v modelu. Kako si vi predstavljate to hiperpovezavo?


ODGOVOR

Spoštovani,

obstajajo BIM programska orodja, ki omogočajo samodejno povezavo gradnikov s postavkami. Termin hiperpovezava je spremenjen v povezava v projektni nalogi.

Datum objave: 13.12.2018   14:35
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Glede na to, da se je BIM v infrastrukturi razvil šele v preteklih nekaj letih, vsekakor manj , kot petih letih, in ker se revizija BIM projekta po svetu praviloma ne izvaja, predlagamo, da se formulacija za BIM managerja in Koordinatorja: »Starost projekta se ugotavlja na podlagi datuma izdaje pozitivnega revizijskega poročila za posamezen projekt« odstrani. Ključno je, da sta BIM manager in koordinator imela predmetno funkcijo in da je BIM proces določenega segmenta zaključen. Predlagamo, da se k zahtevi PGD in/ali PZI dopolni s PZR.

ODGOVOR

Spoštovani,

formulacija za zahtevane reference za BIM managerja in BIM koordinatorja ostaja enaka. Revizijsko poročilo se nanaša na projektno dokumentacijo in ne na BIM.Datum objave: 13.12.2018   14:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Str. 37 Projektna naloga (Specifikacije) - PZI:
Povezava postavk del iz popisa del z gradniki BIM modela (Št. 3.3) se dostavlja v odprti Excel datoteki .xlsx formata. Ta datoteka predstavlja skupni popis del katere vsaka postavka vsebuje informacije o enoti mere, ceni na enoto ter formulo na osnovi katere se preračunava količina te postavke z uporabo atributov gradnikov iz BIM modela. Formula za izračunavanje količine posamezne postavke mora vsebovati nazive atributov za količino gradnikov BIM modela, ki so vključeni v to postavko. Edinstvena koda te postavke iz popisa del mora ustrezati vrednosti atributa (KodaPostavke), ki je dodeljen gradnikom BIM modela, ki so vključeni v to postavko (tj. katerih količina je izračunana v tej postavki). Vsaka postavka iz popisa del mora vsebovati seznam ustreznih identifikacijskih kod (IF Global ID) gradnikov BIM modela, ki so vključeni v to postavko (tj. katerih količina je izračunana v tej postavki).
Ta datoteka predstavlja edinstveno datoteko popisa del vseh načrtov.
Vprašanje:
Sicer teoretično korektno napisano, ki pa tehnično gledano nima nikakršnega smisla. Specifika projekta je namreč taka, da bo večina količin, ki bo sicer izračunanih na »tri« decimalke natančno iz BIM modela, dejansko izračunanih iz ocenjenih kategorij , ocenjenih podpornih ukrepov . Tu je potrebno poudariti, da so podatki lahko le toliko natančni, kot so natančni vhodni parametri. V tem pogledu se iz ocen, delajo povsem nesmiselno natančni modeli, ki bodo v fazi projektiranja povzročili le veliko stroškov (časa). Vse skupaj, pa ne bo imelo nobene dodane vrednost. Do isto natančnih vrednosti lahko pridemo z enostavnimi izračuni v XLS tabelah. Ali naročnik ve kaj zahteva in komu bo to namenjeno? Predvsem pa, ali se naročnik zaveda, da bo to nesmiselno početje drago!?


ODGOVOR

Spoštovani,

namen zahteve je dvig konsistentnosti projektne dokumentacije, natančnosti popisov del ter strukturirane izmenjave informacij. Model pri izdelavi popisov del služi kot vir natančnih informacij o neto količinah, ki se pri izdelavi popisov ustrezno nadgradijo z ostalimi faktorji (tolerance, rezerve, ipd.).Datum objave: 13.12.2018   14:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Str. 37 Projektna naloga (Specifikacije) - PZI:
Povezava aktivnosti iz terminskega plana gradnje z gradniki BIM modela (Št. 3.2) se dostavlja v odprti Excel datoteki .xlsx formata. Ta datoteka mora vsebovati seznam ustreznih identifikacijskih kod (IF Global ID) gradnikov BIM modela, ki so vključeni v to aktivnost, za vsako aktivnost iz terminskega plana. Aktivnosti so predstavljene v horizontalni smeri (vrstica). Struktura, število aktivnosti kakor tudi nazivi aktivnosti morajo biti enaki kot aktivnosti iz .mpp datoteke terminskega plana (Št. 3.1).

Vprašanje: Informativni plan povezati na nekaj 100.000 elementov (lahko tudi 1MIO ali več). Plani se bodo stalno novelirali in . Kdo bo to posodabljal (Cost/Benefit) in komu je to namenjeno? Za spremljavo (vizualizacijo) terminskih planov v predorih je bistveno bolj primerna tehnika »Linearnega planiranja«


ODGOVOR

Spoštovani,

to je namenjeno izdelavi 4D in 5D modela v izvedbeni fazi projekta. Ključno je, da se lahko terminski plan uporabi za izdelavo 4D in 5D modela v poljubnem odprtem programskem okolju, kjer se na osnovi matrike, ki je predpisana v projektni nalogi samodejno povežejo gradniki modelov z aktivnostmi iz terminskega plana. Posodabljanje BIM modela bo izvajal projektant skladno s projektno nalogo.Datum objave: 13.12.2018   14:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Str. 32 Projektna naloga (Specifikacije) - PZI: Vsak gradnik modela mora vsebovati edinstveno kodo (KodaPostavke), ki ustreza kodi postavke del (iz popisa del) v katero je vključena količina tega gradnika

Vprašanje: Vsak gradnik je lahko vključen v več posameznih postavkah. Pri vsaki postavki je ključen tudi geometrijski atribut: volumen, površina (katera površina), teža . Pri popisih je potrebno upoštevati tudi določena pravila (dodatke, pribitke ). Prosim za natančna navodila kako se bo to izvajalo.
Izdelava popisov del, je običajno proces izdelave / pregleda / popravki . . Ker to ni enkratni dogodek, nas zanima, kako si to predstavljate, da bo to stalno povezano in se bodo spremembe hitro prenaša le iz popisa v model in iz modela v popis? Prakse (dobre) na tem področju praktično ni (zadnja BIM konferenca in izkušnje iz pilotskih projektov). Govorimo o cca 20.000 postavk in lahko tudi do 1 MIO BIM elementov.


ODGOVOR

Spoštovani,

rešitev v zvezi s primerom, ko je na 1 gradnik vezanih več postavk ter definicijo ostalih atributov mora ponudnik definirati v BIM Izvedbenem načrtu, ki ga izdela Projektant. Obstajajo programska orodja, ki omogočajo samodejno povezavo gradnikov s postavkami iz popisov in hkrati omogočajo enostavno posodabljanje medsebojnih povezav glede na vnesene spremembe v BIM modelu.


Datum objave: 13.12.2018   14:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Str. 31 Projektna naloga (Specifikacije) - PZI: Navedeni gradniki morajo biti modelirani v segmentih, tako da ustrezajo tempu in tehnologiji izvedbe.
Vsi gradniki morajo vsebovati ustrezne atribute.

Vprašanje: Pri predorih je vse odvisno od dejanskih geoloških razmer. Predpostavljen tempo in tehnologija je zgolj najboljši približek projektanta, ki pa se ob izvedbi nenehno korigira. Ali je naročnik ocenil cost/benefit tovrstne zahteve. Zahteva je obsežna in bo močno vplivala na ceno projektiranja (čas). Rezultat pa bo velika količina neuporabnih podatkov, ki se jih tudi drugače da oceniti brez tovrstnega početja.


ODGOVOR

Spoštovani,

modeli (tudi predori) morajo biti razdeljeni na segmente (izkopne korake) skladno s predvideno tehnologijo izvedbe v fazi projektiranja. V kolikor se bo dolžina izkopnega koraka med izvedbo spremenila, se bodo modeli v fazi izvedbe dopolnili, popravili.Datum objave: 13.12.2018   14:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Str. 27 Projektna naloga (Specifikacije) - PZI: Predizmere in predračuni del izdelani na osnovi BIM modela
Vprašanje: če je predizmera do neke mere možno izdelati iz BIM modela, ni jasno, kako naj bi se izdelal predračun iz BIM modela? Prosimo za pojasnilo.


ODGOVOR

Spoštovani,

s projektno nalogo je predvideno, da se bodo predizmere izdelale na osnovi BIM modela. Za predračun se bodo uporabljale projektantske cene.Datum objave: 13.12.2018   14:48
VPRAŠANJE
Str. 20 Projektna naloga (Specifikacije) - PZI: V okviru priprave predmetnega načrta je potrebno pripraviti tudi informativni terminski plan gradnje celotnega projekta, ki mora upoštevati realne čase gradnje posameznih aktivnosti oziroma sklopov aktivnosti;
Str. 25 Projektna naloga (Specifikacije) - PZI: Projektant mora izdelati BIM model faze PZI na podlagi lastne metodologije in terminskega plana gradnje. Izdelati mora realen terminski plan gradnje ter Naročniku predati vhodne podatke in dokumentacijo za izdelavo 4D in 5D modela.
Vprašanje: ali je potrebno izdelati najprej informativni plan in nato še realni? Plan ne more biti realen. Realna je samo izvedba. Slovarju slovenskega knjižnega jezika - realen reálen -lna -o prid., reálnejši (a) 1. ki v resnici obstaja ali se v resnici godi
Kako definirate informativni in kako definirate realni terminski plan?


ODGOVOR

Spoštovani,

gre za napako v projektni nalogi. Projektant (ponudnik) mora izdelati projektantski terminski plan ter vhodne podatke za izdelavo 4D modela (matrika aktivnosti ter vsebovanih gradnikov).
V skladu z navedenim je naročnik spremenil razpisno dokumentacijo na sledeči način:
V Projektni nalogi se v poglavju 5.2.3. NAMEN IN CILJI UPORABE BIM TEHNOLOGIJE spremeni tekst, tako da se sedaj glasi: Izdelati mora terminski plan gradnje ter naročniku predati vhodne podatke in dokumentacijo za izdelavo 4D in 5D modela.
Datum objave: 13.12.2018   14:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,
- Večkrat se omenja BIM količine, ki morajo biti v skladu z BIM modeli... . Nikjer niso zapisane zahteve/standardi opisovanja del. Za natančnost popisov in ponudb je poleg količine pomembna tudi kvaliteta opisa del (natančnost, popolnost, nedvoumnost). Za projekte, ki se obračunavajo po dejanski izmeri je to še bolj pomembno! Ali morajo biti opisi v skladu s tehničnimi specifikacijami? Če ja, zakaj se le to zahteva samo za predore, ne pa tudi za gradnjo zahtevnih premostitvenih objektov in pri ostalih delih?


ODGOVOR

Spoštovani,
opisi v posameznih postavkah projektantskega popisa morajo biti skladni z opisi v tehničnih specifikacijah, ki jih mora izdelati projektant skladno s točko 5.1 projektne naloge in morajo biti izdelani v soglasju z naročnikom. Predmetno javno naročilo obravnava predore in določene objekte na trasi. Za objekte, ki niso predmet tega javnega naročila bodo v ločenem javnem naročilu postavljeni enaki pogoji in zahteve.Datum objave: 13.12.2018   14:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,
- Kakšen smisel ima modeliranje podpiranja: Jeklene segmente, sulice, sidra, Cevni in sidrni ščit , če je pa vse le ocena v odvisnosti od predvidenega hribinskega razreda!?


ODGOVOR

Spoštovani,

projektant (ponudnik) mora v BIM Izvedbenem planu izdelati točne smernice modeliranja, ki bodo ustrezale ciljem iz projektne naloge. Pomembno je, da so predani modeli konsistentni ter vsebujejo strukturirano podatkovno zbirko informacij o projektu.Datum objave: 13.12.2018   14:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
- Izkop in primarna podgradnja - Elementi deljeni na podlagi izkopnega koraka. Trenutni predviden izkopni korak znaša med 0.6-3 m.

Kakšen smisel (razen vizualizacije) je modeliranje predvidenih izkopnih korakov in ali ste za ta namen izdelali Cost-Benefit analizo? Veliko dela za nič oz. za novo »maketo«!


ODGOVOR

Spoštovani,

gradniki modela izkopa in primarne podgradnje morajo biti deljeni na izkopne korake (skladno s predvideno tehnologijo izvedbe) za namen uporabe modelov za operativno planiranje, kalkulacije in kontroling v izvedbeni fazi projekta.Datum objave: 13.12.2018   14:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,
- Ali so določene vse deponije materialov? Ali je potrebno deponije tudi modelirati in kako natančno?
- Kako bomo modelirali kraške pojave v fazi PZI?
- Kako bomo modelirali predvrtavnja, utrjevanja
- Kako se bodo modelirali transporti?
- Kako bomo modelirali izkop za preoblikovanje profila predora zaradi nepričakovanih deformacij?
- Kako bomo modelirali brizgani beton (različne debeline)?
- Kako/kje bomo modelirali beton v zruških?


ODGOVOR

Spoštovani,

pri izdelavi PZI projekta je potrebno upoštevati vse deponije, ki so predvidene v PGD projektni dokumentaciji oziroma so upoštevane v soglasjih k PGD projektni dokumentaciji. Vsi modeli, ki jih je potrebno izdelati so navedeni v PN (5.2.2.6.3 Osnovne smernice izdelave BIM modela). Deponije so skladno s PN del Načrta ravnanja z gradbenimi odpadki, zato jih ni potrebno modelirati. Smernice modeliranja posameznih gradnikov oz. prostorskih ureditev, mora ponudnik (projektant) določiti v Načrtu za izvedbo BIM-pristopa, tako, da bodo ustrezale ciljem iz projektne naloge.Datum objave: 13.12.2018   14:53
VPRAŠANJE
V PN (5.2.2.6.3 Osnovne smernice izdelave BIM modela) je navedeno, da je potrebno modelirati tudi obstoječe objekte.

Zavedati se moramo, da je strošek izdelave obstoječih objektov LOD 200 in LOD 300 velik.

Predlagamo, da se modeliranje objektov v pasu širine 200 m izvzame, znotraj naloge naj ostane le modeliranje terena iz obstoječih geodetskih in topografskih podlog predmetnega projekta PGD.


ODGOVOR

Spoštovani,

v skladu z navedenim je naročnik spremenil razpisno dokumentacijo na sledeči način:
V Projektni nalogi se v 5.2.2.6.3. poglavju Osnovne smernice izdelave BIM modela spremeni postavka, ki se navezuje na modeliranje modela in sicer tako, da je potrebno modelirati samo teren v območju izvedenih geodetskihin topografskih podlog, ki spadata med obstoječe objekte.Datum objave: 13.12.2018   14:54
VPRAŠANJE
V PN (5.2.2.4.4 Zahtevana it-infrastruktura) je navedeno: »Zahtevano je, da je BIM programska oprema certificirana s strani buildingSMART. Seznam certificiranih programov je dostopen na povezavi: https://www.buildingsmart.org/compliance/certified-software/«

Ali lahko ponudnik uporabi tudi drug program, ki kvalitetno generira IFC 2x3 datoteke, v primeru, da na seznamu buildingSMART certificiranih programov ni ustreznega programa za projektiranje in modeliranje določenega dela projekta. (Kot na primer Autodesk Civil3D za modeliranje železniške, cestne in komunalne infrastrukture).

Pri BIM projektiranju linijske infrastrukture se praviloma uporablja Autodesk Civil 3D, ki pa ni Building SMART certificiran. Smatramo, da je nesprejemljivo, da naročnik izvzema programsko opremo, ki je v svetu uveljavljena za BIM projektiranje in ki omogoča tudi kvaliteten izvoz/uvoz IFC modelov. S tem onemogoča kvalitetno in state of the art (stanje tehnike) delo.


ODGOVOR

Spoštovani,

predvidena je uporaba certificiranih programskih orodij. Ponudnik pa lahko predlaga tudi uporabo drugih enakovrednih programskih orodij kot na primer Autodesk Civil 3D, ki omogočajo kakovosten izvoz IFC podatkov, in jih morejo navesti v BIM izvedbenem planu.Datum objave: 13.12.2018   14:57
VPRAŠANJE
V PN (7.1.8 Zahteve za izdelavo popisov del in projektantskega predračuna) je navedeno: »Pri izdelavi BIM modela, skladno s točko 5.2.2 te projektne naloge, je popis del in projektantski predračun potrebno izdelati tako, da je za vsako posamezno postavko izdelana hiperpovezava do grafične predstavitve v 3D modelu.«

Trenutno na trgu ni dostopna komercialna programska oprema, ki bi omogočila izvoz hiperpovezav (URL) v XLSX format, ki je zahtevan za predajo popisa del. Po zahtevi iz PN bi se moral ob kliku na hiperpovezavo (v XLSX datoteki popisa del) odpreti zbirni model ter označiti gradniki, ki so pripisani določeni postavki.

Trenutna stopnja razvoja tehnologije ne omogoča izpolnjevanja zahteve iz PN.

Ali je za naročnika ustrezno tudi sledeče: Gradniki bodo imeli pripisan atribut »KodaPostavke« ki je zahtevan skladno s PN. Naročnik bo tako lahko v različnih pregledovalnikih (Npr. Navisworks ali Solibri, itd.) uporabil filter te vrednosti atributa in pregledoval gradnike, ki so pripisani določeni postavki.


ODGOVOR

Spoštovani,

postopek povezovanje gradnikov s postavkami iz popisov je naveden v PN (5.2.2.7.3. Povezava postavk del iz popisa del z gradniki BIM modela).
V skladu z navedenim je naročnik spremenil razpisno dokumentacijo na sledeči način:
V Projektni nalogi v poglavju 7.1.8. Zahteve za izdelavo popisov del in projektantskega predračuna se spremeni tekst na sledeči način: »Pri izdelavi BIM modela, skladno s točko 5.2.2 te projektne naloge, je popis del in projektantski predračun potrebno izdelati tako, da je za vsako posamezno postavko izdelana povezava do grafične predstavitve v 3D modelu.«Datum objave: 13.12.2018   14:58
VPRAŠANJE
V PN (5.2.2.4.2 Skupno informacijsko okolje (cde) je navedeno: »Projektant zagotovi skupno informacijsko okolje (CDE) do katerega mora biti Naročniku vseskozi omogočen dostop in prenos informacij tekom trajanja projekta, v kolikor Naročnik ne definira uporabo lastnega skupnega informacijskega okolja (CDE) v času projekta.«

Na osnovi obstoječe PN, opisa del in popisa del ni možna izdelava kalkulacije za izvedbo te zahteve, saj ni jasno določeno trajanje uporabe platforme CDE.

Ali mora CDE zagotoviti ponudnik za trajanje projektiranja (6 mesecev) ali za čas projektiranja in izvedbe (78 mesecev)? Naročnika prosimo, da natančno definira obdobje uporabe CDE, ki ga zagotovi ponudnik.

Naročnik se mora zavedati, da je v projektni nalogi zahtevan CDE, ki omogoča implementacijo standarda oSIST prEN ISO 19650, kar med drugim pomeni tudi vzpostavitev procesov potrjevanja dokumentov; strošek najema take platforme za 6 mesecev znaša okrog 80.000 EUR, za 78 mesecev pa okrog 500.000 EUR.

Zaradi navedenega predlagamo, da se naročnik opredeli, da bo trajanje najema CDE platforme le za čas projektiranja.

Naročnik mora tudi definirati število uporabnikov platforme CDE v fazi projektiranja in v fazi izvedbe, saj število uporabnikov vpliva na ponudbeno ceno.


ODGOVOR

Spoštovani,

skupno informacijsko okolje ali CDE se zagotovi v času trajanja projektiranja in recenzije. S strani naročnika bo največ 10 uporabnikov.Datum objave: 13.12.2018   14:59
VPRAŠANJE
V PN (5.2.2.7.5 Dopolnjevanja BIM modela na osnovi izvedenega stanja B2) je navedeno: »Med samo gradnjo se BIM 3D model posodablja in predaja v pregled 30 dni po koncu presečnega obdobja.«

V kolikor ostane posodabljanje modela med izvedbo del razpisa mora naročnik natančneje opredeliti presečna obdobja. Ali gre za mesečni obračun in se modeli oddajajo 1x mesečno?


ODGOVOR

Spoštovani,

v skladu z navedenim je naročnik spremenil razpisno dokumentacijo na sledeči način:
V Projektni nalogi se v 5.2.2.7.5. poglavju Dopolnjevanja BIM modela na osnovi izvedenega stanja se spremeni tekst: »Med samo gradnjo se BIM 3D model posodablja in predaja v pregled 30 dni po koncu enomesečnega presečnega obdobja.«Datum objave: 13.12.2018   15:01
VPRAŠANJE
V PN (5.2.2.7.3 Vhodni podatki za izdelavo 4D in 5D modela) je navedeno: »Trajanje vsake postavke del mora temeljiti na produktivnosti izvedbe del in ustreznih količinah iz BIM modela.«

Določitev trajanja aktivnosti na osnovi količine in produktivnosti predstavlja 5D modeliranje (kalkulacije in terminsko planiranje podprto z viri in normativi), kar ni predmet tega razpisa.

Projektant v fazi projektiranja ne razpolaga z normativi, ki jih bo imel bodoči izvajalec gradbenih del, saj predstavlja predmetno delo osnovo za kasnejši razpis za gradbenega izvajalca.

Možna pa je izvedba zahtevanega dela vezano na trajanje aktivnosti na osnovi izkušenj iz preteklih projektov ter vhodnih podatkov iz modelov (količine, segmentacija elementov v zbirnem modelu).


ODGOVOR

Spoštovani,

V skladu z navedenim je naročnik spremenil razpisno dokumentacijo na sledeči način:
V Projektni nalogi se v poglavju 5.2.2.7.3 Vhodni podatki za izdelavo 4D in 5D modela spremeni tekst: Trajanje vsake postavke del mora temeljiti na osnovi izkušenj iz preteklih projektov in ustreznih količinah iz BIM modela.Datum objave: 13.12.2018   15:02
VPRAŠANJE
V PN (5.2.2.7.1 BIM Izvedbeni plan s procesnimi diagrami in postopki) je navedeno: »Projektant je dolžan predložiti BIM Izvedbeni plan 7 delovnih dni od uvedbe v delo.«

Rok za predložitev kvalitetno izdelanega BIM izvedbenega plana (7 dni od uvedbe v delo) je prekratek, saj izdelava BIM izvedbenega plana zahteva koordinacijo zahtev različnih podjetij in strok tako na strani ponudnika, kot tudi na strani naročnika.

Z namenom zagotoviti kvalitetno pripravljen BIM izvedbeni plan predlagamo, da se rok podaljša na 21 dni od uvedbe v delo.


ODGOVOR

Spoštovani,

V skladu z navedenim je naročnik spremenil razpisno dokumentacijo na sledeči način:
V Projektni nalogi se v poglavju 5.2.2.7.1 BIM Izvedbeni plan s procesnimi diagrami in postopki spremeni teskt: Projektant je dolžan predložiti BIM Izvedbeni plan 14 koledarskih dni od uvedbe v delo.Datum objave: 13.12.2018   15:03
VPRAŠANJE
V PN (5.2.2.6.3 Osnovne smernice izdelave BIM modela) je za Geološke, hidrogeološke in krasoslovne modele navedena stopnja razvitosti LOD 350. v smernicah »LOD specification« na katere se PN sklicuje ni vključenih LOD definicij za tovrstne modele.

Na osnovi zahteve iz PN ni mogoče izdelati kalkulacije ponudbe saj so zahteve neustrezno definirane.

Za smotrno, korektno in tehnično pravilno izdelavo naloge mora ponudnik izdelati model, ki bo vseboval:
Integracijo kartografskih podatkov (geološke karte, prerezi, ipd.)
Integracijo izvedenih geoloških in geomehanskih raziskav, tako da je zagotovljena prostorska sledljivost podatkov. Podatki morajo obsegati najmanj naslednje sklope:
- vse nove in obstoječe vrtine ter razkope s popisi in klasifikacijo ter drugimi pomembnimi podatki izhajajoč iz preiskav izvedenih v vrtinah ali razkopih
- vse geofizikalne preiskave
- vse hidrogeološke preiskave
- vse terenske popise izdankov
Integracijo laserskega ali fotogrametričnega skeniranja predorskih čel in drugih površin pred, med in po gradnji predora v geopozicionirani digitalni obliki
Integracijo popisnih čel med gradnjo
Navezavo digitalnih posnetkov na geološke strukture na način, da je deležnikom pri gradnji vsaj dan po izkopu omogočen vpogled v posodobljen geološki model
Ustrezne atribute za projektiranje in numerične analize za posamezne elemente modela
Modelirani morajo biti vsaj sledeči elementi: litologija in /ali inženirsko geološki elementi, geološke strukture, kraški pojavi, hidrogeološki pojavi, glavni geomehanski parametri.

Za izboljšanje komunikacije med vsemi deležniki mora model omogočati pregledovanje kompletne baze zgoraj navedenih podatkov v pregledovalniku.

Ta mora imeti najmanj naslednje funkcije: kronološko sledenje/upravljanje verzij modela, izvažanje modelov, dodeljevanje pravic dostopa in možnost dodajanja komentarjev in dokumentacije s strani naročnika, projektanta ali izvajalca.

Model mora omogočati izvoz v IFC skupaj z atributi v poseben v ta namen definiran property set.

Le z natančnimi izhodišči je možna kalkulacija te postavke, zato prosimo naročnika, če lahko potrdi, da je navedena vsebina geoloških modelov ustrezna, oz. natančneje definira zahteve geoloških modelov.


ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik se strinja s predlaganim pojasnilom za izdelavo in predajo geoloških, hidroloških in krasoslovnih modelov.Datum objave: 13.12.2018   15:04
VPRAŠANJE
V PN (5.2.2.6.3 Osnovne smernice izdelave BIM modela) je pri večini objektov (predori, mostovi, viadukti, galerije) predvidena stopnja razvitosti LOD 350.

V primeru elementov nosilne konstrukcije to pomeni, da je potrebno zmodelirati armaturo, ki povezuje 2 medsebojno stikajoča se elementa. (Skladno z LOD Specification, BIM Forum). Armature, ki je v celoti pozicionirana v elementu pa v LOD 350 ni potrebno modelirati, kar pomeni, da jo moramo projektirati v 2D CAD. Kot rezultat tega početja bi bil del armature izdelan v 3D BIM modelirniku, del pa v 2D CAD programu, kar bi onemogočalo izdelavo konsistentnih in kvalitetnih armaturnih načrtov.

Ker večina programske opreme za BIM modeliranje dostopne na tržišču, ne omogoča učinkovite in kvalitetne izdelave armaturnih načrtov objektov visokogradnje ter kompleksnih objektov nizkogranje, predlagamo, da se armaturne načrte izdeluje v 2D CAD okolju.

Z namenom dviga kvalitete armaturnih načrtov predlagamo, da se LOD za objekte zniža na LOD 300. Modeli bodo tako služili za pripravo opažnih načrtov (vhodni podatek za pripravo armaturnih načrtov v 2D CAD okolju) ter bodo vsebovali atribute potrebne za implementacijo vseh v tej PN predvidenih BIM uporab.


ODGOVOR


Spoštovani,

stopnja razvitosti gradnikov oz. LOD ostane takšna, kot je določena v projektni nalogi v poglavju 5.2.2.6.3 Osnovne smernice izdelave BIM modela, vendar se doda opomba, da del armature, ki se navezuje na med seboj stikajoča se gradnika, ni obvezno modelirati.


Datum objave: 13.12.2018   15:05
VPRAŠANJE
V PN (5.2.2.6.3 Osnovne smernice izdelave BIM modela, str. 30) je navedeno, da morajo biti BIM 3D-modeli izdelani tudi za sledeče viadukte z LOD 350, kar predstavlja podrobnost nivoja PZI projekta:
Viadukt Črni Kal
Viadukt Vinjan
Most Glinščica 1
Most Glinščica 2
Galerija Glinščica
Oporni Zid
V PN (7.1.3 Zahteve za načrtovanje premostitvenih in podpornih konstrukcij) je navedeno, da za objekte:
most Glinščica I
galerijo Glinščica
most Glinščica II
zaščita vkopne brežine ob galeriji Glinščica
zaščita vkopne brežine ob galeriji pred predorom T2
ploščati prepust pritoka 1 potoka Glinščice
vodnogospodarska ureditev pritoka 1 potoka Glinščice
Viadukt V1 Gabrovica
Viadukt V2 Vinjan
Ni potrebno izdelati projekta PZI (niso del tega razpisa) in jih bo izdeloval izvajalec gradbenih del.

Naročnika prosimo, da preveri točnost navedb in usklajenost poglavij PN ter poda odločitev, kateri objekti niso predmet tega razpisa in jih ni potrebno modelirati in projektirati.


ODGOVOR

Spoštovani,

za navedene objekte ni potrebno izdelati projekta PZI in niso del predmetnega razpisa, zato tudi ni potrebno izdelati modelov. Na osnovi tega je popravljena projektna naloga.Datum objave: 13.12.2018   15:06
VPRAŠANJE
V PN (5.2.2.6.2 Informacijske zahteve izdelave bim modela ter 5.2.2.7.1 BIM Izvedbeni plan s procesnimi diagrami in postopki): »Atributne tabele so del BIM izvedbenega plana in morajo biti potrjene s strani Naročnika.« ter »BIM Izvedbeni plan mora biti potrjen s strani Naročnika.«

Naročnika prosimo, da navede rok v katerem namerava pregledati in potrditi BIM izvedbeni plan, saj le ta vpliva na načrtovanje izvedbe naročila ter število iteracij izdelave modelov, ki morajo biti skladni s potrjenim BIM izvedbenim načrtom. Predlagamo rok za pregled BIM izvedbenega plana 14 dni od njegove predaje.


ODGOVOR

Spoštovani,

v skladu z navedenim je naročnik dopolnil razpisno dokumentacijo na sledeči način:

V Projektni nalogi v poglavju 5.2.2.6.2. Informacijske zahteve izdelave BIM modela je bil dopolnjen tekst: Atributne tabele so del BIM izvedbenega plana in morajo biti potrjene s strani Naročnika v roku 14 koledarskih dni. Prav tako je bil dopolnjen tekst v poglavju 5.2.2.7.1 BIM Izvedbeni plan s procesnimi diagrami in postopki: Projektant je dolžan predložiti BIM Izvedbeni plan 14 koledarskih dni od uvedbe v delo.Datum objave: 13.12.2018   15:07
VPRAŠANJE
V PN (5.2.2.6.2 Informacijske zahteve izdelave bim modela) je navedeno: »je Projektant dolžan, da tekom izdelave BIM modelov faz PZI in PID upošteva informacijske zahteve definirane v tabeli LOD/LOI Zahteve izdelave BIM modelov faz PZI in PID, ki se nahaja v prilogi A tega dokumenta.«

Priloge A ni priložene razpisni dokumentaciji, zato prosimo, če lahko naročnik omenjeno prilogo doda k razpisni dokumentaciji.


ODGOVOR

Spoštovani, naročnik je Prilogo A dodal k razpisni dokumentaciji.Datum objave: 13.12.2018   15:08
VPRAŠANJE
Na osnovi obstoječe PN (5.2.2.5 Obseg del, točka h), opisa del in popisa del ni možna izdelava kalkulacije za zahtevo: »Povezovanje dokumentov izvedenega stanja z gradniki BIM modela faze PID, specifikacije, garancije, navodila za uporabo in vso drugo potrebno dokumentacijo za nemoteno uporabo in vzdrževanje zgrajenega objekta.«

Ni namreč določeno kakšen obseg dela pri izdelavi BIM modela bo imel bodoči izvajalec gradbenih del. Bistveno pri kalkulaciji cene spremljave je podatek, katere podatke in predvsem v kakšni obliki bo dobil izdelovalec BIM modela ter na katero CDE platformo bo izvajalec gradbenih del odlagal dokumentacijo, v primeru, da CDE zagotovi naročnik. Bistvena razlika za ponudnika je, če bo izvajalec dostavljal podatke sproti (mesečno), urejeno in v kakšni obliki ter če bo imela predvidena platforma CDE primerne funkcionalnosti.

Izhajamo iz tega, da naročnik zagotovi vse ustrezno urejene in digitalizirane podatke.

Ker danes ne poznamo programskih rešitev, ki se bodo razvijale v naslednjih 10 letih, predlagamo, da naročnik spremeni ponudbeni popis del, tako, da se predvidi kalkulacija na osnovi urne postavke. V nasprotnem primeru se te postavke ne da kalkulirati.


ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo poskrbel, da bo projektant prejel potrebno dokumentacijo v digitalni obliki, pri čemer bo naloga projektanta samo povezovanje dokumentacije s ustreznimi BIM gradniki. Ponudbeni popis del ostaja enak, kot je naveden v poglavju 5.2.2.5 Obseg del.Datum objave: 13.12.2018   15:09
VPRAŠANJE
Na osnovi obstoječe PN (5.2.2.5 Obseg del, točka f), opisa del in popisa del ni možna izdelava kalkulacije za zahtevo: "Dopolnjevanja BIM modela tekom gradnje na osnovi izvedenega stanja«.

Ni namreč določeno kakšen obseg dela pri izdelavi BIM modela bo imel bodoči izvajalec gradbenih del. Bistveno pri kalkulaciji cene spremljave je podatek, katere podatke, modele, količine in predvsem v kakšni obliki bo dobil izdelovalec spremljave BIM modela. Bistvena razlika za ponudnika je, če bo izvajalec dostavljal podatke sproti (mesečno), urejeno in v kakšni obliki (ročne skice, načrte, fotografije, modele IFC, ...).

Zavedati se je potrebno, da za tako spremljavo ne moremo določiti koliko strokovnjakov bo potrebnih za izdelavo naloge in posledično ponudbene cene.

Razumemo, da želi naročnik imeti po eni strani projektanta na svoji strani, po drugi strani pa danes težko določi, katere podatke in v kakšni obliki bo dobil od bodočega izvajalca gradbenih in inštalacijskih del.

Zaradi tega prosimo naročnika, da spremeni ponudbeni popis del, tako da se predvidi kalkulacija (namesto na osnovi mesečne postavke) na osnovi urne postavke.


ODGOVOR

Spoštovani,

izvajalec mora v ustreznem formatu dostaviti zahtevane informacije. Projektant ni obvezan, da je glede BIM-a prisoten na gradbišču v času gradnje. Ponudbeni popis del ostaja enak, kot je naveden v poglavju 5.2.2.5 Obseg del.Datum objave: 13.12.2018   15:10
VPRAŠANJE
Podatki o deponijah
Glede stroška odlaganja izkopanih materialov je potrebno pridobiti od naročnika podatke o razpoložljivih mestih deponij, o kapaciteti deponij in o prioritetni listi odlaganja oz. zapolnjevanja deponij, ki je odvisna od primernosti deponij. Prav tako je potrebna odločitev naročnika o načinu transporta izkopanega materiala (cestni, železniški)?
Kdaj bo naročnik zagotovil te podatke?


ODGOVOR

Spoštovani,

Pri izdelavi PZI projekta je potrebno upoštevati vse deponije, ki so predvidene v PGD projektni dokumentaciji oziroma so upoštevane v soglasjih k PGD projektni dokumentaciji. V kolikor bo prišlo do dodatnih potreb po deponiranju viškov materialov oziroma do sprememb lokacij deponij, bo naročnik o tem seznanil izdelovalca PZI pravočasno.Datum objave: 13.12.2018   15:11
VPRAŠANJE
Smiselnost porabe denarja za modele BIM
Zakaj je potrebno modeliranje v BIM in za kakšne potrebe se dela model BIM? Pri linijskih objektih kakršen je predor, bi bilo dovolj natančno linearno planiranje in spremljanje projekta, pri čemer bi opredelili tip podpornega ukrepa in planirane oz. dejanske dolžine podpornih ukrepov po celotni stacionaži predora. S tem so določeni vsi elementi primarne podgradnje in dolžina izkopnega koraka. Nivo detajliranja, ki je zahtevan v razpisnih pogojih ne bo prinesel nobene dodane vrednosti, ne pri načrtovanju in ne pri spremljanju projekta. Ravno nasprotno, močno bo povečala obremenitev projektantov z vpisovanjem nepotrebnih podatkov, ki ne služijo ničemur.
Naročnika sprašujemo, kje konkretno pričakuje dodano vrednost zaradi ifc modeliranja predorov? Prav tako se sprašujemo o tem ali je poraba denarja za ta namen smotrna?


ODGOVOR

Spoštovani,

Namen modeliranja v BIM-u je izdelava natančnejše in bolj kakovostne projektne dokumentacije ter popisov del, kakor tudi boljša izmenjava informacij med vsemi deležniki s tem pa tudi boljše predvidevanje nepričakovanih situacij in zmanjševanje pojava raznih tveganj.Datum objave: 13.12.2018   15:13
VPRAŠANJE
Obseg dela pri izdelavi modela BIM
Radi bi vašo potrditev za obseg del kakor ga razumemo iz vaših specifikacij. Ali bo potrebno v fazi PZI izdelati prvi model predora in v fazi izvajanja drugi, popolnoma nov PID model predora? Potrebno je vedeti, da bodo dejanski podporni ukrepi (PID) v splošnem različni od predvidenih (projektiranih v PZI). Že za prvi projekt PZI se bo izdelalo vse elemente v modelu, določilo vse atribute za vse elemente v modelu, izdelalo popis del s postavkami iz seznama popisov del, povezalo vse elemente na postavke iz seznama postavk, določilo aktivnosti napredovanja del za terminski plan in povezalo vsako aktivnost z vsakim elementom v modelu. Potem se bo ob gradnji izdelal popolnoma nov model ponovno z vsemi zgoraj opisanimi deli, ker gre pri predorogradnji zaradi težko vnaprej predvidljivih hribinskih pogojev do bistveno večjega obsega sprememb kot pa npr. pri gradnji objekta stanovanjskega bloka.
Ali se zavedate da bo potrebno izdelati 2 projekta in ne le en projekt s popravki?


ODGOVOR

Spoštovani,

s sprotnim vnašanjem sprememb ter posodabljanjem obstoječega PZI modela tekom izvedbe, se zmodelira BIM model faze PZI ter pri tem ni potrebno izdelati povsem novega PZI modela.Datum objave: 13.12.2018   15:13
VPRAŠANJE
Gradnik modela BIM
V projektni nalogi je določen LOD 350 za predore. V nadaljevanju piše za izkop in primarno podgradnjo »Elementi deljeni na podlagi izkopnega koraka. Trenutni predviden izkopni korak znaša med 0.6-3 m. Glavni model bo poleg izkopa vseboval tudi vse druge ustrezne gradnike. «
Kaj konkretno predstavlja gradnik BIM modela pri izkopu in primarni podgradnji? Ali je gradnik vsaka eksplozijska polnitev v vrtini, vsako sidro, vsaka predorska sulica, vsak predorski lok, vsaka armaturna mreža, vsaka armaturna palica, vsak segment brizganega betona.
Prosimo za konkretno definicijo ustreznih gradnikov v BIM modelu za izkop in primarno podgradnjo?

ODGOVOR

Spoštovani,

gradniki modela izkopa in primarne podgradnje morajo biti deljeni na izkopne korake (skladno s predvideno tehnologijo izvedbe) za namen uporabe modelov za operativno planirane, kalkulacije in kontroling v izvedbeni fazi projekta.Datum objave: 13.12.2018   15:14
VPRAŠANJE
V vzorcu pogodbe, ki je priložen razpisni dokumentaciji, je v 7. členu zapisano (alineja j): da morajo biti končni izdelki naročniku predani v slovenskem in angleškem jeziku. Ocenjujemo, da bo celotna PZI dokumentacija vsebovala velikostni red vsaj 25.000 A4 strani (tehnični opisi, popisi del, predračuni, izračuni) in 1300 do 1500 različnih risb s tekstualnimi opisi. Ob upoštevanju cene 30 do 40 za stran prevoda, lahko predstavlja ta strošek vrednost preko 1.000.000 in s tem velik delež osnovne cene dokumentacije.

Pri vsem tem se seveda postavlja vprašanje smiselnosti prevajanja projektne dokumentacije. Slovenski jezik je namreč uradni jezik EU. Naročnika bi tudi opozorili na zahteve veljavne zakonodaje, saj v Gradbenem zakonu (GZ) objavljenem v Uradnem listu RS št. 61/17, v njegovem 29. členu, alineja (2) piše da: »Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s pravili stroke in biti v slovenskem jeziku, razen posameznih vsebin in delov, ki se izdelujejo s pomočjo programske opreme za izračun in izris podatkov, pri čemer je treba te podatke reprezentativno povzeti in razložiti v slovenskem jeziku tako, da so razumljivi strokovnjaku, ki ne razume uporabljenega tujega jezika.«

Zaradi navedenega predlagamo, da naročnik izvzame prevod predmetne projektne dokumentacije iz tega razpisa.

V kolikor želi naročnik imeti v angleškem jeziku dokumentacijo za razpis izvedbe del, ki so predmet razpisanega PZI, lahko to naroči/izdela kasneje in samo za del te dokumentacije.

Ali bo naročnik iz razpisne dokumentacije umaknil zahtevo po prevodu celotne projektne dokumentacije v angleški jezik?


ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik ne bo iz razpisne dokumentacije umaknil zahteve po prevodu celotne projektne dokumentacije v angleški jezik. Zahteva po prevodu v angleški jezik ostane.Datum objave: 14.12.2018   09:51
VPRAŠANJE
Glede na to, da iz projektne naloge ni povsem nedvoumno jasno, kakšen je dejanski obseg PZI dokumentacije, ki jo je potrebno izdelati (faza A2, izdelava PZI v BIM okolju) in glede na to, da specifikacija oziroma ponudbeni predračun ni tako podrobno razčlenjen, vas sprašujemo če v nadaljevanju našteti načrti in elaborati predstavljajo zahtevani obseg PZI dokumentacije.

PZI za drugi tir železniške proge Divača Koper
zap. št. vrsta načrta/elaborat naziv načrta/elaborata
1 Načrt gradbenih konstrukcij Tirne naprave in zemeljsko telo proge na progi Divača- Koper
2 Načrt arhitekture Objekt ENP Črni Kal in zunanja ureditev
3 Načrt arhitekture Načrt prostora nadzornega centra
4 Načrt gradbenih konstrukcij Tirne naprave in telo proge - deviacija obstoječe proge
5 Načrt gradbenih konstrukcij Načrt PHO 1 (148/2,5) absorpcijske (A2)
6 Načrt gradbenih konstrukcij Načrt PHO 2.1 (40/2,5) absorpcijske (A2)
7 Načrt gradbenih konstrukcij Načrt PHO 2.3 (140/2,5) absorpcijske (A2)
8 Načrt gradbenih konstrukcij Načrt PHO cesta T2b (99, 3,5) odbojne (B3)
9 Načrt gradbenih konstrukcij Načrt PHO 4.1, 4.3 (61+650+37,5) absorpcijske (A2)+transp.
10 Načrt gradbenih konstrukcij Vodnogospodarske ureditve pritoka 2 Glinščice
11 Načrt gradbenih konstrukcij Vodnogospodarske ureditve prepustov na trasi proge
12 Načrt gradbenih konstrukcij Kabliranje za potrebe SV in TK naprav
13 Načrt gradbenih konstrukcij Objekt ENP Črni Kal
14 Načrt gradbenih konstrukcij Prepusti na trasi proge - prepust v km 1+125 deviacije
15 Načrt gradbenih konstrukcij Prepusti na trasi proge - prepust v km 1+450 deviacije
16 Načrt gradbenih konstrukcij Prepust - pritok Glinščice na platoju portala T2-Di
17 Načrt gradbenih konstrukcij Prepusti na trasi proge - prepust ob ENP Črni Kal
18 Načrt gradbenih konstrukcij Prepusti na trasi proge - prepust v km 16+055,00
19 Načrt gradbenih konstrukcij Prepusti na trasi proge - prepust v km 16+740,00
20 Načrt gradbenih konstrukcij Prepusti na trasi proge - prepust v km 17+191,00
21 Načrt gradbenih konstrukcij Načrt prepusta na platoju IPC-T4b
22 Načrt gradbenih konstrukcij Prepusti na trasi proge - prepust v km 19+193,00
23 Načrt gradbenih konstrukcij Prepusti na trasi proge - prepust v km 19+345,777
24 Načrt gradbenih konstrukcij Prepusti na trasi proge - prepust v km 19+772,873
25 Načrt gradbenih konstrukcij Prepusti na trasi proge - prepust v km 19+852,398
26 Načrt gradbenih konstrukcij Prepusti na trasi proge - prepust v km 21+144,00
27 Načrt gradbenih konstrukcij Prepusti na trasi proge - prepust v km 21+310,00
28 Načrt gradbenih konstrukcij Prepusti na trasi proge - prepust ob TP 8.5
29 Načrt gradbenih konstrukcij Prepusti na trasi proge - prepust v km 26+375,34
30 Načrt gradbenih konstrukcij Zzaščita vkopne brežine ob platoju portala T2-Kp z AB slopi
31 Načrt gradbenih konstrukcij Podporne in oporne konstrukcije - podporni zid ob ENP Črni Kal
32 Načrt gradbenih konstrukcij Podporne in oporne konstrukcije - podporni zid od portala T3-Kp do portala T4-Di
33 Načrt gradbenih konstrukcij AB težnostni podporni zid pred portalom predora T3 na Divaški strani
34 Načrt gradbenih konstrukcij armiranobetonski težnostni podporni zid med predoroma T3 in T4
35 Načrt gradbenih konstrukcij 2x sidrana pilotna stena ob portalu predora T5 na koprski strani
36 Načrt gradbenih konstrukcij 2 xsidrana pilotna stena ob portalu predora T8 na Divaški strani
37 Načrt električnih inštalacij Električna vozna mreža
38 Načrt el. inštal. in el. opr. ENP Črni Kal - primarna oprema in sekundarne naprave
39 Načrt el. inštal. in el. opr. ENP Črni Kal - 110 kV stikališče
40 Načrt el. inštal. in el. opr. ENP Črni Kal - 110 kV kabelski priključek
41 Načrt el. inštal. in el. opr. ENP Črni Kal - 20 kV stikališče
42 Načrt el. inštal. in el. opr. ENP Črni Kal - 20 kV kabelski priključek
43 Načrt el. inštal. in el. opr. Električne inštalacije v stavbi ENP Črni Kal
44 Načrt telekomunikacij Prestavitev in ureditev SVTK vodov in naprav obstoječe proge
45 Načrt telekom. inštalacij Začasna prestavitev SVTK vodov in naprav obstoječe proge
46 Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme Strojne inštalacije v objektu ENP Črni Kal
47 Elaborat Geološko geotehnični elaborat
48 Elaborat Elaborat teh. žel. prom. v času izvajanja del ob obstoječi progi
49 Elaborat Elaborat teh. žel. prom. v času izvajanja del na deviaciji obst.pr.
50 Elaborat Elaborat postopnega vključevanja v promet
51 Načrt krajinske arhitekture Načrt krajinske arhitekture - za traso proge
52 Elaborat Zakoličevalni elaborat
53 Elaborat Elaborat koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta varnostni načrt
54 Elaborat Elaborat za postavitev SV naprav
55 Elaborat Elaborat za postavitev TK naprav
56 Elaborat Elaborat radijskih zvez GSM-R in pokritosti proge
57 Elaborat Elaborat video nadzora
58 Elaborat Elaborat "Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki in viški materialov"
59 Elaborat Elaborat "Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki in viški materialov"
60 Elaborat Načrt organizacije in ureditve gradbišča
61 Elaborat Načrt ukrepov za preprečevanje oziroma omejitev vplivov na okolje v času gradnje
62 Elaborat Načrt monitoringa v času obratovanja
63 Elaborat Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča
64 Elaborat Načrt razmejitve upravljanja in vzdrževanja

PREDOR T1
zap. št. vrsta načrta/elaborat naziv načrta/elaborata
65 Načrt gradbenih konstrukcij Načrt predora T1 s servisno cevjo
66 Načrt arhitekture Ureditev severnega portala predora T1 in SC T1
67 Načrt arhitekture Ureditev južnega portala predora T1 in SC T1
68 Načrt arhitekture Načrt trafo postaje TP 1.0
69 Načrt gradbenih konstrukcij Načrt vodohrana V1 nad T1
70 Načrt gradbenih konstrukcij Objekt transformatorske postaje TP 1.0
71 Načrt električnih inštalacij Električno napajanje varnostnih sistemov v predorih
72 Načrt električnih inštalacij Zasilna razsvetljava v predoru
73 Načrt električnih inštalacij Močnostne inštalacije v predoru
74 Načrt električnih inštalacij Varnostni sistemi, nadzor in vodenje
75 Načrt električnih inštalacij 20kV napajanje predora T1 iz ENP Divača
76 Načrt telekomunikacij Načrt naprav nadzornega sistema
77 Načrti strojnih inštalacij Požarna voda
78 Načrti strojnih inštalacij Strojne inštalacije v predoru
79 Elaborat Interpretacija GG, HG in krasoslovnih pogojev za gradnjo predora
80 Elaborat načrt izkopa in osnovnega podpiranja predorov
81 Načrt krajinske arhitekture Za območje portalov predorov - splošno
82 Elaborat Elaborat koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta varnostni načrt
83 Elaborat Elaborat "Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki in viški materialov"
84 Elaborat Zakoličevalni elaborat
85 Elaborat Načrt organizacije in ureditve gradbišča
86 Elaborat Načrt ukrepov za preprečevanje oziroma omejitev vplivov na okolje v času gradnje
87 Elaborat Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča
88 Elaborat Načrt razmejitve upravljanja in vzdrževanja
89 Elaborat načrt tehnične spremljave gradnje
90 Elaborat elaborat prezračevanja v času gradnje predorov
91 Elaborat elaborat razstreljevanja in spremljanja nevarnih plinov pri gradnji predorov

PREDOR T2
zap. št. vrsta načrta/elaborat naziv načrta/elaborata
92 Načrt gradbenih konstrukcij Načrt predora T2 s servisno cevjo
93 Načrt arhitekture Ureditev portalov predora T2 in SC T2 s trafo postajami
94 Načrt arhitekture Načrt ventilatorske postaje
95 Načrt gradbenih konstrukcij Načrt vodohrana V2 nad T2
96 Načrt gradbenih konstrukcij Objekt ventilatorske postaje
97 Načrt električnih inštalacij Električno napajanje varnostnih sistemov v predorih
98 Načrt električnih inštalacij Zasilna razsvetljava v predoru
99 Načrt električnih inštalacij Močnostne inštalacije v predoru
100 Načrt električnih inštalacij Varnostni sistemi, nadzor in vodenje
101 Načrt telekomunikacij Načrt naprav nadzornega sistema
102 Načrti strojnih inštalacij Požarna voda
103 Načrti strojnih inštalacij Strojne inštalacije v predoru
104 Elaborat Interpretacija GG, HG in krasoslovnih pogojev za gradnjo predora
105 Elaborat načrt izkopa in osnovnega podpiranja predorov
106 Načrt krajinske arhitekture Za območje portalov predorov - splošno
107 Elaborat Elaborat koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta varnostni načrt
108 Elaborat Elaborat "Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki in viški materialov"
109 Elaborat Zakoličevalni elaborat
110 Elaborat Načrt organizacije in ureditve gradbišča
111 Elaborat Načrt ukrepov za preprečevanje oziroma omejitev vplivov na okolje v času gradnje
112 Elaborat Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča
113 Elaborat Načrt razmejitve upravljanja in vzdrževanja
114 Elaborat načrt tehnične spremljave gradnje
115 Elaborat elaborat razstreljevanja in spremljanja nevarnih plinov pri gradnji predorov

PREDOR T3
zap. št. vrsta načrta/elaborat naziv načrta/elaborata
116 Načrt gradbenih konstrukcij Načrt predora T3
117 Načrt arhitekture Ureditev portalov predora T3
118 Načrt električnih inštalacij Električno napajanje varnostnih sistemov v predorih
119 Načrt električnih inštalacij Varnostni sistemi, nadzor in vodenje
120 Načrt telekomunikacij Načrt naprav nadzornega sistema
121 Elaborat Interpretacija GG in HG pogojev za gradnjo predora
122 Elaborat načrt izkopa in osnovnega podpiranja predorov
123
124 Elaborat Elaborat koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta varnostni načrt
125 Elaborat Elaborat "Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki in viški materialov"
126 Elaborat Zakoličevalni elaborat
127 Elaborat Načrt organizacije in ureditve gradbišča
128 Elaborat Načrt ukrepov za preprečevanje oziroma omejitev vplivov na okolje v času gradnje
129 Elaborat Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča
130 Elaborat Načrt razmejitve upravljanja in vzdrževanja
131 Elaborat načrt tehnične spremljave gradnje
132 Elaborat elaborat prezračevanja v času gradnje predorov
133 Elaborat elaborat razstreljevanja in spremljanja nevarnih plinov pri gradnji predorov

PREDOR T4
zap. št. vrsta načrta/elaborat naziv načrta/elaborata
134 Načrt gradbenih konstrukcij Načrt predora T4 z izstopnima cevema IPC-T4a in IPC-T4b
135 Načrt arhitekture Ureditev portalov predora T4 ter portalov IPC T4a in IPC T4b s pripadajočimi trafo postajami
136 Načrt gradbenih konstrukcij Načrt vodohrana T4
137 Načrt električnih inštalacij Električno napajanje varnostnih sistemov v predorih
138 Načrt električnih inštalacij Zasilna razsvetljava v predoru
139 Načrt električnih inštalacij Močnostne inštalacije v predoru
140 Načrt električnih inštalacij Varnostni sistemi, nadzor in vodenje
141 Načrt telekomunikacij Načrt naprav nadzornega sistema
142 Načrti strojnih inštalacij Požarna voda
143 Načrti strojnih inštalacij Strojne inštalacije v predoru
144 Elaborat Interpretacija GG in HG pogojev za gradnjo predora
145 Elaborat načrt izkopa in osnovnega podpiranja predorov
146 Načrt krajinske arhitekture Za območje portalov predorov - splošno
147 Elaborat Elaborat koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta varnostni načrt
148 Elaborat Elaborat "Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki in viški materialov"
149 Elaborat Zakoličevalni elaborat
150 Elaborat Načrt organizacije in ureditve gradbišča
151 Elaborat Načrt ukrepov za preprečevanje oziroma omejitev vplivov na okolje v času gradnje
152 Elaborat Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča
153 Elaborat Načrt razmejitve upravljanja in vzdrževanja
154 Elaborat načrt tehnične spremljave gradnje
155 Elaborat elaborat prezračevanja v času gradnje predorov
156 Elaborat elaborat razstreljevanja in spremljanja nevarnih plinov pri gradnji predorov

PREDOR T5
zap. št. vrsta načrta/elaborat naziv načrta/elaborata
157 Načrt gradbenih konstrukcij Načrt predora T5
158 Načrt arhitekture Ureditev portalov predora T5
159 Načrt električnih inštalacij Električno napajanje varnostnih sistemov v predorih
160 Načrt električnih inštalacij Varnostni sistemi, nadzor in vodenje
161 Načrt telekomunikacij Načrt naprav nadzornega sistema
162 Elaborat Interpretacija GG in HG pogojev za gradnjo predora
163 Elaborat načrt izkopa in osnovnega podpiranja predorov
164 Načrt krajinske arhitekture Za območje portalov predorov - splošno
165 Elaborat Elaborat koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta varnostni načrt
166 Elaborat Elaborat "Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki in viški materialov"
167 Elaborat Zakoličevalni elaborat
168 Elaborat Načrt organizacije in ureditve gradbišča
169 Elaborat Načrt ukrepov za preprečevanje oziroma omejitev vplivov na okolje v času gradnje
170 Elaborat Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča
171 Elaborat Načrt razmejitve upravljanja in vzdrževanja
172 Elaborat načrt tehnične spremljave gradnje
173 Elaborat elaborat prezračevanja v času gradnje predorov
174 Elaborat elaborat razstreljevanja in spremljanja nevarnih plinov pri gradnji predorov

PREDOR T6
zap. št. vrsta načrta/elaborat naziv načrta/elaborata
175 Načrt gradbenih konstrukcij Načrt predora T6
176 Načrt arhitekture Ureditev portalov predora T6
177 Načrt električnih inštalacij Električno napajanje varnostnih sistemov v predorih
178 Načrt električnih inštalacij Varnostni sistemi, nadzor in vodenje
179 Načrt telekomunikacij Načrt naprav nadzornega sistema
180 Elaborat Interpretacija GG in HG pogojev za gradnjo predora
181 Elaborat načrt izkopa in osnovnega podpiranja predorov
182 Načrt krajinske arhitekture Za območje portalov predorov - splošno
183 Elaborat Elaborat koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta varnostni načrt
184 Elaborat Elaborat "Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki in viški materialov"
185 Elaborat Zakoličevalni elaborat
186 Elaborat Načrt organizacije in ureditve gradbišča
187 Elaborat Načrt ukrepov za preprečevanje oziroma omejitev vplivov na okolje v času gradnje
188 Elaborat Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča
189 Elaborat Načrt razmejitve upravljanja in vzdrževanja
190 Elaborat načrt tehnične spremljave gradnje
191 Elaborat elaborat prezračevanja v času gradnje predorov
192 Elaborat elaborat razstreljevanja in spremljanja nevarnih plinov pri gradnji predorov

PREDOR T7
zap. št. vrsta načrta/elaborat naziv načrta/elaborata
193 Načrt gradbenih konstrukcij Načrt predora T7 z izstopno cevjo IPC-T7
194 Načrt arhitekture Ureditev portalov predora T7 ter portala IPC T7 s trafo postajami
195 Načrt gradbenih konstrukcij Načrt vodohrana T7
196 Načrt električnih inštalacij Električno napajanje varnostnih sistemov v predorih
197 Načrt električnih inštalacij Zasilna razsvetljava v predoru
198 Načrt električnih inštalacij Močnostne inštalacije v predoru
199 Načrt električnih inštalacij Varnostni sistemi, nadzor in vodenje
200 Načrt telekomunikacij Načrt naprav nadzornega sistema
201 Načrti strojnih inštalacij Požarna voda
202 Načrti strojnih inštalacij Strojne inštalacije v predoru
203 Elaborat Interpretacija GG in HG pogojev za gradnjo predora
204 Elaborat načrt izkopa in osnovnega podpiranja predorov
205 Načrt krajinske arhitekture Za območje portalov predorov - splošno
206 Elaborat Elaborat koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta varnostni načrt
207 Elaborat Elaborat "Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki in viški materialov"
208 Elaborat Zakoličevalni elaborat
209 Elaborat Načrt organizacije in ureditve gradbišča
210 Elaborat Načrt ukrepov za preprečevanje oziroma omejitev vplivov na okolje v času gradnje
211 Elaborat Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča
212 Elaborat Načrt razmejitve upravljanja in vzdrževanja
213 Elaborat načrt tehnične spremljave gradnje
214 Elaborat elaborat prezračevanja v času gradnje predorov
215 Elaborat elaborat razstreljevanja in spremljanja nevarnih plinov pri gradnji predorov

PREDOR T8
zap. št. vrsta načrta/elaborat naziv načrta/elaborata
216 Načrt gradbenih konstrukcij Načrt predora T8 s servisno cevjo in ureditev nizkega nadkritja pri Škofijskem potoku
217 Načrt arhitekture Ureditev portalov predorov T8 in SC-T8
218 Načrt arhitekture Objekt transformatorske postaje TP8.1
219 Načrt arhitekture Objekt transformatorske postaje TP8.5
220 Načrt gradbenih konstrukcij Načrt vodohrana T8
221 Načrt gradbenih konstrukcij Objekt transformatorske postaje tip A (TP2.0 in TP8.5)
222 Načrt gradbenih konstrukcij Objekt transformatorske postaje tip B (TP8.1)
223 Načrt električnih inštalacij Električno napajanje varnostnih sistemov v predorih
224 Načrt električnih inštalacij Zasilna razsvetljava v predoru
225 Načrt električnih inštalacij Močnostne inštalacije v predoru
226 Načrt električnih inštalacij Varnostni sistemi, nadzor in vodenje
227 Načrt telekomunikacij Načrt naprav nadzornega sistema
228 Načrt el. inštal. in el. opr. 20kV napajanje predora T8 iz RTP Dekani
229 Načrti strojnih inštalacij Požarna voda
230 Načrti strojnih inštalacij Strojne inštalacije v predoru
231 Načrti strojnih inštalacij prestavitev obstoječega vodovoda ob cesti Škofije Tinjan, na območju ureditve vodohrana V8
232 Elaborat Interpretacija GG in HG pogojev za gradnjo predora
233 Elaborat načrt izkopa in osnovnega podpiranja predorov
234 Načrt krajinske arhitekture Za območje portalov predorov - splošno
235 Elaborat Elaborat koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta varnostni načrt
236 Elaborat Elaborat "Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki in viški materialov"
237 Elaborat Zakoličevalni elaborat
238 Elaborat Načrt organizacije in ureditve gradbišča
239 Elaborat Načrt ukrepov za preprečevanje oziroma omejitev vplivov na okolje v času gradnje
240 Elaborat Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča
241 Elaborat Načrt razmejitve upravljanja in vzdrževanja
242 Elaborat načrt tehnične spremljave gradnje
243 Elaborat elaborat prezračevanja v času gradnje predorov
244 Elaborat elaborat razstreljevanja in spremljanja nevarnih plinov pri gradnji predorov

UREDITEV OBMOČJA BEKOVEC
zap. št. vrsta načrta/elaborat naziv načrta/elaborata
245 Načrt gradbenih konstr. Načrt ureditve območja Bekovec za trajni vnos materiala iz zemeljskih izkopov v tla
246 Načrt gradbenih konstrukcij Načrt gradbenih konstrukcij: Hidrološka ureditev območja
247 Načrt gradbenih konstrukcij Načrt ureditve obstoječega cestnega priključka na državno cesto
248 Elaborat Interpretacija GG in HG pogojev za gradnjo deponije
249 Načrt krajinske arhitekture Načrt krajinske arhitekture ureditve območja Bekovec za trajni vnos materiala iz zemeljskih izkopov v tla
250 Elaborat Elaborat koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta - varnostni načrt
251 Elaborat Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki in viški materiala

Izvedba začasne prekladalne postaje na območju železniške postaje Koper tovorna
zap. št. vrsta načrta/elaborat naziv načrta/elaborata
252 Načrt gradbenih konstr. Načrt ureditve začasne prekladalne postaje na območju železniške postaje Koper tovorna
253 Elaborat Interpretacija GG in HG pogojev za gradnjo prekladalne postaje
254 Elaborat Elaborat koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta - varnostni načrt
255 Elaborat Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki in viški materiala

Prestavitve in ureditve križanj daljnovodov
zap. št. vrsta načrta/elaborat naziv načrta/elaborata
256 Načrt gradbenih konstr. Ureditev križanja DV 110 kV Divača - Koper v km 1+824
257 Načrt električnih inštalacij Ureditev križanja DV 110 kV Divača - Koper v km 1+824
258 Načrt gradbenih konstr. Ureditev križanja DV 35 kV Divača - Kozina - Dekani v km 2+015
259 Načrt električnih inštalacij Ureditev križanja DV 35 kV Divača - Kozina - Dekani v km 2+015
260 Načrt gradbenih konstr. Ureditev križanja DV 2x110 kV Divača - Koper v km 2+378
261 Načrt električnih inštalacij Ureditev križanja DV2x 110 kV Divača - Koper v km 2+378
262 Načrt gradbenih konstr. Ureditev križanja DV 20 kV Lokev - Škocjan (Matavun) v km 2+741 nove proge in km 0,1+30 ceste T-1a
263 Načrt električnih inštalacij Ureditev križanja DV 20 kV Lokev - Škocjan (Matavun) v km 2+741 nove proge in km 0,1+30 ceste T-1a
264 Načrt gradbenih konstr. Ureditev križanja DV 110 kV Divača - Koper v km 15+930
265 Načrt električnih inštalacij Ureditev križanja DV 110 kV Divača - Koper v km 15+930
266 Načrt gradbenih konstr. Ureditev križanja DV 110 kV Divača - Koper v km 15+930
267 Načrt električnih inštalacij Ureditev križanja DV 110 kV Divača - Koper v km 15+930
268 Načrt gradbenih konstr. Ureditev križanja KBV 10(20) kV odcep Gabrovica v km 15+940
269 Načrt električnih inštalacij Ureditev križanja KBV 10(20) kV odcep Gabrovica v km 15+940
270 Načrt gradbenih konstr. Ureditev križanja DV 2 x 20 kV Dekani - Divača/ ENP Rižana v km 26+436
271 Načrt električnih inštalacij Ureditev križanja DV 2 x 20 kV Dekani - Divača/ ENP Rižana v km 26+436
272 Načrt gradbenih konstr. Ureditev križanja DV 20 kV Dekani -Vanganel v km 26+473
273 Načrt električnih inštalacij Ureditev križanja DV 20 kV Dekani -Vanganel v km 26+473
274 Elaborat Elaborat koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta - varnostni načrt
275 Elaborat Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki in viški materiala

Pri tem smatramo, da lahko načrte gradbenih konstrukcij posameznih predorov delimo še na:

Osnovni tehnični elementi predora (prečni, situacija, vzdolžni prerez,)
Varnostna shema predora
Shema organizacije gradbišča z upoštevanjem faznosti
Načrt geološko-geomehanske spremljave
Načrt izkopa začasnega portala na severnem portalu
Načrt izkopa začasnega portala na južnem portalu
Načrt izkopa in podpiranja za glavno cev predora
Načrt izkopa in podpiranja sevisne cevi
Načrt izkopa in podpiranja vseh niš
Načrt izvedbe temeljev, talnega oboka in polnilnega betona vse do elementov proge
Načrt izvedbe notranje obloge za glavno cev predora
Načrt izvedbe notranje obloge za sevisno cev
Načrt izvedbe notranje obloge za prečnike
Načrt odvodnje hribinske vode
Načrt odvodnje odpadne vode z zbiralnikom odpadnih vod
Načrt vodenja kabelske kanalizacije in kablovja v kinetiah
Načrt opreme niš, izstopne cevi itd.
Načrt gradbenih konstrukcij za portal Sever
Načrt gradbenih konstrukcij za portal Jug
Načrt komunalnih vodov na portalu Sever
Načrt komunalnih vodov na portalu Jug
Ozemljitev
ODGOVOR

Da, v vprašanju našteti načrti in elaborati predstavljajo zahtevani obseg PZI dokumentacije, ki jo je potrebno izdelati.


Datum objave: 17.12.2018   15:38
VPRAŠANJE
V predlogu pogodbe za predmetno javno naročilo je v 7. odstavku 16. člena določeno, da izvajalec s podpisom te pogodbe izjavlja, da je funkcija po tej pogodbi kot projektanta in nadzornika nezdružljiva s funkcijo izvajalca (gradnje), zato se bo tudi v tem smislu izogibal nasprotju interesov.
Niti Gradbeni zakon niti Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) ne določata, da oseba, ki je na določenem projektu projektant in opravlja tudi projektantski nadzor ne more biti izvajalec gradnje pri istem projektu. Gradbeni zakon takšno izključevanje določa le za nadzornika, ki izvaja nadzor nad gradnjo (3. odstavek 13. člena GZ). Predmetno javno naročilo se nanaša na izdelavo PZI projektne dokumentacije in projektantski nadzor in ne na izbiro nadzornika nad gradnjo. ZJN-3 za oddajo javnega naročila v odprtem postopku ne postavlja nobenih tovrstnih omejitev, edino v 46. členu (1. odst., točka c, četrta alinea) določa, da naročnik ne sme uporabiti postopka s pogajanji brez predhodne objave na podlagi te točke, če je predmet javnega naročanja izvedba projekta, ki ga je projektant projektiral v predhodnem postopku javnega naročanja, in namerava v pogajanja vključiti le tega projektanta.
Navedena določba iz 7. odstavka 16. člena predloga pogodbe dejansko pomeni vnaprejšnje omejevanje konkurence v postopku izbire izvajalca za gradnjo v projektu izgradnje drugega tira železniške proge Divača Koper in je tudi v nasprotju z ustavnim načelom svobodne gospodarske pobude, zato predlagamo, da se ta določba črta iz predloga pogodbe v predmetnem javnem naročilu.ODGOVOR

V vprašanju navedena gradbena in javno naročniška zakonodaja sicer res ne predpisuje nezdružljivosti funkcije projektanta s funkcijo izvajalca gradnje, vendar pa je tudi ne prepoveduje. Naročnik vztraja pri svoji navedbi, ter ima za takšno določilo tudi povsem konkretne razloge. Ne gre namreč za neupravičeno omejevanje konkurence, temveč za nezdružljivost interesov. Projektantski nadzor bo izvajalec izvajal v imenu in za račun naročnika (po tej pogodbi in bo za to plačan), torej bo deloval v interesu naročnika in v fazi gradnje zastopal interese naročnika, česar pa v primeru, da bi bil sam tudi izvajalec gradnje (naročniku nasprotna pogodbena stranka pri gradnji), ne bi mogel, saj bi tam zastopal samega sebe oziroma bi deloval proti samemu sebi, česar pa ni mogoče pričakovati. Naročnik ima tako pravico zahtevati projektanta, ki je od izvajalca neodvisen, kar posledično pomeni, da naročnik lahko prepreči nastopanje izvajalca storitev v dveh vlogah in pri dveh pogodbenih strankah z nasprotujočimi si interesi.

Glede na navedeno izpostavljena pogodbena določba ostaja nespremenjena.Datum objave: 18.12.2018   11:52
Pozdravljeni,

naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe, ki je sedaj: ponedeljek, 7. 1. 2019 do 13h.

Podaljšanje roka je naročnik že poslal v objavo tudi v okviru Popravka na portalu javnih naročil in na portalu TED (Uradni list EU), vendar zaradi obveznosti objave v Uradnem listu EU (portal TED) vsaka sprememba potrebuje do 5 dni časa za dejansko objavo (od dneva, ko naročnik pošlje spremembo/dopolnitev v objavo).