Dosje javnega naročila 007937/2018
Naročnik: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik
Storitve: PREVZEM ODPADKOV SKUPINE 18 01 03*
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 147.792,75 EUR

JN007937/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.11.2018
JN007937/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.12.2018
JN007937/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.01.2019
JN007937/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007937/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Golnik 36
4204
SI042
Golnik
Slovenija
Nabava in javna naročila, Janez Košir
janez.kosir@klinika-golnik.si
+386 42569444
+386 42569442

Internetni naslovi
http://www.klinika-golnik.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.klinika-golnik.si/bolnisnica-golnik/poslovanje/javna-narocila/objave-javnih-narocil-malih-vrednosti.php
ESPD: http://www.klinika-golnik.si/bolnisnica-golnik/poslovanje/javna-narocila/objave-javnih-narocil-malih-vrednosti.php
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5470
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PREVZEM ODPADKOV SKUPINE 18 01 03*
Referenčna številka dokumenta: NMV23/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90520000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Prevzem odpadkov skupine 18 01 03*.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90524000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA, SI04 - Zahodna Slovenija, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Klinika Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem odpadkov, ki z vidika preventive pred infekcijo zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranjevanju (ki so v klasifikacijskem seznamu odpadkov Uredbe o odpadkih razvrščeni pod klasifikacijsko številko: 18 01 03*) in ustrezna predelava / odstranitev / uničenje odpadkov po ustreznem postopku v skladu z veljavno zakonodajo RS na tem področju (Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah). Predmet javnega naročila je tudi zagotavljanje oz. dobava ustreznih zabojnikov za enkratno uporabo, v katerih bo izbrani ponudnik pri naročniku prevzemal odpadke.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.12.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.12.2018   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.11.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.11.2018   06:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Prosimo za pojasnilo, za koliko časa se sklepa pogodba. Iz vzorca pogodbe ni jasno ali je pogodba za 24 mesecev ali za 36 mesecev (obdobje 1.1.2019 do 31.12.2021)?
Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Spoštovani,
pogodba se sklepa za obdobje 24 mesecev in sicer za čas od 01.01.2019 do 31.12.202.
Se opravičujemo za tiskarsko napako. Hvala za razumevanje in lep pozdrav.
Datum objave: 20.11.2018   06:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Prosimo za pojasnilo, za koliko časa se sklepa pogodba. Iz vzorca pogodbe ni jasno ali je pogodba za 24 mesecev ali za 36 mesecev (obdobje 1.1.2019 do 31.12.2021)?
Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Spoštovani,
pogodba se sklepa za obdobje 24 mesecev in sicer za čas od 01.01.2019 do 31.12.2020.
Se opravičujemo za tiskarsko napako. Hvala za razumevanje in lep pozdrav.Datum objave: 20.11.2018   06:20
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da bo moral izbrani ponudnik kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti garancijo banke oz. zavarovalnice v višini 10% vrednosti pogodbe z DDV.
Naročnika prosimo za potrditev, da je za zavarovanje pogodbenih obveznosti sprejemljiv tudi depozit, kot je to sicer praksa pri javnih naročilih in kot to določa tudi Uredba o fin. zavarovanjih pri javnem naročanju v 1. odstavku 3. člena.
Prosimo za potrditev, da je ustrezno zavarovanje tudi denarni depozit.
Hvala.


ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik bo kot ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti sprejel tudi denarni depozit.
Lep pozdrav.


Datum objave: 20.11.2018   06:21
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da bo moral izbrani ponudnik kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti garancijo banke oz. zavarovalnice v višini 10% vrednosti pogodbe z DDV.
Naročnika prosimo za potrditev, da je za zavarovanje pogodbenih obveznosti sprejemljiv tudi depozit, kot je to sicer praksa pri javnih naročilih in kot to določa tudi Uredba o fin. zavarovanjih pri javnem naročanju v 1. odstavku 3. člena.
Prosimo za potrditev, da je ustrezno zavarovanje tudi denarni depozit.
Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,
glejte odgovor naročnika - datum objave: 20.11.2018 ob 06:20.
Lep pozdrav.Datum objave: 20.11.2018   06:21
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da bo moral izbrani ponudnik kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti garancijo banke oz. zavarovalnice v višini 10% vrednosti pogodbe z DDV.
Naročnika prosimo za potrditev, da je za zavarovanje pogodbenih obveznosti sprejemljiv tudi depozit, kot je to sicer praksa pri javnih naročilih in kot to določa tudi Uredba o fin. zavarovanjih pri javnem naročanju v 1. odstavku 3. člena.
Prosimo za potrditev, da je ustrezno zavarovanje tudi denarni depozit.
Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,
glejte odgovor naročnika - datum objave: 20.11.2018 ob 06:20.
Lep pozdrav.Datum objave: 27.11.2018   11:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1.4. Označenost posod
Ali je napis Klinika Golnik nujno potreben, ker ga do sedaj ni bilo.
Vljudno prosimo upoštevajte, da to pomeni povišanje nabavnih stroškov zbiralnikov, ki jih bo dobavitelj žal prenesel na vas.
Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,
v kolikor ponudnik ne bo zagotovil zahtevanega, naročnik omogoča, da namesto na nalepki ŽE NATISNJENEGA napisa lokacije nastanka odpadka (Klinika Golnik) ponudnik zagotovi poleg že ustreznega prostora (ustrezna barvna podlaga!) za izpis oddelka / enote ter datuma (že izpisano: oddelek / enota: ________ ter datum: ________) ŠE PROSTOR ZA IZPIS lokacije nastanka odpadka (Klinika Golnik).
Lep pozdrav.
Datum objave: 27.11.2018   11:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentacije navajate, da boste k pogajanjem povabili tri najugodnejše ponudnike.
Glede na to, da je oddaja ponudb v e-obliki, prosimo naročnika, da tudi pogajanja oz. predložitev »novih« ponudb omogoči v e-obliki na portalu e-JN.
Opisan sistem pogajanj je precej nelogičen. Najprej je nelogično izvajanje pogajanj v 2 krogih s sprotnim dopolnjevanjem navodil. Prosimo za natančna, nedvoumna navodila, kako bodo pogajanja potekala. Kdo bo povabljen v drugi krog pogajanj oz. natančno kako bodo potekala.
Nadalje zahtevate pooblastilo (polna pooblastila za pogajanja) + žig, saj naj bi na pogajanjih pooblaščenec direktno podpisal in žigosal novo ponudbo. Navedeno je praktično neizvedljivo, saj posameznik, ki v podjetju opravlja funkcijo npr. komercialista, nikakor ni pristojen za podpisovanje/žigosanje. Naloge in pristojnosti v podjetju so jasno razmejene in v primeru pogajanj, kot jih navajate, bi se le teh lahko udeležil le direktor oz. zakoniti zastopnik, kar pa je v dobi e-javnega naročanja iluzorno pričakovati.
Naročnika prosimo za pojasnila, umik zahteve oz. za izvedbo pogajanj preko portala e-JN.
Hvala in prijazen pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani,
kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, bo naročnik k pogajanjem povabil tri ponudnike z najnižjo skupno ponudbeno vrednostjo z DDV (po vrstnem redu), V KOLIKOR se bo pregledu in ocenjevanju predložene ponudbe ponudnika izkazalo, da ne obstajajo razlogi za izključitev zoper njega, vse partnerje v primeru skupne ponudbe in vse podizvajalce nominirane v ponudbi, so skladno z določbami dokumentacije izpolnjeni vsi pogoji za sodelovanje, ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, ki so določene v dokumentaciji v z oddajo javnega naročila, je ponudba prispela na naslov naročnika pravočasno in pri ponudbi ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija. Vsak tak ponudnik bo preko informacijskega sistema e-JN in po elektronski pošti, na naslov, ki ga bo navedel v ponudbi povabljen, da se udeleži pogajanj. Naročnik bo ponudnika v povabilu k pogajanjem obvestil o datumu, uri in kraju, kjer bodo pogajanja potekala. Predmet pogajanj bo izključno ponudbena cena, ki ne sme biti višja od izhodiščne v prvi ponudbi. Pogajanja bodo potekala izključno z namenom znižanja ponudbene cene!

Pogajanja bodo pisna izvedena v dveh krogih s predložitvijo končnih ponudb. Ponudniku bo na pogajanjih predložen obrazec Predračuna (OBR-4/1). Ponudnik (vsi 3) bo ZA VSAK KROG POGAJANJ predloženi obrazec Predračuna posebej izračunal ter izpolnil oz. vpisal novo skupno ponudbeno vrednost z DDV, ter obrazec žigosal in se podpisal. Naročnik bo javno prebral po vsakem končanem krogu nove ponudbe. O postopku pogajanj bo voden zapisnik, na katerega bo lahko ponudnik podal pripombe, ki se bodo nanašale na postopkovna dejanja v fazi pogajanj. Naročnik SI PRIDRŽUJE PRAVICO, da pred začetkom pogajanj obstoječi protokol pogajanj dopolni z natančnejšimi navodili, ki ne bodo v nasprotju s tem protokolom (ni pa nujno, da ga dopolni). Prisotni predstavniki ponudnika, ki niso zakoniti zastopniki ponudnika, bodo pred pričetkom pogajanj naročniku dolžni izročiti pisno pooblastilo, izdano s strani zakonitega zastopnika, iz katerega izhaja, da imajo polna pooblastila za pogajanja (podpisovanja+ žigosanja) v imenu in za račun ponudnika, ki ga zastopajo. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe. Predstavniki ponudnikov morajo imeti s seboj tudi veljavni žig pravne osebe. Po zaključenih pogajanjih bo najugodnejši ponudnik posameznega preko informacijskega sistema e-JN pozvan k predložitvi končne ponudbe - Predračuna (OBR-4/1) in po potrebi Podatki o podizvajalcu (OBR-3).

Naročnik ne spreminja zastavljenega načina izvedbe pogajanj. Hvala za razumevanje in lep pozdrav.