Dosje javnega naročila 007938/2018
Naročnik: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup orodja za 3-letno obdobje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 256.030,64 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007938/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.11.2018
JN007938/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.01.2019
JN007938/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.02.2019
JN007938/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.02.2019
JN007938/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 15.02.2019
JN007938/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 15.02.2019
JN007938/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 15.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007938/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Slovenska cesta 58
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Helena Šterlekar
helenca.sterlekar@elektro-ljubljana.si
+386 12304339
+386 12304100

Internetni naslovi
http://www.elektro-ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://elektro-ljubljana.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5473
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup orodja za 3-letno obdobje
Referenčna številka dokumenta: JN2018/053
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
43830000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega razpisa je »Nakup orodja za 3-letno obdobje«, ki ga sestavlja osem razpisnih sklopov, po specifikacijah iz 3. poglavja Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 8
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop št. 1: Pripomočki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa je »Nakup orodja za 3-letno obdobje«, ki ga sestavlja osem razpisnih sklopov, in sicer:

sklop št. 1: Pripomočki
sklop št. 2 Gorilci
sklop št. 3: Dvigala
sklop št. 4: Klešče za jaške
sklop št. 5: Klešče za kable
sklop št. 6: Kabelski pripomočki
sklop št. 7: Zatezne sponke
sklop št. 8: Vrvi

po specifikacijah iz 3. poglavja Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo po posameznih sklopih ali za vse sklope skupaj. Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo za posamezni razpisni sklop.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop št. 2 Gorilci
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa je »Nakup orodja za 3-letno obdobje«, ki ga sestavlja osem razpisnih sklopov, in sicer:

sklop št. 1: Pripomočki
sklop št. 2 Gorilci
sklop št. 3: Dvigala
sklop št. 4: Klešče za jaške
sklop št. 5: Klešče za kable
sklop št. 6: Kabelski pripomočki
sklop št. 7: Zatezne sponke
sklop št. 8: Vrvi

po specifikacijah iz 3. poglavja Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo po posameznih sklopih ali za vse sklope skupaj. Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo za posamezni razpisni sklop.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop št. 3: Dvigala
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42410000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa je »Nakup orodja za 3-letno obdobje«, ki ga sestavlja osem razpisnih sklopov, in sicer:

sklop št. 1: Pripomočki
sklop št. 2 Gorilci
sklop št. 3: Dvigala
sklop št. 4: Klešče za jaške
sklop št. 5: Klešče za kable
sklop št. 6: Kabelski pripomočki
sklop št. 7: Zatezne sponke
sklop št. 8: Vrvi

po specifikacijah iz 3. poglavja Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo po posameznih sklopih ali za vse sklope skupaj. Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo za posamezni razpisni sklop.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop št. 4: Klešče za jaške
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44511000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa je »Nakup orodja za 3-letno obdobje«, ki ga sestavlja osem razpisnih sklopov, in sicer:

sklop št. 1: Pripomočki
sklop št. 2 Gorilci
sklop št. 3: Dvigala
sklop št. 4: Klešče za jaške
sklop št. 5: Klešče za kable
sklop št. 6: Kabelski pripomočki
sklop št. 7: Zatezne sponke
sklop št. 8: Vrvi

po specifikacijah iz 3. poglavja Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo po posameznih sklopih ali za vse sklope skupaj. Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo za posamezni razpisni sklop.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop št. 5: Klešče za kable
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44511000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa je »Nakup orodja za 3-letno obdobje«, ki ga sestavlja osem razpisnih sklopov, in sicer:

sklop št. 1: Pripomočki
sklop št. 2 Gorilci
sklop št. 3: Dvigala
sklop št. 4: Klešče za jaške
sklop št. 5: Klešče za kable
sklop št. 6: Kabelski pripomočki
sklop št. 7: Zatezne sponke
sklop št. 8: Vrvi

po specifikacijah iz 3. poglavja Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo po posameznih sklopih ali za vse sklope skupaj. Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo za posamezni razpisni sklop.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop št. 6: Kabelski pripomočki
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa je »Nakup orodja za 3-letno obdobje«, ki ga sestavlja osem razpisnih sklopov, in sicer:

sklop št. 1: Pripomočki
sklop št. 2 Gorilci
sklop št. 3: Dvigala
sklop št. 4: Klešče za jaške
sklop št. 5: Klešče za kable
sklop št. 6: Kabelski pripomočki
sklop št. 7: Zatezne sponke
sklop št. 8: Vrvi

po specifikacijah iz 3. poglavja Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo po posameznih sklopih ali za vse sklope skupaj. Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo za posamezni razpisni sklop.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop št. 7: Zatezne sponke
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa je »Nakup orodja za 3-letno obdobje«, ki ga sestavlja osem razpisnih sklopov, in sicer:

sklop št. 1: Pripomočki
sklop št. 2 Gorilci
sklop št. 3: Dvigala
sklop št. 4: Klešče za jaške
sklop št. 5: Klešče za kable
sklop št. 6: Kabelski pripomočki
sklop št. 7: Zatezne sponke
sklop št. 8: Vrvi

po specifikacijah iz 3. poglavja Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo po posameznih sklopih ali za vse sklope skupaj. Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo za posamezni razpisni sklop.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop št. 8: Vrvi
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39541120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa je »Nakup orodja za 3-letno obdobje«, ki ga sestavlja osem razpisnih sklopov, in sicer:

sklop št. 1: Pripomočki
sklop št. 2 Gorilci
sklop št. 3: Dvigala
sklop št. 4: Klešče za jaške
sklop št. 5: Klešče za kable
sklop št. 6: Kabelski pripomočki
sklop št. 7: Zatezne sponke
sklop št. 8: Vrvi

po specifikacijah iz 3. poglavja Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo po posameznih sklopih ali za vse sklope skupaj. Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo za posamezni razpisni sklop.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.12.2018   09:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.12.2018   10:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 5. december 2018 in se bo začelo ob 10.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da inf. sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek Predračun.
Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v inf. sistemu e-JN na razpolago v Zapisnik o odpiranju ponudbOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.11.2018   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.