Dosje javnega naročila 002291/2019
Naročnik: OBČINA VRHNIKA, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika
Gradnje: Obnova mostu čez potok Črna mlaka na lokalni cesti Sinja Gorica - Blatna Brezovica.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002291/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.04.2019
JN002291/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN002291/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002291/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA VRHNIKA
Tržaška cesta 1
1360
SI
Vrhnika
Slovenija
Ana Jurjevčič
ana.jurjevcic@vrhnika.si
+386 17555415
+386 17505158

Internetni naslovi
http://www.vrhnika.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.vrhnika.si/?m=pages&id=138
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8647
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova mostu čez potok Črna mlaka na lokalni cesti Sinja Gorica - Blatna Brezovica.
Referenčna številka dokumenta: 430-28/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Obnova mostu čez potok Črna mlaka na lokalni cesti Sinja Gorica - Blatna Brezovica.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45221000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: lokalna cesta Sinja Gorica - Blatna Brezovica (območje občine Vrhnika)
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova mostu čez potok Črna mlaka na lokalni cesti Sinja Gorica - Blatna Brezovica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.05.2019   10:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.04.2019   13:31
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da iz razpisa izloči kabelsko montažna dela za TK in to naroči direktno sam. Ta dela so pod okvirjem Telekoma, za njih pa vsa dela mora izvesti GVO.
Ponudniki praviloma ne moremo izvesti del z drugim izvajalcem.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik popisa za razpis ne bo spreminjal. Ponudniki morajo pripraviti ponudbo v skladu s projektnimi pogoji in soglasjem na projekt Telekoma Slovenije. Naročnik bo dodatni prilogi objavil danes, pri predmetnem javnem naročilu, na spletni strani Občine Vrhnika: http://www.vrhnika.si/?m=pages&id=138.Datum objave: 24.04.2019   13:39
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Je v sklopu reference "sanacija mostu na lokalni cesti" mišljeno tudi sanacija mostu preko kategorizirane javne poti ali striktno lokalne ceste ( glede na sistemizacijo cest v občini).
Za odgovor se vam zahvaljujemo.

ODGOVOR
Naročnik bo priznal tudi referenco izvedbe obnove ali novogradnje mostu na kategorizirani javni poti.Datum objave: 26.04.2019   12:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na spletni strani naročnika želimo prevzeti razpisno dokumentacijo, vendar je ob kliku na razpisno dokumentacijo in popis del zahtevano uporabniško ime in geslo. Ostalo tehnično dokumentacijo lahko odpremo.
Prosimo, da omogočite dostop do dokumentacije brez prijave oz. objavite navodila kako pridemo do želenih dokumentov!

ODGOVOR
Naročnik je omogočil dostop do razpisne dokumentacije in popisa del.Datum objave: 26.04.2019   12:26
VPRAŠANJE
Do razpisne dokumentacije na vaši strani kar na enkrat ni mogoče dostopati!

ODGOVOR
Naročnik je omogočil dostop do razpisne dokumentacije in popisa del.Datum objave: 06.05.2019   12:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

koliko je ocenjena vrednost predmetnega javnega naročila??

Hvala

ODGOVOR

Naročnik ne bo objavil ocenjene vrednosti naročila.