Dosje javnega naročila 008025/2018
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
Storitve: VZDRŽEVANJE DVIGAL V SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 14.848,30 EUR

JN008025/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.11.2018
JN008025/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.11.2018
JN008025/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.01.2019
JN008025/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.02.2019
JN008025/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008025/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
nabavna služba, Stanislava Majerle
stanislava.majerle@sb-nm.si
+386 73916135
+386 73321095

Internetni naslovi
http://www.sb-nm.si/
http://www.sb-nm.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sb-nm.si/aktualna-javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5553
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: VZDRŽEVANJE DVIGAL V SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO
Referenčna številka dokumenta: 16-38/18
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50531400
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje rednih mesečnih pregledov, skrbništva, tehničnih pregledov in servisiranja dvigal v Splošni bolnišnici Novo mesto.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50531400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje rednih mesečnih pregledov, skrbništva, tehničnih pregledov in servisiranja dvigal v Splošni bolnišnici Novo mesto.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.12.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.12.2018   10:00
Kraj: Javno odpiranje elektronsko na portalu eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.12.2018   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.11.2018   09:02
VPRAŠANJE
Predmet naročila je vzdrževanje dvigal, CPV 50750000-7 Storitve vzdrževanja dvigal, je zajet pod CPV kode za katere je potrebno uporabiti novelo ZJN3A 67.a člen ter socialna merila. Zakaj je cena samo cena?

ODGOVOR:
A) Naročnik spreminja merilo za izbor najugodnejšega ponudnika, in sicer:

Ekonomsko najugodnejša ponudba

Naročnik bo najugodnejšega ponudnika izbral na podlagi seštevka naslednjih dveh meril:
a) Najnižja ponudbena vrednost brez DDV - do 95 točk
Formula za izračun
ŠtP= (Pn/Pp)x95

Pri čemer je:
ŠtP = število točk, ki jih dobi ponudnik
Pn= ponudbena cena najugodnejšega ponudnika
Pp= ponudbena cena posameznega ponudnika

b) Število doseženih točk pri socialnem merilu, in sicer »Delovne razmere pri ponudniku«

Ponudnik, ki ima certifikat Družini prijazno podjetje (ali enakovredno) prejme 5 točk, ponudnik, ki tega nima, prejme 0 točk.

Dokazilo:
Pridobljen certifikat/potrdilo s področja družbene odgovornosti.


B) Naročnik v skladu z novelo ZJN-3A, v pogodbo dodaja določila, ki jih morajo vsebovati vse pogodbe o izvedbi javnega naročila za delovno intenzivne storitve in sicer v 20., 21. in 22. členu.

Popravek razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani naročnika, in sicer: 03_razpisna_dok_16-38-18_86527-s popr 30.11.2018