Dosje javnega naročila 008037/2018
Naročnik: POMURSKE LEKARNE Murska Sobota, Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota
Blago: Nakup novega službenega osebnega vozila
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 36.143,72 EUR

JN008037/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.11.2018
JN008037/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.12.2018
JN008037/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.01.2019
JN008037/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008037/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
POMURSKE LEKARNE Murska Sobota
Kocljeva ulica 2
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
Dejan Gomboc
info@pomurske-lekarne.si
+386 25124400
+386 25124430

Internetni naslovi
http://www.pomurske-lekarne.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/285107/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/285107/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5571
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
lekarniška dejavnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup novega službenega osebnega vozila
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup novega službenega osebnega vozila.
Zahteve naročnika v zvezi s predmetom javnega naročila so razvidne iz tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup novega službenega osebnega vozila.
Vozilo mora biti novo in nerabljeno, izdelano za prodajo oziroma uporabo v EU, izpolnjevati zahteve tehničnih predpisov EU, ki urejajo področje vozil ter predpise glede vozil v Republiki Sloveniji in biti homologirano.
Zahteve naročnika v zvezi s predmetom javnega naročila so razvidne iz tehničnih specifikacij navedenih v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.12.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.01.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.12.2018   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.11.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.11.2018