Dosje javnega naročila 008058/2018
Naročnik: OBČINA ŠENTILJ, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah
Gradnje: Izgradnja čistilne naprave Velka v občini Šentilj, I. faza
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 392.591,63 EUR

JN008058/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.11.2018
JN008058/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.11.2018
JN008058/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.11.2018
JN008058/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2018
JN008058/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.01.2019
JN008058/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008058/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠENTILJ
Maistrova ulica 2
2212
SI
Šentilj v Slov. goricah
Slovenija
Nina Butolern
nina.butolen@sentilj.si
+38 626506217

Internetni naslovi
https://www.sentilj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sentilj.si/aktualne-uradne-objave
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5592
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja čistilne naprave Velka v občini Šentilj, I. faza
Referenčna številka dokumenta: 430-112/2018-408/3
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232400
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja čistilne naprave Velka v občini Šentilj, I. faza
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zgornja Velka
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja čistilne naprave Velka v občini Šentilj, I. faza
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.12.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.03.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.12.2018   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.11.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.11.2018   08:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo za obrazložitev zahtevanih referenc v razpisni dokumentaciji. Ali zadostimo pogoju, če predložimo 3 različne reference za izgradnjo kanalizacije, ki pa ne vključuje izgradnjo ČN?

Lp

ODGOVOR

Spoštovani!

Zahvaljujemo se vam za vprašanje. Na portalu javnih naročil smo objavili spremembo dokumentacije za "IZGRADNJO ČISTILNE NAPRAVE VELKA V OBČINI ŠENTILJ, I.FAZA" in sicer smo pojasnili pod točko 10.3 razpisne dokumentacije (Strokovna sposobnost) in Navodilo za izpolnjevanje OBR 3. Dodatna informacija glede priznanja ponudnikovih referenc je detajlneje razložena in pojasnjena ter se tako glasi: Ponudnik mora predložiti ustrezne tri (3) reference samo za izgradnjo čistilnih naprav in fekalne kanalizacije, v razmerju minimalno 1x čistilna naprava + 2x kanalizacija.

Lepo vas pozdravljamo!

Nina Butolen
strokovna sodelavka VII/1


Datum objave: 29.11.2018   08:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo za obrazložitev zahtevanih referenc v razpisni dokumentaciji. Ali zadostimo pogoju, če predložimo 3 različne reference za izgradnjo kanalizacije, ki pa ne vključuje izgradnjo ČN?

Lp

ODGOVOR

Spoštovani!

Zahvaljujemo se vam za vprašanje. Na portalu javnih naročil smo objavili spremembo dokumentacije za "IZGRADNJO ČISTILNE NAPRAVE VELKA V OBČINI ŠENTILJ, I.FAZA" in sicer smo pojasnili pod točko 10.3 razpisne dokumentacije (Strokovna sposobnost) in Navodilo za izpolnjevanje OBR 3. Dodatna informacija glede priznanja ponudnikovih referenc je detajlneje razložena in pojasnjena ter se tako glasi: Ponudnik mora predložiti ustrezne tri (3) reference samo za izgradnjo čistilnih naprav in fekalne kanalizacije, v razmerju minimalno 1x čistilna naprava + 2x kanalizacija.

Lepo vas pozdravljamo!

Nina Butolen
strokovna sodelavka VII/1


Datum objave: 29.11.2018   09:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo za obrazložitev zahtevanih referenc v razpisni dokumentaciji. Ali zadostimo pogoju, če predložimo 3 različne reference za izgradnjo kanalizacije, ki pa ne vključuje izgradnjo ČN?

Lp

ODGOVOR


Spoštovani!

Zahvaljujemo se vam za vprašanje. Na portalu javnih naročil smo objavili spremembo dokumentacije za "IZGRADNJO ČISTILNE NAPRAVE VELKA V OBČINI ŠENTILJ, I.FAZA" in sicer smo pojasnili pod točko 10.3 razpisne dokumentacije (Strokovna sposobnost) in Navodilo za izpolnjevanje OBR 3. Dodatna informacija glede priznanja ponudnikovih referenc je detajlneje razložena in pojasnjena ter se tako glasi: Ponudnik mora predložiti ustrezne tri (3) reference samo za izgradnjo čistilnih naprav in fekalne kanalizacije, v razmerju minimalno 1x čistilna naprava + 2x kanalizacija.

Lepo vas pozdravljamo!

Nina Butolen
strokovna sodelavka VII/1


Datum objave: 29.11.2018   09:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zanima nas ali lahko ponudimo drugo tehnologijo ČN-tipska SBR ČN?

ODGOVOR

Spoštovani!
Možna je variantna ponudba ob upoštevanju naslednjih pogojev:
1. Čistilna naprava je končne velikosti 1100 PE. Predmet tega razpisa je največ 400 PE.
2. Ponudnik variantne čistilne naprave mora k ponudbi priložiti tlorisno izdelano faznost gradnje (I. faza 400 PE, II faza 700 PE), na uradni katastrski podlagi (GURS). Za postavitev ČN naprave v celoti, ima naročnik na razpolago zemljišče parc. št. 179/13 in 572/14 obe v k.o. Zgornja Velka.
3. Smer dotoka in iztoka iz čistilne naprave je razvidna iz grafične umestitve predvidene ČN, ki je objavljena kot dopolnitev k razpisni dokumentaciji na spletni strani naročnika.
4. Čistilna naprava mora imeti oznako »CE«.
5. Izjava ponudnika, da z ponujeno čistilno napravo zagotavlja najmanj enako, oziroma večjo kvaliteto čiščenja od projektirane.

Lepo vas pozdravljamo!

Nina Butolen
Strokovna sodelavka VII/1