Dosje javnega naročila 008066/2018
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA, Zabreznica 4, 4274 Žirovnica
Blago: Dobava zemeljskega plina v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2020 oziroma za obdobje 24 mesecev od začetka dobave
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 19.010,55 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN008066/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.11.2018
JN008066/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.11.2018
JN008066/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.12.2018
JN008066/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.02.2019
JN008066/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008066/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA
Zabreznica 4
4274
SI
Žirovnica
Slovenija
Marija Jerala
javna.narocila-marija.jerala@siol.net
+386 45809150

Internetni naslovi
http://www.os-zirovnica.si/
http://www.os-zirovnica.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/285288/OS_Zirovnica_ZP_19-20.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/285288/espd/OS_Zirovnica_ZP_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5599
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava zemeljskega plina v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2020 oziroma za obdobje 24 mesecev od začetka dobave
Referenčna številka dokumenta: 430-2/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09123000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava zemeljskega plina v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2020 oziroma za obdobje 24 mesecev od začetka dobave - uvrstitve merilnega mesta v bilančno skupino
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09123000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zabreznica 4, 4274 Žirovnica
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zemeljskega plina v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2020 oziroma za obdobje 24 mesecev od začetka dobave - uvrstitve merilnega mesta v bilančno skupino. Odjemna mesta in letna poraba:
1.) Številka odjemnega mesta 17510013545 (Osnovna šola Žirovnica, šola),
2.) Številka odjemnega mesta 17510013561(Osnovna šola Žirovnica, kuhinja),
3.) Številka odjemnega mesta 17510013553 (Osnovna šola Žirovnica, vrtec),
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2019
Konec: 31.12.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.12.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 07.03.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.12.2018   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.11.2018   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.11.2018   10:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v dokumentaciji navajate enoto Sm3, ki pa od 1. 1. 2017 skladno z Aktom o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina ni več v uporabi. Sedaj se uporablja enota kWh in EUR/kWh.

Ali bo naročnik popravil razpisno dokumentacijo?

Lep pozdrav.


ODGOVOR
S tem odgovorom na postavljeno vprašanje in z objavo popravka na portalu javnh naročil spreminjamo RD, in sicer:

Kjerkoli se v razpisni dokumentaciji (str. 2 in str. 3) in obrazcih ponudbe (okvirni sporazum - 3. in 4. člen) pojavi oznaka merske enote "Sm3", se le-ta spremeni v "kWh", količina ob navedbi merske enote "Sm3" pa se ob uporabi faktorja pretvorbe 10,769 kWh/Sm3 ustrezno spremeni.

Ponudbeni obrazec predračuna št. 5, z vnesenimi spremembami, bo objavljen na portalu javnih naročil kot popravek razpisne dokumentacije.