Dosje javnega naročila 008067/2018
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE d.o.o., Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje
Blago: Nabava kanalizacijskega ateriala in cevi za obdobje treh let
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 667.892,46 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN008067/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.11.2018
JN008067/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.01.2019
JN008067/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.03.2019
JN008067/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.05.2019
JN008067/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 06.05.2019
JN008067/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 06.05.2019
JN008067/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 06.05.2019
JN008067/2018-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.08.2019
JN008067/2018-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.10.2019
JN008067/2018-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.10.2019
JN008067/2018-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 13.11.2019
JN008067/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.06.2020
JN008067/2018-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.06.2020
JN008067/2018-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2020
JN008067/2018-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2020
JN008067/2018-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2020
JN008067/2018-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.08.2020
JN008067/2018-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.09.2020
JN008067/2018-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.09.2020
JN008067/2018-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.09.2020
JN008067/2018-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.09.2020
JN008067/2018-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.11.2020
JN008067/2018-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.11.2020
JN008067/2018-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008067/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE d.o.o.
Tesarska ulica 10
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Nejc Zemljak
nejc.zemljak@komunala-kocevje.si
+386 18951260
+386 18951697

Internetni naslovi
http://www.komunala-kocevje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.komunala-kocevje.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5600
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava kanalizacijskega ateriala in cevi za obdobje treh let
Referenčna številka dokumenta: JN3/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Naročnik nabavlja blago za potrebe izvajanja dejavnosti na kanalizacijskem omrežju.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 176.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: kanalizacijski pokrovi
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44470000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina kočevje
II.2.4 Opis javnega naročila
nabava kanalizacijskih pokrovov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 51.050,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: PE jaški
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina kočevje
II.2.4 Opis javnega naročila
nabava PE jaškov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 72.400,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: PVC cevi za ulično kanalizacijo SN4
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Kočevje
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava kanalizacijskega materiala in cevi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 42.035,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
kot v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
kot v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
kot v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
kot v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.12.2018   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.12.2018   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.12.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE d.o.o.
Tesarska ulica 10
1330
Kočevje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.11.2018   12:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


Pri PP rebrastih kanalizacijski cevi želite imeti dolžino 6,20m v preteklosti so se izdelovale PE rebraste cevi dolžine 6,20m in ne PP. Vsi ostali proizvajalci imajo 6m. Zakaj torej želite 6,20m? Ali lahko ponudimo 6m?

ODGOVOR

Ponudniki lahko ponudijo 6,00 m cevi.


Datum objave: 23.11.2018   12:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

sprašujemo ali se lahko objavi kakšna exel tabela za rekapitulacijo materiala ali si sami izračunamo vrednosti ter jih vpišemo tja kamor ste vi vpisali ocenjene vrednosti v EUR?

lp

ODGOVOR
Ponudniki naj sami pripravijo tabelo.Datum objave: 23.11.2018   13:38
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V 16. točki navodil piše, da boste vnovčili bančno garancijo, v obrazcih pa je menična izjava. Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR

Naročnik popravlja zadnji stavek prvega odstavka 16. točke tako, da glasi: "Naročnik bo v tem primeru unovčil finančno zavarovanje (menico) za resnost ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe.".


Datum objave: 29.11.2018   10:21
VPRAŠANJE
Prosim, da iz popisa umaknete Livarjeve opise artiklov. Po zakonu ne smete navajati opise enega proizvajalca. Hvala.

ODGOVOR


Naročnik z razpisno dokumentacijo nikjer ne opredeljuje točno določenih pokrovov. Naročnik na ta način ne preferira nobenega ponudnika, pričakuje se le izdelek, ki je primerljiv navedenemu.

Datum objave: 29.11.2018   10:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, se vam ne zdi takšen razpis o izbiri dobaviteljev in kasneje še s povabili za ponudbe preveč netransparenten? Vse skupaj izgleda kot slab dogovor z dosedanjim dobaviteljem EKO-LUX, saj je očitno, da želijo vplivati na naročnika, vi pa ne razpišete razpisa, kjer bi obveljala najnižja cena. Prvič se pojavlja ta čudna praksa, ki ni prisotna pri ostalih komunalah, ki želijo imeti pregledno javno naročanje. Je to sploh legalno? Mi bomo preverili pri revizijski komisiji, saj se pojavlja sum nepotizma.

ODGOVOR


Naročnik pojasnjuje, da je dvofazni postopek s ponovnim odpiranjem konkurence popolnoma transparenten in v skladu z zakonom. Dodatno pojasnjuje, da kadar točne količine artiklov niso znane oziroma se jih lahko le približno oceni, lahko ponudnike primerja v drugi fazi javnega naročila, pri čemer je v drugi fazi zagotovljena konkurenčnost ponudnikov. Poleg tega je javno naročilo razdeljeno v sklope ravno z namenom, da se prijavi čim večje število ponudnikov, kar je tudi v interesu naročnika.

Datum objave: 29.11.2018   10:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v specifikaciji zahtevate PE drenažne cevi z verjetno napačno navedenimi merami:


315/272 315/6000

315/272 350x6000 ??

400/347 400x6000

400/347 500x6000 ??


Obstaja pa:

315/272
350/300
400/347
468/400
500/433
575/500
630/535

Kaj torej res želite?ODGOVOR

Pri pripravi razpisne dokumentacije je prišlo do tipkarske napake. Mere za drenažne cevi se pravilno glasijo:
315/272
350/300
400/347
468/400
500/433
575/500
630/535Datum objave: 29.11.2018   10:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri PE jaških imate zapisano: Mulda mora biti narejena po postopku rotoliva z integriranim iztokom.
Kanalizacijski priključki na jaške DN400 do 160, DN500 do 160 in DN600 do250.
Jaški morajo biti narejeni po postopku rotoliva s tremi vtoki in enim iztokom ter ojačani po obodu jaška z rebri.

Sprašujemo ali je mulda oz jašek narejena po postopku brizganja?

lpODGOVOR

Priključki morajo biti po postopku rotoliva.


Datum objave: 29.11.2018   10:23
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosim da iz sklopa pokrovi in rešetke odstranite Livarjeve številke artiklov, ker s tem kršite njihove avtorske pravice, po drugi strani opredeljujete pokrove na Livarjeve in izločate ostale ponudnike.

ODGOVOR

Naročnik z razpisno dokumentacijo nikjer ne krši nikogaršnjih avtorskih pravic in nikjer v razpisni dokumentaciji ne opredeljuje točno določenih pokrovov. Naročnik na ta način ne preferira nobenega ponudnika, pričakuje se le izdelek, ki je primerljiv navedenemu.


Datum objave: 29.11.2018   10:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo, da v razpisu naredite razpredelnico kjer bodo artikli na kos, ker so tele vaše količine za nos privlečene, če pogledamo preteklo porabo artiklov. Polovica artiklov, ki jih imate v popisih jih sploh niste kupovali. Nima smisla zavajati ponudnikov, zato prosimo, da umaknete nerealne količine ali artikle, ki jih ne kupujete.

ODGOVOR


V izključni naročnikovi pristojnosti je, kako bo oblikoval predmet javnega naročila tako glede vrste artiklov kot tudi glede količin. Naročnik v tem delu ne bo spremenil razpisne dokumentacije. V drugi fazi postopka bo pri posameznem povabilu k oddaji ponudbe navedena točna količina potrebnih posameznih artiklov.

Datum objave: 29.11.2018   10:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v popisih imate tudi pokrove razreda nosilnosti E600. Ker se takšni pokrovi ne uporabljajo v klasični gradnji na cestnih površinah, pač pa samo na letališčih in pristaniščih, nas zanima ali boste imeli v naslednjih treh letih v planu izgradnjo pristanišča ali letališča?

ODGOVOR

Naročnik umika navedeni artikel (kanalizacijski pok. + okvir art. 600 600 kN (vijaki + protihrupni vložek; fi 600)) iz popisa v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 29.11.2018   10:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zelo čudna praksa, ki je še nismo nikjer zasledili, da podpišete okvirni sporazum z izbranimi dobavitelji, nato pa še dodatno povprašujete po ponudbah za vsak projekt posebej. Prosim, da spremenite zahtevo in obvelja najnižja cena, ki jo ponudnik nudi na razpisu. Ostale variante se zdijo, da ne bo možno pošteno in transparentno izbirati ponudnika, razen, če boste to opravili preko portala javnega naročanja.

ODGOVOR

Naročnik bo v postopku oddaje javnega naročil z izbranimi izvajalci sklenil okvirne sporazume. V fazi izvajanja posameznih okvirnih sporazumov bo naročnik postopal skladno z določilom 7. odstavka 48. člena ZJN-3A. Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.


Datum objave: 02.12.2018   09:03
VPRAŠANJE
Prosim za navedbo katere vzorce boste zahtevali, ker drugače pade sum, da boste zahtevali neke nestandardne artikle, ki jih sploh ne kupujete in jih bo slučajno "vaš" dobavitelj imel, ostali pa bomo izpadli. Take stvari so se že dogajale in tudi padle po reviziji. V popisih imate celo plejado artiklov, ki sploh niso nikjer vgrajeni v občini Kočevje.

ODGOVOR
Naročnik spreminja zahteve razpisne dokumentacije, in sicer ne bo v nobenem sklopu zahteval vzorcev posameznih artiklov.Datum objave: 02.12.2018   09:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ponoven poziv za ponudbe je sumljiv, saj zaradi odtekanja informacij iz podjetja lahko vaš "izbrani" dobavitelj - vsi vemo kateri, pravočasno naroči material in ga bo zmožen samo on dobaviti v roku.
Tole ima vse znake netransperentnosti in dogovarjanja mimo nadzora.

ODGOVOR

Naročnik je na vprašanje sicer že odgovoril, zato zgolj ponovno navaja, da bo v fazi izvajanja okvirnega sporazuma na temelju 7. odstavka 48. člena ZJN-3A odpiral konkurenco.


Datum objave: 04.12.2018   17:32
VPRAŠANJE
Ali lahko nudimo kompozitne pokrove?

ODGOVOR

Ponudnika, ki bi ponudil pokrove iz kompozitnih materialov, bomo obravnavali kot enakovrednega. Ponudba kompozitnih pokrovov pa bo v drugi fazi možna le, če jo bo projektant na posameznem projektu ocenil kot enakovredno zamenjavo za ltž pokrove.


Datum objave: 07.12.2018   09:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima nas, ali bo pri pozivu za ponudbe pomembna samo cena ali kakovost?

ODGOVOR

Ob izpolnjevanju naročnikovih zahtev glede kakovosti, kot je zahtevana v tehnicnih specifikacijah, bo merilo za oddajo posameznega naročila cena.


Datum objave: 07.12.2018   09:37
VPRAŠANJE
Prosim še enkrat za pojasnitev - tabelo s ponudbo pripravimo sami, mora biti v pdf, jpg ali tif formatu ter oddana v razdelek drugi dokumenti?

Ne sme biti v excell tabeli?
V predračun ne oddamo ničesar?

ODGOVOR

Tabela predračuna, ki jo ponudniki pripravijo sami (za vsak sklop, za katerega bodo oddali ponudbo), mora biti pripravljena IZKLJUČNO v *pdf formatu in naložena v razdelek "predračun" vključno z razpisnim obrazcem št. 3 - ponudba. Tabela ne sme biti v excell formatu. Ponudniki izpolnijo razpisni obrazec št. 3 in ga predložijo s svojimi tabelami, kot je že pojasnjeno.


Datum objave: 07.12.2018   09:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas ali mora biti obrazec 3 enak vašemu ali mora biti na koncu vidna rekapitulacija?ODGOVOR
Da.