Dosje javnega naročila 008152/2018
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, Potrčeva cesta 19A, 2250 Ptuj
Blago: Poslovni najem 2 hematoloških analizatorjev z vzdrževanjem in dobavo vseh potrošnih materialov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 0,07 EUR

JN008152/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.11.2018
JN008152/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.01.2019
JN008152/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.04.2019
JN008152/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008152/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM PTUJ
Potrčeva cesta 19A
2250
SI
Ptuj
Slovenija
ana.starovic@zd-ptuj.si
+386 27871606
+386 27871617

Internetni naslovi
http://www.zd-ptuj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zd-ptuj.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5664
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Poslovni najem 2 hematoloških analizatorjev z vzdrževanjem in dobavo vseh potrošnih materialov
Referenčna številka dokumenta: NMV/B-10/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Poslovni najem 2 hematoloških analizatorjev z vzdrževanjem in dobavo vseh potrošnih materialov za obdobje 4 let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ptuj, Potrčeva 19a
II.2.4 Opis javnega naročila
Poslovni najem 2 hematoloških analizatorjev z vzdrževanjem in dobavo vseh potrošnih materialov za obdobje 4 let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.12.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.12.2018   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.12.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.11.2018   12:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vezano na zahtevo razpisne dokumentacije, kjer zahtevate potrdilo od ponudnika, da je v Republiki Sloveniji inštaliranih in delujočih vsaj 3 oz. 5 primerljivih analizatorjev, opozarjamo na nezakonitost predmetne zahteve.
Skladno z odločitvijo DKOM (npr. 018-063/2017), je omejevanje referenc na zgolj določeno območje, brez objektivnih in strokovnih razlogov, v nasprotju z načelom sorazmernosti, ponudnike pa neupravičeno diskriminira. V kolikor blago izpolnjuje vse tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije, ni mogoče najti utemeljenih razlogov zakaj ponudniki ne bi mogli uveljavljati tudi potrdil o inštaliranih analizatorjih izven Republike Slovenije, še posebej zato, ker se s potrdilom izkazuje zgolj referenca o dobavi in instalaciji samih analizatorjev.
Prosimo, da naročnik spremeni razpisno dokumentacijo in skladno z veljavno zakonodajo ter prakso DKOM dopusti, da ponudnik predloži potrdila o inštaliranih in delujočih analizatorjih iz celotnega evropskega prostora ter se s tem izogne neopravičenemu geografskemu omejevanju.
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR


Že od samih začetkov sheme zunanje kontrole SNEQAS smo vključeni v njo.Pri zahtevi 5 analizatorjev vključenih v SNEQAS kontrolo lahko kljub majhnemu številu anlizatorjev za statistično obdelavo rezultatov, relativno dobro oceniš točnost rezultatov in posledično tudi izvidov. Naš namen ni omejevanje konkurence, temveč zagotavljanje enake , če že ne boljše kakovosti dela v laboratoriju.

Datum objave: 03.12.2018   10:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na pomožnem analizatorju zahtevate rok uporabnosti reagentov 6 mesecev. Ali se ta obstojnost nanaša na datum uporabnosti (shelf life) ali na obstojnost po odprtju?

Lep pozdrav!


ODGOVOR

To se nanaša na "shelf life", prosimo, da ponudite takšna (manjša) pakiranja, da bo propadlo čim manj potrebnih reagentov.


Datum objave: 03.12.2018   10:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v točkah 9. in 11.:
»Možnost bidirekcionalne povezave z glavnim računalnikom LIS (vključno s prepoznavanjem selektivnih naročil).«
vas prosimo za pojasnilo kaj se razume pod selektivna sporočila.

Lep pozdrav!


ODGOVOR


Gre se za selektivnost naročil. S tem smo mislili, da analizator prejema iz LIS-a podatke ali naročen hemogram ali pa hemogram in DKS, in naredi samo to.

Datum objave: 03.12.2018   10:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za podrobnejšo razdelitev števila testov na posamezni analizator, da lahko ponudimo ustrezne analizatorje in primerno količino reagentov.

Lep pozdrav!


ODGOVOR

Razmerje bo približno 90% na glavni in 10% na pomožni analizator.


Datum objave: 03.12.2018   10:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v povabilu k oddaji ponudbe pri dodatnih zahtevah v točki 4. zahtevate, da boste reagente na analizatorjih validirali. Ker želimo ponuditi reagente in analizatorje istega proizvajalca, je proizvajalec validacijo reagentov na analizatorjih že opravil.

Vsekakor verjamemo, da boste želeli izvesti verifikacijo ponujenega materiala in ne validacijo. V kolikor boste izvajali verifikacijo, katere stroške mora kriti ponudnik, vas prosimo za okvirno število testov na posameznem analizatorju, ki jih boste opravili za ta namen.

Lep pozdrav!ODGOVOR


Želeli bi narediti verifikacijo analizatorja. Naredili bi jo skupaj z vami (ponudnikom) na 50 vzorcih v okviru šolanja osebja.

Datum objave: 03.12.2018   11:40
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosimo za podatek, koliko analiz od podanega skupnega števila analiz, tako hemogramov kot tudi diferencialnih krvnih slik, nameravate letno analizirati na pomožnem analizatorju.

Vnaprej hvala za odgovor.


ODGOVOR

Okoli 10%.


Datum objave: 04.12.2018   13:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo, da dovoli ponuditi 2 enaka analizatorja (glavnega in pomožnega), kar posledično pomeni, da bo pomožni analizator imel enako kapaciteto kot glavni (več kot 60 vzorcev/h), sicer pa bo v celoti izpolnjeval vse ostale zahteve za pomožni analizator.

ODGOVOR

Lahko ponudite dva identična analizatorja, vendar morata oba ustrezati specifikaciji za glavnega.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

kalibracijo hematoloških analizatorjev izvajajo pooblaščeni servisni inženirji ob rednem vzdrževalnem servisu oziroma, ko se pojavi potreba, zato nas zanima kaj moramo ponuditi v zvezi s točko 13.: Program za avtomatsko kalibracijo?

Lep pozdrav!


ODGOVOR

Avtomatski program za kalibracijo sam avtomatsko nadgradi kalibracijske faktorje po uspešno izvedeni kalibraciji.


Datum objave: 04.12.2018   14:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na zahtevane reference v Sloveniji, naročnika razumemo, da za glavni analizator zahteva reference v Sloveniji. Prosimo pa, da za pomožni analizator sprejme kot ustrezno tudi ponudbo z referencami iz okoliških držav.


ODGOVOR

Referenca iz okoliških držav je sprejemljiva, če je vaše servisno in tehnično podporno osebje samo inštaliralo analizatorje in usposobilo laboratorijsko osebje na analizatorjih, ki jih boste navedli kot reference.


Datum objave: 05.12.2018   14:13
VPRAŠANJE
1. Pod točko 6. Razpisne dokumentacije v tabeli ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, kot dokazilo za vse postavke navajate ESPD. Prosim za pojasnilo ali gre v tem primeru za napako, saj ESPD kot tak ne dokazuje vseh navedenih postavk?

ESPD je zaprisežena izjava s katero ponudnik zagotavlja, da izpolnjuje vse pogoje oz. naročnikove zahteve.

2. V vzorcu pogodbe je določeno, da se pogodba sklepa za obdobje predvidoma od __ do __. Prosimo za popravek vzorca in izbris besede predvidoma, saj se pogodbe, z namenom zagotavljanje enakopravnosti pogodbenih strank in predvidljivosti pogodbenih določb, sklepajo za vnaprej določeno obdobje.

To je vzorec pogodbe. Pogodba bo sklenjena po dokončnosti postopka javnega naročila s točno navedbo datuma veljavnosti. Besedo predvidoma brišemo iz vzorca pogodbe.
3. V vzorcu pogodbe avtomatično predvidevate, da bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo. Pravica do neposrednega plačila podizvajalcem je pravica, ki jo ZJN-3 določa v 94. členu. Pravica do neposrednega plačila ni obveza in zahteva, zato prosimo, da se vzorec pogodbe prilagodi na način, da omogoči da se podizvajalec sam odloči ali bo zahteval neposredna plačila.

Četrti odst. toč. II se spreminja in se glasi: Če bo dobavitelj pri izvedbi pogojnih obveznosti nastopal skupaj s podizvajalci kateri zahtevajo neposredno plačilo, dobavitelj, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

4. V vzorcu pogodbe navajate, da je odzivni čas, čas od prijave napake do prihoda serviserja. Veliko napak je mogoče rešiti z daljinsko odpravo napak, prihod serviserja na lokacijo pa ni več nujen. Prosimo, da se člen spremeni na način, da določa, da je odzivni čas, čas od prijave napake do začetka odpravljanja napake s strani serviserja.

Navedeni člen se spremeni v skladu s predlagano spremembo.

5. Zaradi poslovnih procesov in morebitne dobave rezervnih delov iz tujine, prosimo, da se rok za odpravo napake podaljša na 72 ur.

Rok za odpravo napake 72 ur dovolimo pod pogojem, da pomožni analizator deluje brezhibno, v primeru potrebe pa nam dobavitelj mora, kot nujno naročilo, v roku 24 ur dostaviti potrebne reagente za pomožni analizator.

6. Z namenom zagotovitve kvalitetnih poslovnih procesov, prosimo naročnika, da v vzorec pogodbe doda določbo, da odzivni čas in čas za odpravo napake tečeta znotraj rednega delovnega časa t.j. od ponedeljka do petka od 7.00 do 17.00 ure.

V vzorec pogodbe dodamo določbo, da odzivni čas in čas za odpravo napake tečeta znotraj rednega delovnega časa t.j. od ponedeljka do petka od 7.00 do 17.00 ure, pod pogojem da pomožni analizator deluje brezhibno, v primeru potrebe pa nam dobavitelj mora, kot nujno naročilo, v roku 24 ur dostaviti potrebne reagente za pomožni analizator.

7. Javno naročilo je razpisano za najem analizatorjev. V vzorcu pogodbe ni nikjer navedeno, da mora naročnik po izteku pogodbe aparata vrniti izbranemu ponudniku. Prosimo, da se v vzorec pogodbe doda določba, da je naročnik zavezav analizatorja naslednji delovni dan po prenehanju pogodbe vrniti izbranemu ponudniku. V kolikor naročnik analizatorja ne bi vrnil, je izbrani ponudnik upravičen do pogodbene kazni.

Pogodba se sklepa za 4 leta in bo analizator vsekakor vrnjen dobavitelju v razumnem roku .


ODGOVOR

1. Pod točko 6. Razpisne dokumentacije v tabeli ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, kot dokazilo za vse postavke navajate ESPD. Prosim za pojasnilo ali gre v tem primeru za napako, saj ESPD kot tak ne dokazuje vseh navedenih postavk?

ESPD je zaprisežena izjava s katero ponudnik zagotavlja, da izpolnjuje vse pogoje oz. naročnikove zahteve.

2. V vzorcu pogodbe je določeno, da se pogodba sklepa za obdobje predvidoma od __ do __. Prosimo za popravek vzorca in izbris besede predvidoma, saj se pogodbe, z namenom zagotavljanje enakopravnosti pogodbenih strank in predvidljivosti pogodbenih določb, sklepajo za vnaprej določeno obdobje.

To je vzorec pogodbe. Pogodba bo sklenjena po dokončnosti postopka javnega naročila s točno navedbo datuma veljavnosti. Besedo predvidoma brišemo iz vzorca pogodbe.
3. V vzorcu pogodbe avtomatično predvidevate, da bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo. Pravica do neposrednega plačila podizvajalcem je pravica, ki jo ZJN-3 določa v 94. členu. Pravica do neposrednega plačila ni obveza in zahteva, zato prosimo, da se vzorec pogodbe prilagodi na način, da omogoči da se podizvajalec sam odloči ali bo zahteval neposredna plačila.

Četrti odst. toč. II se spreminja in se glasi: Če bo dobavitelj pri izvedbi pogojnih obveznosti nastopal skupaj s podizvajalci kateri zahtevajo neposredno plačilo, dobavitelj, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

4. V vzorcu pogodbe navajate, da je odzivni čas, čas od prijave napake do prihoda serviserja. Veliko napak je mogoče rešiti z daljinsko odpravo napak, prihod serviserja na lokacijo pa ni več nujen. Prosimo, da se člen spremeni na način, da določa, da je odzivni čas, čas od prijave napake do začetka odpravljanja napake s strani serviserja.

Navedeni člen se spremeni v skladu s predlagano spremembo.

5. Zaradi poslovnih procesov in morebitne dobave rezervnih delov iz tujine, prosimo, da se rok za odpravo napake podaljša na 72 ur.

Rok za odpravo napake 72 ur dovolimo pod pogojem, da pomožni analizator deluje brezhibno, v primeru potrebe pa nam dobavitelj mora, kot nujno naročilo, v roku 24 ur dostaviti potrebne reagente za pomožni analizator.

6. Z namenom zagotovitve kvalitetnih poslovnih procesov, prosimo naročnika, da v vzorec pogodbe doda določbo, da odzivni čas in čas za odpravo napake tečeta znotraj rednega delovnega časa t.j. od ponedeljka do petka od 7.00 do 17.00 ure.

V vzorec pogodbe dodamo določbo, da odzivni čas in čas za odpravo napake tečeta znotraj rednega delovnega časa t.j. od ponedeljka do petka od 7.00 do 17.00 ure, pod pogojem da pomožni analizator deluje brezhibno, v primeru potrebe pa nam dobavitelj mora, kot nujno naročilo, v roku 24 ur dostaviti potrebne reagente za pomožni analizator.

7. Javno naročilo je razpisano za najem analizatorjev. V vzorcu pogodbe ni nikjer navedeno, da mora naročnik po izteku pogodbe aparata vrniti izbranemu ponudniku. Prosimo, da se v vzorec pogodbe doda določba, da je naročnik zavezav analizatorja naslednji delovni dan po prenehanju pogodbe vrniti izbranemu ponudniku. V kolikor naročnik analizatorja ne bi vrnil, je izbrani ponudnik upravičen do pogodbene kazni.

Pogodba se sklepa za 4 leta in bo analizator vsekakor vrnjen dobavitelju v razumnem roku .