Dosje javnega naročila 008136/2018
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo v območju urejanja OPPN 252, Ljubljana
ZJN-3: Odprti postopek

JN008136/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.11.2018
JN008136/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.12.2018
JN008136/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.01.2019
JN008136/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.01.2019
JN008136/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008136/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 228-520767
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Karmen Pintar Oblak
karmen.pintar@ljubljana.si
+386 13061546

Internetni naslovi
http://www.jssmol.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jssmol.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5614
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo v območju urejanja OPPN 252, Ljubljana
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo v območju urejanja OPPN 252, Ljubljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo v območju urejanja OPPN 252, Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.01.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.01.2019   12:05
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5614


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.01.2019   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.11.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.11.2018   08:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na povezavi , ki jo je objavil naročnik v obvestilu o naročilu , do danes, 27.11.2018 / 08:15 ni dostopa do razpisne dokumentacije ?
Razpisna dokumentacija ni objavljena in dostopna , kot je to navedeno v obvestilu.

l.p.ODGOVOR

Objava razpisne dokumentacije in vseh prilog je v teku. Zaradi obsežnosti dokumenatcije je objavljanje zahtevnejše in dolgotrajnejše.
JSS MOL

Datum objave: 28.11.2018   09:38
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ponudnika zanima ali bo naročnik izvedel postopek s pogajanji ali bo relevantna samo ponudbena cena, ki jo bo ponudnik podal na oddani ponudbi preko portala eJN.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Glede na vsebino razpisne dokumentacije pogajanja niso predvidena.

JSS MOL

Datum objave: 03.12.2018   11:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika naprošamo da objavi razpisno dokumentacijo( obrazce ) v Word obliki.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Naročnik razpisne dokumenatcije ne bo objavil v wordu.
Obrazci, katere morajo ponudniki izpolniti, so pripravljeni v wordu na način, ki omogoča neposredno računalniško vpisovanje podatkov.

JSS MOL

Datum objave: 03.12.2018   11:57
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Naročnika prosimo za objavo načrtov - arhitekture v autacad programu. Glede na to, da je obračun del predviden po sistemu "ključ v roke", je nemogoče iz načrtov v pdf obliki preveriti količine

ODGOVOR


Objavljeni načrti so podrobno kotirani in opisani in zagotavljajo preglednost načrta. Za namen priprave ponudbe so podane predizmere in količine v popisu del.

JSS MOL

Datum objave: 03.12.2018   11:59
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali prav razumemo, da je popis del iz razpisne dokumentacije merodajen za določanje obsega pogodbenih del in ponudnikove cene, tudi v primeru odstopanj vsebine popisa del od projektne dokumentacije?
Ponudnik si razlaga, da je naročnik kot dober strokovnjak na področju priprave razpisne dokumentacije, pripravil popis del tako, da le ta vključuje vsa dela in materiale, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta glede na projektno dokumentacijo, (zato ponudnik ne odgovarja za morebitne napake pri določanju obsega del).
Hvala za razumevanje.


ODGOVOR


Ponudnik pri pripravi ponudbe upošteva celotno razpisno dokumentacijo, tako projektno dokumentacijo (načrt, elaborat, soglasje, gradbeno dovoljenje...), kot popise del. Skladno z veljavno zakonodajo velja, da je ponudnik v primeru, da v razpisni dokumentaciji ugotovi neskladje med posameznimi deli, dolžan na to pravočasno opozoriti naročnika.

JSS MOL

Datum objave: 03.12.2018   12:01
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Naročnika pozivamo, da v razpisni dokumentaciji oziroma v vzorcu pogodbe doda možnost, da tudi podizvajalec izbranega ponudnika lahko nominira za neposredna plačila svoje podizvajalce, ob predložitvi ustreznih dokazil, določenih v 5. odstavku 94. člena ZJN-3.
Ponudnik kot redni udeleženec in izvajalec javnih naročil ugotavlja, da si večina podizvajalcev želi delati in biti nominiranih za neposredna plačila s strani investitorja, saj vse skrbi plačilna nedisciplina, ki je značilna za gradbeništvo. S tem, ko bi investitor dopustil tudi možnost nominacije podizvajalčevega podizvajalca, pa bi sam izvajalec lahko k izvedbi predmeta javnega naročila pritegnil tudi več delavcev oziroma bi lahko pridobil bolj ugodne ponudbe.
Lep pozdrav.


ODGOVOR


Naročnik je v razpisni dokumentaciji predvidel nominacije izključno za podizvajalce ponudnika, ne pa tudi za podizvajalce podizvajalcev. V tem delu naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

JSS MOL

Datum objave: 06.12.2018   13:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas iz kakšnega materiala naj bo stojalo talno dvovišinsko za kolesa. Če hočete Inox material, zakaj je potrebno še vroče cinkanje in prašno barvanje? Ni logično. Prosimo za pojasnilo kaj naj upoštevamo.
Hvala.
Lp

ODGOVOR


Stojala so lahko inox ali vroče cinkana, ni potrebno da so prašno barvana.


JSS MOL

Datum objave: 11.12.2018   09:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

ELEKTROINŠTALACIJE
PODZEMNI DEL
ZAVIHEK : OSTALO

Ali je v spodnji pozicij potrebno ponuditi 550 kompletov UPS 3KVA ?

pozicija:
3 naprava za neprekinjeno napajanje (UPS), 230V; 3kVA (priklop električnega pogona rolo vrat), kompletno z opremo za pritrditev na steno komplet 550,00

NADZEMNI DEL
ZAVIHEK : ANTENSKA NAPRAVA

Ali je pri spodnji poziciji potrebno ponuditi samo polnila ali je napaka in je potrebno upoštevati antenske vtičnice?

Pozicija:
4 polnilo kot na primer: TEM Modul LINE kom


ODGOVOR

Odgovor na 1. vprašanje: NE. Ponuditi je potrebno 1 komplet.

Odgovor na 2. vprašanje: Ponuditi je potrebno samo polnilo.

JSS MOL

Datum objave: 11.12.2018   09:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika naprošamo da objavi obrazec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe.

Lp,

ODGOVOR


Naročnik bo tekom današnjega dne na spletni strani www.jssmol.si objavil vzorce zavarovanj za resnost ponudbe, za dobro izvedbo del in za odpravo napak.

JSS MOL

Datum objave: 12.12.2018   08:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim, če objavite podatke za hitro polnilnico za e-vozila (točka IV/C-39):
* koliko je priključkov
* kakšna je moč priključka
* kakšen je dostop do polnjenja
Hvala, lp.

ODGOVOR
Polnilnica se ne nudi, samo predpriprava po načrtu električnih instalacij.
Predvidena je predpriprava za eno polnilnico z dvema priključkoma, moči 2 x 22 kW, predvideni sta 2 (dve) PM za polnjenje na zunanjem parkirišču.

JSS MOL

Datum objave: 12.12.2018   09:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo naročnika, da objavi dodatne podatke za polnilnico za e-vozila:
- število priključkov
- moč priključka
- kakšen je dostop do polnjenja
Hvala za info, lep dan.

ODGOVOR
Polnilnica se ne nudi, samo predpriprava po načrtu električnih instalacij.
Predvidena je predpriprava za eno polnilnico z dvema priključkoma, moči 2 x 22 kW, predvideni sta 2 (dve) PM za polnjenje na zunanjem parkirišču.

JSS MOL


Datum objave: 12.12.2018   13:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
glede na to, da je v gradbeni dejavnosti za božične praznike ter novo leto predviden zaslužen počitek, prav tako pa je problem pri pridobivanju ponudb, prosimo naročnika za podaljšanje roka oddaje.
Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR


Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.

JSS MOL

Datum objave: 14.12.2018   10:48
VPRAŠANJE
Spoštovani!
v splošnih opisih in obveznosti izvajalca je med drugim tudi zahtevano, da je ponudnik sam odgovoren za računsko pravilnost oddane ponudbe. Gede na to, da so popisi-računske celice zaklenjene, naročnika sprašujemo, kako to zahtevo ponudniki zagotovimo oz. izpolnimo?


ODGOVOR
Ponudnik je z navedeno zahtevo »ponudnik je sam odgovoren za računsko pravilnost oddane ponudbe« zavezan, da tudi sam preveri pravilnost zmnožkov in seštevkov v svoji ponudbi ter v primeru, da ponudnik ugotovi nepravilnost v delovanju formul oz. izračunov v excelu (PZR popis), je na to dolžan opozoriti naročnika o ugotovitvi morebitnih napak .

Razpisni popis je »zaklenjen« in opremljen s formulami, ki naj bi bile v principu pravilno delujoče.
Smisel »zaklepanja« popisa je, da imajo vse ponudbe enako izhodišče v popisih (opisih, količinah, zneskih, seštevkih) in da se le-ta izhodišča ne spreminjajo. Naročnik je tudi v razpisni dokumentaciji določil, da bo naročnik, v kolikor bo pri pregledu ponudb ugotovil, da je kateri od ponudnikov na kakršenkoli način ali v kakršnikoli obliki posegal v popise del, ponudba takega ponudnika izločil.


JSS MOL


Datum objave: 14.12.2018   10:51
VPRAŠANJE
Kdaj je predviden pričetek del? Datum?
lp

ODGOVOR


Prilčetek del je skladno s pogodbo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, predviden po izpolnitvi vseh pogojev iz pogodbe. Datumsko pričetka del v tem trenutku ni mogoče napovedati, saj je sklenitev pogodbe odvisna datuma pravnomočnosti odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila.

JSS MOL

Datum objave: 14.12.2018   10:51
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ker gre za obsežno ponudbo in ker od 21.12 do 7.01. skoraj nihče od podizvajalcev ne dela, ker so kolektivni dopusti, naročnika prosimo, da podaljša rok za oddajo ponudbe, ker si kot naročnik vsekakor želite, da dobite korektne in kakovostne ponudbe.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo spreminjal.

JSS MOL

Datum objave: 14.12.2018   10:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo naročnika, da objavi sheme stavbnega pohištva, balkonskih ograj, balkonskih omar, itd.
Hvala, lepo pozdravljeni

ODGOVOR


Sheme in drugi potrebni načrti so objavljeni na spletni strani naročnika.

JSS MOL

Datum objave: 14.12.2018   10:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnik je za izvedbo zemeljskih del in varovanja gradbene jame predhodno že izvedel razpis. Nobeden od ponudnikov zaradi preseganja zagotovljenih sredstev ni bil izbran. Razpis ni nosil klavzule "ključ v roke", kar je tudi edino smiselno in pošteno do izvajalcev. Neglede na izvedene geološko geomehanske raziskave je tveganje izvajalca, da sprejme klavzulo "ključ v roke" za zemeljska dela preveliko. Glede na to, da v prvem poskusu naročniku ni uspelo dobiti dovolj nizke ponudbe za ta dela, bo v primeru "ključ v roke" še težje prišel do želene cene.

Naročnika pozivamo, da umakne klavzulo "ključ v roke " za zemeljska dela in varovanje gradbene jame.

S spoštovanjem.

ODGOVOR


Naročnik določil razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.

JSS MOL

Datum objave: 14.12.2018   10:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika prosimo za informacijo, koliko ima zagotovljenih sredstev.
Lp

ODGOVOR


Naročnik se je na podlagi četrtega odstavka 90. člena ZJN -3 odločil, da ne razkrije višine zagotovljenih sredstev za financiranje predmetnega javnega naročila, kot je opredeljen v sklepu o začetku postopka, saj je skladno z načelom gospodarnosti ocenil, da bi razkritje navedenih podatkov vplivalo na oblikovanje ponudbenih cen.

JSS MOL

Datum objave: 14.12.2018   10:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali ima naročnik zagotovljeno deponijo za viške materiala in kje?
Lep pozdrav

ODGOVOR


Naročnik v tem trenutku še nima zagotovljene deponije.

JSS MOL

Datum objave: 14.12.2018   10:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika prosimo za potrditev, da so arheološka dela opravljena in jih v ponudbi ni potrebno upoštevati.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Naročnik ponudnike obvešča, da ni potrebnih nadaljnjih arheoloških raziskav.

JSS MOL


Datum objave: 14.12.2018   10:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede izpolnjevanja pogoja tehnične in strokovne sposobnosti, vas prosimo za razširitev referenc na vsaj 3 projekte, katerih skupna bruto tlorisna povrpina bi je vsaj 4.000 m2.

Hvala, lp.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za razširitev referenčnega pogoja na vsaj 3 zaključene projekte, katerih skupna bruto tlorisna površina je vsaj 4.000 m2.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik referenčnih pogojev ne bo spreminjal.

JSS MOL

Datum objave: 14.12.2018   11:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na vaš odgovor na portalu, da se pri polnilnici za e-vozila predvidi samo predpriprava po načrtu električnih instalacij, prosimo še za informacijo, če je to zajeto v popisu električnih instalacij.
Lep pozdrav.

ODGOVOR


V načrtu električnih inštalacij in električne opreme je predpriprava za postavitev polnilnice za električna vozila upoštevana v smislu rezerve v električni moči (44kW) v razdelilcu KRMO-A1/1, v katerem je predviden rezervni prostor za montažo električnega števca in ostale opreme. V okviru predpriprav E-polnilnice, med električnim razdelilcem in predvideno lokacijo za postavitev polnilnice, je v različnih postavkah popisa električnih inštalacij zajet potrebni instalacijski material.

JSS MOL

Datum objave: 17.12.2018   06:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v podzemni garaži je predvidena obloga stropa po spodnji sestavi. Proizvajalec garantira zanesljivo lepljenje plošč brez sidranja na strop le do debeline plošč 14 cm.

Prosimo za ustrezno korekcijo sestave.

E1_POPIS_II_GO_PODZEMNI DEL
Notranje obloge sten in stropov
Vrstica 16, postavka 5

ST 1 Stropna obloga v kletni etaži pod objekti, dodatno toplotno izoliranje
stropna obloga : ............................................ 16.0 cm
toplotno-izolacijske plošče iz porobetona zalepljene na a.b. ploščo s posebnim primernim lepilom brez sidranja in dodatne površinske obdelave, kot npr.: YTONG Multipor

ODGOVOR

V postavki:

E1_POPIS_II_GO_PODZEMNI DEL, Notranje obloge sten in stropov, postavka 5, vrstica 16

je predvideno lepljenje brez gostega sidranja. Proizvajalec zahteva za 16 cm eno (1) sidro na ploščo, kar se predvidi pri oddaji ponudbe.
Finalni izgled ostaja brez dodatne površinske obdelave.


JSS MOL


Datum objave: 19.12.2018   10:03
VPRAŠANJE
SPOŠTOVANI!
Glede na vaš odgovor z dne 14.12.2018 ob 10:48 vas pozivamo, da zaklenete samo popis del s količinami, stolpec cene/enoto in pa znesek oz. zmnožek pustite nezaklenjeno.

ODGOVOR


Naročnik odgovarja, da je ponudnikom za vnos namenjen stolpec z oznako "cena/enota". Ostali stolpci niso namenjeni vnašanju s strani ponudnikov in so zato zaklenjeni.

JSS MOL

Datum objave: 19.12.2018   10:18
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Naročnika naprošamo, da pripravi skupno rekapitulacijo z možnostjo vpisa komercialnega popusta na skupno ponudbeno ceno. Ravno tako naj v to rekapitulacijo vključi popise oz. vrednost ceste (datoteka BRDO_II_CESTA_C1_181012_POPIS_DEL_BREZ_CEN) in strojnih instalacij paviljona (BRDO_II_E1_PZR_popis_SID_PAVILJON_181115)

ODGOVOR


Naročnik postavke "popust" oziroma "komercialni popust" ni predvidel.
Naročnik bo skladno z ZJN-3 najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb objavil dodatne informacije v zvezi s specifikacijami ( korigirane popise del, v katerih bodo odpravljene pomanjkljivosti, na katere so opozorili ponudniki v času za postavljanje vprašanj).

JSS MOL


Datum objave: 19.12.2018   10:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo, da pojasni in potrdi, da v primeru računske napake v ponudbenem predračunu (kot so npr. seštevki skupnih cen ipd.) sam odpravi napako.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Skladno z ZJN-3 naročnik od predhodnem soglasju ponudnika sam odpravi računske napake.
JSS MOL

Datum objave: 19.12.2018   10:25
VPRAŠANJE

Pozdravljeni

1 V zvezi z vašim odgovorom objavljenim 11.12.2018 09:30 - odgovor na 1. vprašanje - pozivamo naročnika, da objavi popravljen popis z vnesenimi popravki pri količini - komplet 1 namesto komplet 550.
2. V zvezi z vašim odgovorom objavljenim 11.12.2018 09:30 - odgovor na 2. vprašanje prosimo, da ponovno preverite projektno dokumentacijo v povezavi s popisi del.
Iz popisa izhaja, da je ponudbeni obseg zajema 487 polnil, medtem ko antenskih vtičnic v ponudbenem popisu nismo zasledili, enako nismo zasledili ojačevalnikov, po našem mnenju je tudi količina koaksialnega kabla - 5 metrov neustrezna. V objavljenih načrtih so antenske vtičnice vrisane, razdalje pa ne ustrezajo dolžini koaksialnega kabla iz popisa 5 m.
Podobnih primerov postavk je v ponudbenem predračunu več, naveden je eden izmed primerov.
Prosimo vas, da ponovno preverite ustreznost količin v popisih del, opise posameznih postavk ter objavite popise del z vnesenimi popravki.
3. Prosimo vas, da zaradi zahteve po predložitvi ponudbe na način ''ključ v roke'' in zaradi sprememb ter neujemanja popisov del s projekti, objavite čistopise predračunov.

4. Naročnika prosimo, da preveri ali se pozicije naveden spodaj podvajajo v dveh različnih zavihkih (zavihek ZUN_PROM_UREDITEV_OSTALO in zavihek RAZSVETLJAVA)? Ugotovili smo, da so količine in posamezne specifikacije opisi postavk, identični, kot npr:
1. zavihek - ZUN_PROM_UREDITEV_OSTALO
40 Dobava in postavitev urbane opreme, komplet z vsem pritrdilnim, vijačnim, sidrnim materialom ter vsemi potrebnimi gradbenimi deli za postavitev oz. montažo (po detajlih iz projekta):
* "Svetilo na drogu s 360° obsevanjem (Z1):
* kot npr. iGuzzini UFO, art. BL02.B5 ali enakovredno
* h=4.0m
* 1x 34W LED 3000K, IP66, IK07, aluminij
* vključno s temeljenjem" kos 6,00
* "Talno svetilo s 360° obsevanjem (Z2):
* kot npr. Simes Minireef Bollard, art. S.5240W.14 ali enakovredno
* h=0.55m
* 1x 18W LED 360° 3000K, IP65, IK10, aluminij
* vključno s temeljenjem" kos 21,00
* "Talno svetilo s 180° obsevanjem (Z3):
* kot npr. Simes Minireef Bollard, art. S.5233W.14 ali enakovredno
* h=0.55m
* 1x 18W LED 180° 3000K, IP65, IK10, aluminij
* vključno s temeljenjem
* območje E1: 13 kom.
Svetila za potrebe C1: 16 kom." kos 29,00

2. - zavihek - RAZSVETLJAVA
9 "Z2 - kandelaberska svetilka v alu. ohišju, dim: 423x423x114mm, LED 34W 2940lm, kompletno z alu. kandelabrom Ø76x4000mm, s sidrom, priključnim setom in ožičenjem ter ostalim montažnim materialom, kot na primer:
tip: ALU PROFIL 35*35mm, LED 11.5W/m 1470lm/m 3000K koda: ... proizvajalec: FM ARCADIA " kom 6,00

10 "Z3 - alu stebriček, Ø190x550mm, LED 18W, kot na primer:
proizv.: SIMES
" kom 21,00

11 "Z4 - alu stebriček, Ø190x180mm, LED 18W, kot na primer:
proizv.: SIMES" kom 29,00


ODGOVOR

1. Naročnik bo skladno z ZJN-3 najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb objavil dodatne informacije v zvezi s specifikacijami ( korigirane popise del, v katerih bodo odpravljene pomanjkljivosti, na katere so opozorili ponudniki v času za postavljanje vprašanj).

2. V stanovanjih se pripravijo le zaščitne cevi in prostori v dozah za montažo antenskih vtičnic, same kable oz. antenske vtičnice pa bo po potrebi izvedlo izbrano telekomunikacijsko podjetje. Koaksialni kabel (5m) se v okviru projekta med TK omarico in antensko vtičnico položi le v paviljonu. Ojačevalci antenskega signala niso predvideni.

3. Enak odgovor kot pod točko 1.

4. V korigiranih popisih del, ki bodo objavljeni po zaključku roka za postavljanje vprašanj, bo v popisu EI zavihek RAZSVETLJAVA popravljena postavka pri posameznih svetilih v zunanji ureditvi in sicer bo ponudba vključevala zgolj priklop. V zavihku ZUN_PROM_UREDITEV_OSTALO bo ostala postavka nespremenjena.

JSS MOL

Datum objave: 19.12.2018   10:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo da skladno z vašimi odgovori na portalu JN ustrezno popravite popis del. Hkrati vas prosimo še za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za en teden.
Hvala, lp.


ODGOVOR

Naročnik bo skladno z ZJN-3 najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb objavil dodatne informacije v zvezi s specifikacijami ( korigirane popise del, v katerih bodo odpravljene pomanjkljivosti, na katere so opozorili ponudniki v času za postavljanje vprašanj).

Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.

JSS MOL

Datum objave: 19.12.2018   10:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
glede na odgovor naročnika:
* da se e-polnilnica ne nudi (čeprav je v popisu navedena dobav in montaža le-te);
* da je naprava za neprekinjeno napajanje UPS samo 1 kos, ne 550 kosov, kot je navedeno v popisu,
prosimo naročnika za popravek razpisne dokumentacije.
Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR


Naročnik bo skladno z ZJN-3 najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb objavil dodatne informacije v zvezi s specifikacijami ( korigirane popise del, v katerih bodo odpravljene pomanjkljivosti, na katere so opozorili ponudniki v času za postavljanje vprašanj).

JSS MOL

Datum objave: 19.12.2018   10:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo, da za igrala definira takšne karakteristike, ki bodo merodajne za vključitev ekvivalentnih igral.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR


Z igrali navedenimi kot primer v popisu je definirana vrsta igre, okvirne dimenzije, ki lahko odstopajo od predlaganih tako, da so varnostni odmiki med igrali pri enaki postavitvi še zmeraj ustrezni in material iz katerega so igrala narejena. Ponudnik lahko poda ekvivalentna igrala v teh okvirih, zadoščati pa morajo vsem navedenim standardom v popisu.


JSS MOL

Datum objave: 19.12.2018   11:10
VPRAŠANJE
Glede na to, da naročnik v tem trenutku še nima zagotovljene deponije, kako naj ponudniki določimo ceno odvoza materiala?

ODGOVOR


Ponudniki izpolnijo popise del in navedejo ponudbene cene kakor, da bi sami zagotavljali deponijo.

JSS MOL

Datum objave: 19.12.2018   11:21
VPRAŠANJE
veza: OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE / PRILOGA ŠT.7 / POGODBA za izvedbo... / Člen 12./ 12.1 in 12.3

Spoštovani,

v predlogu pogodbe smo zasledili neobičajno visoko odmerjen znesek za pogodbeno kazen. Sicer običajno odmerjen znesek v javno-naročniških pogodba ( odstotek ) 0,1 % ( en promil ) za dnevno prekoračitev dogovorjenih rokov je naročnik povečal za faktor 5 in določil 0,5% ( pet promilov ) , ob tem pa je določil maksimalni znesek pogodbene kazni 20% ( dvajset procentov ) kar je sicer 2 kratna vrednost , katero sicer ostali naročniki po pravilu uporabljajo javno-naročniških pogodbenih dogovorih za izvedbo gradenj.

Glede na to,da je uveljavitev pogodbene vedno enostransko-uveljavi naročnik, izvajalec pa mora naročniku nasprotna dejstva o "svoji krivdi" dokazovati najkasneje do končnega obračuna izvedenih del predstavlja takšna odmera kazni - 20 %- dodaten riziko, katerega morajo resni ponudniki upoštevati v ponudbeni ceni.

Verjetno ima naročnika, da pridobi ekonomsko ugodne ponudbe primerljive z aktualnimi tržnimi cenami. Takšni "posebni" dodatki predstavljajo tudi "posebne" rizike ponudnikov , katere morajo resni ponudniki v kalkulaciji vsekakor upoštevati . V končnem je rezultat takšnega "posebnega " rizika višja cena prejetih ponudb.

V interesu naročnika in porabe javnih sredstev predlagamo, da naročnik prilagodi- uravnoteži - pogodbo v členu 12.1 tako, da namesto 0,5% (pet promilov) določi i 0,1% (en promil) in v členu 12.3 namesto 20% ( dvajset odstotkov) določi 10% () deset odstotkov )

Za razmislek in v upoštevanje se naročniku zahvaljujemo.

Lep pozdrav

ODGOVOR


Naročnik določil v zvezi s pogodbeno kaznijo ne bo spreminjal. Do obračuna pogodbene kazni pride v primerih in pod pogoji, določenimi v pogodbi, in pri izvajalcu, ki ne krši pogodbenih določil ni bojazni, da bi naročnik obračunal pogodbeno kazen.

JSS MOL

Datum objave: 19.12.2018   11:22
VPRAŠANJE
Datum objave: 14.12.2018 10:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali ima naročnik zagotovljeno deponijo za viške materiala in kje?
Lep pozdrav

ODGOVOR


Naročnik v tem trenutku še nima zagotovljene deponije.

JSS MOL

Kdaj pa bo naročnik imel zagotovljeno deponijo?

ODGOVOR

V kolikor bo naročnik zagotovil deponijo, bo ponudnike oziroma izbranega izvajalca pravočasno obvestil.

JSS MOL

Datum objave: 20.12.2018   10:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Naročnika pozivamo, da v skladu z načeli javnega naročanja, za sanitarne kabine definira takšne tehnične karakteristike, ki bodo merodajne za vključitev dobaviteljev ekvivalentne opreme. Glede na to, kar je trenutno navedeno v popisu, vsem specifikacijam ustreza
izključno en proizvajalec, kar pa ni skladno z načeli javnega naročanja.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Ponudniki lahko vključijo dobavitelje ekvivalentne opreme, saj so podane zgolj osnovne tehnične karakteristike sanitarnih elementov ter definirane so strojne in elektro inštalacije, ki morajo biti vključene v sanitarne kabine. Konstrukcija sanitarnih elementov lahko tudi malenkost odstopa od opisa, vendar mora bruto dimenzija, funkcionalnost in teža posameznega elementa ostati enaka. Prav tako morajo vsi sanitarni elementi vsebovati vso predvideno opremo, obloge in inštalacije. Priložene sheme prikazujejo možnost izvedbe s strani enega ponudnika. V primeru izbora ekvivalentne opreme mora izbrani ponudnik izdelati izvedbene načrte in jih uskladiti s projektanti arhitekture, SI in EI ter zanje izdelati zahtevano delavniško dokumentacijo.


JSS MOL

Datum objave: 20.12.2018   10:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika prosimo, da potrdi oziroma zavrne, da so utrjene površine C1 del razpisa. V kolikor ponudniki ponujamo tudi ta del, prosimo, da popravite skupno rekapitulacijo. Namreč v skupni rekapitulaciji ta del ni zajet.

Lep pozdrav.


ODGOVOR


Kakor izhaja že iz opisa predmeta javnega naročila, je predmet ponudbe izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo v območju urejanja OPPN 252, funkcionalna enota E1 in utrjenih površin v funkcionalni enoti C1, s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo, izdelava energetske izkaznice in zapisnikov o ugotovitvi vrednosti stanovanj.
Naročnik skupne rekapitulacije za E1 in C1 ni predvidel. Bo pa naročnik na spletni strani www.jssmol.si objavil korigirano prilogo št. 1 - Ponudba - predračun, v katero bodo ponudniki vnesli ponudbeno ceno za dela iz popisov del za E1 in iz popisov del za C1 ter skupno ponudbeno ceno.

JSS MOL

Datum objave: 20.12.2018   11:00
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za pojasnilo spodnje postavke. Ali so plošče iz porobetona najprej zaglajene s sistemskim ometon in je potem še preko nanos Multipor lepila in vtisnjene mrežice?

Lep pozdrav


"Z 4 Ločilna stena : stopnišče / garaža
finalna obdelava:
sistemska obdelava plošč iz porobetona............. 0.6 cm
kot npr. Multipor, z Multipor lepilno malto in vtisnjeno mrežico iz steklenih vlaken, zaglajeno do 6mm
toplotno-izolacijska obloga:
plošče iz porobetona ...................................... 16.0 cm
[lD = 0.043 W/(m.K)] kot npr.: YTONG / Multipor ali enakovredno, zalepljene na steno s sistemskim lepilom proizvajalca plošč in zaglajene s sistemskim ometom istega proizvajalca, lepilo za topl.izolacijske plošče, sistemsko cement-akrilatno lepilo ..................... 0.3 cm
kot npr.: Multipor lahka lepilna malta, plošče so polno lepljene po celi površini."


ODGOVOR


Montaža izolacijskih plošč iz porobetona je skladna z navodili proizvajalca, in sicer so plošče lepljene na podlago s sistemskim lepilom, finalno obdelane s sistemsko lepilno malto in vtisnjeno mrežico iz steklenih vlaken ter zaglajene do 6mm z namenom preprečitve razpok med ploščami.

JSS MOL


Datum objave: 20.12.2018   11:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v popisu del, zavihek MONTAŽNI ELEMENTI KOPALNICA, imajo postavke št. 4,5,6 (MONTAŽNA KOPALNICA) enoto m3. Enota bi verjetno morala biti kos.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


V popisu del, zavihek MONTAŽNI ELEMENTI KOPALNICA, imajo postavke št. 4,5,6 (MONTAŽNA KOPALNICA) napačno enoto. Pravilno je »kos«. Enote bodo popravljene v čistopisu.

JSS MOL


Datum objave: 24.12.2018   09:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v spodnji postavki so predvideni poštni nabiralniki. Prosimo naročnika, da navede število poštnih nabiralnikov, ki jih je potrebno predvideti za posamezen objekt.

E1_POPIS_III_GO_NADZEMNI DEL Ključavničarska dela Vrstica 166-168, postavka 40 "OPREMA NA PRITLIČJE: VHODNA AVLA,NABIRALNIKI Z OGLASNO DESKO, OGLASNO VITRINO IN KOŠEM ZA PAPIR
element nabiralnikov z oglasno tablo in vitrino: 1508 X 2500 mm, globina: 270mm
element koša za papir: 1420 X 400 mm, globina: 240mm
obloge zidu: 290 X 2500 mm, 330 X 2500 mm in 230 X 1830 mm.
Poštni nabiralniki (ležeči) dim. 360/110mm, g= 250mm
po opisu po popisni postavki"


ODGOVOR


Število poštnih nabiralnikov in način izvedbe celotnega elementa, poštnih nabiralnikov skupaj z oglasno tablo in košem za papir je prikazan v detajlu DV15.
Število poštnih nabiralnikov v enem elementu (vhodu) je 24.

JSS MOL


Datum objave: 24.12.2018   09:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V xls popisu za izvedbo ponikovalnega vodnjaka, se nekje navaja PVC cevi dimenzije DN280, nekje pa DN180. V pdf detajlu ponikovalnega vodnjaka, se navaja samo DN180. Prosimo, da naročnik določi ali se vgrajujejo cevi DN180 ali pa DN280. Če se vgrajujejo DN180, zakaj je potem potrebno vrtati premer 330 mm? In zakaj je v popisu določeno, da se ponikovalni vodnjak izdela z vrtalno garnituro 25 ton? Komu na čast investitor določa težo vrtalne garniture?

Lp.

ODGOVOR


Predvidene so cevi zunanjega premera cevi DN280, kar znaša na spojih DN310 (odebelitev). Minimalna začasna zacevitev je 350 mm ali 400 mm. Takšna vrtina se običajno izvaja z vrtalno garnituro CASAGRANDE C8 (v Sloveniji so štiri), ki imajo 25 t. Lahko se uporabijo podobne 25t vrtalne garniture. Priporočamo, da se vrtanje izvaja nad profilno (overburden drilling eccentric), saj bo v nasprotnem primeru prihajalo do zbitosti materiala okoli hribine in posledično do manjše prepustnosti.


JSS MOL

Datum objave: 24.12.2018   09:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo naročnika za podaljšanje roka oddaje ponudbe zaradi bližajočih praznikov. Veliko ponudnikov ima namreč proste dneve, zato so problemi pri pridobivanju ponudb.
Lepe praznike vam želimo.

ODGOVOR


Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.

JSS MOL

Datum objave: 24.12.2018   10:39
Naročnik vse ponudnike obvešča, da je naročnik dne 24.12.2018 na spletni strani www.jssmol.si objavil dopolnjen obrazec "Priloga št. 1", katerega ponudniki izpolnijo in oddajo v sistem za oddajo ponudb namesto prvotno objavljenega obrazca "Priloga št.1".

JSS MOL

Datum objave: 04.01.2019   09:51
VPRAŠANJE
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA - PODZEMNI DEL
L OSTALO
3. naprava za neprekinjeno napajanje (UPS), 230V; 3kVA (priklop električnega pogona rolo vrat), kompletno z opremo za pritrditev na steno
komplet 550,00

Zanima nas ali je pravilna količina?

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Odgovor na to vprašanje je bil na Portalu javnuih naročil objavljen dne 11.12.2018 in 19.12.2018.

JSS MOL

Datum objave: 04.01.2019   10:19
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Glede na to, da naročnik predvideva objaviti nov oz. čistopis popisov del, je nujno, da s tem podaljša tudi rok oddaje ponudbe vsaj za 10 delovnih dni.

ODGOVOR


Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal. Korigirani popisi del, katere bo objavil naročnik, bodo pripravljeni na podlagi vprašanj in opozoril ponudnikov, s katerimi so preko objavljenih odgovorov na Portalu javnih naročil seznanjeni vsi ponudniki.

JSS MOL

Datum objave: 04.01.2019   10:37
VPRAŠANJE
Glede na to, da boste objavili popravke popisov najkasneje 6 dni pred oddajo ponudbe vas že sedaj prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe.
Skrbi nas, da bodo v popravljenem popisu še kakšne dodatne pozicije in ne bomo imeli časa ne za postavljanje vprašanj in ne za pridobitev pravih ponudb.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Kot že odgovorjeno, naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal. Ob objavi korigiranih popisov del bodo ponudniki seznanjeni, v katerih delih popisov del so spremembe, kar bo ponudnikom olajšalo izpolnjevanje popisov del in pripravo ponudbe.

JSS MOL

Datum objave: 07.01.2019   08:33
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da sproti odgovarja na zastavljena vprašanja.

ODGOVOR


Kot izhaja iz datumov prejetih vprašanj in objavljenih odgovorov naročnik na vsa vprašanja odgovarja v razumnem roku.

JSS MOL

Datum objave: 07.01.2019   09:21
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Kje najdemo vzorec bančne garancije za resnost ponudbe?

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Vzorec garancije za resnost ponudbe je naročnik objavil 11.12.2018 na spletni strani www.jssmol.si in o tem obvestil vse ponudnike s pojasnilom na Portalu javnih naročil dne 11.12.2018.

JSS MOL

Datum objave: 07.01.2019   09:23
VPRAŠANJE
Ali je naročnik izvedel že vsa arheološka izkopavanja ali mora ponudnik še kaj upoštevati pri pripravi ponudbe?

ODGOVOR


Naročnik je na vprašanje odgovoril že 14.12.2018, in sicer da nadaljnje arheološke raziskave niso potrebne.

JSS MOL

Datum objave: 08.01.2019   13:26
VPRAŠANJE
Ponovno prosimo naročnika zaradi obsežnosti ponudbe ter vmesnih praznikov za podaljšanje roka oddaje ponudbe.
Hvala za razumevanje, lep dan.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da podaljša rok za oddajo ponudbe.
Ponudba je obsežna in zahteva veliko časa, potrebno je upoštevati tudi, da so bili 14 dni prazniki oz. kolektivni dopusti.
Predlagamo, da oddajo podaljšate do 28.01.2019.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Prosimo za podaljšanje roka.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da je velika večina gradbenikov začela z deli v tem tednu, prav tako veliko ponudnikov, prosimo naročnika, da nam podaljša rok oddaje ponudbe.
Hvala za razumevanje, lep dan.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naročnika pozivamo, da podaljša rok za oddajo ponudbe, ker bi si s tem zagotovil popolne ponudbe.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik ponudnike obvešča, da bo podaljašal rok za oddajo ponudb, in sicer do 24.1.2019 do 12.00 ure, o čemer bo naročnik še danes na Portal javnih naročil posredoval obvestilo.

JSS MOL

Datum objave: 09.01.2019   11:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,
iz razpisne dokumentacije izhaja zahteva:

Gospodarski subjekt mora podati strukturi cene posameznih popisnih postavk (za primere navedene v
preglednici, ki so priloga tega razpisa) in cenike materialov, opreme, transportov, mehanizacije in
delovne sile.
Gospodarski subjekt mora podati cene za vse postavke iz preglednice Struktura_Analiza_cene.
Predložene strukture cene in ceniki se morajo ujemati s cenami posameznih postavk v dani ponudbi.
Struktura cene mora biti izdelana na način, da so iz nje razvidne posamezne cene iz predloženih cenikov.
(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj in drugi gospodarski
subjekti/podizvajalci)

Naročnik v razpisni dokumentaciji ni navedel navodil za pripravo Strukture - Analize cene.

Pozivamo naročnika, da v izogib napačnega razumevanja zapisane zahteve, objavi podrobnejša navodila za pripravo Strukture - Analize cene, na podlagi katerih bodo ponudniki lahko pripravili Strukture - Analize cen, ki bodo vsebinsko med seboj primerljive. Na osnovi zahteve, kot je zapisana v razpisni dokumentaciji, naročnik nima osnove za odločitev o ustreznosti predloženega dokumenta s strani posameznega ponudnika.

Predlagamo, da se Struktura - analiza cen zahteva od ekonomsko najugodnejšega ponudnika oz. da naročnik predmetno zahtevo črta iz razpisne dokumentacije.

ODGOVOR

Gospodarski subjekt mora podati strukturo cene posameznih popisnih postavk (za primere navedene v preglednicah, ki so priloga tega razpisa) in cenike materialov, opreme, transportov, mehanizacije in delovne sile.
Ponudnik mora podati ceno za vse postavke iz preglednice: BRDO2_E1_struktura analiza cen.
Predložene strukture cene in ceniki se morajo ujemati s cenami posameznih postavk v dani ponudbi. Struktura cene mora biti izdelana na način, da so iz nje razvidne posamezne cene iz predloženih cenikov.
(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj in drugi gospodarski subjekti/podizvajalci)

Struktura Analiza cene je namenjena naročniku kot orientacija glede posameznih bistvenih postavk v popisu. V njej so specificirani materjali in produkti, ki jih je ponudnik vključil v ponudbo posamezne postavke skupaj z ostalimi postavkami (delo, transport,), ki tvorijo končno ponudbeno ceno.

JSS MOL


Datum objave: 09.01.2019   11:07
VPRAŠANJE
Je smiselno, da se delajo strukture cen, glede na to, da je ponudba "ključ v roke"?
Prosimo, da razložite na kakšen princip naj strukturo cen pripravimo?
To, da ste rok za oddajo podaljšali za tri dni je naravnost smešno.
Pozivamo vas, da rok za oddajo podaljšate vsaj za teden dni.
Lp.

ODGOVOR


Gospodarski subjekt mora podati strukturo cene posameznih popisnih postavk (za primere navedene v preglednicah, ki so priloga tega razpisa) in cenike materialov, opreme, transportov, mehanizacije in delovne sile.
Ponudnik mora podati ceno za vse postavke iz preglednice: BRDO2_E1_struktura analiza cen
Predložene strukture cene in ceniki se morajo ujemati s cenami posameznih postavk v dani ponudbi. Struktura cene mora biti izdelana na način, da so iz nje razvidne posamezne cene iz predloženih cenikov.
(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj in drugi gospodarski subjekti/podizvajalci)

Struktura Analiza cene je namenjena naročniku kot orientacija glede posameznih bistvenih postavk v popisu. V njej so specificirani materjali in produkti, ki jih je ponudnik vključil v ponudbo posamezne postavke skupaj z ostalimi postavkami (delo, transport,), ki tvorijo končno ponudbeno ceno.

Pojasnilo glede podaljšanja roka: Naročnik je rok podaljšal za en teden (do 24.1.2019) in ne za tri dni kakor navaja ponudnik.

JSS MOL

Datum objave: 09.01.2019   11:17
VPRAŠANJE
Naročnik v popisih del podaja naslednje zahteve glede oken:
Okvir in krilo: PVC okna z barvnim nanosom: barvna masa akril, ki je v posebnem postopku koeksturzije dodana osnovnemu PVC materialu profila, ki zagotavlja odpornost na poškodbe, različne kemijske sestavine in čistila.
Med drugim je navedeno tudi: kot npr. MIK PVC Comfort Extra Line

Naročnika opozarjamo, da je glede na zahtevo po akrilni barvi okna edini prozvajalec podjetje MIK Celje, kar je v nasprotju z določili javnega naročanja.
Predlagamo, da dovolite tudi uporabo gladkih folij oziroma spremnite svoje zahteve, da lahko k oddaji ponudb povabimo večji krog proizvajalcev PVC oken.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Glede oken je zahtevan sistem nanašanja plasti akrilne mase (acrycolor ali plexy glass) na zunanji strani oken zaradi kvalitete, obstojnosti in odpornosti na zunanje vplive.
MIK Celje ni edini proizvajalec PVC oken s sistemom GEALAN, acrycolor. Obstajajo vsaj še 4 proizvajalci tega sistema (npr. tudi: Remoplast, Misteral,). Postopek koeksturzije uporablja tudi sistem TROCAL plexi glass. Slednji sistem je bolj razširjen med slovenskimi ponudniki.


JSS MOL


Datum objave: 09.01.2019   11:17
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da poda vse količine armature pri Zunanja prometna ureditev ostalo, poglavje AB konstrukcije.
LP.

ODGOVOR


Količina armature pri zunanji ureditvi je cca 120 kg/m3, od tega je 60% mrežne armature, palice do fi12 - 28%, nad fi12 9,5% in tipski distančniki kot npr. betomax 2,5%). Detajli so izrisani v načrtu ZU.

JSS MOL

Datum objave: 09.01.2019   11:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,
posredujem vam vprašanja našega ponudnika - prosim za pojasnila:

SISTEMSKO ZAKLEPANJE
* Cilindri in ključi morajo biti modelno zaščiteni. - Vprašanje: Kaj pomeni modelno zaščiteni?
* Dobava in montaža sistemskega cilindra za lesena vrata vhodi v stanovanja izdelana po projektu sistemskega zaklepanja. Z vgrajeno posebno "Lecom" sklopko. - Vprašanje: Kaj je "Lecom" sklopka? Ali to pomeni, da ima obojestransko sklopko (če je na notranji strani ključ, še vedno lahko odklenete vrata iz zunanje strani?
* Dobava sistemskega ključa s 3D nalepko, izdelanega po projektu sistemskega zaklepanja. - Vprašanje: Kaj pomeni sistemski ključ s 3D nalepko?

Hvala za pojasnila, lep pozdrav.


ODGOVOR

Cilindri in ključi morajo biti modelno zaščiteni kar pomeni, da mora biti profil ključa in jedra v cilindričnem vložku unikaten in podprt s certifikatom o modelni zaščiti.

Dobava in montaža sistemskega cilindra za lesena vrata vhodi v stanovanja izdelana po projektu sistemskega zaklepanja z vgrajeno posebno ""Lecom"" sklopko pomeni, da ni dovolj le sklopka, ki omogoča obojestransko odklepanje. Omogočati mora tudi, da z varnostnim ključem z zunanje strani v primeru fizične zlorabe (držanje ključa ali gumba z notranje strani) prevzame funkcijo in odklene ključavnico. Po uporabi varnostnega ključa pa se mora sklopka vrniti v prvotni položaj.

Dobava sistemskega ključa s 3D nalepko, izdelanega po projektu sistemskega zaklepanja pomeni posebne oblike ključa, ki je opremljen s specialno 3D nalepko v grafiki investitorja.

JSS MOLDatum objave: 09.01.2019   11:18
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo, da podate točne podatke, koliko kg armature se porabi za izdelavo betonskega vozišča:

15 "Armirano betonska voziščna plošča C30/37 v debelini 25 cm, komplet z vsemi opaži in armaturo Q503
- metličena površina
- XC4, XD3, XF4, PVII" m3 193,25 0,00

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Količina armature pri zunanji ureditvi je cca 120 kg/m3, od tega je 60% mrežne armature, palice do fi12 - 28%, nad fi12 9,5% in tipski distančniki kot npr. betomax 2,5%). Detajli so izrisani v načrtu ZU.

JSS MOL

Datum objave: 10.01.2019   09:05
Naročnik vse ponudnike obvešča, da je naročnik na spletni strani www.jssmol.si objavil popravljene popise del in navodila za njihovo izpolnjevanje ter končni obrazec »PRILOGA ŠT. 1 PODATKI O PONUDNIKU IN OBRAZEC PONUDBE PREDRAČUNA«.

Rok za oddajo ponudb je podaljšan do 24.1.2019 do 12.00 ure.

JSS MOL

Datum objave: 10.01.2019   09:06
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Zanima nas ali bomo popravke čistopisa vnesli v obstoječi popis ali boste objavili nov popis? Če boste objavili nov popis, v katerega bomo morali ponovno prepisati vse cene, nam morate absolutno podaljšati rok oddaje ponudbe. Na vse cene so vezane tudi analize cen, ki jih bo potrebno posledično korigirati.

ODGOVOR


Naročnik je na spletni strani www.jssmol.si objavil popravljene popise del in navodila za njihovo izpolnjevanje.

JSS MOL