Dosje javnega naročila 008085/2018
Naročnik: OBČINA IZOLA, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola - Isola
Storitve: Organizacija svetovanj za slovenske člane TSG EUSAIR za obdobje 48 mesecev
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN008085/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.11.2018
JN008085/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.12.2018
JN008085/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN008085/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IZOLA
Sončno nabrežje 8
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Jasmina Guštin Vatovec
jasmina.gustin@izola.si
+386 56600150

Internetni naslovi
http://izola.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://izola.si/obcina-izola/razpisi-in-objave/javna-narocila/
ESPD: http://izola.si/obcina-izola/razpisi-in-objave/javna-narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5618
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Organizacija svetovanj za slovenske člane TSG EUSAIR za obdobje 48 mesecev
Referenčna številka dokumenta: 410-261/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
63500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Organizacija svetovanj za slovenske člane TSG EUSAIR za obdobje 48 mesecev
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
63512000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Organizacija svetovanj za slovenske člane TSG EUSAIR za obdobje 48 mesecev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
EUSAIR Facility Point, program INTERREG V-B Adriatic-Ionian Cooperation Programme 2014-2020 Evropskega Sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Instrument predpristopne pomoči (IPA II) . ID št. projekta 815.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.12.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.02.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.12.2018   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.12.2018   09:00

Dodatne informacije:
Razpisna dokumentacija bo v najkrajšem možnem času objavljena na spletni strani naročnika: http://izola.si/obcina-izola/razpisi-in-objave/javna-narocila/.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.