Dosje javnega naročila 008084/2018
Naročnik: GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško
Storitve: Zavarovanje premoženja družbe GEN energija d.o.o.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 0,00 EUR

JN008084/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.11.2018
JN008084/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2018
JN008084/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 31.01.2019
JN008084/2018-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 17.02.2020
JN008084/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008084/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
GEN energija d.o.o.
Vrbina 17
8270
SI
Krško
Slovenija
darja.pompe@gen-energija.si
+386 74910162
+386 74901118

Internetni naslovi
http://www.gen-energija.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.gen-energija.si/o-gen-skupini/javne-objave
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5607
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja družbe GEN energija d.o.o.
Referenčna številka dokumenta: JN-S-005/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje premoženja družbe GEN energija d.o.o.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66515000
66516400
66519000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SLOVENIJA
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje premoženja družbe GEN energija d.o.o.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2019
Konec: 31.12.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v dokumentacij v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN-S-005/2018.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.12.2018   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.12.2018   11:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.12.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.11.2018   14:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Predlagamo, da naročnik iz razpisne dokumentacije umakne zahtevo po podpisovanju in žigosanju posameznih obrazcev ter vzorca pogodbe. Predlog utemeljujemo: ponudba se oddaja preko portala za elektronsko oddajo ponudb. Celotna ponudba se ob oddaji podpiše s strani imetnika kvalificiranega digitalnega potrdila. Drugačen način oddaje sploh ni možen.
Dodatno utemeljujemo predlog z sklicevanjem na Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, ki izenačuje elektronski in lastnoročni podpis. Nadalje celo Direktorat za javno naročanje na svoji spletni strani opozarja naročnike glede zahtev ob dejstvu, da gre za elektronsko oddajo ponudb - da pri posameznem ali vseh dokumentih ne zahteva podpisa, da se ne zahteva žigosanje.


ODGOVOR

Naročnik dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila Zavarovanje premoženja družbe GEN energija d.o.o. ne bo spreminjal. Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila v točki 14.1 jasno zapisal, da se žig uporablja samo v primeru, da to zahtevajo akti ponudnika.


Datum objave: 03.12.2018   12:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali ESPD obrazca ni potrebno oddajati?
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik v dokumentaciji ne zahteva oddaje ESPD obrazca.


Datum objave: 03.12.2018   12:22
VPRAŠANJE
Spoštovani.

ali morajo vsi ponudniki že v fazi oddaje ponudbe predložiti izpolnjena Pooblastila za pridobitev podatkov fizičnih oseb iz kazenske evidence ali bo naročnik po oddaji ponudbe pozval samo najugodnejšega ponudnika, da jih predloži?
S spoštovanjem.

ODGOVOR

Naročnik v točki 14.1 dokumentacije v zvezi z javnim naročilom navaja katere obrazce mora ponudnik predložiti pri oddaji ponudbe.


Datum objave: 03.12.2018   14:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V primeru, da ponudnik predloži potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe, prosimo za potrditev, da so ta potrdila lahko stara 4 mesece od roka za oddajo ponudb, če odražajo zadnje stanje.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik od ponudnikov ne zahteva, da morajo v svoji ponudbi predložiti potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe ampak zgolj izpolnjeno pooblastilo za pridobitev potrdil iz kazenske evidence za fizične osebe. V točki 14.1 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so navedeni dokumenti, ki jih morate predložiti k oddaji ponudbe.


Datum objave: 04.12.2018   07:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za pojasnilo, ali je naročilo razdeljeno na sklope.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Javno naročilo ni razdeljeno na sklope.


Datum objave: 06.12.2018   10:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v pogodbi prosimo za dopolnitev 19. člena. Predlog: Naročnik se zaveže pisno obvestiti zavarovatelja najmanj v roku 30 dni po nastanku kršitve.

ODGOVOR
Naročnik predlog dopolnitve sprejema. Naročnik je na spletni strani http://www.gen-energija.si/o-gen-skupini/javne-objave objavil nov vzorec pogodbe, ki ga ponudniki parafirajo in predložijo k svoji ponudbi.

Datum objave: 06.12.2018   10:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v pogodbi drugi odstavek 6. člen naprošamo za dopolnitev, kot sledi: ..katerih skupna vrednost ne presega 10% vrednosti zavarovanih stvari na zavarovani lokaciji tudi,...

ODGOVOR

Naročnik predlog dopolnitve sprejema. Naročnik je na spletni strani http://www.gen-energija.si/o-gen-skupini/javne-objave objavil nov vzorec pogodbe, ki ga ponudniki parafirajo in predložijo k svoji ponudbi.Datum objave: 06.12.2018   10:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v pogodbi drugi odstavek 6. člen naprošamo za dopolnitev, kot sledi:
- vse nove lokacije morajo biti z dnevom prevzema javljene zavarovalnici

ODGOVOR

Naročnik predlog dopolnitve sprejema. Naročnik je na spletni strani http://www.gen-energija.si/o-gen-skupini/javne-objave objavil nov vzorec pogodbe, ki ga ponudniki parafirajo in predložijo k svoji ponudbi.Datum objave: 06.12.2018   10:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo, da se v pogodbo 5. člen vključi: Davek od prometa zavarovalnih poslov se obračuna po veljavni zakonodaji.

ODGOVOR

Naročnik predlog dopolnitve sprejema. Naročnik je na spletni strani http://www.gen-energija.si/o-gen-skupini/javne-objave objavil nov vzorec pogodbe, ki ga ponudniki parafirajo in predložijo k svoji ponudbi.Datum objave: 06.12.2018   10:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

predlagamo popravek v 2. členu pogodbe. Popravek kot sledi: zavarovanje premoženja družbe GEN energije d.o.o. - za zavarovane nevarnosti po zavarovalno - tehnični dokumentaciji v skladu z JN

ODGOVOR

Naročnik ne bo upošteval predlog popravka 2. člena vzorca pogodbe, saj je iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in prilog, ki so sestavni del pogodbe razvidno kaj naročnik opredeljuje pod Zavarovanje premoženja družbe GEN energija d.o.o. - vse nevarnosti.