Dosje javnega naročila 008155/2018
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
Gradnje: VZDRŽEVANJE CEST IN OSTALIH JAVNIH POVRŠIN V OBČINI BOROVNICA V OBDOBJU OD 1. 1. 2019 DO 31. 12. 2020
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 448.171,88 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN008155/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.11.2018
JN008155/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2018
JN008155/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.01.2019
JN008155/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.01.2019
JN008155/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 09.01.2019
JN008155/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 09.01.2019
JN008155/2018-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.07.2019
JN008155/2018-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.07.2019
JN008155/2018-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.10.2019
JN008155/2018-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.01.2020
JN008155/2018-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.04.2020
JN008155/2018-X07 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.07.2020
JN008155/2018-X08 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008155/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
Pot na Tojnice 40
1360
SI041
Vrhnika
Slovenija
Martina Gabrijel, Brigita Šen Kreže
brigita.sen-kreze@kpv.si
+386 17502981
+386 17502951

Internetni naslovi
http://www.kpv.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.kpv.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5409
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
I.5 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: VZDRŽEVANJE CEST IN OSTALIH JAVNIH POVRŠIN V OBČINI BOROVNICA V OBDOBJU OD 1. 1. 2019 DO 31. 12. 2020
Referenčna številka dokumenta: 4141-0002/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90610000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
VZDRŽEVANJE CEST IN OSTALIH JAVNIH POVRŠIN V OBČINI BOROVNICA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje cest in javnih površin
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Borovnica
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje cest in javnih površin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2019
Konec: 31.12.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Košnja trave na bankinah in brežinah
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Borovnica
II.2.4 Opis javnega naročila
Košnja trave na bankinah in brežinah
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2019
Konec: 31.12.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Barvanje talne prometne signalizacije
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Borovnica
II.2.4 Opis javnega naročila
Barvanje talne prometne signalizacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2019
Konec: 31.12.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.12.2018   08:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 12.03.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.12.2018   09:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.12.2018   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.