Dosje javnega naročila 008149/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje storitev gradbenega nadzora nad izvedbo GOI del z vgradno opremo za Urgentni kirurški blok v objektu UKC DTS sever, faza 3a
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 56.364,00 EUR

JN008149/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.11.2018
JN008149/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.11.2018
JN008149/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.12.2018
JN008149/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.12.2018
JN008149/2018-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.12.2018
JN008149/2018-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.12.2018
JN008149/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.01.2019
JN008149/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.02.2019
JN008149/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008149/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Gruden
ana.gruden@gov.si
+386 14786043

Internetni naslovi
https://www.mz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/285612/ZA_OBJAVO.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5671
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev gradbenega nadzora nad izvedbo GOI del z vgradno opremo za Urgentni kirurški blok v objektu UKC DTS sever, faza 3a
Referenčna številka dokumenta: 4301-44/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje storitev gradbenega nadzora nad izvedbo GOI del z vgradno opremo za Urgentni kirurški blok v objektu UKC DTS sever, faza 3a
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
71700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev gradbenega nadzora nad izvedbo GOI del z vgradno opremo za Urgentni kirurški blok v objektu UKC DTS sever, faza 3a
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Ponudbena cena v EUR z DDV70
dodatne reference vodje nadzora30

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.12.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.12.2018   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.12.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.11.2018   08:29
VPRAŠANJE
spoštovani,

glede na to, da zahtevate vrednost reference 2,0 mio EUR z DDV in dejstvo, da se za vodjo nadzora za gradbeni del zahteva 2,0 mio EUR z DDV in za vodjo nadzora s področja strojništva zahteva refernca v višini 1,0 mio EUR z DDV ter za vodjo nadzora s področja elektrotehnike v višini 0,9 mio EUR z DDV (skupaj 3,9 mio EUR z DDV), ugotavljamo, da so vrednosti zahtevanih referenc nerealne, saj se vrednost investicijskih del za el. dela običajno gibljejo med 10-20 %, za strojna dela pa od 20-30 % vrednosti investicij, vas prosimo za znižanje kriterija vrednosti referec glede na vrednosti - razmerja investicije za elektro del in strojni del in s tem omogočite večjo konkurenčnost.

LP

ODGOVOR

Dokumentacija v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila v tem delu ostane nespremenjena. Primernost višine zahtevanih referenc izkazujejo tudi vrednosti iz ponudb, predloženih za javno naročilo za izvedbo GOI del z vgradno opremo za Urgentni kirurški blok v objektu UKC DTS sever, faza 3a.


Datum objave: 30.11.2018   08:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosim, da pri referenci Vodja nadzora popravite ali razširite, da mora imeti vodja nadzora po ZAID-u poklicni naziv (PI) ali nadzorni inženir (NZ), saj se s tem po novem zakonu diskriminira vse, ki so do sedaj opravljali funkcijo odgovornega nadzornika del ali in odgovornega nadzornika gradbenih del.
Zaradi nepravilnega tolmačenja in napačno napisanih terminov v novem zakonu, lahko po vašem opravljajo delo nadzornika samo projektanti.
Nadzorni inženir po novem imenovanju je v preteklosti opravljal delo, za katerega zahtevate sedaj vi referenco.
Na web strani IZS je Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom, kjer je med drugim tudi napisano:

Iskanje po poklicnem nazivu
PI - Pooblaščeni inženir (projektiranje, nadzor nad gradnjo zahtevnega, manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli ter vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega objekta)
NI - Nadzorni inženir (Nz - nadzor nad gradnjo zahtevnega, manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli)
NI - Nadzorni inženir (Nm - nadzor nad gradnjo manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli zahtevnega objekta)
NI - Nadzorni inženir (Nnp - nadzor nad gradnjo nezahtevnega objekta in posameznimi deli)

Podajam tudi internetno stran IZS, kjer je problematika razložena.
http://www.izs.si/izpostavljena-novica/odgovori-ministra-jureta-lebnana-vprasanja-o-nadzornih-inzenirjih-2446/


Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim, da pri referenci Vodja nadzora popravite ali razširite, da mora imeti vodja nadzora po ZAID-u poklicni naziv (PI) ali poklicni naziv(NZ), saj se s tem po novem zakonu diskriminira vse, ki so do sedaj opravljali funkcijo odgovornega nadzornika del ali in odgovornega nadzornika gradbenih del.
Zaradi nepravilnega tolmačenja in nejasno napisanih terminov v novem zakonu, lahko po vašem opravljajo delo nadzornika samo projektanti.

Nadzorni inženir po novem imenovanju je v preteklosti opravljal delo, za katerega zahtevate sedaj vi referenco.

Na web strani IZS je Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom, kjer je med drugim tudi napisano:

Iskanje po poklicnem nazivu
PI - Pooblaščeni inženir (projektiranje, nadzor nad gradnjo zahtevnega, manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli ter vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega objekta)
NI - Nadzorni inženir (Nz - nadzor nad gradnjo zahtevnega, manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli)
NI - Nadzorni inženir (Nm - nadzor nad gradnjo manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli zahtevnega objekta)
NI - Nadzorni inženir (Nnp - nadzor nad gradnjo nezahtevnega objekta in posameznimi deli)


Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Pripomba je utemeljena. Pogoj iz dokumentacije, opredeljen v prvi alineji točke 8.3.2. se razširi, vodja nadzora mora imeti strokovni izpit za odgovornega nadzornika iz področja gradbeništva in biti vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev (poklicni naziv PI ali NI-Nz).Datum objave: 03.12.2018   08:00
VPRAŠANJE
8.3.4. Ponudnik mora razpolagati z enim subjektom, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo vodje nadzora za področje elektrotehnike, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- opravljen mora imeti strokovni izpit za odgovornega nadzornika iz področja elektrotehnike in biti vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev (poklicni naziv PI) del pri IZS,

- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, opravljal funkcijo odgovornega vodje posameznih del (področje elektrotehnike) pri izvedbi del na objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena), pri čemer vrednost izvedenih elektro inštalacijskih del znaša najmanj 900.000,00 EUR z DDV.

Je dejansko zahteva, da ima vodja nadzora za elektro instalacije referenco za funkcijo "odgovornega vodjo del" ali gre za napako in bi morala biti zahtevana referenca za funkcijo "odgovornega nadzornika pri izvedbi" ?

ODGOVOR
V opisanem primeru je navedeno, zapisano v točki 8.3.4., zapisano pomotoma. Referenca mora izkazati opravljanje funkcije odgovornega nadzornika pri izvedbi posameznih del (področje elektrotehnike).
Enako velja za področje strojništva, opredeljeno v točki 8.3.3.
Naročnik je danes, 3. 12. 2018 v objavo posredoval nov obrazec št. 8.
Datum objave: 03.12.2018   08:00
VPRAŠANJE

8.3.4. Ponudnik mora razpolagati z enim subjektom, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo vodje nadzora za področje elektrotehnike, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- opravljen mora imeti strokovni izpit za odgovornega nadzornika iz področja elektrotehnike in biti vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev (poklicni naziv PI) del pri IZS,

- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, opravljal funkcijo odgovornega vodje posameznih del (področje elektrotehnike) pri izvedbi del na objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena), pri čemer vrednost izvedenih elektro inštalacijskih del znaša najmanj 900.000,00 EUR z DDV.


Je zahteva, da ima vodja nadzora za področje elektrotehnike, referenco za funkcijo "odgovornega vodjo del" ali gre za napako in bi morala biti zahtevana referenca za funkcijo "odgovornega nadzornika pri izvedbi" ?

ODGOVOR
Odgovor: V opisanem primeru je navedeno, zapisano v točki 8.3.4., zapisano pomotoma. Referenca mora izkazati opravljanje funkcije odgovornega nadzornika pri izvedbi posameznih del (področje elektrotehnike).
Enako velja za področje strojništva, opredeljeno v točki 8.3.3.
Naročnik je danes, 3.12.2018 v objavo poslal nov obrazec št. 8.
Datum objave: 03.12.2018   08:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo, da se v razpisni dokumentaciji popravi - dopiše obrazec št.10 "Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra"., da ni potrebna potrditev reference s strani odgovorne osebe potrjevalca reference.
Po ZJN-3 pri oddaji ponudbe ni potrebno, da je referenca potrjena s strani odgovorne osebe potrjevalca reference, naročnik javnega razpisa lahko to zahteva naknadno in mu je ponudnik dolžan predložiti.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Odgovor: Naročnik v tem delu ne bo spremenil dokumentacije. V primeru, da bo oddani obrazec pomanjkljiv, bo naročnik ravnal v skladu z določbo petega odstavka 89. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).Datum objave: 03.12.2018   12:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V točki 8.3.4. razpisne dokumentacije zahtevate, da mora ponudnik razpolagati z enim subjektom, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo vodje nadzora za področje elektrotehnike, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- opravljen mora imeti strokovni izpit za odgovornega nadzornika iz področja elektrotehnike in biti vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev (poklicni naziv PI) del pri IZS,

Ker je nadzorni inženir po novem imenovanju v preteklosti, po prejšnjem zakonu, opravljal delo, za katerega zahtevate sedaj vi referenco vas prosimo, da pri vodji nadzora za področje elektrotehnike popravite ali razširite pogoj, da mora imeti vodja nadzora za področje elektrotehnike po ZAID-u poklicni naziv (PI) ali nadzorni inženir (NZ).

Lep pozdrav.


ODGOVOR


Odgovor: Pripomba je utemeljena. Pogoj iz dokumentacije, opredeljen v prvi alineji točke 8.3.4. se razširi, vodja nadzora mora imeti strokovni izpit za odgovornega nadzornika s področja elektrotehnike in biti vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev (poklicni naziv PI ali NI-Nz).
Zaradi uskladitve dokumentacije velja, da se tudi pogoj iz dokumentacije, opredeljen v prvi alineji točke 8.3.3. razširi, vodja nadzora mora imeti strokovni izpit za odgovornega nadzornika s področja strojništva in biti vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev (poklicni naziv PI ali NI-Nz).


Datum objave: 03.12.2018   12:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V razpisu je navedeno, da mora imeti upokojenec registrirano dejavnost. Ali razpisu ustreza delno zaposleni upokojenec s skrajšanim delovnim časom z vpisom v IZS?

Hvala za odgovor

ODGOVOR

Da.


Datum objave: 03.12.2018   12:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za potrditev, da mora imeti vodja nadzora za področje strojništva potrjeno referenco za GOI dela v višini 1,0 mio EUR z DDV GOI del.

ODGOVOR
NE. Naročnik zahteve po referenci ne bo spreminjal niti po višini niti po vsebini. Velja tč. 8.3.3.Datum objave: 03.12.2018   12:58
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da mora imeti elektro nadzor potrjeno referenco za GOI dela v višini 0,9 mio EUR z DDV GOI del.

LP

ODGOVOR

NE. Naročnik zahteve po referenci ne bo spreminjal niti po višini niti po vsebini. Velja tč. 8.3.3.