Dosje javnega naročila 008274/2018
Naročnik: NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA, Turjaška ulica 1, 1000 Ljubljana
Blago: Izbira usposobljenih izvajalcev za digitalizacijo knjižničnega gradiva
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 600.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN008274/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.11.2018
JN008274/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.02.2019
JN008274/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.03.2019
JN008274/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.03.2019
JN008274/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 06.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008274/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 232-529624
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA
Turjaška ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Kotnik
barbara.kotnik@nuk.uni-lj.si
+386 12001219
+386 12513052

Internetni naslovi
http://nuk.uni-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira usposobljenih izvajalcev za digitalizacijo knjižničnega gradiva
Referenčna številka dokumenta: 430-175/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72312200
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Izbira usposobljenih izvajalcev za digitalizacijo knjižničnega gradiva
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79999100
72312100
72312200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet okvirnega sporazuma je digitalizacija knjižničnega gradiva.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 5
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.01.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.01.2019   11:00
Kraj: www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.01.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA
Turjaška ulica 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.01.2019   11:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas, da nam podate odgovore na sledeča vprašanja:

1. V navodilih ponudnikom je v točki 7 Preverjanje sposobnosti, pri Pogojih za sodelovanje je navedeno v razdelku C, točka 1., da se kot istovrstni projekt šteje digitalizacija gradiv.
Prosimo za potrditev ali prav razumemo, da istovrstno pomeni digitalizacijo knjižnega ali arhivskega gradiva iz papirne ali mikrofilmske oblike?

2. V navodilih ponudnikom je v točki 7 Preverjanje sposobnosti, pri Pogojih za sodelovanje je navedeno v razdelku C, točka 2 piše v naslovu, navajamo Povprečno letno število zaposlenih gospodarskega subjekta. Ali se šteje v pogoj če navedemo kadre, ki trenutno niso več zaposleni, vendar je skladno z navedbo, da je bilo v enem letu zaposlenih povprečno 5 oseb?

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Ad 1) Ponudnik mora izkazati primerljive projekte, to je digitalizacija knjižničnega gradiva (ne glede na tip gradiva), od tega vsaj ena, ki obsega tudi digitalizacijo gradiva na mikrofilmu ali mikrofišu.

Ad 2) V opisu pogoja 7.C.2 obrazca ePRO Navodila ponudnikom je pomotoma ostalo zapisano povprečno letno število zaposlenih gospodarskega subjekta. Pravilno se glasi »Število zaposlenih gospodarskega subjekta:«. In ponudnik mora izkazati, da ima na dan roka za oddajo ponudbe najmanj 5 redno zaposlenih oseb za polni delovni čas, ki bodo izvajale storitve digitalizacije.
Datum objave: 10.01.2019   13:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali se lahko storitve, ki so predmet tega razpisa izvaja zunaj ozemlja EU?

Hvala za odgovor in lep pozdrav,

ODGOVOR
Ne, storitve, ki so predmet tega razpisa, se ne sme izvajati izven ozemlja EU.