Dosje javnega naročila 008275/2018
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Varovanje premoženja DUTB
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 366.000,00 EUR

JN008275/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.11.2018
JN008275/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.12.2018
JN008275/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.01.2019
JN008275/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.02.2019
JN008275/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.02.2019

    JN008275/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 232-530236
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Vehab
maja.vehab@dutb.eu
+386 14293477
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/285720/Končna_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5718
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Varovanje premoženja DUTB
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Varovanje premoženja DUTB
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Varovanje premoženja DUTB
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.01.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.01.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.12.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.12.2018   09:27

1. VPRAŠANJE
Ali lahko sporočite trenutno aktualne lokacije po Sloveniji in kakšne so potrebe varovanja na teh lokacijah?

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da je po objavi javnega naročila prišlo do sprememb pri objektih, ki so potrebni varovanja, zato v nadaljevanju navaja spremenjeni informativni spisek nepremičnin, ki so trenutno potrebne varovanja, in sicer:

Zap. št. Lokacija varovanja; Obhodi Priklop sistemov na VNC Intervencija GSM modul
1 Stanovanjski objekt Vojnik 3 x dnevno / DA /
2 Dom starejših občanov Vrtojba / / DA /
3 Vila Celje / DA (vlom, požar) DA DA
4 Poslovna stavba primorje Plus, Ajdovščina / DA (vlom, požar) DA DA
5 Argolina Izola 1x dnevno / DA /
6 Kompleks Ferrarska ulica 16 Koper 3 x dnevno / DA /
7 Bivši prosotori Probanke Kranj, Koroška c 1 / DA (vlom, požar) DA DA
8 EDA Center Delpinova ulica Nova Gorica 3 x dnevno DA (požar, dvigala) DA DA
9 Granit, Ljubljanska 36, Sl. Bistrica / DA (vlom) DA NE
10 DUTB; Vita Kraigherja 5, Maribor / DA (vlom) DA DA
11 Pohorske terase, Pod Slemenom 20, Hočko Pohorje / DA (vlom, požar, dvigala) DA DA
12 Trg Leona Štuklja 12 Maribor 2 x dnevno DA (vlom, požar, dvigala) DA NE
13 Bolfenk, Hočko Pohorje 131 / DA (vlom) DA NE
14 AKUBAT, Einspilerjeva 31, Maribor 4 x dnevno / DA /
15 ERA, Prešernova 10, Velenje / DA (vlom, požar, dvigala) DA NE
16 Center Nova, Šaleška 21, Velenje / DA (vlom, požar, dvigala) DA NE
17 Poslovni objekt, Lesjakova 9, Maribor / DA (vlom) DA NE
18 MTB, Meljska 36, Maribor / DA (vlom) DA NE


Naročnik sporoča, da bo zaradi spremenjenega informativnega spiska nepremičnin objavil Dodatek št. 1 k razpisni dokumentaciji Excel tabela 'Varovanje premoženja DUTB', delovni list 'Informativni spisek nepremičnin'.


Datum objave: 12.12.2018   14:16
VPRAŠANJE št. 2
V razpisni dokumentaciji na strani 23, "Tehnična in kadrovska sposobnost", 1. točka navajate, da mora ponudnik razpolagati z referencami, katere morajo biti zaključene do roka za oddajo ponudb; hkrati pa navajate, da je ponudnik varovanje izvedel v času od 4.1.2016 do 4.1.2019.

Kako naj ponudniki ustrezno sestavijo ročnost referenc, če naročnik neustrezno in nesmiselno omejuje ponudnika?

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da je obdobje (v zadnjih treh letih) v katerem mora ponudnik razpolagati z referencami, določil v skladu z določbami ZJN-3. Mišljeno je, da se štejejo kot ustrezne reference tiste, ki so bile izdelane v obdobju od določenega datuma do roka za oddajo ponudbe, ki je v konkretnem primeru dne 4.1.2019.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji tako določil časovno obdobje (od 4.1.2016 do 4.1.2019) znotraj katerega mora ponudnik razpolagati z zahtevanimi referencami. Ponudnik lahko v svoji ponudbi predloži referenco s krajšim časovnim obdobjem, vendar mora biti referenca znotraj zahtevanega obdobja.
Naročnik bo priznal referenco tudi v primeru, da so pogodbe, ki so sklenjene z drugimi naročniki (za storitev varovanja), še v veljavi. Navedeno mora biti jasno razvidno iz referenčnega potrdila ter prav tako vrednost reference v zahtevanem časovnem obdobju.
Datum objave: 18.12.2018   13:20
VPRAŠANJE št. 3
Glede na to, da je že potrjeno, da se bo sprejel novi Zakon o minimalni plači, s katerim se bo minimalna plača, vključno z izločitvijo dodatkov iz minimalne plače, glede na obstoječe izhodišče minimalne plače, v letu 2019 dvignila za 5,2%, v letu 2020 za 6% in cca. 5,8% z izločitvijo dodatkov iz minimalne plače, kar skupaj znaša 17%, bi bilo potrebno v pogodbe in okvirne sporazume vključiti določbo, s katero se cene storitev lahko povišajo skladno s povišanjem minimalne plače. Prav tako se glede na dinamiko dviga predvideva, da se bo minimalna plača dvignila nad prag revščine, pri čemer se kot izhodišče za prag revščine šteje današnje stanje in bo minimalna plača dosegla dvig med 20%-40%. Ker gre za ukrep države, ki ga velikokrat ob sklepanju pogodb in okvirnih sporazumov ni mogoče predvideti in ki je glede na dinamiko dvigov v zadnjih dveh letih še bolj nepredvidljiv, je takšna določba, ki dopušča dvig cen glede na dvig minimalne plače, nujno potrebna.

Takšni ukrepi države resno posegajo v možnost izvajanja pogodb na področju storitve zasebnega varovanja kot delovno intenzivne panoge, kar velikokrat prisili ponudnike, da morajo odstopiti od pogodb in okvirnih sporazumov, saj ima takšen ukrep zanj negativne finančne posledice. Prav tako je potrebno izpostaviti, da za določbo, ki dopušča dogovor o spremembi cene glede na spremembo minimalne plače, noben zakon ne predvideva nikakršne omejitve in gre za svobodno urejanje pogodbenega razmerja, pogodbenih strank. Kot že navedeno, takšna določba je v pogodbah in okvirni sporazumih nujno potrebna, saj se lahko tudi v prihodnje dogajajo številni odstopi od pogodb s strani varnostnih služb, zaradi nepredvidenih dvigov minimalne plače, kot se je to zgodilo v letu 2018, kar pa nima nikakršnega smisla, saj je finančna izguba javnih naročnikov zagotovo višja, v kolikor prihaja do odstopov, upoštevajoč, da je potrebno ponovno razpisovati vabila k oddajanju ponudb in peljati celoten postopek.

Prav tako je potrebno poudariti, da se pogodbe in okvirni sporazumi sklepajo za nekajletna obdobja, pri čemer ponudnik pri oblikovanju cene mora upoštevati vse dejavnike, ki bi kakorkoli lahko vplivali na ceno in posledično na kakovost opravljene storitve. Po danes znanih podatkih, se dvig minimalne plače v letu 2021 na raven 20-40% višja od današnje, lahko samo predvideva, ni pa takšen dvig zagotovljen. Ponudniki smo torej v situaciji, ko bi morali cene oblikovati tudi skladno s predvidenim dvigom minimalne plače za obdobje 3 5 let, pri tem bi morali upoštevati danes znano dinamiko in predvidevanja za minimalno obdobje 3 let, kar pomeni, da bi naročniki, že danes plačevali dražjo ceno storitev, samo na osnovi predvidevanja, kako bi se naj gibala minimalna plača v letu 2021. Tudi iz tega razloga, je vključitev določbe o spremembi cene glede na spremembo minimalne plače več kot potrebna, smiselna in ekonomična, tako za ponudnike kot za naročnike.

ODGOVOR
Naročnik se zahvaljuje za navedeno opozorilo in hkrati sporoča vsem potencialnim ponudnikom, da spremembe Zakona o minimalni plači, kljub poročanju medijev, še niso uradno sprejete. Kot navaja Državna revizijska komisija v svojih odločbah, so ponudniki tisti, ki morajo na takšne rizike (zvišanje višine minimalne plače) računati in jih tudi vkalkulirati v končno ponudbeno ceno. Upoštevanje zakonskih določb v zvezi z minimalno plačo je namreč s strani ponudnika obvezujoče v razmerju do njegovih zaposlenih, ne pa tudi v razmerju do naročnika pri oblikovanju ponudbene cene.
Ponudnik ima dovolj časa, da temu primerno izoblikuje svojo ponudbeno ceno, sploh glede na poročanje, da da naj bi se minimalna plača dvignila s 1.1.2019, rok za odpiranje ponudb pa je 4.1.2019.
Na podlagi vsega navedenega naročnik sporoča, da razpisne dokumentacije ne bo spreminjal, saj je na strani ponudnikov, da pri oblikovanju ponudbene cene upoštevajo tudi zakonske določbe v zvezi z minimalno plačo.