Dosje javnega naročila 008275/2018
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Varovanje premoženja DUTB
ZJN-3: Odprti postopek

JN008275/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.11.2018
JN008275/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.12.2018

    JN008275/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 232-530236
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Vehab
maja.vehab@dutb.eu
+386 14293477
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/285720/Končna_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5718
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Varovanje premoženja DUTB
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Varovanje premoženja DUTB
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Varovanje premoženja DUTB
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.01.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.01.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.12.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.12.2018   09:27

1. VPRAŠANJE
Ali lahko sporočite trenutno aktualne lokacije po Sloveniji in kakšne so potrebe varovanja na teh lokacijah?

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da je po objavi javnega naročila prišlo do sprememb pri objektih, ki so potrebni varovanja, zato v nadaljevanju navaja spremenjeni informativni spisek nepremičnin, ki so trenutno potrebne varovanja, in sicer:

Zap. št. Lokacija varovanja; Obhodi Priklop sistemov na VNC Intervencija GSM modul
1 Stanovanjski objekt Vojnik 3 x dnevno / DA /
2 Dom starejših občanov Vrtojba / / DA /
3 Vila Celje / DA (vlom, požar) DA DA
4 Poslovna stavba primorje Plus, Ajdovščina / DA (vlom, požar) DA DA
5 Argolina Izola 1x dnevno / DA /
6 Kompleks Ferrarska ulica 16 Koper 3 x dnevno / DA /
7 Bivši prosotori Probanke Kranj, Koroška c 1 / DA (vlom, požar) DA DA
8 EDA Center Delpinova ulica Nova Gorica 3 x dnevno DA (požar, dvigala) DA DA
9 Granit, Ljubljanska 36, Sl. Bistrica / DA (vlom) DA NE
10 DUTB; Vita Kraigherja 5, Maribor / DA (vlom) DA DA
11 Pohorske terase, Pod Slemenom 20, Hočko Pohorje / DA (vlom, požar, dvigala) DA DA
12 Trg Leona Štuklja 12 Maribor 2 x dnevno DA (vlom, požar, dvigala) DA NE
13 Bolfenk, Hočko Pohorje 131 / DA (vlom) DA NE
14 AKUBAT, Einspilerjeva 31, Maribor 4 x dnevno / DA /
15 ERA, Prešernova 10, Velenje / DA (vlom, požar, dvigala) DA NE
16 Center Nova, Šaleška 21, Velenje / DA (vlom, požar, dvigala) DA NE
17 Poslovni objekt, Lesjakova 9, Maribor / DA (vlom) DA NE
18 MTB, Meljska 36, Maribor / DA (vlom) DA NE


Naročnik sporoča, da bo zaradi spremenjenega informativnega spiska nepremičnin objavil Dodatek št. 1 k razpisni dokumentaciji Excel tabela 'Varovanje premoženja DUTB', delovni list 'Informativni spisek nepremičnin'.