Dosje javnega naročila 008200/2018
Naročnik: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Gradnje: Prenova zaklonišč
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 439.097,95 EUR

JN008200/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.11.2018
JN008200/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.03.2019
JN008200/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.05.2019
JN008200/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008200/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Komercialna služba, Tilen Harc
tilen.harc@rtvslo.si
+386 14752194

Internetni naslovi
http://www.rtvslo.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.rtvslo.si/razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5712
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni zavod


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova zaklonišč
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba prenove dveh obstoječih zaklonišč v poslovni stavbi naročnika Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Vsako od obeh zaklonišč je zaklonišče dopolnilne zaščite s kapaciteto za 300 zaklonilnih mest.

Obseg del zajema:
- rušitvena in demontažna dela;
- gradbena dela;
- obrtniška dela;
- strojno in elektroinštalacijska dela;
- nabavo in montažo tehnološke opreme.

Obe zaklonišči se nahajata v drugem nivoju kleti (2. klet) poslovnega objekta naročnika.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba prenove dveh obstoječih zaklonišč v poslovni stavbi naročnika Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Vsako od obeh zaklonišč je zaklonišče dopolnilne zaščite s kapaciteto za 300 zaklonilnih mest.

Obseg del zajema:
- rušitvena in demontažna dela;
- gradbena dela;
- obrtniška dela;
- strojno in elektroinštalacijska dela;
- nabavo in montažo tehnološke opreme.

Obe zaklonišči se nahajata v drugem nivoju kleti (2. klet) poslovnega objekta naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.01.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.01.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.12.2018   12:00

Dodatne informacije:
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in ločen popis del, sta objavljena na spletnem naslovu (www.rtvslo.si/razpisi) v mapi z interno oznako JN-G0167. Morebitne spremembe in poprave bo naročnik objavil na enakem naslovu.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.12.2018   09:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Zanima nas ali se bodo upoštevale reference izključno za gradnjo zaklonišča?

Lep pozdrav
Nada Pavlovski
Spl d.d.

ODGOVOR

Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za vaše vprašanje.

Naročnik se je odločil spremeniti del Dokumentacije, ki se nanaša na Reference ponudnika in Reference imenovenage vodje del (točka 4.2.8 in 4.2.9 Dokumentacije).

Ob tem izpostavljamo, da se posledično spreminjata tudi vsebini OBR-5 in OBR-6. Povzetek sprememb z dne 5.12.2018 se nahaja v mapi JN-G0167 (ne isti lokaciji kot prvotna Dokumentacije). Ob tem je naročnik pripravil čistopis Dokumentacije, ki se prav tako nahaja na istem naslovu.

Hvala in lep pozdrav