Dosje javnega naročila 008276/2018
Naročnik: Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava prigrizkov, pijače in cigaret za obdobje štirih let
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 755.065,14 EUR

JN008276/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.11.2018
JN008276/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.03.2019
JN008276/2018-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008276/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.10.2019
JN008276/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2019
JN008276/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2019
JN008276/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2019
JN008276/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 23.10.2019
JN008276/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 12.02.2020
JN008276/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008276/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 232-529627
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA
Celovška cesta 25
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
g. Dušan Podpečan
info@sport-ljubljana.si
+386 14306935
+386 12317784

Internetni naslovi
http://www.sport-ljubljana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/285774/OBJAVLJENA_RD_NA_PJN-JN_prigrizki._pijaca_in_cigareti-Sport_Ljubljana.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5711
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava prigrizkov, pijače in cigaret za obdobje štirih let
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15900000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega razpisa po odrtem postopku s sklenitvijo okvirnih sporazumov in z odpiranjem konkurence je »Sukcesivna dobava prigrizkov, pijače in cigaret za obdobje štirih let« za naročnika Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana.

Javno naročilo je razdeljeno na sklope.

SKLOPI so razvidni iz razpisne dokumentacije.

Artikli so podrobneje razvidni iz popisa blaga RAZPISNI OBRAZEC 14, ki je priloga in sestavni del razpisne dokumentacije.

Opis predmetnih dobav je podrobno opredeljen v poglavju IX. razpisne dokumentacije ZNAČILNOSTI IN OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA.

Izbrani dobavitelj bo prigrizke/pijače/cigarete dostavljal na več različnih lokacij, kjer izvajalec izvaja gostinske storitve. Vse lokacije se nahajajo v Ljubljani. Stroške dostave in dobave artiklov na vnaprej sporočene lokacije, ki se nahajajo v Ljubljani s strani naročnika, krije izvajalec sam.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.226.538,88 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽGANE PIJAČE
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15911100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije po Ljubljani, kjer naročnik opravlja gostinske storitve.
II.2.4 Opis javnega naročila
Opis javnega naročila je razviden iz razpisne dokumentacije.

ZAHTEVE:
Dobava v roku 24ur od prejetega naročila znotraj delovnega časa.
Možnost vračila naročenih izdelkov, zaradi slabe prodaje (koncerti oz. kulturne prireditve, kjer se naročujejo večje zaloge).
Brezplačna uporaba steklih kozarcev, ter ostalih propagandnih materialov, ki jih ima na voljo prodajalec.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 70.512,20 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: PIVO
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15961000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije po Ljubljani, kjer naročnik opravlja gostinske storitve.
II.2.4 Opis javnega naročila
Opis javnega naročila je razviden iz razpisne dokumentacije.

ZAHTEVE:
Brezplačna oskrba s kozarci za točeno pivo.
Zagotovitev točilnih naprav na prireditvah.
Zagotovitev točilnih pultov na prireditvah.
Dostava v roku 24 ur od oddaje naročila znotraj delovnega časa.
Brezplačna uporaba steklih kozarcev, ter ostalih propagandnih materialov, ki jih ima na voljo prodajalec.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 618.716,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: BREZALKOHOLNE PIJAČE
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije po Ljubljani, kjer naročnik opravlja gostinske storitve.
II.2.4 Opis javnega naročila
Opis javnega naročila je razviden iz razpisne dokumentacije.

ZAHTEVE:
Dobava v roku 24ur od prejetega naročila znotraj delovnega časa.
Možnost vračila naročenih izdelkov, zaradi slabe prodaje (koncerti oz. kulturne prireditve, kjer se naročujejo večje zaloge).
Brezplačna uporaba steklih kozarcev, ter ostalih propagandnih materialov, ki jih ima na voljo prodajalec.
Brezplačna uporaba hladilnikov .
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SLADOLED
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15555100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije po Ljubljani, kjer naročnik opravlja gostinske storitve.
II.2.4 Opis javnega naročila
Opis javnega naročila je razviden iz razpisne dokumentacije.

ZAHTEVE:
Dobava v roku 24ur od prejetega naročila znotraj delovnega časa.
Brezplačna uporaba propagandnih materialov, ki jih ima na voljo prodajalec.
Brezplačna uporaba zamrzovalnih skrinj.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 77.980,24 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: CIGARETI
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15991300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije po Ljubljani, kjer naročnik opravlja gostinske storitve.
II.2.4 Opis javnega naročila
Opis javnega naročila je razviden iz razpisne dokumentacije.

ZAHTEVE:
Dostava v roku 24 ur od oddaje naročila znotraj delovnega časa.
Brezplačna uporaba ne brandiranih pepelnikov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 85.974,60 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: SLANI PROGRAM-ČIPS
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15312300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije po Ljubljani, kjer naročnik opravlja gostinske storitve.
II.2.4 Opis javnega naročila
Opis javnega naročila je razviden iz razpisne dokumentacije.

ZAHTEVE:
Dostava v roku 24 ur od oddaje naročila znotraj delovnega časa.
Brezplačna uporaba propagandnih materialov, ki jih ima na voljo prodajalec.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 58.050,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: VINA
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15930000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije po Ljubljani, kjer naročnik opravlja gostinske storitve.
II.2.4 Opis javnega naročila
Opis javnega naročila je razviden iz razpisne dokumentacije.

ZAHTEVE:
Dostava v roku 24 ur od oddaje naročila znotraj delovnega časa.
Brezplačna uporaba steklih kozarcev, ter ostalih propagandnih materialov, ki jih ima na voljo prodajalec.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 37.505,46 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: TOPLI NAPITKI
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15860000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije po Ljubljani, kjer naročnik opravlja gostinske storitve.
II.2.4 Opis javnega naročila
Opis javnega naročila je razviden iz razpisne dokumentacije.

ZAHTEVE:
Dobava v roku 24ur od prejetega naročila znotraj delovnega časa.
Brezplačna uporaba skodelic za kavo/čaj in propagandnih materialov, ki jih ima na voljo prodajalec.
Omogočanje brezplačnega šolanja za zaposlene.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 103.959,76 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJEN PROGRAM
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije po Ljubljani, kjer naročnik opravlja gostinske storitve.
II.2.4 Opis javnega naročila
Opis javnega naročila je razviden iz razpisne dokumentacije.

ZAHTEVE:
Dobava v roku 24ur od prejetega naročila znotraj delovnega časa.
Brezplačna uporaba propagandnih materialov, ki jih ima na voljo prodajalec.
Brezplačna uporaba zamrzovalnih skrinj .
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 37.387,20 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev je razviden iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Seznam in kratek opis pogojev je razviden iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.01.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.01.2019   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 10.1.2019 in se bo začelo ob 10.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.01.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA
Celovška cesta 25
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.12.2018   09:44
1. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Spoštovani!
Pri pregledu razpisne dokumentacije smo zasledili, da mora izbrani dobavitelj dostavljati blago na več različnih lokacij po Ljubljani, na strošek ponudnika.
Glede na to, da nikjer nismo zasledili seznama dostavnih mest, vas prosimo, da objavite lokacije, kamor bo potrebno dostavljati blago, saj je od te informacije odvisna tudi sama kalkulacija.
Lep pozdrav.

1. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da bodo izbrani dobavitelji dobavljali artikle na sledeče lokacije v Ljubljani:
- Dvorana in stadion Stožice, Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana,
- Bar Kolezija, Gunduličeva ulica 7, 1000 Ljubljana,
- Bar Aquatica, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana,
- Bar Tenis Tivoli, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana in
- Bar Drobtinca, Poljanska cesta 99, 1000 Ljubljana.
Predmetno naj potencialni ponudniki v celoti upoštevajo pri pripravi svoje ponudbe.

Datum objave: 17.12.2018   13:12
2. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Pozdravljeni!
Prosim, če lahko točno specificirate izbor ponudnika / merilo za ocenjevanje.
Bo merilo za izbor najnižja vrednost celotnega sklopa oz. ali boste znotraj vsakega posameznega sklopa razdelili izbor artiklov po izbranih ponudnikih,
ki bodo poslali dopustno ponudbo?
Hvala za odgovor.
Lepo pozdravljeni.

2. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da je merilo za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe najnižja cena za celotni sklop. Navedeno naj potencialni ponudniki v celoti upoštevajo pri pripravi svoje ponudbe.
Datum objave: 20.12.2018   09:50
3. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Pozdravljeni,
v razpisni dokumentaciji sta priložena 2 predračuna, za 1 leto in 4 leta. Ali je potrebno oba priložiti ali kako? Ni namreč nobenih navodil.
Lepo pozdravljeni.

3. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da iz razpisne dokumentacije izhaja, da je potrebno predložiti oba predračuna, prav tako to izhaja iz razpisnega obrazca 2 - obrazec predračuna. V prvo tabelo je potrebno vnesti ponujene cene za celotno obdobje trajanja javnega naročila, v drugo tabelo pa je potrebno vnesti ponujene cene za eno leto (za obdobje odpiranja konkurence).
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije se za 1. leto konkurenca odpira istočasno z oddajo predmetnega javnega naročila in bo naročnik upošteval cene, ki jih bodo ponudniki navedli v ponudbi
Datum objave: 28.12.2018   14:53
4. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Spoštovani,
v RD imate zahtevo, da moramo za vsak sklop posebej priložiti referenco po navedenih vrednostih. Tukaj imamo kot ponudnik težavo.
Dobljeni posli (sklopi) po pogodbah se imensko razlikujejo.
Npr. v pogodbi nekega naročnika je razpisan sklop PIJAČE, kjer so zajeti vsi artikli - tako alkoholne (žgano, vino, pivo) kot brezalkoholne pijače (vode, sokovi, nektarji).
V sled temu, nam naročnik ne more dati reference posebej za vsak sklope, saj imamo pogodbeno vse zajeto pod njihovim enim sklopom.
Zanima nas, ali je možnost vrednostno združiti vse prijavljene sklope (seštevek vseh prijavljenih sklopov) in se dana referenca potem preverja glede na vrednost posla in ne po sklopu?
Lep dan.

4. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da smejo potencialni ponudniki predložiti tudi referenco z združenimi vrednostmi prijavljenih sklopov (seštevek vseh prijavljenih sklopov), v kolikor iz reference izhajajo referenčne zahteve, kot jih za predmet javnega naročila zahteva naročnik.
Datum objave: 28.12.2018   15:11
5. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Spoštovani,
pri pripravi ponudbe smo naleteli na nekaj vprašanj.
3. Sklop živil: Brezalkoholne pijače
5 COCKTA 0,25L - ali lahko ponudimo 0,275l pakiranje s tem, da ceno preračunamo na vašo zahtevno EM?
12 SCHWEPPESS 1L - ali lahko ponudimo 1,5l pakiranje s tem, da ceno preračunamo na vašo zahtevno EM?
5. Sklop živil: Cigareti
1 CIGARETI DAVIDOFF 1/1 / 2 CIGARETI MARLBORO 1/1 / 3 CIGARETI WEST 1/1
Prosim, če sporočite, katere cigarete točno želite, saj ima vsaka blagovna znamka 2 do 3 cenovne različice.
Cene za sklop CIGARETI ne more veljati veljavnost cen 1 leto, saj je vse odvisno od vladnega višanja trošarin. Prosim za informacijo oz. dopolnitev RD vezi postavitev cen za cigarete.
6. Sklop živil: Slan program
1 Čips - EM KOS - prosim sporočite enoto mero pakiranja, saj želite ceno na kos; v kolikor vam je pa vseeno kakšno pakiranje ponudimo, pa predlagamo, da spremenite EM v KG, da bodo ponudbe med ponudniki primerljive
9. Sklop živil: Zamrznjen program
1 PEČEN KROMPIRČEK - kaj želite, da vam ponudimo: že pečen krompirček ali krompir za pommes frites zamrznjen?
2 PIZZA KOS - ni navedbe za kakšen kos pizze bi želeli imeti ceno; prosim navedite EM.
6 HRENOVKA - zamrznjenih hrenovk nimamo v asortimanu; ali lahko ponudimo nezmrznjene?
Hvala za odgovore.
Lep pozdrav.

5. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik za 3. sklop živil: Brezalkoholne pijače za artikla št. 5 in 12 odgovarja, da potencialni ponudnik lahko predloži ponudbo na način, kot izhaja iz 5. vprašanja potencialnega ponudnika.
Naročnik za 5. sklop živil: Cigareti odgovarja, da želi cigarete Davidoff Gold, Marlboro Touch 4, Marlboro Touch 6, Marlboro gold, Marlboro red, West silver.
Naročnik odgovarja, da se cena sme spreminjati glede na trošarine.
Naročnik za 6. sklop živil: slan program za artikel 1 odgovarja, da mersko enoto spreminja v kg. Potencialni ponudniki naj cene preračunajo na kg.
Naročnik za 9. sklop živil: zamrznjen program za artikel 1 odgovarja, da povprašuje po zamrznjenem krompirju za pommes frites. Za artikel št. 2 PIZZA KOS naj potencialni ponudniki cene ponudijo na iskano mersko enoto naročnika 200g, da bodo ponudbe ponudnikov med seboj primerljive. Naročnik za artikel 6 HRENOVKA odgovarja, da potencialni ponudnik sme ponuditi tudi nezamrznjene hrenovke.
Navedeno naj potencialni ponudniki upoštevajo pri pripravi svoje ponudbe.

Datum objave: 03.01.2019   09:46
6. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Pozdravljeni,
kot enega izmed ponudnikov nas zanima, ali morajo biti oddane reference zgolj na vašem original dokumentu, ali so lahko priložene reference,
ki jih že imamo v bazi?
Lep pozdrav.

6. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da smejo potencialni ponudniki predložiti tudi reference, ki jih že imajo v bazi, v kolikor le-te vsebujejo vse podatke, kot jih zahteva naročnik v svojem razpisnem obrazcu.
Datum objave: 03.01.2019   09:52
7. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Pozdravljeni,
v razpisni dokumentaciji, točka 12: OPCIJA PONUDBE - navajate, da mora biti predračun veljaven do 31.03.2019. V nadaljevanju RD pa navajate, da bo naročnik odpiral konkurenco enkrat (1) letno na način, da bo vse ponudnike pozval k oddaji ponudbe.
Ker se podatki oz. zahteve med seboj ne ujemajo, nam prosim obrazložite, kakšno veljavnost cen zahtevate? Mora biti veljavnost cen do 31.03.2019 ali za celotno 1 letno obdobje? To je zelo pomemben podatek, saj je od tega odvisna postavitev kalkulacije.
Hvala.
Lep dan.

7. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik odgovarja, da so cene skladno z določili tretjega odstavka 3. člena vzorca pogodbe fiksne za dobo enega (1) leta od podpisa pogodbe in/ali do ponovnega odpiranja konkurence. Cene izbranega ponudnika podane za prvo leto odpiranja konkurence bodo torej fiksne za dobo enega (1) leta upoštevaje tretji odstavek 5. odgovora naročnika.

Datum objave: 03.01.2019   09:54
8. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kot ponudnik bomo prijavili več sklopov. Zanima nas, ali lahko zavarovanje za resnost ponudb - menice - glede na prijavljene sklope - seštejemo vrednosti vseh prijavljenih sklopov ter oddamo samo 1 menico v zahtevani vrednosti oz. ali mora biti podano zavarovanje za RP, za vsak sklop posebej?
Lep pozdrav.

8. ODGOVOR
Naročnik odgovarja, da sme potencialni podnunik predložiti zavarovanje za resnost ponudbe - razpisni obrazec menične izjave s prilogo - bianco menico, s seštevkom vseh višin zavarovanj za sklope, za katere bo oddal ponudbo.


Datum objave: 03.01.2019   10:34
9. VPRAŠANJE POTENCIALNEGA PONUDNIKA
Spoštovani,
pri pregledu odgovorov smo zasledili, da ste podali dopolnitev gramature pri artiklu pizza.
9. Sklop živil: Zamrznjen program
2 PIZZA KOS 200g - ali lahko ponudimo večje pakiranje, cca. 360g, s tem, da ceno preračunamo na vašo zahtevano EM, to je 200g?
Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.

9. ODGOVOR NAROČNIKA
Naročnik za navedeni artikel odgovarja. da sme potencialni ponudnik ponuditi le-tega tudi v večjem pakiranju, cca. 360g upoštevaje, da cene preračuna na iskano mersko enoto naročnika 200g, tako da bodo ponudbe ponudnikov med seboj primerljive.