Dosje javnega naročila 008253/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: Gradnja mostu preko potoka Močnik in ureditev JP 524051 pri kraju Zgornji Obrež za dostop do kmetijskih površin
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 167.156,45 EUR

JN008253/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.11.2018
JN008253/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.12.2018
JN008253/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.12.2018
JN008253/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.12.2018
JN008253/2018-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.12.2018
JN008253/2018-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.12.2018
JN008253/2018-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.12.2018
JN008253/2018-K07 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.12.2018
JN008253/2018-K08 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.01.2019
JN008253/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.03.2019
JN008253/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.04.2019
JN008253/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008253/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Saša de Witt Skutnik
sasa.dewitt-skutnik@gov.si
+386 22341406

Internetni naslovi
http://www.di.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6414
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja mostu preko potoka Močnik in ureditev JP 524051 pri kraju Zgornji Obrež za dostop do kmetijskih površin
Referenčna številka dokumenta: 43001-383/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Razpisana dela v predlaganem javnem naročilu obsegajo gradnjo mostu preko potoka Močnik in ureditev javne poti 524051 pri kraju Zg. Obrež za dostop do kmetijskih površin v sklopu izvedbe: Zavarovanje nivojskih železniških prehodov 2018-2019 na slovenskem železniškem omrežju.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Most prejo potok Močnik in javna pot 524051 pri kraju Zg. Obrež ob potoku Močnik
II.2.4 Opis javnega naročila
Razpisana dela v predlaganem javnem naročilu obsegajo gradnjo mostu preko potoka Močnik in ureditev JP 524051 pri kraju Zg. Obrež za dostop do kmetijskih površin v sklopu izvedbe: Zavarovanje nivojskih železniških prehodov 2019-2019 na slovenskem železniškem omrežju.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.12.2018   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.12.2018   11:05
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5762


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.12.2018   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.12.2018   10:55
Datum prejema vprašanja 6. 12. 2018
ALI je obračun za izvršena dela po dejanskih izmerah po cenah za enoto?

ODGOVOR NA VPRAŠANJE 7. 12. 2018
V poglavju 4.3 Specifikacija naročila Navodil za pripravo ponudbe je zapisano, da ponudniki predložijo ponudbo po načelu »enotnih cen« iz Ponudbenega predračuna za cesto A, cesto B in čiščenje naplavin in zavarovanje potoka Močnik, za most čez potok Močnik pa predložijo ponudbo po načelu »skupaj dogovorjena cena«.

Datum prejema vprašanja 3.12.2018
V popisu del za Most čez potok Močnik v sklopu 4.4 ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA - HIDROIZOLACIJE manjkajo postavke za pripravo betonske površine za izdelavo hidroizolacije in hidroizolacija. Prosim za informacijo ali se ta dela sploh ne izvajajo ali samo manjka v popisih? V kolikor manjka, vas prosim za dopolnitev.

ODGOVOR NA VPRAŠANJE 7. 12. 2018
V sklopu 4.4 ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA HIDROIZOLACIJE je v POPISU DEL dodana naslednja postavka:

4.20a Dobava in izdelava EPOXY premaza s kremenčnim posipom - krovna plošča pod asfaltom m2 82.00

Spremenjena dokumentacija popisa del je objavljena na spletni strani http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

Datum prejema vprašanja 3.12.2018
V sklopu 4.6 ASFALTERSKA DELA je predvideno enoslojno asfaltiranje z zmesjo AC 8 surf v debelini 7,0 cm.
Največja debelina vgradnje za AC 8 surf je po TSC-ju 4 cm in prav tako je iz prakse znano, da se na mostovih najprej polaga cca 3-4 cm asfalta za zaščito hidroizolacije (silikatne kamnine) in nato še 3 cm zapornega sloja. Prosim za obrazložitev oziroma popravek popisa.

ODGOVOR NA VPRAŠANJE 7. 12. 2018
Asfaltiranje se izvede v dveh slojih 4 cm zaščitni sloj in 3,0 cm zaporni sloj.

Datum prejema vprašanja 3.12.2018
Prosim za objavo karakterističnega prečnega prereza, gradbene situacije ...

ODGOVOR NA VPRAŠANJE 7. 12. 2018
PGD, PZI dokumentacijo je možno dobiti s pisnim pozivom, ki se naslovi na DRSI, Kopitarjeva 5, Maribor, v roke g. Bojan Vogrinec.


Datum objave: 07.12.2018   10:56
VPRAŠANJE
ALI je obračun za izvršena dela po dejanskih izmerah po cenah za enoto?

ODGOVOR

V poglavju 4.3 Specifikacija naročila Navodil za pripravo ponudbe je zapisano, da ponudniki predložijo ponudbo po načelu »enotnih cen« iz Ponudbenega predračuna za cesto A, cesto B in čiščenje naplavin in zavarovanje potoka Močnik, za most čez potok Močnik pa predložijo ponudbo po načelu »skupaj dogovorjena cena«.


Datum objave: 07.12.2018   10:57
VPRAŠANJE
V popisu del za Most čez potok Močnik v sklopu 4.4 ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA - HIDROIZOLACIJE manjkajo postavke za pripravo betonske površine za izdelavo hidroizolacije in hidroizolacija. Prosim za informacijo ali se ta dela sploh ne izvajajo ali samo manjka v popisih? V kolikor manjka, vas prosim za dopolnitev.

V sklopu 4.6 ASFALTERSKA DELA je predvideno enoslojno asfaltiranje z zmesjo AC 8 surf v debelini 7,0 cm.
Največja debelina vgradnje za AC 8 surf je po TSC-ju 4 cm in prav tako je iz prakse znano, da se na mostovih najprej polaga cca 3-4 cm asfalta za zaščito hidroizolacije (silikatne kamnine) in nato še 3 cm zapornega sloja. Prosim za obrazložitev oziroma popravek popisa.

Prosim za objavo karakterističnega prečnega prereza, gradbene situacije,...

Hvala!ODGOVOR

V sklopu 4.4 ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA HIDROIZOLACIJE je v POPISU DEL dodana naslednja postavka:
4.20a Dobava in izdelava EPOXY premaza s kremenčnim posipom - krovna plošča pod asfaltom m2 82.00

Spremenjena dokumentacija popisa del je objavljena na spletni strani http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html
Asfaltiranje se izvede v dveh slojih 4 cm zaščitni sloj in 3,0 cm zaporni sloj.
PGD, PZI dokumentacijo je možno dobiti s pisnim pozivom, ki se naslovi na DRSI, Kopitarjeva 5, Maribor, v roke g. Bojan Vogrinec.


Datum objave: 14.12.2018   08:26
VPRAŠANJE
Asfaltiranje se izvede v dveh slojih 4 cm zaščitni sloj in 3,0 cm zaporni sloj - na podlagi tega odgovora vas prosim, da navedete s katero asfaltno zmesjo se izvede 4 cm zaščitnega sloja in s katero asfaltno zmesjo 3 cm zapornega sloja.

ODGOVOR

Asfaltiranje plošče prepusta se izvede v dveh slojih.
AC8 surf B70/100 A3, 4cm
AC8 surf PmB 45/80-50 A4, 3 cm


Datum objave: 14.12.2018   08:30
VPRAŠANJE
Pri zemeljskih delih (cesta A in B) imate navedeno, da se zemljina odvaža na začasno deponijo. Kje je ta začasna deponija?


ODGOVOR
Začasno deponijo določi izvajalec na terenu v sodelovanju z občino in lastniki. Sicer pa je v Navodilih za pripravo ponudbe v točki 4.3 zapisano:

- pri izvedbi izkopov vgradljivega, nevgradljivega in odvečnega materiala je ponudnik dolžan izbrati deponijo po lastnem izboru ter vkalkulirati vse stroške z izkopom, nakladanjem, transportne stroške (relacija izkop odlog, deponija materiala, oziroma ponovno vgrajevanje vgradljivega materiala), stroške razkladanja ter celokupne stroške urejanja deponije (izdelava projektne dokumentacije ter pridobivanje soglasij in dovoljenj, priprava deponije, razgrinjanje in vgrajevanje deponiranega materiala, ureditev odvodnjavanja ter končna ureditev deponije humuziranje, zatravitev ipd.) za vgradnjo materiala vseh izkopov, kar vključuje tudi morebitno odškodnino za deponiranje materiala,
- po zaključku del je izbran izvajalec dolžan Naročniku predložiti vso dokumentacijo iz katere je razvidno ravnanje z gradbenimi odpadki skladno z zakonodajo (predložitev okoljevarstvenega dovoljenja, evidenčni listi ).
Datum objave: 14.12.2018   08:34
VPRAŠANJE
Izdelava drenažne rigole na planumu cestišča - prosim za opis izvedbe drenažne rigole?


ODGOVOR

Rigola je poglobljen del posteljice, kjer se odceja voda iz planuma. Podobno drenaži, vendar brez drenažne cevi.

Podrobna skica je objavljena kot dopolnitev k razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 14.12.2018   08:36
VPRAŠANJE
prosim za objavo detajla za postavko:
42163 Izdelava drenažne rigole na planumu cestišča

hvala.

ODGOVOR

Detajl za postavko 42163 Izdelava drenažne rigole izhaja iz podrobne skice, ki je priložena dokumentaciji za pripravo ponudbe.


Datum objave: 14.12.2018   08:38
VPRAŠANJE
Izdelava zavarovanja dna in brežine do višine 1.0m vzdolž celotnega odseka z zloženim lomljencem deb. 30-40cm ter piloti in vrbovimi potaknjenci. Izkop se vrši delno ročno.
-Izkop 0.72x2 *(160-27) = 253
- nabava in vgradnja lomljenca deb 40-50c
- vrbov poplet s pritrditvenim material.
- leseni piloti fi 15-25cm
- lesena bruna fi 15-25

Prosim za objavo skice, detajla, karkoli, da si ponudnik predstavlja kako naj to izvede!

ODGOVOR

Karakteristični profil ureditve struge potoka z detajlom izvedbe zavarovanja je priložen.

Skica je priložena k razpisni dokumentaciji na spletni strani.


Datum objave: 17.12.2018   09:35
VPRAŠANJE
Popis MOST - postavka št. 3,01 - Izdelava nasipa za preusmeritev vode in vzdrževanje.
Enota pri tej postavki je pav in ker ponudnik nima na vpogled projektne dokumentacije ali kakršnih koli drugih informacij, vas prosim, da vsaj cca navedete koliko m3 je projektant predvidel pri izdelavi nasipa in kakšen material mora biti?


ODGOVOR

Postavka 3,01 pri mostu: Izdelava nasipa za preusmeritev vode in vzdrževanje zajema izdelavo zajetja s preusmerjevalnim nasipom za prečrpavanje vode, največ do 500 l/s. Z nasipom in obvodom se zavaruje tudi izkop za temelje mostu. Določi se na licu mesta na terenu.Datum objave: 17.12.2018   09:39
VPRAŠANJE

VPRAŠANJE
Izdelava zavarovanja dna in brežine do višine 1.0m vzdolž celotnega odseka z zloženim lomljencem deb. 30-40cm ter piloti in vrbovimi potaknjenci. Izkop se vrši delno ročno.
-Izkop 0.72x2 *(160-27) = 253
- nabava in vgradnja lomljenca deb 40-50c
- vrbov poplet s pritrditvenim material.
- leseni piloti fi 15-25cm
- lesena bruna fi 15-25

Prosim za objavo skice, detajla, karkoli, da si ponudnik predstavlja kako naj to izvede!

ODGOVOR

Karakteristični profil ureditve struge potoka z detajlom izvedbe zavarovanja je priložen.

Skica je priložena k razpisni dokumentaciji na spletni strani.

Kje bi naj bila priložena skica???

ODGOVOR

Skica, ki pojasnjuje odgovor na zgornje vprašanje je priložena kot Pojasnilo detajl brežina k razpisni dokumentaciji na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo

http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-18-300181/narocilo.html
Datum objave: 17.12.2018   10:58
VPRAŠANJE
Prosimo za karakteristični profil ureditve struge potoka in detajl izvedbe zavarovanja.

ODGOVOR

Karakteristični profil ureditve struge potoka z detajlom izvedbe zavarovanja je priložen.

Skica je priložena k razpisni dokumentaciji objavljenega javnega naročila kot Pojasnilo detajl brežina na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo

http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-18-300181/narocilo.html
Datum objave: 17.12.2018   11:33
VPRAŠANJE
Ali ne bi bil počasi čas, da se stare oznake betonov opustijo?

ODGOVOR

V postavki 1 pri Opremi ceste za »Cesta A« je zapisana stara oznaka MB 10. Nova oznaka je C8/10. Navedeno ne vpliva na oddajo ponudbe.


Datum objave: 17.12.2018   11:36
VPRAŠANJE
Pošiljamo vam vprašanje: Ali so pogajanja ?

ODGOVOR

Kot izhaja iz točke 2.10 Navodil za pripravo ponudbe, bodo ponudniki, za katere ne obstajajo razlogi za izključitev, ki bodo izpolnjevali pogoje za sodelovanje in bo njihova ponudba ustrezna, povabljeni na pogajanja.


Datum objave: 19.12.2018   12:01
VPRAŠANJE

1. Iz objavljene skice za "zaščita brežin v območju čiščenja struge" ni razviden raster (razmak) zabitih pilotov, niti raster (razmak) posameznih vrbovih popletov, zato je težko določiti ustrezne količine, niti ni razviden obseg zavarovanja brežine z lomljencem (dolžina od začetka do konca zložbe).
Prosimo za podatek koliko pilotov potrebujemo na tekoči meter in v kakšni dolžini? Enak podatek prosimo tudi za bruno.

2. Prosimo za podatek o širini zložbe od dna do vrha brežine? Predvidevamo, da je dolžina zložbe 160 m1. Če temu ni tako, prosimo za korekcijo.

3. Prosimo za podatek koliko vrst vrbovih popletov je na tekočem metru brežine? V poslani skici sta narisana dva, ne vemo pa ali je to samo skica prikaza ali dejanski detajl.


ODGOVOR

1. V postavki 1.5 za potok so količine določene:
- vrbov poplet s pritrditvenim materialom m2 320.00
- leseni piloti fi 15-25cm m 160.00
- lesena bruna fi 15-25 m 320.00

2. V postavki 1.5 za potok so količine določene:
- 1.5 Izdelava zavarovanja dna in brežine do višine 1.0m vzdolž celotnega odseka z zloženim lomljencem deb. 30-40cm ter piloti in vrbovimi potaknjenci. Izkop se vrši delno ročno.
- izkop 0.72x2 *(160-27) = 253 m3 192.00

Za znižanje gladin v območju novega mostu je potrebna ureditev struge, oziroma bolj čiščenje naplavin iz obstoječe struge s formiranjem novega pretočnega profila. Niveleto narekuje obstoječa niveleta potoka v območju obdelave. Znižanje nivelete pa je med profili P3 in P10. Vzdolžni padec dna znaša 0.40%, za mostom pa se s prepadnim pragom h=0.35m zopet priključimo na obstoječo niveleto. Brežine pa se zavarujejo v dolžini 150m do višine 1.0m. Dno je široko 6.00 m brežine pa v naklonu 1:1.5 do 1:2. V območju mostnih opornikov se ohranja enak normalni profil. Brežine se zavarujejo z zloženim lomljencem debeline 0.30 do 0.40m, in s kombinacijo vrbovega popleta med kamni. V območju mostu pa je predviden zložen lomljenec debeline 30-50cm po dnu in po brežinah.

Na spletni strani naročnika je priložena skica kot pojasnilo.

3. Na tekočem metru dolžine so 4 vrste vrbovih popletov na vsaki strani.Datum objave: 19.12.2018   13:59
VPRAŠANJE

VPRAŠANJE
Popis MOST - postavka št. 3,01 - Izdelava nasipa za preusmeritev vode in vzdrževanje.
Enota pri tej postavki je pav in ker ponudnik nima na vpogled projektne dokumentacije ali kakršnih koli drugih informacij, vas prosim, da vsaj cca navedete koliko m3 je projektant predvidel pri izdelavi nasipa in kakšen material mora biti?
ODGOVOR
Postavka 3,01 pri mostu: Izdelava nasipa za preusmeritev vode in vzdrževanje zajema izdelavo zajetja s preusmerjevalnim nasipom za prečrpavanje vode, največ do 500 l/s. Z nasipom in obvodom se zavaruje tudi izkop za temelje mostu. Določi se na licu mesta na terenu.

Na podlagi vašega odgovora me zanima ali se bo tudi cena za to postavko lahko določala na licu mesta na terenu?
Izvajalec mora podati pavšalno ceno za izvedbo nasipa za katerega ne ve niti približne kubike, plus tega da je cena na sklopu most določena po ključu.


ODGOVOR

Ceno za postavko določi ponudnik na podlagi pravil stroke, projektantske ocene in ogleda terena. Obračun po pogodbi za to postavko je v skladu s 4. čl. pogodbe "skupaj dogovorjena cena"

Iz projektne dokumentacije, ki je na voljo ponudnikom pri pripravi ponudbe, izhaja da je nasip za preusmeritev vode dolžine 20m. Vgradi se 0.3m2 nasipa, to je 6.0m nasipa za vsak temelj mostu, skupaj 12m3.


Datum objave: 19.12.2018   14:45
Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe na 11. 1. 2019 ob 11:00 kot tudi rok za postavljanje vprašanj na 28. 12. 2018 ob 11:00.

Datum objave: 03.01.2019   15:22
VPRAŠANJE
Ali je bančna garancija za resnost ponudbe, ki smo jo ponudniki pridobili pred vašim podaljšanjem roka za oddajo, veljavna?
Namreč garancija bi morala biti veljavna 140 dni od roka za oddajo, zato me zanima ali moramo pridobivati novo garancijo z novo veljavnostjo (140 dni od novega roka za oddajo)?
Hvala na odgovoru.


ODGOVOR

Garancijo, katere veljavnost je ustrezna glede na prvotno določen datum za oddajo ponudbe, bo naročnik smatral kot ustrezno.


Datum objave: 03.01.2019   15:22
VPRAŠANJE
Ali ste mogoče mislili, da ponudba, ki bo presegla 185.000 brez DDV, bo izključena kot nedopustna?

ODGOVOR

Kot izhaja iz Spremembe navodil za pripravo ponudbe bo ponudba, ki bo presegla 185.000,00 EUR z DDV zavrnjena kot nedopustna.
Datum objave: 07.01.2019   14:55
VPRAŠANJE
Prosim, da se še enkrat preveri vrednost del, za katero pravite, da ne sme biti nad 185.000 z DDV. Smatram, da je le ta prenizka, če upoštevamo kar nekaj neznank iz popisa del in dejstva, da se most izvaja na ključ.
Hvala.

ODGOVOR

Naročnik je limitirano vrednost določil na podlagi projektantskega predračuna in veljavnih cen na trgu, pravočasno je odgovoril tudi na vsa postavljena vprašanja ponudnikov.