Dosje javnega naročila 008258/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Gradnje: Dobava in montaža nadstrešnic ter kolesarnic na avtobusnih postajah
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 86.878,70 EUR

JN008258/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.11.2018
JN008258/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.01.2019
JN008258/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.03.2019
JN008258/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008258/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000
SI
Kranj
Slovenija
Nika Kladnik
nika.kladnik@kranj.si
+386 42373250

Internetni naslovi
http://www.kranj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.kranj.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5761
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža nadstrešnic ter kolesarnic na avtobusnih postajah
Referenčna številka dokumenta: 430-54/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45223800
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila obsega dobavo, montažo in vgradnjo nadstrešnic, kolesarnic ter servisnih stojal na obstoječih avtobusnih postajah na območju Mestne občine Kranj.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34928400
45223800
45223810
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Izvedba predmeta javnega naročila bo potekala na območju Mestne občine Kranj (razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v točki 1.2.)
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmetno javno naročilo zajema dobavo, montažo in vgradnjo avtobusnih nadstrešnic in kolesarnic ter zunanjih servisnih stojal. Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice morajo ustrezati vsem zahtevam in specifikacijam skladno s popisom del ter projektom za izvedbo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 65
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru nepredvidenih okoliščin.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativni program Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Vsebovano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila na spletni strani naročnika: https://www.kranj.si, Rubrika Javni razpisi in naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.12.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.12.2018   10:05
Kraj: V informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.12.2018   11:00

Dodatne informacije:
Ocenjena vrednost javnega naročila je 72.050,00 EUR brez DDV.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.