Dosje javnega naročila 008305/2018
Naročnik: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, Rožna dolina, cesta IX 6, 1000 Ljubljana
Storitve: Zagotavljanje storitev stacionarne telefonije in storitev govora za potrebe ZRSZ
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 258.708,61 EUR

JN008305/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.12.2018
JN008305/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.12.2018
JN008305/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.12.2018
JN008305/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.01.2019
JN008305/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.03.2019
JN008305/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.03.2019
JN008305/2018-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 14.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008305/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 233-532656
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Rožna dolina, cesta IX 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Japelj
sjn@ess.gov.si
+386 14790900
+386 14790981

Internetni naslovi
http://ess.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/285963/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5738
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
javni zavod


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zagotavljanje storitev stacionarne telefonije in storitev govora za potrebe ZRSZ
Referenčna številka dokumenta: 4300-25/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zagotavljanje storitev stacionarne telefonije in storitev govora za potrebe ZRSZ
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zagotavljanje storitev stacionarne telefonije in storitev govora za potrebe ZRSZ
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.12.2018   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.12.2018   12:01
Kraj: na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.12.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Rožna dolina, cesta IX 6
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.11.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.12.2018   08:53
VPRAŠANJE
Objavo vašega naročila smo na portalu zasledili danes dne 4.12.2018. Glede nato, da ste določili nerazumno kratek rok za zastavljanje vprašanj, 8.12.2018, vas pozivamo, da rok podaljšate minimalno za 10 dni (enako tudi rok za oddajo ponudbe) in s tem ponudnikom omogočite razjasnitev odprtih vprašanj ter pripravo ponudb v razumnem roku.

ODGOVOR

Pozdravljeni,
Naročnik je danes že poslal v objavo popravek obvestila, s katerim se rok za vprašanja podaljšuje do 18.12.2018 do 12:00, rok za predložitev ponudb pa do 31.12.2018 do 12:00.

Lep pozdrav.Datum objave: 04.12.2018   12:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji, Tehnična dokumentacija_splošni del, točka 4. Telefonija/dodatne zahteve ste v prvi alineji zapisali naslednji zahtevo:

Naročnik z izgradnjo morebitnih novih fizičnih povezav in povezav do ponudnika govornih storitev nima nobenih dodatnih stroškov.

Glede na dejstvo, da ponudnikom stanje inštalacij na lokacijah, ki so zajete v javnem naročilu ni poznano, v javnem naročilu pa konkretnih podatkov (količine)
o zahtevani izvedbi inštalacij niste podali, vas pozivamo, da objavite vse potrebne količine za posamezno lokacijo (UTP kabel, vrsta zahtevane vtičnice, število prebojev, pod oz. nadometna izvedba, zahtevana količina inštalacijskih kanalov....). Upoštevajoč kratko odmerjen čas za zastavljanje vprašanj, pa pričakujemo, da podatke objavite čimprej v nadaljevanju pa podaljšate tudi rok za zastavljanje vprašanj in s tem ponudnikom omogočite komunikacijo z vami z namenom razjasnitev zahtev.

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Naročnik ne naroča novih fizičnih povezav do operaterja. Fizične povezave do trenutnih operaterjev že obstajajo. Naročnik je izrecno zapisal, da v primeru »morebitnih« novih povezav do ponudnika nima nobenih dodatnih stroškov. V primeru, da ponudniki ocenjujejo, da bodo morebiti tovrstni stroški nastali lahko le-te umestijo v stroške za posamezen IP priključek. Naročnik bo omogočil oglede lokacij po predhodni najavi na e-naslov: branka.kuznik@ess.gov.si .

Lep pozdrav.

Datum objave: 07.12.2018   10:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V dokumentu tehničnih zahtev ste opredelili zahtevo za tajniški telefon:
Tajniški telefon poleg zahtev za uporabniški telefon mora zagotavljati vsaj še:
mora imeti možnost prikaza na zaslon vsaj 190 x vsaj 160 pik in najmanj 4 vrstični grafični prikazovalnik.
mora omogočati prikaz zgodovine klicev (klicani /sprejeti /zgrešeni /vsi skupaj) za vsaj 10 dohodnih klicev.
mora omogočati uporabo vsaj 20 funkcijskih tipk z možnostjo programiranja.
mora podpirati priklop dodatnega polja tipk (po potrebi, eno polje že vključeno v ceni).
Prosim za pojasnilo, če je 20 funkcijskih tipk mišljeno na osnovni enoti aparata ali je to upoštevano skupaj z že vključenim enim dodatnim poljem tipk. Dodatno prosim za pojasnilo namen uporabe teh tipk (kaj se mora programirati).
Ali lahko ponudimo telefonski aparat z 240x120 pikami in 5 vrsticami prikaza. Mislim namreč, da je število pik v vrstici za boljši prikaz informacij pomembnejše kot število pik v stolpcu.

Hvala za odgovor, potrditev predloga

Lep pozdrav

ODGOVOR
Pozdravljeni.
V dokumentu tehničnih zahtev ste opredelili zahtevo za tajniški telefon:
Tajniški telefon poleg zahtev za uporabniški telefon mora zagotavljati vsaj še:
mora imeti možnost prikaza na zaslon vsaj 190 x vsaj 160 pik in najmanj 4 vrstični grafični prikazovalnik.
mora omogočati prikaz zgodovine klicev (klicani /sprejeti /zgrešeni /vsi skupaj) za vsaj 10 dohodnih klicev.
mora omogočati uporabo vsaj 20 funkcijskih tipk z možnostjo programiranja.
mora podpirati priklop dodatnega polja tipk (po potrebi, eno polje že vključeno v ceni).
Prosim za pojasnilo, če je 20 funkcijskih tipk mišljeno na osnovni enoti aparata ali je to upoštevano skupaj z že vključenim enim dodatnim poljem tipk. Dodatno prosim za pojasnilo namen uporabe teh tipk (kaj se mora programirati).
ODGOVOR:
20 funkcijskih tipk je mišljeno na osnovni enoti aparata.

Dodatno prosim za pojasnilo namen uporabe teh tipk (kaj se mora programirati).
ODGOVOR:
Programiranje posameznih tipk bo naknadno dogovorjeno z naročnikom.

Ali lahko ponudimo telefonski aparat z 240x120 pikami in 5 vrsticami prikaza. Mislim namreč, da je število pik v vrstici za boljši prikaz informacij pomembnejše kot število pik v stolpcu.
ODGOVOR:

Ne. Naročnik zahteva telefonske aparate, ki ustrezajo zahtevanim tehničnim specifikacijam. Ponudniki, seveda lahko ponudijo boljše telefonske aparate tj. z večjo ločljivostjo in večjim številom vrstic.

Lep pozdrav.Datum objave: 07.12.2018   10:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji zahtevate vzpostavitev povezljivosti/postavitev sistema preko/v omrežje HKOM. Povezave do lokacij se tako predvidoma vzpostavi preko obstoječe vzpostavljenega HKOM omrežja - na vseh lokacijah je HKOM omrežje predvidoma že vzpostavljeno in se dodatnih povezav ne predvideva.

Prosim za obrazložitev katere povezave so z v odstavku "Dodatne zahteve" prve alineje dokumenta Tehničnih zahtev:
Naročnik z izgradnjo morebitnih novih fizičnih povezav in povezav do ponudnika govornih storitev nima nobenih dodatnih stroškov
mišljene?

Hvala za obrazložitev

ODGOVOR

Pozdravljeni.
Naročnik je na tovrstno vprašanje že odgovoril.

Naročnik ne naroča novih fizičnih povezav do operaterja. Fizične povezave do trenutnih operaterjev že obstajajo (od naročnikovega vozlišča do vstopne točke operaterja). Naročnik je izrecno zapisal, da v primeru »morebitnih« novih povezav do ponudnika nima nobenih dodatnih stroškov. V primeru, da ponudniki ocenjujejo, da bodo morebiti tovrstni stroški nastali lahko le-te umestijo v stroške za posamezen IP priključek. Naročnik bo omogočil oglede lokacij po predhodni najavi na e-naslov: branka.kuznik@ess.gov.si .

Lep pozdrav.

Datum objave: 07.12.2018   10:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosim če podrobno opredelite storitev »Avtomatski odzivnik za razporejanje klicev«. Ali je tu predvidena vključitev Interaktivnega odzivnika (IVR), kateri omogoči usmerjanje klicev na osnovi izbrane številke oddelka ali gre za storitev klicnega centra ki omogoča distribucijo klicev po več agentih. Lahko je seveda tudi kombinacija obojega.
Če se zahteva IVR v več nivojih, z različnimi meniji delovnega časa prosim, da se to tudi dodatno opredeli.
Če gre za klicni center prosim, da se dodatno opredeli število klicnih vrst in število agentov oz. naj se opredeli kaj je mišljeno s količino 72 v ponudbenem predračunu opredeljene količine na postavki »Avtomatski odzivnik za razporejanje klicev«. Opredeli naj se tudi ostale zahteve glede storitve klicni center (način distribucije klicev, morebitne čakalne vrste, sledenje delovnem času,...)

Prosim za podroben popis zahtevanih funkcionalnosti, morebitno dopolnitev ponudbenega predračuna.

S spoštovanjem


ODGOVOR

Pozdravljeni.

Prosim če podrobno opredelite storitev »Avtomatski odzivnik za razporejanje klicev«. Ali je tu predvidena vključitev Interaktivnega odzivnika (IVR), kateri omogoči usmerjanje klicev na osnovi izbrane številke oddelka ali gre za storitev klicnega centra ki omogoča distribucijo klicev po več agentih. Lahko je seveda tudi kombinacija obojega.

Storitev »Avtomatski odzivnik za razporejanje klicev« pomeni storitev, ki omogoči usmerjenje klicev na osnovi izbrane številke.


Če se zahteva IVR v več nivojih, z različnimi meniji delovnega časa prosim, da se to tudi dodatno opredeli.

Naročnik zahteva IVR do 5 nivojev in najmanj 3 režime (menije) delovnega časa.

Če gre za klicni center prosim, da se dodatno opredeli število klicnih vrst in število agentov oz. naj se opredeli kaj je mišljeno s količino 72 v ponudbenem predračunu opredeljene količine na postavki »Avtomatski odzivnik za razporejanje klicev«. Opredeli naj se tudi ostale zahteve glede storitve klicni center (način distribucije klicev, morebitne čakalne vrste, sledenje delovnem času,...)
Naročnik ne naroča storitev klicnega centra.

Prosim za podroben popis zahtevanih funkcionalnosti, morebitno dopolnitev ponudbenega predračuna.

Lep pozdrav.


Datum objave: 07.12.2018   10:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V ponudbenem predračunu povpraševanja iz javnega naročila navajate storitve:
-Paket stacionarne telefonije - analogni (alarm/panic tipke/dvigalo/požarna centrala...)
-Avtomatski odzivnik za razporejanje klicev
-Najem in postavitev - priključek za E-fax
Tehnične zahteve za zgoraj navedene priključke v dokumentu »2. ODPTEL-25-2018 »Tehnična specifikacija_splošni del« niso opredeljene. Prosim za dopolnitev tehnične dokumentacije s podatki iz katerih bo možno predvideti natančno konfiguracijo teh priključkov.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,
V ponudbenem predračunu povpraševanja iz javnega naročila navajate storitve:
-Paket stacionarne telefonije - analogni (alarm/panic tipke/dvigalo/požarna centrala...)

Naročnik dopolnjuje dokument »Tehnična specifikacija splošni del« v poglavju Analogne linije in specifične namenske povezave z naslednjim besedilom:

Ponudnik zagotovi, za potrebe namenskih povezav na posamezni lokaciji kot npr.: alarmni sistemi, zasilni klici iz dvigal, požarne centrale, itd., poseben PSTN priključek - analogno linijo, ki bo omogočala delovanje vseh uporabljanih funkcionalnosti priključene naprave. Ocenjeno število takih linij je razvidno iz dokumenta »Tehnična specifikacija seznam lokacij«.

Naročnik izrecno zahteva, da ponudnik ohrani obstoječe številke za potrebe teh namenskih povezav.

-Avtomatski odzivnik za razporejanje klicev

Storitev »Avtomatski odzivnik za razporejanje klicev« pomeni storitev, ki omogoči usmerjenje klicev na osnovi izbrane številke.

Naročnik zahteva IVR do 5 nivojev in najmanj 3 režime delovnega časa.

-Najem in postavitev - priključek za E-fax

Naročnik naroča najem in postavitev programske opreme za pošiljanje, prejemanje in arhiviranje fax sporočil brez kakršnekoli dodatne strojne opreme.
Vsako prejeto faks sporočilo mora biti prejeto v elektronski obliki (pdf), pri poslanih sporočilih pa se prejme verodostojno potrdilo o dostavi.

Lep pozdrav.

Datum objave: 07.12.2018   10:38
VPRAŠANJE
Vprašanja:
- Iz RD ni jasno kaj pomeni Vzpostavljen sistem zagotavljanja varnosti . ALi to pomeni da so vsi pogovori znotraj naročnikovega LAN omrežja šifrirani ?

_ Ali se mora vsa strojna in programska oprema, ki omogoča prednajavna sporočila in glasovno pošto nahajati skupaj s telefonsko centralo v segmentu HKOM?

- Ali se lahko ponudi tudi brezplačna odprtokodna rešitev ki deluje na principu podobnem kot npr. Asterisk?

- Prosimo, če naročnik podrobno navede potrebno število PoE mrežnih priključkov za posamezna vozlišča in lokacije.

- Ali se v RD zahteva samo najem tel. aparatov in tel centrale z ustrezno uporabniško funkcionalnostjo?

- Ali mora ponudnik zagotoviti tudi storitve javnega operaterja?

- Kolikšen je okvirni budget za ta javni razpis?

- "Predvidena skupna pogodbena vrednost postavitve in najema sistema stacionarne telefonije in ter storitve govora preko postavljenega sistema stacionarne telefonije " - prosimo, da nam z drugimi besedami dodatno pojasnite pomen tega stavka iz pogodbe

- V RD je omenjen "Obrazec »Potrdilo o dobro opravljeni storitvi", ki ni del vaše dokumentacije. Prosimo za pojasnitev.


ODGOVOR

Pozdravljeni.
- Iz RD ni jasno kaj pomeni Vzpostavljen sistem zagotavljanja varnosti . ALi to pomeni da so vsi pogovori znotraj naročnikovega LAN omrežja šifrirani ?

ODGOVOR:
Naročnik je v razpisni dokumentaciji navedel:

Ponudnik mora imeti vzpostavljen sistem zagotavljanja varnosti v zvezi z nepooblaščenim razkritjem podatkov uporabnikov naročnika, nepooblaščenim prisluškovanjem (šifriranje telefonskih pogovorov tudi znotraj LAN omrežja) ali drugačnim kršenjem zasebnosti uporabnikov.

Nepooblaščeno razkritje podatkov se nanaša vsaj na interni telefonski imenik, ki ne sme priti v javnost.
Nepooblaščeno prisluškovanje se nanaša vsaj na kriptiranje znotraj LAN omrežja, kot je zapisano v razpisni dokumentaciji,
Drugačno kršenje zasebnosti se nanaša na vse kršitve, ki pomenijo nedopustne posege v zasebnost.


_ Ali se mora vsa strojna in programska oprema, ki omogoča prednajavna sporočila in glasovno pošto nahajati skupaj s telefonsko centralo v segmentu HKOM?
ODGOVOR:
Ponudniki zagotovijo enoten telekomunikacijski sistem, nameščen v HKOM segmentu z enotno vstopno točko operaterja.

- Ali se lahko ponudi tudi brezplačna odprtokodna rešitev ki deluje na principu podobnem kot npr. Asterisk?
ODGOVOR:
Naročnik ne pogojuje platforme in rešitve temveč zahteva izpolnjevanje vseh pogojev in specifikacij določenih v razpisni dokumentaciji in pojasnil na portalu javnih naročil.

- Prosimo, če naročnik podrobno navede potrebno število PoE mrežnih priključkov za posamezna vozlišča in lokacije.
ODGOVOR:
Naročnik bo ustrezno dopolnil dokument tehnična specifikacija - seznam lokacij ter objavil popravek razpisne dokumentacije v tem delu.

- Ali se v RD zahteva samo najem tel. aparatov in tel centrale z ustrezno uporabniško funkcionalnostjo?
ODGOVOR:
Ne. Naročnik ne zahteva samo najem telefonskih aparatov in tel. centrale z ustrezno funkcionalnostjo. Vse zahteve so opisane in razvidne iz tehničnih specifikacij, vnaprej pripravljenega ponudbenega predračuna ter vzorca pogodbe.

- Ali mora ponudnik zagotoviti tudi storitve javnega operaterja?
ODGOVOR:
Da, to je sestavni del zahtevanih paketov telefonije, ki so razvidni iz ponudbenega predračuna.

- Kolikšen je okvirni budget za ta javni razpis?
ODGOVOR:
Naročnik tega podatka ni dolžan razkriti.

- "Predvidena skupna pogodbena vrednost postavitve in najema sistema stacionarne telefonije in ter storitve govora preko postavljenega sistema stacionarne telefonije " - prosimo, da nam z drugimi besedami dodatno pojasnite pomen tega stavka iz pogodbe
ODGOVOR:
Naročnik bo ustrezno popravil vzorec pogodbe in objavil popravek.


- V RD je omenjen "Obrazec »Potrdilo o dobro opravljeni storitvi", ki ni del vaše dokumentacije. Prosimo za pojasnitev.
ODGOVOR:
Obrazec »Potrdilo o dobro opravljeni storitvi" naveden pod točko 8. v točki 8.4. Ponudbena dokumentacija je brezpredmeten. Ponudnikom tega obrazca ni potrebno prilagati v ponudbi.


Lep pozdrav.
Datum objave: 10.12.2018   09:43
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji ste navedli okvirne količine pogovorov, ki so osnova za obračun mesečnega stroška pogovornine.

V interesu zaščite naročnika in transparentnosti javnega naročila vas sprašujemo, kakšni so pogoji glede obračunavanja pogovorov
v preostale, nedoločene oziroma v javnem naročilu količinsko neopredeljene smeri ?

ODGOVOR

Pozdravljeni.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji podal informacijo o ocenjenih količinah minut v obdobju enega leta v omrežja v katerih so bili klici opravljeni. Dodatno je naročnik nedvoumno zahteval, da ponudniki zagotovijo pakete stacionarne telefonije z neomejenim številom minut pogovorov v vsa fiksna in mobilna omrežja v Sloveniji in EU.
V vzorcu pogodbe je naročnik tudi zapisal:
Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata, da naročnik ne more vnaprej določiti količine klicanja v svet, saj je zanj objektivno neugotovljiva. Izvajalec bo zaračunaval storitve govora v svet na podlagi cenika, ki je kot Priloga 4 sestavni del te pogodbe.

Naročnik dodatno podaja pojasnilo, da se pod besedo »svet« upoštevajo vsa fiksna in mobilna omrežja izven Slovenije oz. EU.

Lep pozdrav.

Datum objave: 10.12.2018   09:43
VPRAŠANJE
V javnem naročilu ste zapisali:

Naročnik zahteva najmanj naslednje:
Telefonska centrala.
Ponudnik IP storitve mora imeti svojo telefonsko centralo, postavljeno v segmentu HKOM.

Za pravilno - nedvoumno razumevanje zahteve vas sprašujemo oziroma prosimo za dodatno pojasnilo.
Ali pravilno razumemo, da mora imeti ponudnik na dan oddaje oziroma pred tem rokom že postavljeno IP telefonsko centralo v segmentu HKOM omrežja in preko le tega že nudi storitve IP telefonije uporabnikom HKOM omrežja.
V kolikor je naše razumevanje napačno oziroma je vaša zahteva drugačna, vas prosimo, da jo vsebinsko širše obrazložite.

Kako bo naročnik preveril izpolnjevanje zahteve ponudnikov, glede na to, da se ne zahteva predložitev dokazila o izpolnjevanju zahteve?


ODGOVOR

Pozdravljeni.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji zapisal, da ponudnik IP storitve mora imeti svojo telefonsko centralo, postavljeno v segmentu HKOM. Dodatno je naročnik v pojasnilih na vprašanja ponudnikov v odgovorih na portalu javnih naročil zapisal, da ponudniki zagotovijo enoten telekomunikacijski sistem, nameščen v HKOM segmentu z enotno vstopno točko operaterja.
Naročnik bo vse zgoraj navedene in zahtevane pogoje preverjal, takoj po prejemu vseh ponudb oz. takoj po odpiranju ponudb kar pomeni, da ponudniki morajo izpolnjevati zgoraj navedene in zahtevane pogoje na dan odpiranja ponudb.

Naročnik bo podatke o izpolnjevanju zgoraj navedenih in zahtevanih pogojev preveril pri pristojnih službah Ministrstva za javno upravo

Lep pozdrav.

Datum objave: 10.12.2018   09:44
VPRAŠANJE
Vprašanje vezano na tehnične karakteristike telefonskih aparatov.

1. Za uporabniški telefon navajate naslednjo zahtevo:
- mora omogočati prikaz zgodovine klicev (klicani /sprejeti /zgrešeni /vsi skupaj).
Prosimo vas, da zahtevo količinsko opredelite v smislu (vsaka kategorija po 50 zapisov oz. skupaj 150), kajti v trenutno zapisanih zahtevah je zadeva neopredeljena, kar pa ni v redu (količina je tudi lahko =0)

Prosimo vas, da navedeno zahtevo količinsko opredelite tudi za tajniški telefon.

2. Uporaba navigacijskih in meni tipk
Praviloma nudijo sodobni IP telefoni upravljanje telefona z uporabo navigacijskih in menijskih tipk.
Glede na to, da v tehničnih zahtevah za telefone tega niste eksplicitno opredelili vas sprašujemo, ali morajo imeti IP
telefoni za upravljanje navigacijske in meni tipke?

3. Navajate zahtevo, da mora imeti telefonski aparat osebni elektronski imenik, nista pa zahteve količinsko opredelili.
Kolikšna je zahtevana kapaciteta vpisov telefonski imenik?

4. Ali morajo IP telefoni omogočati priklop dodatne (naglavne) telefonske slušalke?

ODGOVOR

Pozdravljeni.
1. Za uporabniški telefon navajate naslednjo zahtevo:
- mora omogočati prikaz zgodovine klicev (klicani /sprejeti /zgrešeni /vsi skupaj).
Prosimo vas, da zahtevo količinsko opredelite v smislu (vsaka kategorija po 50 zapisov oz. skupaj 150), kajti v trenutno zapisanih zahtevah je zadeva neopredeljena, kar pa ni v redu (količina je tudi lahko =0)
ODGOVOR:
Naročnik zahteva za vsako kategorijo (klicani/sprejeti/zgrešeni) prikaz najmanj 50 zapisov oz. skupaj minimalno 150.

Prosimo vas, da navedeno zahtevo količinsko opredelite tudi za tajniški telefon.
Za tajniški telefon veljajo iste zahteve, glede količine zgodovine klicev po posamezni kategoriji (klicani/sprejeti/zgrešeni), kot za uporabniški telefon.

2. Uporaba navigacijskih in meni tipk
Praviloma nudijo sodobni IP telefoni upravljanje telefona z uporabo navigacijskih in menijskih tipk.
Glede na to, da v tehničnih zahtevah za telefone tega niste eksplicitno opredelili vas sprašujemo, ali morajo imeti IP
telefoni za upravljanje navigacijske in meni tipke?
DA


3. Navajate zahtevo, da mora imeti telefonski aparat osebni elektronski imenik, nista pa zahteve količinsko opredelili.
Kolikšna je zahtevana kapaciteta vpisov telefonski imenik?
Minimalno 250 vpisov


4. Ali morajo IP telefoni omogočati priklop dodatne (naglavne) telefonske slušalke?
DA


Lep pozdrav.

Datum objave: 10.12.2018   13:06
Pozdravljeni.
Naročnik dne 10.12.2018 v objavo poslal popravek dokumentov:
2. ODPTEL-25-2018 Tehnična specifikacija splošni del.
2.1 ODPTEL-25-2018 Tehnična specifikacija - seznam lokacij.
10. ODPTEL-25-2018 Vzorec pogodbe.

Dodatno pojasnilo k dokumentu 2.1 ODPTEL-25-2018 Tehnična specifikacija - seznam lokacij:
- dodan stolpec »Število vozlišč na lokaciji«
OS Ljubljana, Parmova 32:
1. vozlišče 40 telefonov
2. vozlišče 35 telefonov
3. vozlišče 42 telefonov

OS Celje, Ljubljanska 14:
1. vozlišče 12 telefonov
2. vozlišče 41 telefonov

UD Postojna, Ljubljanska cesta 5/A:
1. vozlišče 9 telefonov
2. vozlišče 2 telefona.

Lep pozdrav.

Datum objave: 12.12.2018   14:50
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
Naročnik je v razpisni dokumentaciji navedel:
Ponudnik mora imeti vzpostavljen sistem zagotavljanja varnosti v zvezi z nepooblaščenim razkritjem podatkov uporabnikov naročnika, nepooblaščenim prisluškovanjem (šifriranje telefonskih pogovorov tudi znotraj LAN omrežja) ali drugačnim kršenjem zasebnosti uporabnikov.
Ali to pomeni, da je potrebno ponuditi šifriranje telefonskih pogovorov?

ODGOVOR

Pozdravljeni.
Naročnik je že podal pojasnilo dne 7.12.2018 ob 10:38.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji navedel:

Ponudnik mora imeti vzpostavljen sistem zagotavljanja varnosti v zvezi z nepooblaščenim razkritjem podatkov uporabnikov naročnika, nepooblaščenim prisluškovanjem (šifriranje telefonskih pogovorov tudi znotraj LAN omrežja) ali drugačnim kršenjem zasebnosti uporabnikov.

Nepooblaščeno razkritje podatkov se nanaša vsaj na interni telefonski imenik, ki ne sme priti v javnost.
Nepooblaščeno prisluškovanje se nanaša vsaj na kriptiranje znotraj LAN omrežja, kot je zapisano v razpisni dokumentaciji,
Drugačno kršenje zasebnosti se nanaša na vse kršitve, ki pomenijo nedopustne posege v zasebnost.

Lep pozdrav.

Datum objave: 12.12.2018   14:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kje se nahaja spremenjena dokumentacija, ki jo je naročnik dne 10.12.2018 v poslal objavo:
2. ODPTEL-25-2018 Tehnična specifikacija splošni del.
2.1 ODPTEL-25-2018 Tehnična specifikacija - seznam lokacij.
10. ODPTEL-25-2018 Vzorec pogodbe.

ODGOVOR

Pozdravljeni.
Javno naročilo je objavljeno tudi v Uradnem listu EU. Na portalu TED bo objavljeno v 5 dneh. Dodatne informacije o zakonodaji, rokih itd. so na voljo v direktivah o javnem naročanju.
Lep pozdrav.


Datum objave: 12.12.2018   14:51
VPRAŠANJE
Vprašanje:

Prosimo, če naročnik podrobno navede potrebno število PoE mrežnih priključkov tudi za lokacije Rožna dolina, Cesta IX/6 in VI/7 1000 Ljubljana in Gregorčičeva ulica 37, 2000 MARIBOR

ODGOVOR

Pozdravljeni.
Število PoE mrežnih priključkov je razvidno iz dokumenta »Tehnična specifikacija seznam lokacij«, ki mu je dodan stolpec »Število vozlišč na lokaciji«, objavljeno v popravku razpisne dokumentacije.
Lep pozdrav.

Datum objave: 12.12.2018   14:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v odgovoru z dne 10.12.2018 sta navedli število vozlišč na lokaciji:

OS Ljubljana, Parmova 32:
1. vozlišče 40 telefonov
2. vozlišče 35 telefonov
3. vozlišče 42 telefonov skupaj 117 telefonov

OS Celje, Ljubljanska 14:
1. vozlišče 12 telefonov
2. vozlišče 41 telefonov skupaj 53 telefonov

UD Postojna, Ljubljanska cesta 5/A:
1. vozlišče 9 telefonov
2. vozlišče 2 telefona.

V tehnični specifikaciji-seznam lokacij imate navedeno za:
OS Ljubljana, Parmova 32, skupaj 171 telefonov in 2 analogni napravi
OS Celje, Ljubljanska 14, skupaj 59 telefonov in 2 analogni napravi

Prosimo, če lahko obrazložite to neskladje.


ODGOVOR
Pozdravljeni.
Podatki glede ocenjenih količin telefonskih aparatov so razvidni iz objavljenega popravka tehničnih specifikacij oz. Tabele tehnična dokumentacija_seznam lokacij. Naročnik je ugotovil napako pri podajanju dodatnih pojasnil zato podaja ponovno dodatna pojasnila glede vozlišč in ocnjen količine telefonskih aparatov:

OS Ljubljana, Parmova 32:
1. vozlišče 57 telefonov
2. vozlišče 57 telefonov
3. vozlišče 57 telefonov

OS Celje, Ljubljanska 14:
1. vozlišče 14 telefonov
2. vozlišče 45 telefonov

UD Postojna, Ljubljanska cesta 5/A:
1. vozlišče 9 telefonov
2. vozlišče 2 telefona.

Lep pozdrav.Datum objave: 12.12.2018   14:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Za pravilno - nedvoumno razumevanje zahteve vas sprašujemo oziroma prosimo za dodatno pojasnilo.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji zapisal, da ponudnik IP storitve mora imeti svojo telefonsko centralo, postavljeno v segmentu HKOM.

Ali to pomeni, da lahko ponudnik IP storitve postavi svojo telefonsko centralo v HKOM segment z enotno vstopno točko operaterja šele ob implementaciji sistema?


ODGOVOR

Pozdravljeni.
Naročnik je že podal pojasnilo dne 10.12.2018 ob 09:43.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji zapisal, da ponudnik IP storitve mora imeti svojo telefonsko centralo, postavljeno v segmentu HKOM. Dodatno je naročnik v pojasnilih na vprašanja ponudnikov v odgovorih na portalu javnih naročil zapisal, da ponudniki zagotovijo enoten telekomunikacijski sistem, nameščen v HKOM segmentu z enotno vstopno točko operaterja.
Naročnik bo vse zgoraj navedene in zahtevane pogoje preverjal, takoj po prejemu vseh ponudb oz. takoj po odpiranju ponudb kar pomeni, da ponudniki morajo izpolnjevati zgoraj navedene in zahtevane pogoje na dan odpiranja ponudb
Lep pozdrav.

Datum objave: 13.12.2018   14:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za odgovore na spodaj navedena vprašanja.
1. Ali stranka že ima PoE in/ali managebilna stikala (managed switches 802.1Q) - če ne, kdo jih mora zagotoviti za prehod pri vzpostavitvi pasivnega omrežja (prva alineja predmeta javnega naročila)
2. Ali lahko integrator uporabi več (npr 5) enakih IP-PBX central za regijsko povezovanje uporabnikov naročnika, seveda če s tem ohrani vso tehnično funkcionalnost integriranega sistema ali mora biti IP-PBX centralen za vso Slovenijo.
3. Ali je na vseh lokacijah, katerih predmet je omenjen razpis, zagotovljena zadostna širokopasovna širina za potrebe SIP signalizacije in RTP (cca 100kB po telefonskem terminalu)?


ODGOVOR
Pozdravljeni.

1. Ali stranka že ima PoE in/ali managebilna stikala (managed switches 802.1Q) - če ne, kdo jih mora zagotoviti za prehod pri vzpostavitvi pasivnega omrežja (prva alineja predmeta javnega naročila)
ODGOVOR: Ne, naročnik nima PoE in/ali managebilna stikala (managed switches 802.1Q) za potrebe stacionarne telefonije. Vso potrebno aktivno opremo za stacionarno telefonijo zagotovi izvajalec.

2. Ali lahko integrator uporabi več (npr 5) enakih IP-PBX central za regijsko povezovanje uporabnikov naročnika, seveda če s tem ohrani vso tehnično funkcionalnost integriranega sistema ali mora biti IP-PBX centralen za vso Slovenijo.
ODGOVOR: Naročnik je v razpisni dokumentaciji zapisal, da ponudnik IP storitve mora imeti svojo telefonsko centralo, postavljeno v segmentu HKOM. Dodatno je naročnik v pojasnilih na vprašanja ponudnikov v odgovorih na portalu javnih naročil zapisal, da ponudniki zagotovijo enoten telekomunikacijski sistem, nameščen v HKOM segmentu z enotno vstopno točko operaterja.
Naročnik bo vse zgoraj navedene in zahtevane pogoje preverjal, takoj po prejemu vseh ponudb oz. takoj po odpiranju ponudb kar pomeni, da ponudniki morajo izpolnjevati zgoraj navedene in zahtevane pogoje na dan odpiranja ponudb

3. Ali je na vseh lokacijah, katerih predmet je omenjen razpis, zagotovljena zadostna širokopasovna širina za potrebe SIP signalizacije in RTP (cca 100kB po telefonskem terminalu)?
ODGOVOR: Naročnik zagotavlja oz. bo zagotovil zadostno širokopasovno širino.

Lep pozdrav.


Datum objave: 17.12.2018   10:12
VPRAŠANJE
Ker iz podatkov v razpisni dokumentaciji ni razvidno, koliko stikal v PoE izvedbi je potrebno zagotoviti na posamezni lokaciji vas prosimo za podajo informacije o številu in kapaciteti potrebnih stikal na naslednjih lokacijah:

1. Rožna dolina, Cesta IX/6 in VI/7 1000 Ljubljana
2. Cesta dveh cesarjev 403, 1000 Ljubljana
3. Titova cesta 8, 2000 Maribor
4. Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje
5. Kmečka ulica 2, 6000 KOPER
6. Šuceva ulica 23, 4000 KRANJ
7. Gregorčičeva ulica 37, 2000 MARIBOR
8.Ulica Staneta Rozmana 11A, 9000 MURSKA SOBOTA
9. Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 NOVA GORICA
10. Šentjernejska cesta 6, 8000 NOVO MESTO
11. TRSTENJAKOVA 2A, 2250 PTUJ
12. Rudarska cesta 6/A, 3320 VELENJE
13.Ulica 1. junija 19, 1420 TRBOVLJE

Prosimo za čimprejšnji odgovor.

ODGOVOR

Pozdravljeni.
Na Portalu javnih naročil je bila dne 14.12.2018 objavljena dopolnitev dokumenta 2.1 ODPTEL-25-2018 Tehnična specifikacija_seznam lokacij. Iz dokumenta so razvidni podatki po posameznih lokacijah vključno s št. vozlišč in ocenjenim št. telefonskih priključkov. Na podlagi podatkov iz predmetnega dokumenta ponudniki lahko ocenijo število potrebnih stikal v PoE izvedbi, ki jih morajo zagotoviti na posamezni lokaciji oz. posameznih vozliščih.

Lep pozdrav.