Dosje javnega naročila 008343/2018
Naročnik: DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-MOSTE-POLJE, Ob sotočju 9, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 832.200,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN008343/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.12.2018
JN008343/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.02.2019
JN008343/2018-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.02.2019
JN008343/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.04.2019
JN008343/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN008343/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN008343/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN008343/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN008343/2018-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN008343/2018-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN008343/2018-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN008343/2018-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN008343/2018-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN008343/2018-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN008343/2018-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN008343/2018-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN008343/2018-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN008343/2018-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN008343/2018-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN008343/2018-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN008343/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2019
JN008343/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.09.2019
JN008343/2018-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.10.2019
JN008343/2018-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.10.2019
JN008343/2018-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.12.2019
JN008343/2018-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.03.2020
JN008343/2018-ODL04P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.03.2020
JN008343/2018-ODL04P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.04.2020
JN008343/2018-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.04.2020
JN008343/2018-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.06.2020
JN008343/2018-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.08.2020
JN008343/2018-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.09.2020
JN008343/2018-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.10.2020
JN008343/2018-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.12.2020
JN008343/2018-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.02.2021
JN008343/2018-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.03.2021
JN008343/2018-ODL08P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.03.2021
JN008343/2018-ODL08P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.03.2021
JN008343/2018-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2021
JN008343/2018-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.09.2021
Zahtevek za revizijo

    JN008343/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 234-534242
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-MOSTE-POLJE
Ob sotočju 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Saba Lovič
saba.lovic@dso-moste.si
+386 15843708
+386 15843800

Internetni naslovi
https://www.dso-moste.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sib-mb.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5755
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
»Dobava konvencionalnih in ekoloških živil«, s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje štirih (4) let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15110000
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Meso in mesni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutnina in perutninski izdelki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15112000
15131500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Perutnina in perutninski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
15510000
15530000
15540000
15550000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Ribe in ribji izdelki
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03311000
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ribe in ribji izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Jajca
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh, pekovski izdelki in slaščice
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh, pekovski izdelki in slaščice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Mlevski izdelki in testenine
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mlevski izdelki in testenine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeni mlevski izdelki
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeni mlevski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadje
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03222000
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveža zelenjava
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03220000
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveža zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeno sadje in zelenjava
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331100
15331170
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeno sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Konzervirano sadje in zelenjava
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331400
15332400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirano sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveža očiščena, rezana in pakirana zelenjava
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03221000
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveža očiščena, rezana in pakirana zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Sokovi in sirupi
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sokovi in sirupi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostalo prehrambeno blago
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostalo prehrambeno blago
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Olja in margarine
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15400000
15431000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Olja in margarine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.01.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.01.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.12.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-MOSTE-POLJE
Ob sotočju 9
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.11.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.12.2018   12:57
VPRAŠANJE
Prijavili bi se na razpis za mleko in mlečne izdelke. Zasledili smo, da je dostava blaga 6x tedensko od 7.00 do 8.00 ure. Torej od ponedeljka do sobote.
Mi vam lahko dobavljamo blago od ponedeljka do petka. Zanima nas, če sprejmete tako dostavo.

ODGOVOR
Za sklop »Mleko in mlečni izdelki« naročnik sprejme dostavo od ponedeljka do petka od 7.00 do 8.00 ure.Datum objave: 06.12.2018   12:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo zasledili, da naročnik želi dostavo med 7. in 8. uro.

Predvidevamo, da se je pogoj dnevne dostave oblikoval predvsem za sklope svežega programa kot so kruh, meso ter sadje in zelenjava.

Glede na blago, ki ga dostavljamo imamo ponudniki različno prilagojen način dostave ter smo različno logistično organizirani, nekateri vozijo z mnogo več vozili, nekateri z manj, glede na količino ter tudi vrsto blaga, ki ga dostavljamo.
Zato prosimo naročnika, naj sporoči ali bi mu za sklope živil, ki se hranijo na sobni temperaturi in imajo daljši rok trajanja, zadostovala dostava do 12. ure, gre za sklope kot so:

NAVEDBA NJIHOVIH SKLOPOV
7. Mlevski izdelki in testenine
12. Konzervirano sadje in zelenjava
14. Sokovi in sirupi
15. Ostalo prehrambeno blago
16. Olja in margarine

Seveda pa se bomo dobavitelji trudili, da naročnik prejme živila ob medsebojno dogovorjenem času, v izrednih primerih pa poiskali skupno rešitev.
Hvala,
Lep pozdrav,


ODGOVOR
Za razpisane sklope:
7. Mlevski izdelki in testenine
12. Konzervirano sadje in zelenjava
14. Sokovi in sirupi
15. Ostalo prehrambeno blago
16. Olja in margarine
se spremeni dostava od 7.00 do 12.00 ure.
Datum objave: 06.12.2018   13:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

14. SKLOP : SOKOVI IN SIRUPI
16. Sadni nektar-višnja, jabolko 50% (1l)- Izdelka ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo Nektar malina min 50 % sadni delež ali pa morda 100% Multivitaminski sok iz rdečega sadja 1 L?

22. Sirup pomaranča (6l)- izdelek je pakiran po 5 L

ODGOVOR
16. Sadni nektar-višnja, jabolko 50% (1l)- Artikel umikamo iz ponudbenega predračuna.
22. Sirup pomaranča (6l)- Sirup pomaranča (5l)

Revidiran ponudben predračun je dosegljiv na: http://www.sib-mb.si/javna_narocila/825/dokumentacija.html
Datum objave: 06.12.2018   15:11
VPRAŠANJE

NAVAJAMO VAŠE ZAHTEVE GLEDE ODVOZA EMBALAŽE:
Ponudnika opozarjamo, da je obvezen v skladu s 23. in 25. členom Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l.RS 84/2006,106/2006,110/2007, 67/2011, 68/2011) prevzeti odpadno embalažo.

Naše podjetje (kakor večina ponudnikov) ni registrirano za odvoz nepovratne embalaže, ki je komunalni odpadek, za to imamo z ustreznimi podjetji, ki se s tem ukvarjajo, podpisane pogodbe.

Prosimo, da ustrezno spremenite razpisno dokumentacijo, ker menimo, da od nas ponudnikov tega ne morete zahtevati.
Vsa odpadna embalaža šol, vrtcev, domov in drugih ustanov je komunalni odpadek.
Naša vozila so skladna s HACCP-om, zato ne moremo v vozilih, s katerimi vršimo dostavo živil, opravljati tudi dejavnosti odvoza komunalnih odpadkov.
Upamo, da naročnik to razume, saj bi morali torej imeti posebna vozila za odvoz odpadkov - embalaže.

Zato pozivamo naročnika, da popravi in izbriše zahtevo za odvoz nepovratne embalaže, to namreč lahko zahteva le za POVRATNO EMBALAŽO.

ODGOVOR
Naročnik zahteva odvoz povratne embalaže, kot je navedeno v dokumentu 1. RD povabilo pod poglavje 6. Ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, Č. Tehnična in kadrovska sposobnost, točka 10.Datum objave: 06.12.2018   15:19
VPRAŠANJE
3 sklop mleko in mlečni izdelki
- zaporedna številka artikla 4 jogurt navadni z manj kot 1,6% mm, tekoči
Nimate razpona od do, predvidevamo, da glede na 3. zaporedno številko artikla, grem pri tem artilklu za l jogurt.

ODGOVOR
Ponuditi je treba pakiranje 1l.Datum objave: 10.12.2018   11:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji smo zasledili, da želite ESPD obrazec izpolnjen in podpisan.
Prosimo sporočite, če je dovolj, da obrazec ESPD izpolnimo in naložimo na portal e-JN, kjer bo ob oddaji ponudbe tudi elektronsko podpisan?
Hvala,

ODGOVOR
Da, obrazec ESPD je lahko samo elektronsko podpisan s strani pooblaščene osebe.


Datum objave: 10.12.2018   11:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ponudbo za vaš razpis je potrebno oddati elektronsko preko sistema Elektronsko javno naročanje (e-JN).

Ali je torej za naročnika dovolj, če ponudniki zahtevane obrazce izpolnimo in pretvorimo v ustrezno obliko ter take naložimo oz. oddamo na portal v ustrezne razdelke (brez da jih predhodno tiskamo, podpisujemo in žigosamo)?

Hvala za pojasnilo,
Lep pozdrav,


ODGOVOR
Da, dokumenti so lahko samo elektronsko podpisani.Datum objave: 10.12.2018   11:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima nas ali bo naročnik v primeru zahteve katerega od ponudnikov za vpogled v dokumentacijo oz. ponudbe preostalih ponudnikov, vpogled izvedel na sedežu naročnika?

Hvala za odgovor,


ODGOVOR
Prosimo, da zastavljate vprašanja, ki so izključno vezana na pripravo ponudbe.


Datum objave: 10.12.2018   11:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Po naših izkušnjah in povratnih informacijah, ki jih dobimo s strani naročnikov, je naročnikom v interesu, da se v primeru dvoma v ustreznost ponujenih izdelkov opravi vzorčenje pred oddajo odločitve o oddaji naročila.

Z vzorčenjem se lahko naročnik izogne kasnejši dobavi neustreznih izdelkov, reklamacijam in nezadovoljstvu zaradi neustreznih izdelkov.
Za ponudnike pa vzorčenje pomeni večjo disciplino ter upoštevanje kakovostnih zahtev naročnika.

V primeru, da se vzorčenje ob dvomu v ustreznost izdelkov ne opravi, niso oškodovani samo neizbrani ponudniki, temveč tudi varovanci v domovih, ki zaradi tega lahko dobijo izdelke slabše kakovosti.

Zanima nas torej, ali bo naročnik v primeru dvoma v neustreznost izdelkov (ki ga bo zaznal sam ali ga bo na sum opozoril eden od ponudnikov) ponudnika v fazi analize ponudb pozval k vzorčenju - se pravi k predložitvi fizičnih vzorcev živil, da boste s tem fizično preverili deklaracije in s tem preverili ali ponujeni izdelki dejansko ustrezajo vašim zahtevam?

Lep pozdrav,


ODGOVOR
Če bo naročnik menil, da izdelki niso ustrezni, lahko zahteva vzorce blaga. Ponudnik mora ponuditi blago, ki ustreza razpisani kvaliteti in za to nosi vso odgovornost. Pri tako velikem številu artiklov ni mogoče zahtevati za vsak artikel vzorec blaga.Datum objave: 21.12.2018   12:21
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

12. SKLOP : KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA
28. Ketchup pizza (500-1000g) ali lahko ponudimo izdelek, na katerem ni zapisano "pizza"? Gre za običajen ketchup, ki pa seveda se lahko uporablja za pizzo, samo na sliki izdelka to ni posebej navedeno.

14. SKLOP : SOKOVI IN SIRUPI
6. Sadni nektar-marelični z min.sad.d. 43% (1l) ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje minimalno 40% sadnega deleža, kakor je to predpisano v Pravilniku o nektarjih in sokovih?

15. SKLOP: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
4. Čaj hibiskus (1kg) ali želite čaj hibiskus, ali lahko ponudimo čaj šipek-hibiskus?
12. Mrvice, različne (75-100g) različne mrvice imajo različno ceno. Ali ponudimo izdelek čokoladne mrvice ali pisane mrvice, saj se cena med njima močno razlikuje. Ali lahko ponudimo pisane mrvice.
- določen imate razpon gramature a enota mere je kos. Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive. Pri tem prosimo, da smiselno korigirate zahtevano količino izdelka.
16. Juha porova brez dodanega krompirja kot npr. Knorr (1kg) vse porove juhe (tudi Knorr) vsebujejo krompir. Naročnika prosimo, da umakne zahtevo. Hvala.
18. Juha goveja čista z min. 4,6% govejega mesa kot npr.Knorr(1kg) nobena goveja juha ne vsebuje 4,6% govejega mesa, Knorr vsebuje samo govejo maščobo in goveji ekstrakt, mesa pa sploh ne. Naročnika prosimo, da umakne zahtevo po govejem mesu.
31. Marmelada različni okusi (3kg-5kg) različne marmelade imajo različno ceno, saj se cena marmelad razlikuje, kakor se razlikuje cena različnega sadja. Ali lahko ponudimo mešano marmelado?
35. Med cvetlični, mešani,..(20g) v porcijskem pakiranju obstaja samo okus cvetlični med. Ali ga lahko ponudimo?
42. Prašek za puding, diabetični (150g) ne vemo kaj točno naročnik želi. Ali lahko ponudimo izdelek brez sladkorja, ali želite izdelek primeren za diete brez glutena itd?
49. Sladilo dietno kot napr. Natren 100tab. ali ponudimo izdelek na 1 tableto = 1 kos, ali na 1 zavitek=100 tablet?
51. Sol, morska fino mleta, jodirana neraf./raf. (1kg) ali ponudimo izdelek nerafinirana sol ali rafinirana sol. Cena rafinirane soli se namreč od nerafinirane razlikuje 1:3. Zatorej prosimo, da zahtevate samo en artikel, ker gre za povsem dva različna artikla, s povsem različno ceno. Ali lahko ponudimo nerafinirano sol?
54. Pivo v steklenici alkoholno (svetlo) (0,5l) ali lahko ponudimo pivo v pločevinki? Steklenice so namreč vračljive.
61. Voda mineralna Radenska (0,5l) naročnika prosimo, da pri blagovni znamki dopiše »ali enakovredno« saj zahtevanje določenih blagovnih znamk ni v skladu z ZJN.
85. Mešanca začimb (peteršilj, korenje, pastinak, čebula, por, luštrek, drobnjak (1kg) ali lahko ponudimo mešanico začimb v sestavi, korenje, pastinak, čebula, por, krompir, zelena, peteršilj? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih, saj izdelka z navedenimi sestavinami ne najdemo.
87. Suha jušna zelenjava (suha čebula, korenček, zelena koren, peteršilj koren, por, peteršilj list, paprika, česen (1kg)
94. Otroška hrana - različni okusi (200g) - ne vemo kaj naročnika želi. Prosimo, da natančneje specificira, saj bodo različni ponudniki različno tolmačili opis živila in bodo lahko ponudili tudi kašice kot Frutek kar lahko tudi tretiramo kot otroško hrano.

16. SKLOP : OLJA IN MARGARINE
5. Sončnično olje, jedlino rafinirirano (rinfuza) izdelek se dobi v litrih in ne v kilogramih. Prosimo za popravek.
8. Oljčno olje, ekstra deviško iz ekološke pridelave (1l) - ali ste prepričani, da želite eko olivno olje? Postavka tega artikla bo izjemno visoka.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

12. SKLOP : KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA
28. Naročnik ostane pri obstoječih zahtevah.

14. SKLOP : SOKOVI IN SIRUPI
6. Naročnik ostane pri obstoječih zahtevah.

15. SKLOP: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
4. Želimo čaj hibiskus.
12. Želimo čokoladne mrvice, EM se spremeni v KG.
16. Umikamo zahtevo brez krompirja.
18. Umikamo zahtevo po govejem mesu in dodajamo goveji ekstrakt min. 2,7% .
31. Da.
35. Da.
42. Želimo puding brez sladkorja.
49. Na 1 zavitek 100 kos.
51. Brišemo nerafinirana.
54. Ne pločevinka, samo pivo v steklenici.
61. Voda mineralna z lastnim CO2 0,5 l (kot npr. Radenska)
85. Naročnik umika artikel.
87. Naročnik umika artikel.
94. Kot npr. Frutolino, Rižolino, Keksolino,..)

16. SKLOP : OLJA IN MARGARINE
5. EM se spremeni v L.
8. Umikamo zahtevo »ekološko«

Naročnik bo v skladu z zgoraj zapisanimi odgovori objavil revidirana predračuna za sklopa 15 Ostalo prehrambeno blago in 16 Olja in margarine. Revidirana predračuna sta dosegljiva na: http://www.sib-mb.si/javna_narocila/825/dokumentacija.html

Datum objave: 21.12.2018   12:22
VPRAŠANJE:

12. SKLOP : KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA
1. Feferoni nepekoči (750-950g) - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 580g?
25. Ajvar nepekoč (750-950g) - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 650g?
26. Gorčica (750-950g) - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 700g?
30. Paradižnikov pelat (3-5kg) - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 2490g?


VPRAŠANJE:

zanima nas, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramatue, ki bi bila najboljši možen približek vašim iskanim in ceno ustrezno preračunamo na iskano enoto mere, primer pri jušnih zakuhah zahtevate pakiranje 550g, na trgu so zakuhe pakirane po 500g?


ODGOVOR:

Da, vendar morajo biti pakiranja oz. gramature res najboljši približek in potrebno je ceno ustrezno preračunati na željeno enoto mere.Datum objave: 21.12.2018   12:23
VPRAŠANJE
7.Bučno olje, jedilno nerafinirano (1l) - ali je potrebno ponuditi 100% bučno olje ali lahko mešano bučno olje?

ODGOVOR
Naročnik ostane pri obstoječih zahtevahDatum objave: 21.12.2018   12:26
VPRAŠANJE:
12. Mrvice, različne (75-100g) - ker je enota mere kos prosimo da določite na katero težo podamo ceno ali pa spremenite enoto mere iz kos v kg da bodo ponudbe med seboj primerljive.

VPRAŠANJE:
15. SKLOP: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
4. Čaj hibiskus (1kg) - ali lahko ponudimo ćaj hibiskus s šipkom?
51. Sol, morska fino mleta, jodirana neraf./raf. (1kg) - ali ponudimo nerafinirano ali rafinirano sol, cena je različna?
85. Mešanca začimb (peteršilj, korenje, pastinak, čebula, por, luštrek, drobnjak (1kg) - na trgu ne najdemo zahtevane mešanice zato prosimo da nam v pomoč napišete blagovno znamko zgolj informativno.

ODGOVOR:
Odgovor podan pri prejšnjih vprašanjih.