Dosje javnega naročila 008338/2018
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
Blago: MEDICINSKI PRIPOMOČKI II
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 718.462,20 EUR

JN008338/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.12.2018
JN008338/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.01.2019
JN008338/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.01.2019
JN008338/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN008338/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.06.2019
JN008338/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog32 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog33 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog34 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog35 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog36 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
JN008338/2018-Pog37 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008338/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 234-534244
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
SI0
Novo mesto
Slovenija
nabavna služba, Stanislava Majerle
stanislava.majerle@sb-nm.si
+386 73916135
+386 73321095

Internetni naslovi
http://www.sb-nm.si/
https://www.sb-nm.si/aktualna-javna-narocila/282
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sb-nm.si/aktualna-javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5752
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: MEDICINSKI PRIPOMOČKI II
Referenčna številka dokumenta: 16-21/18
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet JN: MEDICINSKI PRIPOMOČKI II.
Naročilo je razdeljeno na 6 sklopov, in sicer:
I. INŠTRUMENTI IN PRIPOMOČKI ZA ENKRATNO UPORABO
II. MATERIAL ZA OSKRBO STOME
III. MATERIAL ZA STERILIZACIJO
IV. REZILA
V. MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL - SPECIALNA PODROČJA
VI. OSTALI MEDICINSKO POTROŠNI MATERIAL

Ponudnik lahko predloži ponudbo za eden, več ali vse razpisane sklope. Blago je znotraj sklopov razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: INŠTRUMENTI IN PRIPOMOČKI ZA ENKRATNO UPORABO
Številka sklopa: I.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33162200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NM
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivni nakup medicinskega materiala za obdobje dveh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: MATERIAL ZA OSKRBO STOME
Številka sklopa: II.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NM
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava materiala za stomo, za obdobje dveh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: MATERIAL ZA STERILIZACIJO
Številka sklopa: III.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivni nakup materiala za potrebe oddelka Centralna sterilizacija, za obdobje dveh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: REZILA
Številka sklopa: IV.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141411
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivni nakup raznih rezil, za obdobje dveh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL - SPECIALNA PODROČJA
Številka sklopa: V.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivni nakup medicinsko potrošnega materiala, za obdobje dveh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALI MEDICINSKO POTROŠNI MATERIAL
Številka sklopa: VI.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivni nakup medicinsko potrošnega materiala za obdobje dveh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot predmetni razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot predmetni razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.01.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.01.2019   10:00
Kraj: Spletna aplikacija e-Oddaja

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje je javno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.01.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.11.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.12.2018   11:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko v razdelek "predračun" predložimo pismo verzijo v pdf le za sklope, za katere se prijavljamo.

ODGOVOR
Da.Vendar je v primeru, da ponudnik ne objavlja scan-a celotnega predračuna seznama razpisanega, potrebna velika mera pazljivosti, da bodo v pdf verziji res naloženi vsi sklopi in podsklopi za katere ponudnik podaja ponudbo (kjer je podal cene na xls verziji).Datum objave: 06.12.2018   11:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vezano na razpisno dokumentacijo:

Obrazec Naziv Opombe
1 Ponudba
Velja za sklop 1 (INŠTRUMENTI IN PRIPOMOČKI ZA ENKRATNO UPORABO), sklop 2 (MATERIAL ZA OSKRBO STOME), sklop 3 (MATERIAL ZA STERILIZACIJO), sklop 4 (REZILA), sklop 5 (MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL - SPECIALNA PODROČJA), sklop 6 (OSTALI MEDICINSKO POTROŠNI MATERIAL). Izpolnjen, podpisan in žigosan. Prvo stran obrazca Ponudba iz katere je razvidna ponudbena cena, ponudnik pripne v razdelek »Predračun« v aplikaciji eOddaja.

prosimo za pojasnilo, kje je na prvi strani obrazca Ponudba je razvidna ponudbena cena (ki jo naj ponudnik pripne v razdelek »Predračun« v aplikaciji eOddaja)


ODGOVOR
Gre za administrativno napako, oz. del besedila, ki se avtomatsko kreira iz aplikacije za pripravo razpisne dokumentacije. Prve strani obrazca ponudbe v tem javnem naročilu ni potrebno skenirati in nalagati v razdelek predračun, saj cene na tem obrazcu niso razvidne.

Drži pa navodilo iz obrazca 1 Ponudba, ki ponudnikom nalaga:
Ponudbena cena je razvidna v Predračunu-seznamu razpisanega blaga ali storitev, ki je sestavni del ponudbe, in sicer v pisni in elektronski obliki. Pisna verzija predračuna mora biti izpolnjena, podpisana in ožigosana (vsak list posebej) in v PDF obliki naložena v razdelek "Predračun". Elektronska oblika predračuna (datoteka xls) mora biti obvezno priložena v razdelek "Drugi dokumenti". V primeru, odstopanja natisnjenega medija od prenosnega medija, bo naročnik upošteval natisnjen izvod.
Glede na navedeno, ponudniki v razdelek "Predračun" nalagajo scan izpolnjenega, žigosanega in podpisanega PREDRAČUNA SEZNAMA RAZPISANEGA BLAGA.

Datum objave: 07.12.2018   11:54
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Naročnik v razpisni dokumentaciji navaja, da je potrebno izpolniti prilogo Predračun, kar zadeva tudi stolpec EAN. Naročnika prosimo za potrditev, da v ponudbi ni potrebno podati in v predračun vpisati EAN črtnih kod v kolikor bo le ta podatek vsebovan na elektronski dobavnici ga ne potrebujete navajati v ponudbi. Takšno pravilo ste naknadno potrdili tudi pri podobnih javnih naročilih, ki ste jih objavili v preteklih mesecih.

ODGOVOR
Da. Ponudnikom ni potrebno vnašati EAN kod, v kolikor bo ta podatek vsebovan na elektronski dobavnici.Datum objave: 10.12.2018   14:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

sklop VI. , 8. podsklop, pozicija 9 PRESERVATIV
Prosimo, da podate kataloško številko in proizvajalca materiala, ki ga sedaj uporabljate ter namen uporabe.
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Preservativ se uporablja za zaščito UZ sond. Prenesti mora sterilizacijo, ker se uporabljajo tudi za zaščito UZ sond v operacijskih sobah.
Naročnik ne bo podajal podatkov o blagu, ki ga trenutno uporablja. Naročnik bo odgovarjal na vprašanja glede zahtevanih karakteristik posameznih vrst blaga oz. na vsebinska vprašanja o lastnostih, ki naj bi jih ponujeno blago izpolnjevalo.Datum objave: 10.12.2018   14:30
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Sklop IV., zap.št.7, sistem za pridobivanje plazme zaprti:
Prosimo, da v kolikor veste kaj želite navedete proizvajalca in kataloško št.. Hvala
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik ne bo podajal podatkov o blagu, ki ga trenutno uporablja. Naročnik bo odgovarjal na vprašanja glede zahtevanih karakteristik posameznih vrst blaga oz. na vsebinska vprašanja o lastnostih, ki naj bi jih ponujeno blago izpolnjevalo.

Datum objave: 10.12.2018   14:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V e-JN nam javlja "Naročilo še ni objavljeno v sistemu e-JN. Prosimo počakajte na objavo."
Ali omenjeni razpis res še ni objavljen v e sistemu? Hvala za vaš odgovor!

ODGOVOR
Naročnik je zadevo uredil in objavil JN v sistemu e-JN.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Ali lahko oddamo ponudbo preko Ejn podpisano, žigosano in skenirano?
Nam sistem žal drugačne oddaje ne omogoča.
Hvala

ODGOVOR
Ponudnik dodatne informaciije vezane na elektronsko oddajo ponudb dobi na spletni strani Direktorata za javno naročanje: http://www.djn.mju.gov.si/elektronska-oddaja-ponudb-informacije-za-ponudnike
Sicer pa velja:
1. Ponudnik vnese osnovne podatke o ponudbi;
2. Ponudnik v razdelek Predračun naloži scan natisa izpolnjenega podpisanega in žigosanega obrazca predračuna seznama razpisanega blaga.
3. Ponudnik v razdelek ESPD naloži izpolnjen xml obrazec ESPD ponudnika, ki se elektronsko podpiše ob oddaji ponudbe.
4. Ponudnik v razdelek ostali sodelujoči naloži scan natisa izpolnjenega, podpisanega in žigosanega ESPD obrazca za ostale sodelujoče gospodarske subjekte (partnerji, podizvajalci, kapacitete tretjih...)
5. Ponudnik v razdelek Druge priloge naloži ostale dele ponudbe, in sicer scan celotne ostale ponudbene dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami.
Datum objave: 10.12.2018   14:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,
na vaši spletni strani se nahaja Predracun seznam razpisanega blaga ali storitev jn 16 21 18. Omenjeni exel dokument sicer lahko odpremo, vendar se tam nahajajo samo Navodila za izpolnitev predračuna- seznam razpisanega blaga ( OBR- 8a). Nikjer ni navedenih sklopov, ni zavihkov delovnih listov,...
Prosimo za objavo povezave, oz linka kjer se dejansko nahajajo opisi oz. Predračun seznam razpisanega blaga ali storitev. Lep pozdrav!

ODGOVOR
Po zadnjem preverjanju objavljenega predračuna seznama razpisanega blaga, le-ta vsebuje vse zavihke.
Ponudniku v pomoč: ob odprtju xls datoteke se v zgornji vrstici, skrajno desno zgoraj nahajajo naslednje označbe: ? , mapica s puščico, _ , dva kvadratka in X. Na mapici s puščico izberite možnost: "prikaži zavihke in ukaze". Po tem bi morali biti vidni vsi zavihki - listi xls preglednice - vrstica v spodnjem delu ekrana. Izberite zavihke: Sklop I, Sklop II,... .Datum objave: 17.12.2018   08:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Ali zadošča v kolikor ostale dokumente priložimo skenirane (podpisane in žigosane) v pdf obliki, brez elektronskega podpisa s certifikatom?
Hvala

ODGOVOR
Da.
V vsakem primeru se že z oddajo ponudbe preko elektronske oddaje ponudb, elektronsko s certifikatom podpišejo vsi tisti deli ponudbene dokumentacije, kjer je to nujno in izrecno zahtevano.Datum objave: 19.12.2018   11:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v primeru, da imamo v svojem prodajnem programu nadgradnjo/izboljšanje določenega artikla, ki je razpisan in katerega ne bo več na trgu, kaj je vse potrebno priložiti od dodatnih dokumentov?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
V kolikor gre za blago, ki v celoti izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika ga ponudnik lahko ponudi. Ponudnik v ponudbeni dokumentaciji predloži vso v razpisni dokumentaciji zahtevano dokumentacijo (kot je razvidno iz pogojev za tehnično sposobnost in specifikacije strokovnih zahtev naročnika).

VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da se ponudba oddajo elektronsko, prosimo naročnika za potrditev, da strani v ponudbi ni potrebno oštevilčiti, saj to ni smiselno.
Hvala.

ODGOVOR
Da. Ponudbenih strani ni potrebno oštevilčiti.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
sklop VI. , 8. podsklop, pozicija 9 PRESERVATIV
iz kakšnega materiala želite prezervative? Pudrane, lubricirane? Pakirane posamično? Velikost?
Lep pozdrav

ODGOVOR
Enakovredno kot preservativ proizvajalca ACTUAL, KŠ 111226422Datum objave: 19.12.2018   11:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

1. V tretjem sklopu, v podsklopih: 1 6 navajate skladnost s standardi, ki so že potekli. Nadomeščajo jih naslednji standardi in norme: SIST EN ISO 11607-1:2017, SIST EN ISO 11607-2:2017, EN 868-2:2017. Prosimo za popravek razpisne dokumentacije.
2. 3.sklop, podsklop 4 in 5: navajate večslojno folijo. V EN 868-5:2009 je priporočilo, da je folija sestavljena iz dveh ali več plasti. Prosimo, da določite iz koliko plasti naj bo sestavljena folija. Manj slojev kot jih ima, večje je tveganje za kontaminacijo in cena je nižja. Ter obratno, več slojev kot ima folija, nižje je tveganje za kontaminacijo in cena je višja.
Zahtevate, da šiv obsega več ozkih, vzporednih šivov. Ali zahtevate, da so šivi izdelani skladno z EN 868-5, kjer je zapisano, da morajo biti skupaj široki najmanj 6mm in da morajo biti kontinuirani, neprekinjeni?
Hvala

ODGOVOR
1. Naročnik popravlja zahtevo, in sicer je potrebna skladnost s SIST EN ISO 11607-1:2017, SIST EN ISO 11607-2:2017, EN 868-2:2017.
2. Število plasti folije mora biti v skladu z EN 868-5:2009Datum objave: 19.12.2018   11:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

2. 3.sklop, podsklop 4 in 5: navajate večslojno folijo. Zahtevate, da šiv obsega več ozkih, vzporednih šivov. Ali zahtevate, da so šivi izdelani skladno z EN 868-5, kjer je zapisano, da morajo biti skupaj široki najmanj 6mm in da morajo biti kontinuirani, neprekinjeni?
Hvala

ODGOVOR
Šiv rokava mora biti v skladu z EN 868-5Datum objave: 19.12.2018   13:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
V sklopu VI., podsklop 8, pod št. 9, navajate artikel preservativ, kateri glede na ostale artikle v tem podsklopu izstopa.
Zaradi velike razpisane količine, vas prosim, da artikel prestavite v ločen podsklop, ter tako omogočite večje število ustreznih ponudb.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo, in sicer odpira podsklop 8 sklopa VI, kar pomeni, da bo naročnik oddajal naročilo po posameznih vrstah blaga znotraj tega podsklopa.
Naročnik bo, po poteku roka za zastavljanje vprašanj na spletni strani objavil popravljeni Predračun seznam razpisanega blaga.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo, da odprete sklop VI, podsklop 8
Saj navedeni identi med seboj nimajo nič skupnega.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo, in sicer odpira podsklop 8 sklopa VI, kar pomeni, da bo naročnik oddajal naročilo po posameznih vrstah blaga znotraj tega podsklopa.
Naročnik bo, po poteku roka za zastavljanje vprašanj na spletni strani objavil popravljeni Predračun seznam razpisanega blaga.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
sklop VI., podsklop 8 - OSTALI DROBNI MEDICINSKI MATERIAL.
Pozicija 8 - posodica za sputum 120 ml z navojem.
Prosim za podatek kakšna so možna odstopanja od volumna. Ponudili bi vam posodice volumna 125 ml.
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Ponujeno odstopanje je dopustno. Naročnik popravlja razpisno zahtevo, in sicer po novem glasi: posodica za sputum 120 -125 ml z navojem.
Naročnik bo, po poteku roka za zastavljanje vprašanj na spletni strani objavil popravljeni Predračun seznam razpisanega blaga.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop VI. Ostali medicinski potrošni material /podsklop 8/ zap. št. 9
Ker so ostali artikli v sklopu VI. / podsklopu št. 8 večinoma artikli iz plastike, bi bilo primerno, da se artikel pod zap. št. 9, prestavi v svoj podsklop oz. doda v primernejši podsklop. Z izločitvijo omenjenega artikla v ločen podsklop/sklop zagotavljate konkurenco med ponudniki, ter sledite načelu gospodarnosti in učinkovitosti, kateri je del ZJN-3.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo, in sicer odpira podsklop 8 sklopa VI, kar pomeni, da bo naročnik oddajal naročilo po posameznih vrstah blaga znotraj tega podsklopa.
Naročnik bo, po poteku roka za zastavljanje vprašanj na spletni strani objavil popravljeni Predračun seznam razpisanega blaga.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
sklop VI., podsklop 8, pozicija 8- POSODICA ZA SPUTUM, 120 ML
Kolikšno je možno odstopanje od volumna? Ponudili bi vam posodice z volumnom 125 mL.
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Ponujeno odstopanje je dopustno. Naročnik popravlja razpisno zahtevo, in sicer po novem glasi: posodica za sputum 120 -125 ml z navojem.
Naročnik bo, po poteku roka za zastavljanje vprašanj na spletni strani objavil popravljeni Predračun seznam razpisanega blaga.
Datum objave: 19.12.2018   14:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

navedite kataloško številko
- sklop VI. , 8. podsklop, pozicija 9 PRESERVATIV
- sklop V, 10. podsklop, pozicija 20., Elektrode za defibrilacijo/pacing, ki so kompatibilne z defibrilatorjem Nihon Kohden, TEC 8352 K.
za ta defibrilator se uporabljata 2 elektrodi. Odvisno od prikljućnega kabla. Prosimo za kataloško številko.
Lep pozdrav


ODGOVOR
- sklop VI. , 8. podsklop, pozicija 9 PRESERVATIV: enakovredno kot ACTUAL, KŠ 111226422
- sklop V, 10. podsklop, pozicija 20., Elektrode za defibrilacijo/pacing, ki so kompatibilne z defibrilatorjem Nihon Kohden, TEC 8352 K: enakovredno kot
KŠ NKD-H 405Datum objave: 24.12.2018   11:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas ali lahko pošljemo navodila za uporabo ponujenih artiklov v angleškem jeziku.
Hvala vam za odgovor.

ODGOVOR
Navodila za uporabo naj bodo v slovenskem jeziku.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Vljudno vas prosim za odgovor:
SKLOP V. , PODSKLOP 13 - NASTAVEK ZA TERMOMETER TERMOSCAN PRO 300 - teh nastavkov ni moč več dobiti, naročiti, ker so ukinili proizvodnjo.
Kaj vam lahko ponudimo nanmesto tega? Pro 4000 / 6000 series?
Hvala in lep pozdrav - LEPE PRAZNIKE!

ODGOVOR
Ponudnik naj ponudi 6000 series.

VPRAŠANJE
Vprašanje za PODSKLOP 8, zap.št. 1, 2, 3.
Ali imate v mislih »PUNCH« iglo za biopsijo z okroglim rezilom različnih premerov, za biopsijo kože? Če ne, prosim da navedete natančnejši opis igle ali kakšno komercialno ime.

ODGOVOR
Da, gre za okroglo rezilo za biopsijo kože različnih premerov. Enakovredno kot 33-31AA (1mm) proizvajalec Miltex.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
V sklopu V., 13. podsklop - NASTAVEK ZA TERMOMETER TERMOSCAN PRO 300 - teh termometrov in nastavkov proizvajalec ne zagotavlja več, na tržišču so novi: the Pro 4000 / 6000 series.
Prosim za obvestilo, kaj naj ponudimo.
Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR
Ponudnik naj ponudi 6000 series.


Datum objave: 24.12.2018   12:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za odgovore na spodnja vprašanja:
1. V 5. sklopu, 12 podsklop, pod zaporedno številko 1 in 4, zahtevate manšeti za merjenje RR s konektom z možnostjo priklopa na vse monitorje. Glede na popolnoma različne konekte, ki jih imajo različni proizvajalci monitorjev, menimo, da ne obstaja konekt, ki bi bil kompatibilen z vsemi monitorji. Ali lahko ponudimo manšeto z moškim bayonet nastavkom in vam brezplačno priskrbimo adapterje, tako, da bosta manšeti kompatibilni s popolnoma vsemi napravami v vaši ustanovi, s čemer boste lahko privarčevali, saj bo lahko imel pacient eno manšeto, ne glede na oddelek v bolnišnici?
2. V 5. sklopu, 12 podsklop, pod zaporedno številko 1, zahtevate manšeto za obseg od 31 do 40 cm. Ta obseg je pisan na točno določenega proizvajalca. Ali vam lahko ponudimo manšeto, ki je po kvaliteti in uporabnosti enaka, vendar je razpon med 33 in 41 cm?
3. V 5. sklopu, 12 podsklop, pod zaporedno številko 4, zahtevate manšeto za obseg med 23 in 33 cm. Ta obseg je pisan na točno določenega proizvajalca. Ali vam lahko ponudimo manšeto, ki je po kvaliteti in uporabnosti enaka, vendar je razpon med 26 in 33 cm?

Najlepša hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Da, vendar je potrebno upoštevati, da gre za manšete za večkratno uporabo. V kolikor naročnik blaga ne pozna, bo pred odločitvijo blago testiral in preveril izpolnjevanje strokovnih zahtev in funkcionalno kakovost blaga.Datum objave: 27.12.2018   07:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Pri vsebini ponudbene dokumentacije navajate pod točko št. 6, da mora biti vzorec menične izjave za dobro izvedbo parafiran.
Torej na samem obrazcu št. 6 ni potreben podpis in žig?
Ter ali pravilno razumemo, da menice ni potrebno priložiti, zadostuje podpisana krovna izjava?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Zadostuje, da je obrazec vzorec menične izjave parafiran, kar dokazuje, da je ponudnik seznanjen z njegovo vsebino. Lahko je tudi podpisan in žigosan, ni pa to nujno oz. zahtevano za ta obrazec.

Menice ob oddaji ponudbe ni potrebno prilagati. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bodo priložili le izbrani ponudniki - ob podpisu pogodbe.Datum objave: 28.12.2018   14:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo, da omogoči, da EAN črtne kode posredujejo zgolj izbrani ponudniki ob podpisu pogodbe za dobljene artikle. Prosimo za potrditev, da v ponudbi ni potrebno podati EAN črtnih kod in jih lahko posredujemo ob podpisu pogodbe.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik dopušča, da bodo EAN kode predložili samo izbrani ponudniki ob podpisu pogodbe.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali mora imeti ščetka za ginekološki bris (sklop 5, podsklop 3) zaščito za ščetine (zaščitno cevko), ki preprečuje deformacijo ščetin (sploščitev ščetke)?
Lep pozdrav

ODGOVOR
Zaščita na brisih za ščetine ni nujno potrebna, v kolikor se kljub temu ščetine ne bodo sploščile oz bodo uporabne za kvalitetni odvzem brisa. Če naročnik blaga še ne pozna, bo izpolnjevanje vseh ostalih zahtev naročnika in pričakovanih funkcionalnosti lahko preveril s testiranjem blaga v fazi pregleda in analize ponudb.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Sklop V./3/4: Zahtevate ščetke za gin. brise, ki imajo v osnovnem pakiranju ščetine zaščitene s cevko, da se ne deformirajo?
Hvala

ODGOVOR
Zaščita na brisih za ščetine ni nujno potrebna, v kolikor se kljub temu ščetine ne bodo sploščile oz bodo uporabne za kvalitetni odvzem brisa. Če naročnik blaga še ne pozna, bo izpolnjevanje vseh ostalih zahtev naročnika in pričakovanih funkcionalnosti lahko preveril s testiranjem blaga v fazi pregleda in analize ponudb.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
sklop 5, podsklop 29 nas zanima ali lahko ponudimo blazine male in bele kakovostno in funkcionalno enakovredne kot blazine razpisanega proizvajalca, skupaj z aparatom?
Hvala za odgovor

ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi funkcionalno in kakovostno enakovredne blazine drugega proizvajalca, pri čemer bo moral v primeru izbire naročniku zagotoviti hkrati tudi 2 kosa aparatur v brezplačno uporabo za ves čas trajanja kupoprodajne pogodbe. V kolikor naročnik blaga ne bo poznal, bo pred odločitvijo o oddaji JN blago (blazine in pripadajočo aparaturo!) testiral, pri čemer bo preverjal izpolnjevanje strokovnih zahtev naročnika, enakovrednost razpisanemu blagu ter funkcionalno kakovost blaga.Datum objave: 03.01.2019   08:42
2018 naročnik zaradi odsotnosti članov komisije ne more v roku podati vseh odgovorov na vprašanja ponudnikov prejeta preko portala JN do dne 01.01.2019, zaradi česar podaljšuje rok za oddajo ponudb in prestavlja termin javnega odpiranja, in sicer:

Stadij postopka Datumi
Rok za postavitev vprašanj do 01.01.2019 do 09:00
Rok za predložitev ponudb do 16.01.2019 do 09:00
Odpiranje ponudb 16.01.2019 ob 10:00

Naročnik bo najkasneje 6 dni pred potekom roka za oddajo ponudb objavil vse odgovore in popravke razpisne dokumentacije (novi xls Predračun seznam razpisanega blaga).

Ostale določbe in dokumenti razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjeni.
Popravki se nahajajo tudi na spletni strani naročnika, in sicer: http://www.sb-nm.si/
Javno naročilo: MEDICINSKI PRIPOMOČKI II,
Dokumenti, ki se nanašajo na popravke razpisne dokumentacije:
- 16_21_18 Obvestilo o popravku RD1_03_1_2019 podaljšanje roka


Datum objave: 03.01.2019   09:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Naročnik v razpisni dokumentaciji navaja, da je potrebno prilogo Vzorec pogodbe parafirati, podpisati in žigosati. Ali pravilno razumemo, da vzorca pogodbe ni potrebno izpolnjevati v nobenem delu?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudnik lahko izpolni postavke v vzorcu pogodbe, ni pa nujno zahtevano.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
Pri sklopu III., podsklop 7, pod zaporedno številko 5 zahtevate indikator razreda 5. Ali vam lahko ponudimo indikator razreda 6?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
V sklopu III, podsklop 7, zaporedna številka 5 imamo razpisan kemični indikator za plazma sterilizacijo in ne navajamo razreda. Ponudnik verjetno sprašuje za artikel pod zaporedno številko 6 - KEMIČNI INTEGRATOR za parno sterilizacijo, kjer je zahtevan razred 5. Ponudnik lahko ponudi tudi INTEGRATOR razreda 6.

Datum objave: 03.01.2019   09:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,
sklop 5
10 podsklop
pozicija 20
Elektrode za defibrilacijo/pacing, ki so kompatibilne z defibrilatorjem Nihon Kohden, TEC 8352 K.
Elektrode naj bodo sterilno pakiranje po 1 kom

Defibrilacijske elektrode niso sterilne. So pa za 1x uporabo.
prosimo za popravek.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Ni potrebno sterilno pakiranje.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
5. sklop
10. podsklop
pozicija:
5. ELEKTRODA ZA MONITOR, RTG PREPUSTNA, dim. 45x45mm
8. ELEKTRODE ZA EKG PREISKAVE, za odrasle, na peni, predželirana, premer 50 mm

Kakšen gel zahtevate na teh elektrodah?
Lep pozdrav

ODGOVOR
Gel mora biti hipoalergen, dobro prevaja EKG signal, dobra prevodnost kljub poraščenosti pacienta, hidrogel.Datum objave: 03.01.2019   10:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V skladu z razpisno dokumentacijo moramo ponudniki v razdelek »Predračun« naložiti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Predračun v scan (pdf.) obliki, ki po odpiranju ponudb postane del zapisnika o odpiranju in je v skladu z zakonom na vpogled vsem sodelujočim ponudnikom. Zanima nas, kako bo naročnik ukrepal v primeru, da ponudnik v ta razdelek (bodisi po pomoti, bodisi načrtno) naloži napačen dokument (npr. drug obrazec) ali dokument na katerem zaradi slabe kakovosti scana ne bodo vidni podatki ali pa spremenjen dokument, na tak način, ki ga naročnik ni predhodno odobril (npr. prekriti določeni podatki ali navedba samo nekaterih podatkov, torej ne v celoti izpolnjen predračun)?

1. Ali bo naročnik takega ponudnika kot neustreznega izločil ali pozval k dopolnitvi in oddaji pravilnega dokumenta, kot je bil le-ta zahtevan v razpisni dokumentaciji?
2. V primeru poziva k dopolnitvi, kako bo naročnik pravilen dokument posredoval drugim ponudnikom?
3. V primeru poziva k dopolnitvi, ali bo naročnik ponudnika, ki ne bo dopolnil ponudbe kot neustreznega izločil?
4. V primeru poziva k dopolnitvi, v katerih časovnih rokih bo naročnik ponudnika pozval k dopolnitvi in v kakšnem roku bo dokument posredoval ostalim sodelujočim ponudnikom?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik bo, v kolikor bo na takšno situacijo opozorjen s strani sodelujočih ponudnikov (da v razdelku predračuna niso razvidni vsi zahtevani podatki ali pa so le- ti zaradi slabe kakovosti scanov slabo razvidni, vsem sodelujočim ponudnikom na kontaktni e-naslov naveden v njihovi ponudbeni dokumentaciji, posredoval podatke o vseh prejetih ponudbah z vsemi zahtevanimi podatki o ponujenem blagu (xls datoteko Prejete ponudbe,s podatki: naziv blaga, proizvajalec, kat.št.), s čimer bo zagotovljena enakopravna obravnava vseh sodelujočih ponudnikov v postopku.Datum objave: 07.01.2019   10:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Postavljamo vam vprašenje za sklop I., podsklop 11 0 retraktor za enkratno uporabo:
Zahtevate rigiden zunanji obroč - vsi zunanji obroči retraktorjev za rane, se vrtijo in so prožni, , prosimo vas ,da razložite zahtevo po rigidnem zunanjem obroču.
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Zahteva po regidnem zunanjem obroču je zaradi čimboljše retrakcije rane (rigidni zunanji obroč omogoča retrakcijo rane 360 stopinj).


Datum objave: 07.01.2019   10:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za odgovor na spodnje vprašanje:
V sklopu I., podsklop 2. in podsklop 3. zahtevate prozoren trokar brez rezila s premerom 11mm in dolžine 100mm.
Ali lahko ponudimo trokar premera 10.5mm in dolžine 110mm. Dimenzija, ki preiskušeno ustreza običajnim dimenzijam laparoskopskih inštrumentov.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi trokar premera 10.5mm in dolžine 110mm. Naročnik bo ponujene trokarje pred oddajo naročila po potrebi testiral, da preveri ustreznost.Datum objave: 07.01.2019   10:37
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik, smo ponudnik vrečk za laparoskopsko odstranjevanje vzorcev,

V sklopu I. podsklop 4, inštrumenti za retrakcijo organov ali odstranjevanje vzorcev, ste do sedaj uporabljali naše vrečke velikosti 200 in 400ml, ki so ustrezne, tako glede velikosti, kot tudi kvalitete.

1) Pod zaporedno številko 1 zahtevate vrečko velikosti 220-300ml, ali lahko ponudimo vrečko velikosti 200ml, tako kot jo uporabljate sedaj?
2) Pod zaporedno številko 2 zahtevate vrečko velikosti 210-300ml, skoraj enakih dimenzij kot v prejšnji točki, ali lahko ponudimo večjo, in dimenzijsko bolj smiselno vrečko velikosti 400ml, tako kot jo uporabljate sedaj?
3) Pod zaporedno številko 3 zahtevate vrečko dimenzije 1600ml premera 12mm. Ta velikost vrečke se uporablja zelo redko, naročnika prosimo ali lahko poudimo vrečko velikosti 700ml premera 10mm? Prosimo za možnost volumskega in dimenzijskega odstopanja ali izločitev te specifične vrečke iz sklopa.


ODGOVOR

1) Lahko ponudite 200ml vrečko.
2) Vrečka pod zaporedno številko 2. je drugačana po načinu odpiranja in je brez celindrične cevi. 400 ml vrečke so za našo potrebe prevelike.
3) Vrečka 700ml je za naše potrebe premajhna.Datum objave: 07.01.2019   10:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo vas za odgovore na spodnja vprašanja, veljavna za vse podsklope SKLOPA III Material za sterilizacijo:
1.)V specifikaciji je opisana zahteva po certifikatu o skladnosti z EN ISO.
Oznaki EN in ISO sta oznaki za družino svetovnih oz. evropskih standardov. Noben izdelek ne more ustrezati celotnima družinama standardov. Prosimo specificirajte, kateri standardi in/ali kateri deli standardov morajo biti potrjeni s certifikatom, ki ga zahtevate.

2.)Večina standardov za področje sterilizacijske embalaže je samodeklarativnih, kar pomeni, da proizvajalci zagotavljajo skladnost s standardi z izjavami. Ali pravilno razumemo, da z vašo zahtevo pričakujete izjavo proizvajalca o skladnosti s standardi?

3.)V večini vprašanj so tehnične zahteve, ki so lahko testirane samo subjektivno. Ali obstaja protokol testiranja izdelkov in ali je dostopen ponudnikom skladno z ZJN-3?

4.)Vprašanje za podsklop 1:
Ali se za dokazilo bariere proti mikroorganizmom zahteva podatek v tehnični dokumentaciji? V primeru da se, katera merilna metoda je zahtevana?

Hvala za odgovore.


ODGOVOR
1. Standardi so navedeni v razpisni dokumentaciji.
2. Da, priložiti je potrebno izjavo proizvajalca o skladnosti z razpisanimi standardi.
3. Testiranje se bo izvedlo v okolju, kjer se bo nek izdelek v primeru izbire dejansko uporabljal.
Pri testiranju se bo blago preizkusilo (če to proces dela pri naročniku dopušča) v primerih dejanske uporabe pri delovnih procesih naročnika. Pred odpremo blaga na oddelek, določen za testiranje, nabavna služba naročnika blago zavede v evidenco in opremi z obrazcem za testiranje, osebje oddelka, kjer se blago testira, pa po zaključenem testiranju izpolni in podpiše obrazce o testiranju.
Pri testiranju blaga se preverja izpolnjevanje strokovnih zahtev naročnika in funkcionalna kakovost blaga - ali blago izpolnjuje pričakovane funkcionalne lastnosti (lastnosti blaga, ki so, glede na njegovo običajno rabo, pričakovane).
4. Iz tehnične dokumentacije mora biti razvidna kvaliteta bariere proti mikroorganizmom.
Datum objave: 07.01.2019   11:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali lahko v sklopu 3/podsklop 13/ na zap. št.2 ponudimo filter premera 19mm?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
NE, gre za filtre, ki morajo biti kompatibilni z zabojniki AESCULAP PRIMA LINE.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas ali gre v sklopu 3, podsklopu 9, pri zaporedni številki 1 za napako v količini. Če da, prosmo, da javite pravo količino.
Hvala.

ODGOVOR
Ne gre za napako.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
lahko na poziciji 7 v sklopu 3, podsklop 5 ponudimo rokav širine 38cm?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
NE

VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali lahko v sklopu 3, podsklopu 3, na zap. št. 4 ponudimo sms papir dimenzije 60x60cm?
Hvala.

ODGOVOR
NEDatum objave: 07.01.2019   11:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vezano na Sklop I , 10. podsklop TROKAR-TRANSANALNI PRISTOP, Zap. št.1, Naziv blaga: Trokar za transanalni pristop, set.
Ali v primeru transanalnega pristopa zahtevate izdelek oz. set, ki stabilizira insuflacijo (ohranja vidno delovno polje) in ga je mogoče varno uporabljati z obstoječim insuflatorjem.

Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR
Da. Potrebujemo trokar za transanalni pristop pri katerem bi lahko uporabili obstoječe insuflatorje, ki jih uporabljamo za abdominalne laparaskopske operacije. Trokar naj zagotavlja stabilno insuflacijo.


Datum objave: 07.01.2019   11:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo vas, da sklop I, podsklop 11, odprete, ali pa artikel pod zaporedno številko 5 prestavite v ločen sklop.
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik bo popravil razpisno dokumentacijo - iz predmetnega podsklopa umika artikel pod zaporedno številko 5 - ni več predmet tega JN. Naročnik bo po vseh objavljenih odgovorih izdelal nov predračun seznam razpisanega blaga Obr-8a, ki bo skladen s podanimi odgovori naročnika.


Datum objave: 07.01.2019   11:14
VPRAŠANJE
1.Vpašanje:
Prosimo, da iz SKLOPA I, Podsklop 1, izključite artikel pod zap.št. 4 in ga uvrstite v svoj podsklop ali pa, da podsklop 1 označite kot »ODPRT« in tako omogočite, da se na sklop prijavi več ponudnikov.

2.Vprašanje:
Prosimo da nam za SKLOP I, Podsklop 5 za artikle pod zaporedno številko 2 in 3 sporočite dolžino trokarjev?


ODGOVOR
1.) Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo - po novem je Sklop1, podsklop 1 odprti podsklop in je možna oddaja ponudbe po posamezni vrsti blaga znotraj tega podsklopa.
2.) V tem sklopu potrebujemo pod zaporedno številko 2 in 3 trokarje (reducirka + vodilo trokarja), ki jih uporabimo s tulci za večkratno uporabo. Dolžina tulca 10mm je 11,5mm, dolžina tulca 5mm je 12,5mm.
Datum objave: 07.01.2019   11:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
za sklop III. Material za sterilizacijo, podsklop 4. in podsklop 5. prosimo, da odgovorite ali so razpisane okvirne količine točne oz. pravilno ocenjene? Namreč, navedene količine bistveno presegajo pričakovano porabo za ustanovo vaše velikosti in so hkrati bistveno višje od količin na preteklem javnem naročilu.

ODGOVOR
Količine so točne. V razpisu je podana zahteva za ceno na 1 m rokava in je razpisana količina izražena v metrih.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
1. Ali vam lahko v sklopu 3., podsklop 13, pod zap. št. 2 lahko ponudimo filter premera 185cm(verjetno gre za napako pri navedbi premera 9,5cm)?
2. Ali vam lahko v sklopu 3., podsklop 13, pod zap. št. 3 lahko ponudimo filter dimenzij 235x120mm?
3. Prosimo vas za podrobnejši opis (natančne dimenzije oziroma navedbo kataloške številke) indikatorja iz sklopa 3. podsklopa 13, pod zap. št. 4 .
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
1. Ne gre za napako. Okrogli filtri morajo biti kompatibilni z zabojniki AESCULAP PRIME LINE.
2. Ne, dimenzija filtra je kompatibilna z obstoječimi zabojniki AESCULAP.
3. Nalepka za zabojnik s prisotnostjo kemičnega indikatorja, izvlečni jeziček nalepke mora biti na uporabnikovi desni strani. Nalepka mora biti kompatibilna z zabojniki AESCULAP PRIME LINE.
Datum objave: 07.01.2019   11:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Sklop Medicinski potrošni material-specialna področja,
17.podsklop-Gel lubrikant ,sterilni 15-25 ml.
Kaj lahko ponudimo pod tako širok razpon-gel v brizgah, tubah, vrečkah za 1x uporabo?
Imamo gel v brizgah 12 ml, tube 42g in 82 g, vrečke 5g. Vse sterilni gel.
Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Lahko ponudite v brizgah, vrečkah ali tubah. Pomembno je, da je gel sterilno pakiran, da ga lahko uporabljamo s sterilnimi rokavicami med operacijo.Datum objave: 07.01.2019   14:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali vam lahko v sklopu V, podsklop 5: mrežica za odstranjene polipe, ponudimo mrežico z diametrom 35 mm in globino 20 mm ter debelino plašča 2,6 mm?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik umika celoten podsklop 5 sklopa V iz tega javnega naročila. Blago bo umeščeno v drugem javnem naročilu (JN Potrošni material za endoskopije in brohoskopije). Zaradi številčenja podsklopov v sklopu V. se predmetni podsklop le "navidezno" ohrani, da se ne podre številčenje ostalih podsklopov (od 6. do vključno 31.). Je pa zato naročnik podal v xls tabeli opombo in zmanjšal količine na 0. Kot že rečeno, naročnik blaga V.5 ne bo oddal v tem JN, saj ni več predmet tega JN.Datum objave: 08.01.2019   12:18
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali smemo v sklopu V, 8. podsklop, pod zaporednimi številkami 2, 3 in 4 ponuditi fiksator za sonde in katetre pri odraslih, brezšivni, z dvema najlonskima filamentoma (nitkama) prilagodljivima za pričvrstitev različnih katetrov, sond in drenov, za enkratno uporabo?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Če je fiksacija varna za pacienta in primerna za katetre različnih dimenzij, lahko ponudnik ponudi tudi takšen način fiksacije.Datum objave: 08.01.2019   13:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Naročnika sprašujemo ali lahko v sklopu II: Material za oskrbo stome, 5. podsklop, zaporedna št. 1 ponudimo ustrezno pasto zatesnitveno, brezalkoholno z gramuturo 100g in v predračun vpišemo prodajno ceno preračunano na zahtevanih 60g?
2. Naročnika sprašujemo ali lahko v sklopu II: Material za oskrbo stome, 5. podsklop, zaporedna št. 2 ponudimo ustrezen obroček zatesnitveni z diametrom 50mm in debeline 4,0mm?
3. Naročnika sprašujemo ali lahko v sklopu II: Material za oskrbo stome, 5. podsklop, zaporedna št. 3 ponudimo ustrezen obroček zatesnitveni z diametrom 100mm in debeline 2,5mm?
4. Naročnika sprašujemo ali lahko v sklopu II: Material za oskrbo stome, 5. podsklop, zaporedna št. 4 ponudimo ustrezno vrečko za ileostomo z diametrom 13-48 mm?
5. Naročnika sprašujemo ali lahko v sklopu II: Material za oskrbo stome, 5. podsklop, zaporedna št. 5 ponudimo ustrezno vrečko za ileostomo z diametrom 13-60 mm?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
1. Ponudnik lahko ponudi pakiranje 100 g, vendar mora podati dejansko ceno za KOS ponujenega pakiranja - ne podajajte "preračunane cene" (temveč ceno/kos, po kateri bi v primeru izbire blago naročniku dobavljali. 2.
2. Da, lahko ponudi v kolikor blago izpolnjuje vse ostale strokovne zahteve naročnika.
3. Da, lahko ponudi v kolikor blago izpolnjuje vse ostale strokovne zahteve naročnika.
4. Da, lahko ponudi v kolikor blago izpolnjuje vse ostale strokovne zahteve naročnika.
5. Da, lahko ponudi v kolikor blago izpolnjuje vse ostale strokovne zahteve naročnika.
Naročnik bo v primeru, da blaga ne pozna pred oddajo JN blago testiral - preveril izpolnjevanje strokovnih zahtev naročnika in funkcionalno kakovost (pričakovane lastnosti glede na namen uporabe posameznega blaga).

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ostali potrošni material-6. podsklop Vrečke za lajšanje bolečin
Ali lahko ponudimo dimenzije 14cm x 28cm (10x27) in 14x14 cm (10x10)?
Hvala.

ODGOVOR
Da, lahko ponudi v kolikor blago izpolnjuje vse ostale strokovne zahteve naročnika.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Sklop II. Material za oskrbo stome, 1. podsklop: Pripomočki za oskrbo stome, zaporedna številka 16: Rokavnik za irigator, premer obročka 50 mm.
Zahtevanega izdelka ni na slovenskem tržišču že približno 10 let. Lepo prosimo, da ga umaknete iz tega sklopa.
Hvala

ODGOVOR
Naročnik umika predmetno blago iz seznama razpisanega blaga II.1 PRIPOMOČKI ZA OSKRBO STOME I.

Datum objave: 08.01.2019   13:45
VPRAŠANJE
Spoštovani

1. Ali vam lahko v sklopu V pod 20. Podsklop pod zaporedno št. 3 ponudimo cevko ušesno material fluorplastic, tip reuter bobbin, brez zanke inner diameter 1.14mm, modre barve, za prezračevanje, sterilna, za enkratno uporabo.
2. Ali vam lahko v sklopu I - 11. Podsklop ponudimo:
pod. zap. št. 2 ponudimo protektor/retraktor kirurške rane, dolžine rane 5-10cm.
pod zap. št. 3 ponudimo protektor/retraktor kirurške rane , dolžina rane 9-16cm
pod. zap. št. 4 ponudimo retraktor kirurške rane, dolžina rane 11-20cm
pod. zap. št. 5 ponudimo retraktor kirurške rane , dolžina rane 17-30cm
Naj samo povemo se, da se retraktorji uporabljajo že v obeh klinični centrih Slovenije. Z uporabo so zadovoljni.
3. Ali vam lahko v sklopu V. 5 podsklop pod zap. št. 3 ponudimo mrežico za odstranjevanje polipov , debeline plašča 2.5mm, velikost mrežice 3cmx5.5cm, dolžina zanke 230cm, za kolonoskopijo, sterilna.
4. V primeru nepoznavanja vzorcev vas prosimo za potrditev, da je 1 vzorec dovolj za testiranje.
Hvala za odgovore.ODGOVOR
1. Ne. Notranji premer je prevelik. Notranji premer ne sme presegati 1,00mm.
2. Lahko nam ponudite omenjene dimenzije, če artikel ustreza ostalim strokovnim zahtevam.
3. Predmetno blago je bilo umaknjeno iz tega JN oz. ni več predmet tega JN.
4. Za število vzorcev se odločamo glede na artikel in zahtevo operaterjev. Včasih želi isti artikel testirati več kirurgov; kljub temu se naročnik zaveda, da je to za ponudnike strošek in ne bo po nepotrebnem obremenjeval ponudnikov - ne bo zahteval prevelike količine vzorcev za posamezno ponujeno blago.

Datum objave: 08.01.2019   15:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Naročnika sprašujemo ali lahko v sklopu V, 4. podsklop, zaporedna št. 1 ponudimo ustrezen obroček-pesar, ki na samem pesarju nima oznake velikosti pesarja?
2. Naročnika sprašujemo ali lahko v sklopu VI, 4. podsklop ponudimo ustrezne cevi silikonske, ki so zapakirane v protiprašni plastični embalaži, ki je hkrati tudi transportna embalaža ter nimajo označenega datuma - roka uporabe?
3. Naročnika sprašujemo ali lahko v sklopu VI, 5. podsklop ponudimo ustrezne cevi silkolateks oziroma lateks, ki nimajo označenega datuma - roka uporabe in načina shranjevanja ter imajo številka LOT-a označeno samo na transportni embalaži?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
1.Ne, na obročku mora biti oznaka velikosti.
2. Datum oz. rok uporabe mora biti označen.
3. Datum oz. rok uporabe mora biti označen, zadostuje pa številka LOT-a na transportni embalaži.
Datum objave: 08.01.2019   15:21
2018 naročnik v skladu z vsemi podanimi odgovori preko portala javnih naročil v postavljenem roku popravlja razapisno dokumentacijo, in sicer xls Predračun seznam razpisanega blaga.

Vsi popravki so razvidni iz popravljenega predračuna II_Predračun - Seznam razp-blaga JN 16-21_18 s popr 08_01_2019.

Prosimo, da navedene popravke upoštevate pri pripravi ponudbe in prvotno objavljen obrazec: obvezno (zaradi enotne elektronske obdelave podatkov) zamenjate s popravljenim obrazcem: »II_Predračun - Seznam razp-blaga JN 16-21_18 s popr 08_01_2019«, ki je priložen k popravku razpisne dokumentacije tudi v primeru, če ne nudite blaga, ki je bilo predmet popravka.

V primeru, da boste ponudbo oddali na starem predračunu seznamu razpisanega blaga, vas bo naročnik po oddaji ponudbe, po potrebi (če bi prišlo do težav ob uvozu ponudbe v programsko aplikacijo naročnika) pozval na dopolnitev le-te, in sicer za prepis podatkov v pravo datoteko za »nesporne« vrste blaga, kjer bo ponudba jasno razvidna v javno objavljenem ponudbenem predračunu ponudnika (v razdelku, ki bo javno dostopen ob elektronskem odpiranju ponudb).

Ostale določbe in dokumenti razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjeni.

Popravki se nahajajo tudi na spletni strani naročnika, in sicer: http://www.sb-nm.si/
Javno naročilo: MEDICINSKI PRIPOMOČKI II,
Dokumenti, ki se nanašajo na popravke razpisne dokumentacije:
- 16_21_18 Obvestilo o popravku RD2_08_1_2019
- II_Predračun - Seznam razp-blaga JN 16-21_18 s popr 08_01_2019


Datum objave: 09.01.2019   08:41
VPRAŠANJE
Naročnik v tehnični dokumentaciji navaja » K vzorcem mora biti obvezno priloženo navodilo za uporabo v slovenskem jeziku.«
1. Ali ta zahteva velja za vse Sklope?
2. Prosimo, da nam v skladu 33. člena, Zakona o medicinskh pripomočkih (Ur.l.RS 98/09) dovolite predložimo navodil za uporabo v angleškem jeziku.

ODGOVOR
Naročnik dopušča, da za artikle z enostavno uporabo ni potrebno predložiti navodil v slovenskem jeziku, lahko so v angleškem jeziku. Kljub temu si naročnik pridržuje pravico, da ponudnika, v primeru, da bi se uporabniki naročnika opredelili, da so navodila v slovenskem jeziku za posamezne artikle vseeno potrebna, da ponudnika pozove k predložitvi navodil v slovenskem jeziku oz. k prevodu navodil v slovenski jezik, kar bo moral ponudnik zagotoviti na lastne stroške v roku 3 delovnih dni po pozivu naročnika.