Dosje javnega naročila 008243/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo komunalne opreme na območju romskega naselja Žabjak - Brezje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 114.850,00 EUR

JN008243/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.11.2018
JN008243/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.12.2018
JN008243/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.01.2019
JN008243/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.01.2019
JN008243/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008243/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939307

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo komunalne opreme na območju romskega naselja Žabjak - Brezje
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo komunalne opreme na območju romskega naselja Žabjak - Brezje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije (DGD, PZI) za gradnjo komunalne opreme na območju romskega naselja Brezje Žabjak (južni del, severni del), vključno s pridobitvijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.12.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.12.2018   12:05
Kraj: Odpiranje bo potekalo v okviru informacijskega sistema S-Procurement.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali svojo ponudbo, je določen v razpisni dokumentaciji..Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.12.2018   10:00

Dodatne informacije:
Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila posredujejo naročniku preko funkcionalnosti »Pojasnila« v informacijskem sistemu »S-Procurement«, dostopnem preko spletnega naslova http://www.s-procurement.si/, skladno z navodili iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali preko Portala javnih naročil.

Navodila za dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so dostopna na spletni strani http://www.s-procurement.si. Za dostop do dokumentacije registracija ni potrebna.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.12.2018   15:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Obveščamo vas, da je dostop do razpisne dokumentacije preko URL: https://www.s-procurement.si/ nezakonit, saj zahteva prijavo potencilanega ponudnika, kar je v nasprotju z načeli anonimnosti in ostalimi določili ZJN-3.

Prav tako so vaše navedbe, kamor je potrebno poslati ponudbe ali prijave za sodelovanje in sicer na URL: https://www.s-procurement.si/, nezakonite. Zakonodajalec je jasno določil kje in kako se oddajajo ponudbe.

Pozivamo vas, da nemudoma odpravite nezakonitosti, v nasprotnem primeru bomo uveljavljali pravno varstvo.

ODGOVOR

Od 1.4.2018 je elektronska oddaja ponudb v postopkih javnega naročanja obvezna. Naročniki se avtonomno odločijo katero izmed spletnih platform za elektronsko javno naročanje bodo uporabljali.
Delovanje spletne platforme S-procurement zagotavlja podjetje Vortal, ki je eden najbolj uveljavljenih ponudnikov sistemov za elektronsko javno naročanje v EU. Spletna platforma S-Procurement je certificirana z varnostnim standardom ISO 27001, ki med drugim zagotavlja tudi popolno revizijsko sled vseh aktivnosti, ki se izvajajo v okviru spletne platforme za elektronsko oddajo ponudb. Navedeno tudi preprečuje možnosti zlorab.
V kolikor potrebujete podporo pri registraciji oz. imate vprašanje glede tehničnih lastnosti in funkcionalnosti spletne platforme S-procurement vas prosimo, da se obrnete na tehnično podporo dostopno preko elektronske pošte: podpora@s-procurement.si ali telefona 01 60 100 71.

Naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 06.12.2018   09:06
VPRAŠANJE
Menimo, da predviden rok za izdelavo DGD dokumentacije ni realen, zato predlagamo podaljšanje roka izdelave na 90 dni od podpisa pogodbe, predaja osnutka PZI pa na 120 dni od podpisa pogodbe.
Prav tako prosimo, da se zaradi večje konkurenčnosti javnega razpisa obdobje za katerega je potrebno zagotoviti ustrezne reference iz pet let poveča na zadnjih 10 let (kot pri večini drugih javnih naročil za ceste). Večina javnih naročil za ceste se je izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist na javnih cestah, tako je zadostovala le PZI projektna dokumentacija.


ODGOVOR

Naročnik sporoča, da razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 06.12.2018   10:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na to, da gre pri portalu "S-Procurement" za novost, saj smo ponudniki vajeni portala JN, ki ga upravlja Uradni list Republike Slovenije, kamor naročniki neposredno pošiljajo v objavo obvestila in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, oziroma portala e-JN, vas pozivamo k podaljšanju roka za oddajo ponudb. Potrebno je namreč veliko več časa, da se ponudniki seznanimo s portalom, ugotovimo na kakšen način deluje, ter da sploh lahko dostopamo do razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik sporoča, da roka za oddajo ne bo podaljšal.
V kolikor potrebujete podporo pri registraciji oz. imate vprašanja glede tehničnih lastnosti in funkcionalnosti spletne platforme S-procurement vas prosimo, da se obrnete na tehnično podporo dostopno preko elektronske pošte: podpora@s-procurement.si ali telefona 01 60 100 71.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 07.12.2018   12:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

prosimo vas, da podaljšate rok oddaje ponudbe, saj zahtevate referenčna potrdila, ki jih ni možno pridobiti do roka oddaje ponudbe.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da roka za oddajo ponudbe ne bo podaljšal. V primeru, da ponudnik ne bo oddal potrjenih referenčnih potrdil, ga bo naročnik pozval na dopolnitev.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 07.12.2018   12:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Zahtevanje referenčnih potrdil in ostalih dokazil v fazi oddaje ponudbe je v nasprotju z ZJN-3 in dosedanjo prakso DKOM. Pričakujemo, da boste zahteve umaknili.

Lep pozdrav

ODGOVOR

V primeru, da ponudnik ne bo oddal potrjenih referenčnih potrdil, ga bo naročnik pozval na dopolnitev.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 07.12.2018   13:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

A. Reference ponudnika:
Kot pogoj navajate "primerljiv objekt, kot je predmet javnega naročila (izdelava DGD / PGD in PZI".
Ker se običajno načrtovanje cestne in druge infrastrukture izvaja zgolj na nivoju PZI dokumentacije, naprošamo za opredelitev in spremembo referenčne zahteve v DGD/PGD in/ali PZI ali pa zgolj za PZI.

B. Reference vodje projekta:
Kot pogoj navajate "najmanj en primerljivi objekt, kot je predmet javnega naročila (izdelava DGD / PGD in PZI za objekt tovrstne gradnje".

B.1. Ker se običajno načrtovanje cestne infrastrukture izvaja zgolj na nivoju PZI dokumentacije, naprošamo za opredelitev in spremembo referenčne zahteve v DGD/PGD in/ali PZI ali pa zgolj za PZI.

B.2. Iz podane zahteve ni vidno, kaj je primerljiv objekt. To je mnogo širši pojem, kot je npr. podano pri opredelitvi za ponudnika.

C. Reference vodje projekta: Opredeljena vprašanja pod B seveda veljajo tudi za merila za vodjo projekta.

D. Reference PI iz področja gradbeništva:
Ker za omenjeni kader ni specificirano, kaj je referenca, je seveda nemogoče vedeti, kaj je dodatna referenca. Tudi ni jasen pojem, kaj je uspešna referenca. Gre tudi za vprašanje ločenih kadrov in referenca za izdelovalca načrta gradbenih konstrukcij (ceste) in načrta komunalnih vodov (vodovod, fekalna in meteorna kanalizacija).
Prosimo za specifikacijo.

E. Zaradi nejasnih referenčnih zahtev žal še ne moremo sprejeti odločitve, ali sploh lahko pristopimo k pripravi ponudbe. Zato pozivamo za podaljšanje roka za ponudbo, in sicer vsaj 12 dni od objave referenčnih pogojev in meril.

Hvala

Le pozdrav.


ODGOVOR

A. Reference ponudnika:
Kot pogoj navajate "primerljiv objekt, kot je predmet javnega naročila (izdelava DGD / PGD in PZI".
Ker se običajno načrtovanje cestne in druge infrastrukture izvaja zgolj na nivoju PZI dokumentacije, naprošamo za opredelitev in spremembo referenčne zahteve v DGD/PGD in/ali PZI ali pa zgolj za PZI.
ODGOVOR:
Obseg javnega naročila je DGD in PZI zato naročnik zahteva referenco za PGD/DGD in PZI.

B. Reference vodje projekta:
Kot pogoj navajate "najmanj en primerljivi objekt, kot je predmet javnega naročila (izdelava DGD / PGD in PZI za objekt tovrstne gradnje".

B.1. Ker se običajno načrtovanje cestne infrastrukture izvaja zgolj na nivoju PZI dokumentacije, naprošamo za opredelitev in spremembo referenčne zahteve v DGD/PGD in/ali PZI ali pa zgolj za PZI.
ODGOVOR: Naročnik ne bo spremenil referenčnih pogojev, kar pomeni PGD/DGD in PZI.

B.2. Iz podane zahteve ni vidno, kaj je primerljiv objekt. To je mnogo širši pojem, kot je npr. podano pri opredelitvi za ponudnika.
ODGOVOR: Primerljiv objekt je lahko tudi urejanje gospodarskih ali stanovanjskih con, ki obsega izgradnjo ceste in komunalne infrastrukture v dolžini in obsegu, ki je določena v razpisni dokumentaciji.

C. Reference vodje projekta: Opredeljena vprašanja pod B seveda veljajo tudi za merila za vodjo projekta.
ODGOVOR: Odgovor pri točki B1 in B2.

D. Reference PI iz področja gradbeništva:
Ker za omenjeni kader ni specificirano, kaj je referenca, je seveda nemogoče vedeti, kaj je dodatna referenca. Tudi ni jasen pojem, kaj je uspešna referenca. Gre tudi za vprašanje ločenih kadrov in referenca za izdelovalca načrta gradbenih konstrukcij (ceste) in načrta komunalnih vodov (vodovod, fekalna in meteorna kanalizacija).
Prosimo za specifikacijo.
ODGOVOR:
Referenca je opredeljena v razpisni dokumentaciji dodatno pojasnjena pod točko B2.
Dodatna referenca pomeni, da ima ponudnik več referenc ki izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije in jih priloži ponudbi.
Uspešna referenca je referenca za projekt, ki je bil zaključen in oddan naročniku projekta v pogodbenih rokih ter v opredeljenem obsegu.

E. Zaradi nejasnih referenčnih zahtev žal še ne moremo sprejeti odločitve, ali sploh lahko pristopimo k pripravi ponudbe. Zato pozivamo za podaljšanje roka za ponudbo, in sicer vsaj 12 dni od objave referenčnih pogojev in meril.
ODGOVOR: Naročnik ne bo spreminjal roka za oddajo ponudb.


naročnik Mestna občina Novo mesto
Datum objave: 07.12.2018   14:35
VPRAŠANJE
Spoštovani!

1. Opozarjamo, da so projektni roki smešni in izrazito nerealni glede na zahtevana dela in podana pogodbena določila!
a. Ni upoštevan čas izdelave geod. posnetka, ki bo terjal vsaj 3 tedne (danes nihče ne čaka brez dela na posamezen razpis, potrebna je tudi določena priprava dela ipd.).
b. V 2. členu pogodbe zahtevate tudi izdelavo idejnih zasnov in pridobitev projektnih pogojev. Resda je zraven tudi opomba "če je potrebno", vendar ponudniki v času priprave ponudbe, tega še ne vemo in še ne poznamo, zato je takšna navedba nekorektna do tistih, ki na predmetu povpraševanja še nismo sodelovali.
Glede na čas izdelave aktov ocenjujemo, da bodo potrebno novi pogoji ali najmanj preveritvene aktivnosti pri mnenjedajalcih, kar prav tako terja čas.
c. Prav tako podani roki ne upoštevajo trajanja pridobitve potrebnih mnenj (sploh DRSV).
d. Zahtevani roki tudi ne upoštevajo trajanje pridobitve gradbenega dovoljenja, ki je pogoj za izdelavo PZI.
e. Sploh pa roki v primeru podpisa pogodbe še letos ne upoštevajo termina praznikov, ko bo delo zaradi odsotnosti bistveno okrnjeno tudi pri mnenjedajalcih in ostalih tangiranih udeležencih. Opozarjamo, da so prazniki zakonsko dela prosti dneva in vsak razpis, ki brez utemeljenega vzroka tega ne upošteva, je nezakonit.
Če vse seštejemo, pravzaprav za načrtovanje ne ostane nič oz. bi dokumentacija že morala biti izdelana.
Sprašujemo se, ali je razpis že vnaprej namenjen obračunu pogodbene kazni za zamudo ali pa so roki podani kot podpora nekomu, ki je na nalogi že sodeloval.
Pozivamo tako za opredelitev realnih rokov kot za podajo presečnih rokov vezanih na upravne postopke.

2. Pozivamo za nedvoumno odločitev, ali je izdelava idejnih zasnov in pridobitev projektnih pogojev predmet razpisa. Ker gre za celovito fazo izdelave projektne dokumentacije, ki po obsegu del in časovno vpliva na pripravo ponudbe, ne more biti podana pogodbena določitev "če bo potrebno".

3. Pogodba podaja pogoje plačila, ki so posredno vezani na obveznosti naročnika in pridobitev pravice graditi (lastništvo, služnosti). Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja je namreč povezava z omenjenimi obvezami naročnika, zato to ne sme biti pogoj za plačilo opravljenih del.
Enako so pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja urejene pravice graditi.
Ali bo naročnik poravnal obveze, četudi teh zadev še ne bo imel urejenih? Pozivamo za popravek določil.

4. Pogodba predvideva, da mora ponudnik v ceno zajeti tudi stroške plačil, ki so v celoti v domeni investitorja (npr. takse in stroški pridobitve gradbenega dovoljenja). Tovrstnih stroškov ponudniki, ki nismo seznanjeni z lokalnimi razmerami in dosedanjimi postopki, ne moremo vključiti. Sploh pa so stroški v času ponudbe neznani. Pozivamo za izločitev spornega določila ali za nedvoumno specifikacijo zneska, ki ga ponudniki rezerviramo za ta namen.

5. Zaradi narave vprašanj in potrebnih pojasnil pozivamo za podaljšanje roka za ponudba za vsaj 1 teden, saj gre za bistvene podatke, ki vplivajo na odločitev o pripravi ponudbe in za samo pripravo ponudbe.
Tudi nasploh je rok za ponudbo od pričakovane predaje pojasnil bistveno prekratek.
Sploh pa je potrebno zagotoviti pravno enakost ponudnikov med tistimi, ki so z naravo posega že seznanjeni, in ostalimi.

LpODGOVOR

1. Naročnik meni, da so roki za izdelavo projektne dokumentacije ustrezni zato jih ne bo spreminjal.
a. Geodetski posnetek je del javnega naročila.
b. Pridobitev projektnih pogojev je v domeni ponudnika.
c. Pridobivanje projektnih pogojev ter mnenj je v domeni ponudnika.
d. Rok je določen z dnem oddaje vloge pristojnemu odločevalcu.
e. Naročnik meni, da so roki za izdelavo projektne dokumentacije ustrezni zato jih ne bo spreminjal.
2. Odgovor podan v točki 1. b.
3. Pravica graditi je v domeni naročnika in ne bo pogoj za izvedbo plačila za fazo DGD.
4. Stroški so opredeljeni v Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 uradno prečiščeno besedilo, 14/15 ZUUJFO, 84/15 ZZelP-J, 32/16 in 30/18 ZKZaš).
5. Odgovor je enak kot pod točko 1.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 07.12.2018   14:37
VPRAŠANJE
Spoštovani.

1. Iz projektne naloge je vidno, da sta prilogi razpisa tudi DIIP in PIZ. Iz sedanje vsebine razpisa namreč sploh ni viden obseg del. Zgolj pomanjšana ČB skica ne podaja potrebnih informacij.
Pozivamo za objavo gradiva.

2. Razpisano imate reambulacijo geodetskega posnetka. Glede na zahtevan čas izdelave DGD dokumentacije zgolj 45 dni, se vsekakor terminski plan ne izide.
Zato:
- kdaj je bil izdelan geod. posnetek in ali je sploh še aktualen za reambulacijo ali pa bo potreben nov posnetek,
- prosimo za objavo podatkov o dosedanjem izdelovalcu posnetka,
- ali bo izbrani ponudnik prejel že izdelan posnetek v obliki primerni za nadaljnje delo.

3. Ali so na predmetnem območju kakršnekoli zahteve ali okoliščine, ki bi terjale izdelav hidrološko hidravličnega elaborata? Projektna naloga nič ne omenja.

4. Ali so na predmetnem območju kakršnekoli zahteve ali okoliščine vezane na kakršnakoli urejanja vodotokov ali podobnih površin. Projektna naloga nič ne omenja.

5. Predvideno je ponikanje meteornih voda. Na to tematiko ni nobenih zahtev v projektni nalogi (preiskave, nalivalni preskusi ipd.). Ali so te vsebine že znane? Pozivamo za opredelitev.

6. Ker gre za bistvena vprašanja, pozivamo za podaljšanje roka za ponudbo za najmanj 10 dni oz. 10 dni od objave prilog in odgovorov.
Korektne ponudbe ni moč pripraviti na sedanje podatke.

Lp


ODGOVOR

1. Iz projektne naloge je vidno, da sta prilogi razpisa tudi DIIP in PIZ. Iz sedanje vsebine razpisa namreč sploh ni viden obseg del. Zgolj pomanjšana ČB skica ne podaja potrebnih informacij.
Pozivamo za objavo gradiva.

Dodatno grafično gradivo je bilo objavljeno na S-Procurement.

2. Razpisano imate reambulacijo geodetskega posnetka. Glede na zahtevan čas izdelave DGD dokumentacije zgolj 45 dni, se vsekakor terminski plan ne izide.
Zato:
- kdaj je bil izdelan geod. posnetek in ali je sploh še aktualen za reambulacijo ali pa bo potreben nov posnetek,
- prosimo za objavo podatkov o dosedanjem izdelovalcu posnetka,
- ali bo izbrani ponudnik prejel že izdelan posnetek v obliki primerni za nadaljnje delo.

Projektirati je treba na geodetski podlagi, ki je predpisana za gradnje. Izdelava geodetske podlage je predmet oddaje naročila, lahko pa je podlaga zagotovljena tudi z reambulacijo že izdelanega geodetskega načrta. Za izdelavo prostorskega načrta je bil aprila 2018 izdelan geodetski načrt št. 2016/18, ki ga je izdelal Miroslav Jurič s.p..

3. Ali so na predmetnem območju kakršnekoli zahteve ali okoliščine, ki bi terjale izdelav hidrološko hidravličnega elaborata? Projektna naloga nič ne omenja.

Pri pripravi veljavnega prostorskega načrta so bile rešitve usklajene z Direkcijo RS za vode, ki je dne 29.6.2018 pod št. 35102-67/2018-3 izdala pozitivno mnenje s področja upravljanja z vodami. Iz mnenja je razvidno, da se z načrtovanimi ureditvami, ki so predmet projektiranja, ne posega na območja ogrožena zaradi poplav in vodovarstvena območja.

4. Ali so na predmetnem območju kakršnekoli zahteve ali okoliščine vezane na kakršnakoli urejanja vodotokov ali podobnih površin. Projektna naloga nič ne omenja.

Na območju ni površinskih voda ali vodovarstvenih območij. Območje ni ogroženo zaradi poplav.

5. Predvideno je ponikanje meteornih voda. Na to tematiko ni nobenih zahtev v projektni nalogi (preiskave, nalivalni preskusi ipd.). Ali so te vsebine že znane? Pozivamo za opredelitev.

Na pretežnem delu območja je opredeljeno erozijsko območje, na katerem veljajo običajni zaščitni ukrepi, ki jih je pri projektiranju treba upoštevati. Rešitve naj se projektirajo tako, da ne bodo sprožile naravnih procesov, ki lahko ogrožajo poselitev in druge načrtovane rabe prostora. S prostorskim načrtom je predvideno, da se padavinske vode vode z javnih površin odvajajo preko padavinske kanalizacije cest s ponikanjem. Odvajanje s cest se uredi preko cestnih požiralnikov s peskolovi. Kjer teren in predvidene ureditve to omogočajo, se padavinska vodo s cest odvaja preko bankin v okoliški teren. Ponikanje v ponikovalnicah se praviloma uredi v vrtačah na območju zelenih površin na južnem delu. Izdelovalec je pri projektiranju dolžan izvesti tiste preiskave in zagotoviti ustrezna dokazila, da predvideni način upošteva zahteve glede običajnih zaščitnih ukrepov v erozijskih območjih.


6. Ker gre za bistvena vprašanja, pozivamo za podaljšanje roka za ponudbo za najmanj 10 dni oz. 10 dni od objave prilog in odgovorov.
Korektne ponudbe ni moč pripraviti na sedanje podatke.

Z odgovori naročnik ni spreminjal vsebino in obseg del. Naročnik ne bo spreminjal roka za oddajo ponudb.

naročnik Mestna občina Novo mesto