Dosje javnega naročila 008272/2018
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Strateško svetovanje upravnemu odboru DUTB na področju korporativnega komuniciranja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 161.040,00 EUR

JN008272/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.11.2018
JN008272/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.01.2019
JN008272/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.02.2019
JN008272/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.02.2019

    JN008272/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Vehab
maja.vehab@dutb.eu
+386 14293882
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/286063/KONČNA_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5788
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Strateško svetovanje upravnemu odboru DUTB na področju korporativnega komuniciranja
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79400000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Strateško svetovanje upravnemu odboru DUTB na področju korporativnega komuniciranja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Strateško svetovanje upravnemu odboru DUTB na področju korporativnega komuniciranja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.12.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.12.2018   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.12.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.11.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.12.2018   09:12

1. VPRAŠANJE
Glede na to, da se JN oddaja elektronsko nas zanima, ali vse obrazce oddamo elektronsko? Zgolj pri določenih obrazcih v razpisni dokumentaciji je namreč navedeno, da jih je potrebno skenirati ter jih v pdf obliki predložiti v elektronsko ponudbo. Glede oddaje anonimne dispozicije nam je razumljivo da jo dostavimo osebno oz. po klasični pošti.

Vprašanje imamo tudi glede ESPD obrazca, saj ga ne najdemo nikjer v razpisni dokumentaciji.

ODGOVOR
Naročnik odgovarja, da je v razpisni dokumentaciji 'Priloga 1: Obrazci' zapisano v kaki obliki se posamezni obrazci predložijo. Celotna ponudba z vsemi prilogami, se mora predložiti v informacijski sistem e-JN. Anonimna dispozicija mora na sedež naročnika prispeti po pošti ali osebno.

Ker gre za oddajo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti, ESPD obrazec ni potreben, namesto tega se v razpisni dokumentaciji nahaja 'VII. Obrazec Izjava ponudnika'.


Datum objave: 12.12.2018   09:40
VPRAŠANJE št. 2
Po pregledu razpisne dokumentacije smo se odločili, da vam pošljemo svoj pomislek glede nekaterih zahtevanih pogojev reference s področja sodelovanja z javnim sektorjem in finančnih pogojev. Postavljeni pogoji namreč izkrivljajo konkurenco in so nezakoniti, saj preprečujejo novim družbam, ki imajo vrhunske reference s področja korporativnega komuniciranja, vstop na trg oziroma uspešno kandidaturo na javnem razpisu.

Dejstvo je, da družba DUTB d.d. v ničemer ne deluje po principih javne uprave (za njene zaposlene ne velja zakon o javnih uslužbencih itd.). Gre za družbo, ki opravlja povsem gospodarsko dejavnost, zgolj dejstvo, da je v državni lasti, pa nikakor ne opravičuje omenjenega pogoja. Navedeni pogoji, ki ne zasledujejo nikakršnega zakonitega cilja in posledično tudi ne morejo biti sorazmerni z nobenim takšnim ciljem, služijo izključno oženju kroga možnih prijaviteljev in favoriziranju agencij, ki poslujejo z javno upravo.

Izvajalcu postopka javnega naročila predlagamo, da v luči zgoraj zapisanega spremeni omenjene pogoje, tako da bodo dovoljevali prijavo tudi drugim kompetentnim ponudnikom, kar bi moralo biti v interesu naročnika in njegovega lastnika.

ODGOVOR
Res je, da je DUTB delniška družba, ki deluje po principih gospodarskih dejavnosti, vendar je kot družba v državni lasti hkrati zavezana k zakonom in predpisom, ki za gospodarske družbe sicer ne veljajo. V skladu z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB) je DUTB tudi zavezana za izvajanje postopkov javnega naročanja, iz česar so gospodarske družbe izvzete. DUTB je bila ustanovljena s točno določenim namenom in za določen čas, vse v skladu z določbami ZUKSB. Nadzor nad DUTB izvaja Ministrstvo za finance, kakor tudi Računsko sodišče, Ministrstvo za javno upravo, Komisija za preprečevanje korupcije Republike Slovenije, ipd. Naloga DUTB je izvajanje ukrepov za krepitev stabilnosti bank, upravljanje premoženja in obveznosti, ki jih je pridobila zaradi izvedbe ukrepov za krepitev stabilnosti bank ter vzpostavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti v gospodarskih družbah, katerih upnik ali družbenik je. Na podlagi navedenega je poznavanje komunikacijskih zakonitosti okolja državnega in javnega sektorja pri komunikacijskih dejavnostih DUTB izjemnega pomena. Predmetno javno naročilo je pripravljeno ne le v skladu s pozitivno zakonodajo, temveč tudi v duhu zagotovitve najkakovostnejših poslovnih partnerjev na področju komuniciranja.

Naročnik sporoča, da je določitev pogojev za sodelovanje v njegovi domeni in je ta pri postavitvi upošteval tako načelo enakopravnosti ponudnikov kakor tudi smiselno povezanost postavljenih pogojev s predmetom javnega naročila in tako ti v ničemer ne izkrivljajo konkurence in niso nezakoniti. Enakopravnost ne pomeni, da je potrebno vsem ponudnikom dejansko omogočiti enak položaj, saj pravo praviloma ne sme neposredno vplivati na razmerja na trgu z ukrepi, ki bi povzročali ekonomsko ali dejansko enakopravnost.

Naročnik poudarja, da je predmet javnega naročila »Strateško svetovanje upravnemu odboru DUTB na področju korporativnega komuniciranja«, vsled česar je določil tudi temu primerne pogoje, ki omogočajo sodelovanje največjemu krogu zainteresiranih ponudnikov, ki so dovolj izkušeni in hkrati pripravljeni izvajati tako pomembno javno naročilo. Glede na vse navedeno naročnik sporoča, da pogojev za sodelovanje ne bo spreminjal, saj so ti sorazmerni predmetu javnega naročila.
Datum objave: 13.12.2018   10:53
VPRAŠANJE št. 3
V razpisni dokumentaciji ni navedena podrobnejša definicija tujega vlagatelja. Zanima nas ali lahko pri zahtevanih referencah tujih vlagateljev uporabimo zgolj tuje naročnike (podjetja registrirana v tujini) ali tudi projekta podjetja, registrirana v Sloveniji, preko katerih se vodi realizacija tujih investicij?

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da ponudnik lahko pri zahtevanih referencah tujih vlagateljev uporabi tuje naročnike (podjetja registrirana v tujini), lahko pa tudi projektna podjetja, ki so registrirana v Sloveniji in se preko njih vodi realizacija tujih investicij.Datum objave: 17.12.2018   13:59
VPRAŠANJE št. 4
Odgovor DUTB d. d. na vprašanje št. 2 je povsem pavšalen, saj v ničemer konkretno in določno ne odgovori na bistvo posredovanih vprašanj, in sicer ne odgovori na vprašanje nujnosti oz. potrebnosti razpisnega pogoja izkušenj v javni upravi, temveč zgolj pavšalno navede, da »na podlagi navedenega je poznavanje komunikacijskih zakonitostih okolja državnega in javnega sektorja pri komunikacijskih dejavnostih DUTB izjemnega pomena«. Takšen zaključek naredi DUTB izključno na podlagi opisa zakonskih okvirjev, ki zanj veljajo.

Da prijavitelj pozna komunikacijske zakonitosti, naročnik preverja v dispoziciji korporativnega komuniciranja DUTB, ki je eden od pogojev v razpisni dokumentaciji, zatorej je glede na nevedeno pogoj referenc v javnem sektorju namenjen izključno favoriziranju določene agencije. Zato ponovno predlagamo, da se očitno favoriziranje odpravi in da naročnik v resnici izbira med agencijami v duhu zagotovitve najkakovostnejših poslovnih partnerjev na področju komuniciranja, kot navaja sam v svojem odgovoru št. 2.

Glede na navedeno naročnika razpisa prosimo še za njegovo obrazložitev, kako se komunikacijske zakonitosti okolja državnega in javnega sektorja razlikujejo od komunikacijskih zakonitosti gospodarskega sektorja, npr. komunikacijskih zakonitosti, katerih se poslužujejo ostale finančne institucije v Sloveniji? Prav tako nas zanima v čem so te zakonitosti različne pri opravljanju storitev oz. aktivnosti korporativnega komuniciranja. Dodatno poudarjamo, da korporativno komuniciranje v tej konkretni situaciji ne predstavlja komuniciranja z lastniki in nadzorniki, temveč z ostalimi relevantnimi deležniki.

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da je referenca po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kvaliteti, saj z njo dokazuje, da je storitve (podobno predmetu naročila) v preteklosti že večkrat uspešno izvedel. Namen zahtevanih referenc iz področij 'javnega sektorja', 'finančnega sektorja' in 'tujega vlagatelja' je zagotoviti takšnega ponudnika, ki poseduje ne le teoretična znanja temveč tudi praktične izkušnje iz komuniciranja v kompleksnem okolju, v katerem deluje DUTB. Kot je naročnik že zapisal v odgovoru na vprašanje št. 2, je DUTB specifična inštitucija, ki je kot družba v državni lasti hkrati zavezana k zakonom in predpisom, ki za gospodarske družbe sicer ne veljajo.

Naročnik opozarja, da ne gre mešati dispozicije in zahtevanih referenc iz področja javnega sektorja. Dispozicija korporativnega komuniciranja je postavljena zgolj kot eno izmed meril za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe iz katere je razvidno celovito strokovno znanje in strateško razmišljanje ponudnika na področju korporativnega komuniciranja. Zahtevane reference za pravno osebo pa so določene kot eden izmed pogojev za sodelovanje.

Drži, da se teoretično komunikacijska pravila v okolju državnega in javnega sektorja bistveno ne razlikujejo od komunikacijskih pravil v gospodarskem sektorju, vendar naročnik želi, da ima ponudnik zaradi različnih značilnosti omenjenih okolij konkretne komunikacijske izkušnje prav s temi okolji, pri čemer je pomembno, da korporativno komuniciranje v tem primeru, poleg komuniciranja z drugimi relevantnimi deležniki, v veliki meri predstavlja tudi odnose z lastniki ter odločevalci, prav tako pa tudi z nadzornimi ustanovami.

Glede na predmet in zahtevnost javnega naročila ter odgovornost DUTB do davkoplačevalcev, naročnik vztraja na zastavljenih pogojih za sodelovanje. Naročnik želi namreč zagotoviti, da bo za strateško svetovanje upravnemu odboru na področju korporativnega komuniciranja pridobil čim bolj kompetentnega, izkušenega in učinkovitega izvajalca. Ob tem zgolj priprava dispozicije korporativnega komuniciranja še ni zadosten izkaz poznavanja komunikacijskih zakonitosti državnega in javnega sektorja. Prav izkušnje z že izvedenimi projekti v javnem sektorju, ki jih kot uspešne reference potrdijo njihovi naročniki, so pomembno dodatno zagotovilo kvalitete svetovalca.

Prošnji za obrazložitev, kako se korporativne komunikacijske zakonitosti okolja državnega in javnega sektorja razlikujejo od komunikacijskih zakonitosti gospodarskega sektorja, žal na tem mestu ne moremo ugoditi. S tem bi namreč potencialnim ponudnikom na javnem naročilu razkrili svoja pričakovanja glede vsebine dispozicije korporativnega komuniciranja. Prav to je namreč namen, da ponudnik sam izkaže svoje razumevanje teh zakonitosti.