Dosje javnega naročila 008286/2018
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
Gradnje: VZDRŽEVANJE CEST IN OSTALIH JAVNIH POVRŠIN V OBČINI LOG - DRAGOMER V OBDOBJU OD 1. 1. 2019 DO 31. 12. 2020
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 203.937,03 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN008286/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.12.2018
JN008286/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2018
JN008286/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.01.2019
JN008286/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.01.2019
JN008286/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 09.01.2019
JN008286/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 09.01.2019
JN008286/2018-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.07.2019
JN008286/2018-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.07.2019
JN008286/2018-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.10.2019
JN008286/2018-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.01.2020
JN008286/2018-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008286/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
Pot na Tojnice 40
1360
SI041
Vrhnika
Slovenija
Martina Gabrijel, Brigita Šen Kreže
brigita.sen-kreze@kpv.si
+386 17502960
+386 17502951

Internetni naslovi
http://www.kpv.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.kpv.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5773
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
I.5 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: VZDRŽEVANJE CEST IN OSTALIH JAVNIH POVRŠIN V OBČINI LOG - DRAGOMER V OBDOBJU OD 1. 1. 2019 DO 31. 12. 2020
Referenčna številka dokumenta: 4141-0003/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90610000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
VZDRŽEVANJE CEST IN OSTALIH JAVNIH POVRŠIN V OBČINI LOG - DRAGOMER
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje cest in javnih površin
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina LOG - DRAGOMER
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje cest in javnih površin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2019
Konec: 31.12.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Košnja trave na bankinah in brežinah
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina LOG - DRAGOMER
II.2.4 Opis javnega naročila
Košnja trave na bankinah in brežinah
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2019
Konec: 31.12.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Barvanje talne prometne signalizacije
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina LOG - DRAGOMER
II.2.4 Opis javnega naročila
Barvanje talne prometne signalizacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2019
Konec: 31.12.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.12.2018   08:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 14.03.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.12.2018   09:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.12.2018   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.12.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.12.2018   09:44
VPRAŠANJE
ALI LAHKO PREDLOŽIMO PONUDBO SAMO ZA POSAMEZNI SKLOP?

ODGOVOR
Pozdravljeni, ponudbo lahko predložite samo za en sklop, lahko za dva sklopa, lahko za vse tri sklope. Pomembno je, da nudite izvedbo VSEH del/storitev iz sklopa, na katerega se javljate.
Lp.Datum objave: 06.12.2018   13:35
VPRAŠANJE
Spoštovani

V prilogi št. 6 je potrebno navesti podatke o delavcih in pa dokazila.
Lahko pojasnite kakšna dokazila se navedejo? Potrdilo o zaposlitvi?

ODGOVOR
Pozdravljeni, prilogi št. 6 se priložijo dokazila iz katerih bo razvidna zaposlitev navedenih delavcev pri ponudniku.
LP.Datum objave: 07.12.2018   10:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Kako ravnati v tem primeru, ko prokurist nima certifikata za elektronski podpis. Ali lahko obrazec Priloga št. 5 podpiše lastnoročno?


ODGOVOR
Pozdravljeni, priloga št. 5 (SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNE OSEBE) se v vsakem primeru podpiše lastnoročno. Vsaka fizična oseba ločeno in lastnoročno podpiše soglasje. Tako podpisana priloga se nato skenira in odda na eJN v "Druge priloge"

LP.Datum objave: 07.12.2018   11:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Za zagotovitev pogoja STROJNA OPREMA bomo za določen stroj navedli najemno pogodbo. Ali mora biti gospodarski subjekt kakorkoli (podizvajalec, uporaba zmogljivosti drugih subjektov) naveden v ponudbi?

ODGOVOR
Pozdravljeni,
gospodarski subjekt (podizvajalec, uporaba zmogljivosti drugih subjektov) mora biti naveden v ponudbi na mestih, kjer je predvideno, da se podizvajalca/uporaba zmogljivosti drugih subjektov priglasi/označi. Tudi ESPD obrazec mora ta podizvajalec, uporaba zmogljivosti drugih subjektov izpolniti zase.
Lp.