Dosje javnega naročila 008281/2018
Naročnik: Javni zavod Ljubljanski grad, Grajska planota 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Prenova nivoja 1 Trakta M Kavarna na Ljubljanskem gradu
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN008281/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.12.2018
JN008281/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.01.2019
JN008281/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008281/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javni zavod Ljubljanski grad
Grajska planota 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za tehnične zadeve, Damjana Križman
tehnicna.sluzba@ljubljanskigrad.si
+386 13064230
+386 13064264

Internetni naslovi
http://www.ljubljanskigrad.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/286198/RD_Kavarna_GOI.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/286198/espd/ESPD_Kavarna.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5745
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova nivoja 1 Trakta M Kavarna na Ljubljanskem gradu
Referenčna številka dokumenta: JN-11/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je Prenova nivoja 1 Trakta M Kavarna na Ljubljanskem gradu
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je Prenova nivoja 1 Trakta M Kavarna na Ljubljanskem gradu
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 75
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.12.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.12.2018   09:10
Kraj: https://ejn.gov.si/


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.12.2018   10:00

Dodatne informacije:
Projektna dokumentacija je na voljo na spletni strani: https://www.ljubljanskigrad.si/sl/o-nas/razpisi/javna-narocila/2018/prenova-nivoja-1-trakta-m-kavarna-na-ljubljanskem-gradu
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.12.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.12.2018   13:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika pozivamo k spremembi razpisne dokumentacije v 4. pogoju za sodelovanje na 14. strani razpisne dokumentacije, kjer naročnik zahteva boniteto SB 7 ali boljšo za vse udeležence v ponudbi, tako za ponudnika, partnerja, kot tudi za vse udeležene podizvajalce (v kolikor ponudnik uporablja njihove reference za izpolnjevanje pogojev). Naročnik naj spremeni ekonomsko-finančne pogoje, ki jih morajo izkazovati podizvajalci, in sicer na način, da imajo lahko navedeni podizvajalci bonitetno oceno tudi SB8, v kolikor ima vodilni ponudnik bonitetno oceno SB7 ali boljšo.

Glede na to, da vodilni ponudnik oziroma partnerji v razmerju do naročnika v celoti odgovarjajo za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi, je tako postavljen pogoj glede bonitetne ocene za podizvajalce povsem nepotreben. S tovrstnimi pogoji se onemogoča oddaja ponudbe gospodarskim subjektom, ki bi se želeli sklicevati na reference podizvajalca, kateri je v preteklosti že uspešno opravil zahtevna javna naročila velike vrednosti (tudi veliko večje vrednosti kot zadevno javno naročilo), prav tako na spomeniško varovanih objektih. S tem prihaja do diskriminatornega izločanja gospodarskih subjektov, ki so s preteklimi uspešno izvedenimi primerljivimi posli že izkazali, da so tehnično in strokovno usposobljeni za izvedbo javnega naročila, za tveganja za nedokončanje investicije v roku pa tako ali tako jamči vodilni ponudnik, ki dosega bonitetno oceno SB7 oziroma boljšo.

Tudi v eni svojih nedavnih odločitev je DKOM zapisala, da naročnik in podizvajalec nista v poslovnem (pogodbenem) obligacijskem razmerju, saj je podizvajalec subjekt, ki za ponudnika (in ne za naročnika) izvaja storitev ali gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Iz navedenih razlogov za podizvajalce ni smiselno zahtevati enakih pogojev kot za ponudnike, ne da bi za to obstajali posebej upravičeni razlogi, ki izhajajo iz predmeta javnega naročila, v tem konkretnem primeru pa upravičen razlog ni podan. Kot je poudarila tudi DKOM, je namreč naročnik tisti, ki bo v posledici odgovarjal za izvedbo celotnega javnega naročila, in ne podizvajalec. Gre torej za pogoj, ki je povsem nesorazmeren s predmetom javnega naročila in omejuje konkurenco pri oddaji javnega naročila.

Naročnik bi z znižanjem zahtevane bonitetne ocene za podizvajalca, na katerega reference se sklicuje vodilni ponudnik in katerega reference kažejo na njegovo tehnično in strokovno sposobnost, sledil tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja porabo javnih sredstev. Omogočanje širšega kroga konkurence namreč onemogoča kakršnakoli njena izkrivljanja in s tem kršenje načel, ki veljajo za javno naročanje.
Glede na zgornje navedbe naročnika pozivamo k spremembi pogoja iz razpisne dokumentacije.

Hvala za razumevanje.


ODGOVOR

Naročnik nikakor ne odgovarja za izvedbo javnega naročila, temveč izbrani ponudnik.

Naročnik zahteva bonitetno oceno SB7 za izvajalca in podizvajalce v skladu z ZJN-3 in hkrati sledi DKOM, ki navaja, da je naročnik tisti, ki je upravičen, da zahteva enako ali boljšo bonitetno oceno tudi od podizvajalcev, saj v nasprotnem primeru prevzema morebitna tveganja, povezana z verjetnostjo nastanka bodočih insolventnih dogodkov pri podizvajalcih, in s tem morebitna tveganja v zvezi s pravočasno in kvalitetno izvedbo javnega naročila.
Gre za fakultativni pogoj, ki ga naročnik lahko določi, če presodi da je potreben za zagotovitev ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila.
Pogoj je določen tudi na podlagi upravičenega razloga, ki izhaja iz predmeta javnega naročila, saj mora biti naročilo izvedeno v kratkem roku in kvalitetno. Podizvajalec s svojo bonitetno oceno tudi zagotavlja in jamči, da je ekonomsko in finančno sposoben izpeljati delo.
Zgoraj naveden zahteve so podani zaradi možnosti zagotavljanja izvedbe v kratkem pogodbenem roko, kar od izvajalcev zahteva možnost nemotenega financiranja obnove in likvidnosti izvajalca in podizvajalca.

Lep pozdrav,


Datum objave: 06.12.2018   13:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika pozivamo k spremembi razpisne dokumentacije v 4. pogoju za sodelovanje na 14. strani razpisne dokumentacije, kjer naročnik zahteva boniteto SB 7 ali boljšo za vse udeležence v ponudbi, tako za ponudnika, partnerja, kot tudi za vse udeležene podizvajalce (v kolikor ponudnik uporablja njihove reference za izpolnjevanje pogojev). Naročnik naj spremeni ekonomsko-finančne pogoje, ki jih morajo izkazovati podizvajalci, in sicer na način, da imajo lahko navedeni podizvajalci bonitetno oceno tudi SB8, v kolikor ima vodilni ponudnik bonitetno oceno SB7 ali boljšo.

Glede na to, da vodilni ponudnik oziroma partnerji v razmerju do naročnika v celoti odgovarjajo za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi, je tako postavljen pogoj glede bonitetne ocene za podizvajalce povsem nepotreben. S tovrstnimi pogoji se onemogoča oddaja ponudbe gospodarskim subjektom, ki bi se želeli sklicevati na reference podizvajalca, kateri je v preteklosti že uspešno opravil zahtevna javna naročila velike vrednosti (tudi veliko večje vrednosti kot zadevno javno naročilo), prav tako na spomeniško varovanih objektih. S tem prihaja do diskriminatornega izločanja gospodarskih subjektov, ki so s preteklimi uspešno izvedenimi primerljivimi posli že izkazali, da so tehnično in strokovno usposobljeni za izvedbo javnega naročila, za tveganja za nedokončanje investicije v roku pa tako ali tako jamči vodilni ponudnik, ki dosega bonitetno oceno SB7 oziroma boljšo.

Tudi v eni svojih nedavnih odločitev je DKOM zapisala, da naročnik in podizvajalec nista v poslovnem (pogodbenem) obligacijskem razmerju, saj je podizvajalec subjekt, ki za ponudnika (in ne za naročnika) izvaja storitev ali gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Iz navedenih razlogov za podizvajalce ni smiselno zahtevati enakih pogojev kot za ponudnike, ne da bi za to obstajali posebej upravičeni razlogi, ki izhajajo iz predmeta javnega naročila, v tem konkretnem primeru pa upravičen razlog ni podan. Kot je poudarila tudi DKOM, je namreč naročnik tisti, ki bo v posledici odgovarjal za izvedbo celotnega javnega naročila, in ne podizvajalec. Gre torej za pogoj, ki je povsem nesorazmeren s predmetom javnega naročila in omejuje konkurenco pri oddaji javnega naročila.

Naročnik bi z znižanjem zahtevane bonitetne ocene za podizvajalca, na katerega reference se sklicuje vodilni ponudnik in katerega reference kažejo na njegovo tehnično in strokovno sposobnost, sledil tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja porabo javnih sredstev. Omogočanje širšega kroga konkurence namreč onemogoča kakršnakoli njena izkrivljanja in s tem kršenje načel, ki veljajo za javno naročanje.
Glede na zgornje navedbe naročnika pozivamo k spremembi pogoja iz razpisne dokumentacije.

Hvala za razumevanje.


ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik nikakor ne odgovarja za izvedbo javnega naročila, temveč izbrani ponudnik.

Naročnik zahteva bonitetno oceno SB7 za izvajalca in podizvajalce v skladu z ZJN-3 in hkrati sledi DKOM, ki navaja, da je naročnik tisti, ki je upravičen, da zahteva enako ali boljšo bonitetno oceno tudi od podizvajalcev, saj v nasprotnem primeru prevzema morebitna tveganja, povezana z verjetnostjo nastanka bodočih insolventnih dogodkov pri podizvajalcih, in s tem morebitna tveganja v zvezi s pravočasno in kvalitetno izvedbo javnega naročila.
Gre za fakultativni pogoj, ki ga naročnik lahko določi, če presodi da je potreben za zagotovitev ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila.
Pogoj je določen tudi na podlagi upravičenega razloga, ki izhaja iz predmeta javnega naročila, saj mora biti naročilo izvedeno v kratkem roku in kvalitetno. Podizvajalec s svojo bonitetno oceno tudi zagotavlja in jamči, da je ekonomsko in finančno sposoben izpeljati delo.
Zgoraj naveden zahteve so podani zaradi možnosti zagotavljanja izvedbe v kratkem pogodbenem roko, kar od izvajalcev zahteva možnost nemotenega financiranja obnove in likvidnosti izvajalca in podizvajalca.

Lep pozdrav,

Datum objave: 06.12.2018   13:17
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ponudnika zanima ali v primeru, da zakoniti zastopnik ponudnika pooblasti drugo osebo za podpisovanje obrazcev v zvezi z javnim razpisom in ta oseba podpiše zadevne obrazce (torej s svojim imenom za ime družbe - za kar je pooblaščena) ter ponudnik priloži pooblastilo, iz katerega izhaja pravica te osebe, da podpisuje obrazce, zadostuje podpisano in žigosano pooblastilo ali je potrebna notarska overitev?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,

Pooblastilo mora biti notarsko overjeno.

Lep pozdrav,


Datum objave: 06.12.2018   13:18
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ponudnika zanima, ali pravilno razume obveznost podpisovanja obrazcev, priloženih ponudbeni dokumentaciji.
Glede na to, da ponudnik pri oddaji ponudbe elektronsko podpiše celotno oddano ponudbo in torej potrdi verodostojnost celotne ponudbene dokumentacije, se ponudnik sprašuje, ali je potrebno podpisovati vsak obrazec, na katerem se zahteva podpis ponudnika. Nadalje ponudnika zanima, ali pravilno razume, da ni potrebno parafirati in žigosati vsake strani oddane ponudbe, glede na to, da kot je bilo zgoraj omenjeno, ponudnik celotno oddano ponudbo podpiše elektronsko z oddajo v informacijskem sistemu e-JN.
Ponudniku bi bilo tako olajšano pripravljanje ponudb, saj podpisovanje in žigosanje vzameta ogromno časa, nič pa ne pripomorejo k verodostojnosti same ponudbe, saj je ta tako ali tako zagotovljena že s samim elektronskim podpisom ponudnika. Elektronskemu podpisu se namreč po Zakonu o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) ne sme odreči veljavnosti ali dokazne vrednosti samo zaradi elektronske oblike. Varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom, je glede podatkov v elektronski obliki namreč enakovrednem lastnoročnemu podpisu ter ima zato enako veljavnost in dokazno vrednost.
Hvala za razumevanje.
S spoštovanjem.


ODGOVOR
Spoštovani,

Da, podpisane morajo biti izjave in ESPD. V primeru, da ponudnik ne bo predložil izjav in ESPD podpisanih in žigosanih ponudnika, partnerjev oziroma podizvajalcev, bo s strani naročnika pozvan k dopolnitvi ponudbe.

Lep pozdrav,Datum objave: 06.12.2018   13:19
VPRAŠANJE
Spoštovani! Ponudnika zanima ali pravilno razume, da lahko ponudnik 6. in 7. pogoj iz razpisne dokumentacije na 15. strani ter 10. pogoj na strani 16 razpisne dokumentacije izpolnjuje kumulativno s podizvajalci?

ODGOVOR

Spoštovani,

6. Pogoj se nanaša na izvajalca oz. ponudnika, ki mora izkazati, da je v navedenem obdobju opravil navedeno delov v določeni vrednosti na EŠD objektu V tem primeru ni možnosti sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov.

Ponudnik lahko pogoj št. 7. izpolnjuje kumulativno z nominiranim podizvajalcem. Naročnik bo preveril v skladu z ZJN-3 ali za subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, izpolnjujejo ustrezne pogoje za sodelovanje in ali zanje ne obstajajo razlogi za izključitev.

10. Pogoj lahko ponudnik izpolnjuje kumulativno z nominiranim podizvajalcem. Naročnik bo preveril v skladu z ZJN-3 ali za subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, izpolnjujejo ustrezne pogoje za sodelovanje in ali zanje ne obstajajo razlogi za izključitev.

Lep pozdrav,