Dosje javnega naročila 008299/2018
Naročnik: ČISTA NARAVA, javno komunalno podjetje d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice
Blago: Sukcesivne dobave vodovodnega meteriala v letu 2019
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 43.906,81 EUR

JN008299/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.12.2018
JN008299/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.12.2018
JN008299/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.02.2019
JN008299/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008299/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ČISTA NARAVA, javno komunalno podjetje d.o.o.
Tešanovci 20
9226
SI
Moravske Toplice
Slovenija
Škrilec Metka, Šrok Branko
cista.narava@siol.net
+386 25381610
+386 25381613

Internetni naslovi
http:///www.cista-narava.net/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.cista-narava.net
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5502
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
komunalna dejavnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivne dobave vodovodnega meteriala v letu 2019
Referenčna številka dokumenta: 351-2/2018-3
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44163000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivne dobave vodovodnega materiala v letu 2019 glede na dejanske potrebe naročnika. Materiali morajo ustrezati tehničnim zahtevam naročnika. Obračun dobav je mesečni.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44163000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivne dobave vodovodnega materiala v letu 2019 glede na dejanske potrebe naročnika. Materiali morajo ustrezati tehničnim zahtevam naročnika. Obračun dobav je mesečni.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z objavljeno razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.12.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.02.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.12.2018   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.12.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.12.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.12.2018   12:52
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V predračunu navajate pod točko A.II.1.10. "ventil reducirni z manometrerco npr. Callefi" . Iz zapisanega ugibamo, da gre za reducirne ventile z manometrom kvalitete kot na primer Callefi. Ali razpisujete reducirne ventile z notranjim ali z zunanjim navojem (posledično mora biti v setu še par holandcev)?
Lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani,
pod točko A.II.1.10 "VENTIL REDUCIRNI Z MANOMETERCO npr. Callefi" dodajamo tekst: " Z NOTRANJIM NAVOJEM".

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo v točki A.II.1.10 tako, da se celoten opis materiala glasi:
"VENTIL REDUCIRNI Z MANOMETERCO npr. Callefi Z NOTRANJIM NAVOJEM".


Datum objave: 06.12.2018   14:22
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V ponudbenem popisu A.I.1.1.2. navajate "polietilenske cevi iz PE 100 9010 RC". Ali kot vzdrževalec na Vodovodnem sistemu B, zahtevate cevi po PAS 1075 TIP 2 (slednje cevi so zahteva v tehničnem pravilniku upravljalca Vodovod sistema B Murska Sobota)?
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,
pod točko A.I.1.1.2. "POLIETILENSKE CEVI IZ PE 100 9010 RC" dodajamo tekst: "PAS 1075 TIP 2".

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo v točki A.I.1.1.2. tako, da se celoten opis materiala glasi:
"POLIETILENSKE CEVI IZ PE 100 9010 RC PAS 1075 TIP2".Datum objave: 06.12.2018   14:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

krogelne ventile imate v sklopu A ter C. Ali se je to podvojilo ter boste ene izbrisali?
lp

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani.
Iz popisa materiala točka A.II.1.11. Krogelni ventil Kovina in točka C.II. Krogelni ventil je razvidno, da podvajate dimenzije 1/2, 3/4 in 1 cola. Če pri točki A razumemo da zahtevate krogelni ventil kvalitete Kovina in podobno, pri točki C tega ne razberemo. Kakšno kvaliteto krogelnega ventila zahtevate pod točko C.II? Če isto kvaliteto, predlagam, da eno od točk brišete iz predračuna.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,
kot ste pravilno ugotovili, se je material za tri dimenzije krogelnih ventilov podvojil. V obeh primerih zahtevamo krogelne ventile kovina. Kljub temu pa razpisne dokumentacije ne spreminjamo in vas napotujemo, da ponudite krogelne ventile v obeh točkah, tako v točki A.II.1.11. kakor tudi v točki C.II..


Datum objave: 06.12.2018   14:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na to da niste podali zahtev za vodomere zahtevate pa menjavo staro za novo nam lahko sporočite vodomere katere proizvajalca moramo potemtakem ponuditi?

lp

ODGOVOR

Spoštovani,
glede zamenjave vodomerov, vam sporočamo, da mora obnovljeni vodomer izpolnjevati razpisne pogoje (večnatočni, obnovljeni po MID standardu in ustrezna dimenzija), proizvajalec ni določen.


Datum objave: 06.12.2018   14:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

krogelne ventile imate v sklopu A ter C. Ali se je to podvojilo ter boste ene izbrisali?
lp

ODGOVOR

Spoštovani,
kot ste pravilno ugotovili, se je material za tri dimenzije krogelnih ventilov podvojil. V obeh primerih zahtevamo krogelne ventile kovina. Kljub temu pa razpisne dokumentacije ne spreminjamo in vas napotujemo, da ponudite krogelne ventile v obeh točkah, tako v točki A.II.1.11. kakor tudi v točki C.II..
Datum objave: 10.12.2018   11:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

sklop A - vijaki , nimate napisanih količin.
Podamo na 1 kos?

lp

ODGOVOR
Spoštovani,
kot ste pravilno ugotovili, se je materialu A.III.3 VIJAKI, MATICE primerilo, da količina materiala ni podana, zato v tem delu spreminjamo razpisno dokumentacijo in vas napotujemo, da ponudite VIJAKE za vse dimenzije v količini 5 kos.

Spreminjamo razpisno dokumentacijo in sicer:
A.III.3.1 VIJAKI
navoj l(mm) N(kos)
M16 50 5
M16 60 5
M16 70 5
M16 80 5
M20 70 5
M20 80 5
M20 90 5
M24 90 5Datum objave: 10.12.2018   11:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Glede na to, da je razpis pripravljen za podjetje Zagožen, prosim da ste vsaj tako korektni, da pri vseh artiklih zahtevate navedbo proizvajalca in tip (ne samo pri nekaterih) in če se vam dejansko gre za kakovost, da zahtevate certifikat ISO 9001 od vseh proizvajalcev, ne pa samo od tistih, ki jih ima Zagožen.
Hvala lepa

ODGOVOR
Ker niste zastavili konkretnega vprašanja vam skladno z 7.2. točko Razpisne dokumentacije ne bomo posredovali odgovora.Datum objave: 10.12.2018   12:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Po razpisni dokumentaciji ponudbeno dokumentacijo sestavljajo:
1. Obrazec PRIJAVA
2. Obrazec PREDRAČUN
3. Obrazec IZJAVA ZA PONUDNIKA

Zanima nas, kaj naložimo v razdelek ESPD - ponudnik, glede na to, da ESPD obrazca ne zahtevate (po izkušnjah ponudbe nismo mogli oddati, če ni bil naložen ESPD obrazec v xml datoteki).

Hvala, lep pozdrav!

ODGOVOR
Spoštovani,
po preverjanju pri skrbniku Portala javnega naročanja, vam sporočamo, da pri nalaganju obrazcev ignorirate razdelek ESPD oz. ga enostavno preskočite, ter nadaljujete z nalaganjem IZJAVE ZA PONUDNIKA v ustrezen razdelek (portal narejen tako, da je potrebno naložiti ali ESPD obrazec ali IZJAVA ZA PONUDNIKA). V primeru težav se obrnite na tehnično pomoč portala na naslednji naslov: ekc@gov.si, telefon 080 2002 (pon. do pet. 8:00 - 22:00).Datum objave: 11.12.2018   12:57
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V ponudbenem popisu pod točko A.I.1.1.2. navajate "POLIETILENSKE CEVI IZ PE 100 9010 RC PAS 1075 TIP 2 .

Prosimo če oznako 9010 izbrišete ker je to komercialna oznaka določenega proizvajalca, ki ima samo enega zastopnika v Sloveniji.

Hvala lepa.

ODGOVOR
Spoštovani,
vaši zahtevi bomo ugodili in oznako 9010 izbrisali iz razpisne dokumentacije. Za nenamerno napako se opravičujemo.
Kot naročnik v točki A.I.1.1.2. torej zahtevamo "POLIETILENSKE CEVI IZ PE 100 RC PAS 1075 TIP 2.

Hvala za razumevanje.Datum objave: 11.12.2018   13:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

gleda na to da imate pri armaturah oz EV zasunih ter vseh hišnih priključkih, ki se morajo ponuditi v javnem razpisu zahtevo: "zunanji in notranji epoksidni zaščitni nanos" nas zanima ali je temu tako prav tako tudi pri univerzalnih spojkah, ki jo prav tako lahko uvrščamo med armature za katero je prav tako pomemben kvaliteten zaščitni nanos ter če ne zakaj ne.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani,
pri materialu po razdelkom B "SPOJKE" uvajamo dodatno zahtevo in sicer morajo imeti "zunanji in notranji epoksidni zaščitni nanos".
Lep pozdrav.


Datum objave: 12.12.2018   07:22
VPRAŠANJE
Zahtevate reference, da smo dobavljali za dvakratnik ponujenega materiala. Ker je praksa, da se išče reference za enak znesek vas sprašujemo, zakaj takšen pogoj? Želite omejiti konkurenco?

ODGOVOR

Spoštovani,
v nobenem primeru ne želimo omejevati konkurenco, želimo dobiti zanesljivega in kvalitetnega dobavitelja.Datum objave: 12.12.2018   10:15
VPRAŠANJE
Sprašujemo zakaj ne zahtevate certifikat ISO 9001 od vseh proizvajalcev, ampak samo od določenih?
V tem primeru, so nekateri ponudniki v neenakopravnem položaju.

ODGOVOR
Spoštovani,
zahtevo za "CERTIFIKAT ISO 9001" umikamo iz celotne razpisne dokumentacije (velja za vse materiale).

Datum objave: 12.12.2018   10:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri opisu univerzalnih spojk imate navedeno:

spojka mora biti opremljena z nazobčanim obročem, ki preprečuje izvlek cevi.

Prosimo, če opredelite kvaliteto nazobčanega obroča, ali mora biti iz kovine kot n.pr. proizvajalca Fisher, ali je lahko tudi soft varianta, ki jo nudi proizvajalec
Viking Johnson.


ODGOVOR

Spoštovani,
pri univerzalnih spojkah je za nas bistveno, da preprečuje izvlek cevi, kvaliteto materiala ne predpisujemo.


Datum objave: 12.12.2018   10:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v sklopu B.I. UNIVERZALNA SPOJKA imate navedene točne razpone in določene tehnične karakteristike proizvajalca Georg Fiscer, katerega zastopnik je podjetje Zagožen d.o.o.
Glede na to, da nas to izloča pri podaji ponudbe in da na trgu ni proizvajalca z enakimi območji oprijema, nas zanima ali lahko ponudimo konkurenčne spojke renomiranega evropskega proizvajalca Viking Johnson - tip Ultragrip, ki je uveljavljen na evropskem in slovenskem tržišču, ima podobno območje oprijema in protiizvlečni sistem ter ustrezajo vsem tipom cevi, so pa vsaj enake verjetno pa tudi boljše kvalitete?

ODGOVOR
Pozdravljeni!
Ponudnik mora ponuditi ustrezen DN spojke. Zunanji premer cevi, ki ga spojka objema, pa je lahko tudi drugačen kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, zato iz razpisne dokumentacije umikamo stolpec, kjer so navedeni zunanji premeri cevi (velja za vse univerzalne spojke: enojne in dvojne spojke navedene v zavihku B).
Datum objave: 12.12.2018   10:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V tehničnem opisu jaška imate točno navedene karakteristike vodomernega jaška, ki ga izdeluje le podjetje Zagožen d.o.o. Ker je to v nasprotju z ZJN-3 in evropskimi in idrektivami in normami na področju javnega naročanja nas zanima ali lahko ponudimo podoben, po funkciji enakovreden jašek kot npr. tip Vodotehnik ali tip Roto?


ODGOVOR
Pozdravljeni,
po našem tehničnem opisu vodovodnega jaška v točki D.5. navajamo splošne karakteristike, ki jih mora imeti vodomerni jašek v skladu s tehničnim pravilnikom Vodovoda sistem B d.o.o..

Kakor pa izhaja tudi iz obrazca PREDRAČUN, se upošteva v primerih, kjer se opis predmeta nanaša na posamezno znamko ali vir ali blagovne znamke, tipe ipd, da predmet ustreza, če izpolnjuje določilo "ali enakovredni".
Ponudnik priloži ustrezno dokumentacijo, iz katere je razvidno, da izpolnjuje zahtevane pogoje. Naročnik si pridržuje pravico, da po odpiranju ponudb zahteva dobavo vzorcev. V kolikor vzorci ne odgovarjajo zahtevani kvaliteti lahko naročnik zavrne ponudbo ponudnika kot neustrezno.Datum objave: 12.12.2018   10:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, vezano na vodomerne jaške nas zanima:

1. Ali mora biti LTŽ pokrov testiran oziroma preverjen na nosilnost, standard EN124?
2. Kakšna mora biti minimalna dolžina, ki omogoča lažjo menjavo vodomerov?


ODGOVOR
LTŽ pokrov na vodomernem jašku mora biti povozen.
Skladno z razpisno dokumentacijo mora vodovodni jašek imeti minimalo fi 600 mm (premer).


Datum objave: 12.12.2018   13:56
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Zahtevate reference, da smo dobavljali za dvakratnik ponujenega materiala. Ker je praksa, da se išče reference za enak znesek vas sprašujemo, zakaj takšen pogoj? Želite omejiti konkurenco?

ODGOVOR

Spoštovani,
v nobenem primeru ne želimo omejevati konkurenco, želimo dobiti zanesljivega in kvalitetnega dobavitelja.

Prosim za pojasnilo, ali na podlagi dvakratnika zneska za reference želite dobiti kvalitetnega in zanesljivega dobavitelja? A z referencami enakimi zneskom iz vašega razpisa pa ponudnik ne more biti zanesljiv?

Zakaj potem ne zapišete, da morajo biti reference dvajsetkratnik razpisne vrednosti? Menimo, da so to napačni kriteriji, saj ima lahko ponudnik 30 kratnik referenc, pa je pred stečajem.

Prosimo da reference popravite na znesek razpisanega materiala.

ODGOVOR
Obveščamo vas, da spreminjamo razpisne pogoje v obrazcu "IZJAVA ZA PONUDNIKA" tako, da v zadnji točki zahtevamo, da mora ponudnik v obdobju zadnjih dveh pred izvedbo javnega naročila (2017, 2018) dosegati dobave (brez DDV) vsaj v višini vrednosti posredovane ponudbe.

Datum objave: 27.12.2018   10:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Eden izmed uporabnikov, uporabnic (v nadaljevanju uporabnik) portala je podal sledeče vprašanje citiram:

»Pozdravljeni,
Glede na to, da je razpis pripravljen za podjetje Zagožen, prosim da ste vsaj tako korektni, da pri vseh artiklih zahtevate navedbo proizvajalca in tip (ne samo pri nekaterih) in če se vam dejansko gre za kakovost, da zahtevate certifikat ISO 9001 od vseh proizvajalcev, ne pa samo od tistih, ki jih ima Zagožen.
Hvala lepa«

Kot omenjeni v tem zapisu menimo, da je uporabnik zlorabil institut portala z namenom škodovanja imenu podjetja Zagožen d.o.o. kot tudi imenu naročnika. Namreč njegova trditev, »da je razpis pripravljen za podjetje Zagožen« je zapisana, izjavljena resno, afirmativno in brezpogojno, posredovana širši javnosti očitno naklepno z namenom, pri uporabnikih portala ustvariti obstoj dejstva, prepričanja, ki ne obstaja in s tem očrniti čast in dobro ime tako naročnika kot podjetja Zagožen d.o.o. Njegovega naklepnega dejanja pa ne ovrže niti sum, da uporabnik verjetno ni dovolj natančno prebral razpisnih pogojev oziroma jih sploh ni prebral, saj navaja določene pogoje, ki jih naročnik ne navaja in ne zahteva. Navedeno pa še le bolj potrjuje domneve o očitno naklepnem dejanju uporabnika portala.
Kazniva dejanja zoper čast in dobro ime opredeljuje tudi veljavni kazenski zakonik, ki jasno določa tudi sankcije za takšna dejanja. Verjamemo, da se uporabnik zaveda tudi dejstva, da ga je kljub dejstvu, da je njegova identiteta zakrita, mogoče identificirati.
Zaradi navedb uporabnika Naročnika prosimo, da v okviru svojih zmožnostih in pristojnostih prepreči takšne in podobne zlorabe uporabnikov portala. Sami pa bomo uporabili vsa pravna sredstva, ki nam jih omogoča zakonodaja.

Zagožen d.o.o.


ODGOVOR