Dosje javnega naročila 008311/2018
Naročnik: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup sistema za obdelavo in snemanje zvoka
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 56.041,22 EUR

JN008311/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.12.2018
JN008311/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.01.2019
JN008311/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.02.2019
JN008311/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008311/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Komercialna služba, Sonja Esenko
javna.narocila@rtvslo.si
+386 14752195
+386 14752186

Internetni naslovi
http://www.rtvslo.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.rtvslo.si/razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5799
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
JAVNI ZAVOD


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup sistema za obdelavo in snemanje zvoka
Referenčna številka dokumenta: JN-B0853
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32330000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup sistema za obdelavo in snemanje zvoka
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup sistema za obdelavo in snemanje zvoka
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi - na podstrani
JAVNA NAROCILA - PUBLIC PROCUREMENT pod oznako JN-B0853


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.12.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.03.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.12.2018   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.12.2018   10:00

Dodatne informacije:
Dokumentacija v zvezi z oddajo JN-B0853 je možno dobiti na http://www.rtvslo.si/razpisi - na podstrrani JAVNA NAROČILA/PUBLIC PROCUREMENT. Na tej strani bodo objavljene tudi morebitne spremembe javnega naročila, zato morajo ponudniki spremljati objave na tej strani.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.12.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.12.2018   13:55
1.Naročnik v členu 3.2.7 zahteva Ponudnik bo v času garancijske dobe za ponujeno opremo obeh sklopov brezplačno oskrboval naročnika s programskimi nadgradnjami, ki odpravljajo eventualne napake v programski opremi oziroma z nadgradnjami, ki ne pomenijo občutnejše širitve funkcionalnosti.

Vprašanje: Ali ta zahteva vključuje tudi fizično prisotnost ponudnika pri dograditvi sistema naročnika?

ODGOVOR; Če ni možno nadgradnjo instalirati preko IP mreže, je prisotnost ponudnika pri dograditvi obvezna.

2. Naročnik v členu 3.2.7 zahteva Ponudnik mora predložiti podrobnejše podatke o garancijskem in po-garancijskem vzdrževanju opreme, iz katerih morajo biti razvidni: naslov servisa za ponujeno opremo, kontaktna oseba, številka tel., fax., odzivni čas, roki, v katerem bodo napake odpravljene.

Vprašanje: Ali ta zahteva vključuje tudi fizično prisotnost ponudnika pri odpravljanju napake sistema naročnika?

ODGOVOR: Če ni možno napako odpraviti preko IP mreže, je prisotnost ponudnika pri odpravi napake obvezna.

3. Naročnik v obrazcu OBR 1 pod pozicijo 2 zahteva: Instalacija stroje in programske opreme za vse tri sisteme ter končni prevzem opreme (3 dnevi ) *

Vprašanje: Ali nista sistema samo dva?

ODGOVOR: Sistema sta samo dva. V razpisni dokumentaciji je prišlo do napake.

PROSIM DA NA PORTALU http://www.rtvslo.si/razpisi - na podstrani JAVNA NAROCILA-PUBLIC PROCUREMENT pod oznako JN-B0853 pogledate in upoštevate NOVI OBRAZEC - PREDRAČUN (OBR-1).

4. Naročnik v obrazcu OBR 1 pod pozicijo 2 zahteva: Instalacija stroje in programske opreme za vse tri sisteme ter končni prevzem opreme (3 dnevi ) *

Vprašanje: Ali razumemo pravilno, da ponudimo za instalacijo vse opreme na obeh lokacijah skupaj 3 dni? (verjetno v LJ dva dneva v MB pa en dan).

ODGOVOR: Predvidevamo, da bi za instalacijo sistema v Ljubljani potrebovali dva dneva in en dan v Mariboru.

5. Naročnik v obrazcu OBR 1 pod pozicijo 3 zahteva: Operativni in servisni tečaj na instalirani opremi v prostorih RTV Slovenija na lokaciji v Ljubljani in Mariboru (3 dnevi ) **

Vprašanje: Ali razumemo pravilno, da ponudimo operativni in servisni tečaj na obeh lokacijah v trajanju skupaj 3 dni? (verjetno v LJ dva dneva v MB pa en dan).

ODGOVOR: Predvidevamo, da bi za operativni in servisni tečaj potrebovali v Ljubljani dva dneva in en dan v Mariboru.

6. OBR št 6 (POGODBA ALI IZJAVA PROIZVAJALCA OPREME ZA JAVNO NAROČILO JN-B0853) je samo v slovenskem jeziku.

Vprašanje: Ali nam lahko posredujete ta obrazec v angleškem jeziku?

ODGOVOR: Dokumentacija je narejena samo v slovenskem jeziku, ki je uradni jezik EU. Lahko proizvajalec podpiše slovensko verzijo, lahko pa ponudnik sam prevaja Izjavo.