Dosje javnega naročila 008318/2018
Naročnik: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
Storitve: ZAMENJAVA DOTRAJANEGA HES/MDM SISTEMA SEP2W VERZIJE 1.95 Z NOVIM
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 462.990,00 EUR

JN008318/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.12.2018
JN008318/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.12.2018
JN008318/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.12.2018
JN008318/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.01.2019
JN008318/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.05.2019
JN008318/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008318/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Vetrinjska ulica 2
2000
SI
Maribor
Slovenija
Marja Miljković
marja.miljkovic@elektro-maribor.si
+386 22200764

Internetni naslovi
http://www.elektro-maribor.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.elektro-maribor.si
ESPD: http://www.elektro-maribor.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6156
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZAMENJAVA DOTRAJANEGA HES/MDM SISTEMA SEP2W VERZIJE 1.95 Z NOVIM
Referenčna številka dokumenta: 2201-53/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72310000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
ZAMENJAVA DOTRAJANEGA HES/MDM SISTEMA SEP2W VERZIJE 1.95 Z NOVIM
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Storitev se bo izvajala na lokaciji naročnika ter na lokaciji izvajalca oziroma po elektronski poti.
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMENJAVA DOTRAJANEGA HES/MDM SISTEMA SEP2W VERZIJE 1.95 Z NOVIM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.02.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
KOHEZIJSKI SKLAD


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
RAZVIDNO IZ DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.12.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.12.2018   09:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
RAZVIDNO IZ DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILAOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.12.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.12.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.12.2018   12:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vljudno vas prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe (vsaj za 5 dni), ker smo še v fazi pridobivanja elektronskega potrdila, ki je obvezen za elektronsko oddajo ponudb na portalu javnih naročil.
Za ugodno rešitev se že vnaprej zahvaljujemo.


ODGOVOR

Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb. Novi datumi so:
- rok za oddajo ponudb: 3.1.2019 do 9:00 ure
- čas odpiranja ponudb: 3.1.2019 ob 9:15 uri
- rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.12.2018 do 10:00 ure