Dosje javnega naročila 008413/2018
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5, 3000 Celje
Storitve: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov Splošne bolnišnice Celje
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.022.108,35 EUR

JN008413/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.12.2018
JN008413/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.01.2019
JN008413/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.03.2019
JN008413/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.04.2019
JN008413/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2019
JN008413/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008413/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 236-539443
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
Oblakova ulica 5
3000
SI
Celje
Slovenija
Katja Ramšak
info@sb-celje.si
+386 34233000
+386 34233757

Internetni naslovi
http://www.sb-celje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/286402/RD_4_12_2018.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5844
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov Splošne bolnišnice Celje
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov Splošne bolnišnice Celje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov Splošne bolnišnice Celje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje odgovornosti (EXCESS ZAVAROVALNO KRITJE)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje odgovornosti (EXCESS ZAVAROVALNO KRITJE)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.01.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.04.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.12.2018   09:00

Dodatne informacije:
04.01.2019 09:15 Odpiranje ponudb
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
Oblakova ulica 5
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.12.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.12.2018   08:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v obrazcu Kadrovska zmogljivost navajate: "Zavarovalna podskupina - 5. točka tretjega odstavka 7. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/2015; ZZavar-1)", prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR

Naročnik je v 2. točki Pogojev za sodelovanje, poglavja III. Izpolnjevanje pogojev v Navodilih gospodarskim subjektom za pripravo prijave in ponudb določil, da mora gospodarski subjekt razpolagati z zadostno kadrovsko zmogljivostjo usposobljenih delavcev, in sicer za sklop 1, med drugim, z najmanj tremi osebami od katerih ima vsaka vsaj tri letne izkušnje na področju likvidacije zavarovalnih primerov iz zavarovalne podskupine kot jo določa 5. točka tretjega odstavka 7. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/2015; ZZavar-1). V to podskupino (požarna in druga škodna zavarovanja) pa na podlagi omejenega člena spadajo zavarovanja iz zavarovalnih vrst iz 8. in 9. točke drugega odstavka 7. člena ZZavar-1. Za izpolnjevanje tega pogoja morajo torej imeti osebe zahtevane izkušnje iz zavarovalnih vrst 8. in 9. točke drugega odstavka 7. člena ZZavar-1.


Datum objave: 14.12.2018   08:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na to, da bo postopek izveden v dveh zaporednih fazah nas zanima ali bo možna postavitve naknadnih/dodatnih vprašanj pred oddaje ponudbe za drugo fazo?

ODGOVOR

Gospodarski subjekti, ki jim bo priznana sposobnost in bodo povabljeni k oddaji prvih ponudb, bodo lahko zahtevali dodatne informacije tudi v drugi fazi postopka (natančen rok za sprejem ponudnikov vprašanj za drugo fazo postopka bo določen v povabilu k predložitvi prvih ponudb).


Datum objave: 17.12.2018   12:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v vzorcu pogodbe prosimo za izključitev 6. člena. Predlog utemeljujemo: vsi popusti so všteti že v ponudbeno ceno, ki jo ponudi zavarovalnica

ODGOVOR

6. člen vzorca pogodbe izbrano zavarovalnico zgolj zavezuje, da do 15. 01 vsako zavarovalno leto zavarovalcu sporoči ali priznava popust na plačilo zavarovalne premije in v kakšni višini. Iz tega razloga naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.


Datum objave: 17.12.2018   12:02
VPRAŠANJE
Predlagamo, da naročnik iz razpisne dokumentacije umakne zahtevo po podpisovanju in žigosanju posameznih obrazcev. Predlog utemeljujemo: ponudba se oddaja preko portala za elektronsko oddajo ponudb. Celotna ponudba se ob oddaji podpiše s strani imetnika kvalificiranega digitalnega potrdila. Drugačen način oddaje sploh ni možen.

ODGOVOR
Gospodarski subjekti naj pri pripravi prijav upoštevajo predzadnji odstavek 7. točke Navodil gospodarskim subjektom za pripravo prijave in ponudb, ki določa: »Obrazci izjav, ki jih mora predložiti gospodarski subjekt, so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na obrazcih gospodarskega subjekta, ki pa vsebinsko ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Šteje se, da je s podpisom prijave preko sistema e-JN in uporabo digitalnega potrdila podpisana (potrjena) vsa prijavna dokumentacija, ki jo je gospodarski subjekt predložil v sistem e-JN, razen dokumentov, kjer je to izrecno navedeno in zahtevano. Za potrebe preverjanj v uradni evidenci morajo biti pooblastila podpisana lastnoročno ali elektronsko. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.«

Gospodarski subjekti morajo torej parafirati, podpisati oziroma žigosati samo tiste dokumente za katere je tako zahtevano oziroma je to predvideno v samih obrazcih (vsekakor pa se zahteva, da je podpisana in žigosana bančna garancija, kavcijsko zavarovanje oziroma menica z menično izjavo, ki se zahteva za finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudb, kar mora naročnik prejeti osebno ali po pošti).

Datum objave: 18.12.2018   13:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,


prosim za pojasnilo glede finančnega zavarovanja za resnost ponudbe: v kolikor se prijavitelj prijavi na oba sklopa: ali lahko predloži eno menično izjavo z bianco menico s skupnim zneskom 15.000 ?

Hvala.

ODGOVOR

Da, v kolikor se ponudnik prijavlja na oba sklopa lahko predloži samo eno bianco menico z menično izjavo s skupnim zneskom.


Datum objave: 20.12.2018   12:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v vzorcu pogodbe drugi odstavek 18. člena navajate, da se uporablja način in oblika obrazca prijave škode, ki jo določi zavarovalec. Prosimo, da predložitev navedene obrazce.

ODGOVOR

V skladu s prvim odstavkom 18. člena vzorca pogodbe bo zavarovalec zavarovalne zahtevke oziroma prijave škod izvedel na e-naslove, ki ga (jih) izbrana zavarovalnica sporoči v roku 15 (petnajstih) dni po sklenitvi pogodbe. Primer obrazca za prijavo škode pa je dostopen preko spletnega naslova: https://www.simpbroker.com/Files/Prijava_skode_prazna_portal_SimpBroker.pdf (upoštevajte, da vsa polja niso obvezna in se lahko tudi spreminjajo).