Dosje javnega naročila 008475/2018
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD, Črtomirova ulica 12, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava živil po sklopih za potrebe OŠ BEŽIGRAD
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 56.658,26 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN008475/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.12.2018
JN008475/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.01.2019
JN008475/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.02.2019
JN008475/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2019
JN008475/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2019
JN008475/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2019
JN008475/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2019
JN008475/2018-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2019
JN008475/2018-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2019
JN008475/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.02.2021
JN008475/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.05.2021
JN008475/2018-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.05.2021
JN008475/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN008475/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD
Črtomirova ulica 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Viktorija Strajnar, Mestna Občina Ljubljana, Služba za javna naročila
viktorija.strajnar@ljubljana.si
+386 13064447

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/286414/OŠ_BEŽIGRAD_PONOVITEV.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/286414/espd/ESPD_-_JN_živila_OŠ_Bežigrad.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5972
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava živil po sklopih za potrebe OŠ BEŽIGRAD
Referenčna številka dokumenta: 430-2980/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je sukcesivna dobava živil iz shem kakovosti po sklopih za obdobje 34 mesecev za potrebe OŠ Bežigrad
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): SVEŽA ZELENJAVA (npr.: integrirana pridelava, izbrana kakovost)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): SVEŽA ZELENJAVA (npr.: integrirana pridelava, izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 34
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): KROMPIR (npr.: integrirana pridelava, izbrana kakovost)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): KROMPIR (npr.: integrirana pridelava, izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 34
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): jabolka (npr.: integrirana pridelava, izbrana kakovost)
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): jabolka (npr.: integrirana pridelava, izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 34
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): hruške (npr.: integrirana pridelava, izbrana kakovost)
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): hruške (npr.: integrirana pridelava, izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 34
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): JAGODE(npr.: integrirana pridelava, izbrana kakovost)
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): JAGODE(npr.: integrirana pridelava, izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 34
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 4
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.12.2018   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.12.2018   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.12.2018   13:00

Dodatne informacije:
Mestna občina Ljubljana postopek oddaje javnega naročila izvaja na podlagi pooblastila naročnika OŠ Bežigrad, izdanega na podlagi tretjega odstavka 66. člena ZJN-3.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.12.2018