Dosje javnega naročila 008414/2018
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje storitev varovanja ter receptorske službe za Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 545.047,20 EUR

JN008414/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.12.2018
JN008414/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.12.2018
JN008414/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.01.2019
JN008414/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.03.2019
JN008414/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008414/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 236-539442
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA
Kardeljeva ploščad 17
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Uroš Uranič
uros.uranic@ef.uni-lj.si
+386 15892431
+386 15892693

Internetni naslovi
http://www.ef.uni-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/286474/RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5852
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev varovanja ter receptorske službe za Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani
Referenčna številka dokumenta: JR8/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje storitev varovanja ter receptorske službe za Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev varovanja ter receptorske službe za Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.01.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.01.2019   11:01
Kraj: preko aplikacije e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.12.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA
Kardeljeva ploščad 17
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.12.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.12.2018   10:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Koliko ločenih protivlomnih central imate vgrajenih na objektu? Dve, stavba in parkirišče?
Ali je detekcija plina vezana preko svoje alarmne centrale?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,
Na fakulteti imamo 6 protivlomnih central.
Detektor plina ni vezan na alarmno centralo.
Poudarjamo, da tehnično varovanje ni predmet razpisa. S tem v zvezi bo naročnik objavil popravek razpisne dokumentacije, saj je pri ponovnem pregledu ugotovil, da je na nekaj mestih pomotoma navedeno tehnično varovanje.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Na strani 26, zadnji odstavek razpisne dokumentacije, se nanaša na nujno zahtevo naročnika in 30 minutnem odzivnem času izvajalca. Prosimo, da konkretno navedete katere nujne zadeve so bile do sedaj razlog za takšen odziv. Kaj sploh zajema termin "odzvati se takoj"?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

Odzivni čas je mišljen kot odziv izvajalca za izdajo nujnih dodatnih navodil varnostniku na objektu. V preteklosti so bili to primeri pri vlomih, požaru, ipd.

Datum objave: 17.12.2018   15:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V skladu s 7.členom zakona o javnem naročanju mora naročnik upoštevati načela enakopravnosti, torej mora biti razpisna dokumentacija pripravljena na način, da naročnik ne ustvarja okoliščin, ki bi pomenile diskriminacijo ponudnikov. Na strani 22 razpisne dokumentacije imate navedena merila. Merilo C2, ki se nanaša na povprečno delovno dobo 4 zaposlenih varnostnikov in so najdlje zaposleni pri ponudniku pa je očitno prirejeno za trenutnega izvajalca varovanja. Prosimo, da v tem delu spremenite razpisno dokumentacijo sicer bomo podali zahtevek za revizijo na razpisne pogoje. Vaš odgovor pričakujemo najkasneje do 17.12.2018.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik je določil merilo skladno z načelom sorazmernosti in povezanosti s predmetom javnega naročila ter upoštevajoč določilo 5. člena novele Zakona o javnem naročanju ZJN-3A (Ur. l. RS, št. 14/18), ki določa: "Pri javnem naročanju storitev iz prvega odstavka 67.a člena tega zakona naročnik naroča te storitve upoštevaje socialno odgovorno javno naročanje z vključitvijo meril, ki se nanašajo na socialne vidike." Storitve varovanja z varnostniki je opredeljena med storitvami v 67a. členu ZJN-3, vsled česar je naročnik dolžan določiti tudi socialna merila kot merila za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe. Skladno s prakso Državne revizijske komisije je merilo fluktuacija kadra ustrezno socialno merilo (glej npr. odločitev Državne revizijske komisije 018-025/2017).Naročnik je merilo določil na način, da se zagotavlja enakopravnost ponudnikov, zato zavrača pavšalen in neutemeljen očitek, da z določitvijo socialnega merila ustvarja okoliščine, ki bi pomenile diskriminacijo ponudnikov. Naročnik razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal.


Datum objave: 20.12.2018   15:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Vaš odgovor glede merila C2 nikakor ni primerljiv z navedenim primerom, ki ga je obravnavala revizijska komisija. Razpisna dokumentacija tega primera namreč jasno in transparentno opravičuje merilo fluktuacije, saj formula za izračun tega merila zajema število zaposlenih, ki so odšli v določenem obdobju, v razmerju do števila vseh zaposlenih na določen datum. Merilo iz vaše razpisne dokumentacije pa tega ne odraža, saj štirje varnostniki, ki so najdlje zaposleni pri ponudniku niso prikaz fluktuacije, obenem pa takšen vzorec niti ne more prikazati slike celotnega podjetja. Fluktuacija je namreč pojav, ki opisuje odhajanje delavcev, zaposlenih v organizaciji, ki imajo namen skleniti delovno razmerje v kakšni drugi organizaciji, pri tem pa se ta odhod kaže kot nadomestna potreba.
Prosimo, da ponovno razmislite o upravičenosti takšnega merila in ustrezno spremenite razpisno dokumentacijo. V kolikor bo vaš odgovor negativen predlagamo, da podaljšate rok za oddajo vprašanj.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik je z merilom povprečne delovne dobe štirih zaposlenih, ki so najdlje zaposlenih pri ponudniku ustrezno določil socialno merilo, ki je popolnoma skladno z določili ZJN-3. Namen naročnika z navedenim merilom namreč ni preferiranje ponudnika, ki ima v celoti najnižjo fluktuacijo, temveč zasledovanje cilja da je izbrani ponudnik oseba, ki omogoča tudi stabilne zaposlitve. Naročnik se zaveda, da je fluktuacija do določene mere za podjetja tudi zaželena, zato merila tudi ni določil kot merjene fluktuacije v absolutnem smislu, za celotno podjetje.
Merilo se vedno nanaša le na določen vidik poslovanja oziroma dela dejavnosti ponudnika, zato se strinjamo z vašo trditvijo, da vzorec ne more pokazati slike celotnega podjetja, kar pa še ne pomeni da je merilo neustrezno ali v nasprotju z ZJN-3. Merila namreč zasledujejo cilje, ki jih določi naročnik in za katere ta ocenjuje da so povezani s predmetom javnega naročila, pri čemer morajo biti merila nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom javnega naročila. Kot določa peti odstavek 84. člena ZJN-3: »so merila povezana s predmetom javnega naročila, če se nanašajo na gradnje, blago ali storitve, ki jih je treba zagotoviti v skladu z javnim naročilom, in sicer v katerem koli pogledu in na kateri koli stopnji njihove življenjske dobe« Merilo je po naročnikovem prepričanju v celoti povezano s predmetom javnega naročila, saj obdobje zaposlitve skupine posameznikov kaže na zaželenost delodajalca s tem pa tudi na pričakovano kakovost storitev: manj pogosta potreba po uvajanju novih zaposlenih, zadovoljnejši zaposleni lahko nudijo kakovostnejše storitve

Naročnik je določil ustrezen rok za postavitev vprašanj in tudi podal utemeljene odgovore na zastavljena vprašanja, zato roka za oddajo vprašanj ne bo podaljšal.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji na strani 6 je določeno, da se sklepa pogodba za obdobje 60 mesecev, na strani 24 pa za dve leti. Prosimo za točen podatek o dolžini sklenjene pogodbe. Poleg tega se pogodba v skladu z tretjim odstavkom 48. člena ZJN-3 ne sme skleniti za več kot 4 leta, kar je bistveno pri postopkih javnega naročanja, in je v nasprotju z kogentnimi določbami.

Hvala za popravek in lepo pozdravljeni.


ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik bo sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom za obdobje petih let. Naročnik spreminja drugi odstavek 14. točke razpisne dokumentacije »Tehnične specifikacije« tako da se glasi:
»Predmet javnega naročila je opravljanje storitev izvajanja receptorske službe in opravljanja storitev fizičnega varovanja objekta Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani za obdobje petih let od dneva sklenitve pogodbe, na lokaciji Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana.«

Omejitev obdobja, ki jo navajate se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, medtem ko čas veljavnosti pogodb z ZJN-3 ni omejena (glej tudi določilo 13. odstavka 24. člena ZJN-3).


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na to, da je že potrjeno, da se bo sprejel novi Zakon o minimalni plači, s katerim se bo minimalna plača, vključno z izločitvijo dodatkov iz minimalne plače, glede na obstoječe izhodišče minimalne plače, v letu 2019 dvignila za 5,2%, v letu 2020 za 6% in cca. 5,8% z izločitvijo dodatkov iz minimalne plače, kar skupaj znaša 17%, bi bilo potrebno v pogodbe in okvirne sporazume vključiti določbo, s katero se cene storitev lahko povišajo skladno s povišanjem minimalne plače. Prav tako se glede na dinamiko dviga predvideva, da se bo minimalna plača dvignila nad prag revščine, pri čemer se kot izhodišče za prag revščine šteje današnje stanje in bo minimalna plača dosegla dvig med 20%-40%. Ker gre za ukrep države, ki ga velikokrat ob sklepanju pogodb in okvirnih sporazumov ni mogoče predvideti in ki je glede na dinamiko dvigov v zadnjih dveh letih še bolj nepredvidljiv, je takšna določba, ki dopušča dvig cen glede na dvig minimalne plače, nujno potrebna.

Takšni ukrepi države resno posegajo v možnost izvajanja pogodb na področju storitve zasebnega varovanja kot delovno intenzivne panoge, kar velikokrat prisili ponudnike, da morajo odstopiti od pogodb in okvirnih sporazumov, saj ima takšen ukrep zanj negativne finančne posledice. Prav tako je potrebno izpostaviti, da za določbo, ki dopušča dogovor o spremembi cene glede na spremembo minimalne plače, noben zakon ne predvideva nikakršne omejitve in gre za svobodno urejanje pogodbenega razmerja, pogodbenih strank. Kot že navedeno, takšna določba je v pogodbah in okvirni sporazumih nujno potrebna, saj se lahko tudi v prihodnje dogajajo številni odstopi od pogodb s strani varnostnih služb, zaradi nepredvidenih dvigov minimalne plače, kot se je to zgodilo v letu 2018, kar pa nima nikakršnega smisla, saj je finančna izguba javnih naročnikov zagotovo višja, v kolikor prihaja do odstopov, upoštevajoč, da je potrebno ponovno razpisovati vabila k oddajanju ponudb in peljati celoten postopek.

Prav tako je potrebno poudariti, da se pogodbe in okvirni sporazumi sklepajo za nekajletna obdobja, pri čemer ponudnik pri oblikovanju cene mora upoštevati vse dejavnike, ki bi kakorkoli lahko vplivali na ceno in posledično na kakovost opravljene storitve. Po danes znanih podatkih, se dvig minimalne plače v letu 2021 na raven 20-40% višja od današnje, lahko samo predvideva, ni pa takšen dvig zagotovljen. Ponudniki smo torej v situaciji, ko bi morali cene oblikovati tudi skladno s predvidenim dvigom minimalne plače za obdobje 3 5 let, pri tem bi morali upoštevati danes znano dinamiko in predvidevanja za minimalno obdobje 3 let, kar pomeni, da bi naročniki, že danes plačevali dražjo ceno storitev, samo na osnovi predvidevanja, kako bi se naj gibala minimalna plača v letu 2021. Tudi iz tega razloga, je vključitev določbe o spremembi cene glede na spremembo minimalne plače več kot potrebna, smiselna in ekonomična, tako za ponudnike kot za naročnike.

Prosimo, da javni naročniki upoštevate navedeno.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik je v razpisni dokumentaciji predvidel valorizacijo cen skladno z gibanjem povprečne bruto plače v Republike Sloveniji (glejte določilo 11. člena vzorca pogodbe). Način valorizacije cen storitev je določen skladno z Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04). Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.