Dosje javnega naročila 008416/2018
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Storitve: Geološko geotehnično spremljavo v času gradnje vzhodne cevi predora Karavanke s pripadajočimi objekti in priključno AC
ZJN-3: Odprti postopek

JN008416/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.12.2018
JN008416/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.12.2018
JN008416/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.12.2018
JN008416/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.01.2019
JN008416/2018-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.01.2019
JN008416/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.04.2019
JN008416/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008416/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 236-539485
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Metka Celestina Češnovar
metka.celestina@dars.si
+386 13009959

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/286478/RD_-_000203-2018_-_GG_Karavanke.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5854
I.4 Vrsta javnega naročnika
Gospodarska družba
I.5 Glavna področja dejavnosti
avtocestna infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Geološko geotehnično spremljavo v času gradnje vzhodne cevi predora Karavanke s pripadajočimi objekti in priključno AC
Referenčna številka dokumenta: 000203/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71332000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Geološko geotehnično spremljavo v času gradnje vzhodne cevi predora Karavanke s pripadajočimi objekti in priključno AC
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Geološko geotehnično spremljavo v času gradnje vzhodne cevi predora Karavanke s pripadajočimi objekti in priključno AC
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 41
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu s pogodbenimi določili
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sredstva instrumenta za povezovanje Evrope
II.2.14 Dodatne informacije
Projektna naloga s prilogami je dostopna ponudnikom v elektronski obliki na Portalu naročnika DARS d.d., spletni naslov www.dars.si, v rubriki javna naročila; pregled večjih javnih naročil, interna številka javnega naročila 000203/2018.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.01.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.01.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.01.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.12.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.12.2018   13:59
VPRAŠANJE
Pri pogoju za hidrogeologa pod točko 5.2 d1) naročnik zahteva referenco za HG spremljavo podzemnega objekta v času gradnje. Ali naročnik prizna rudnike in z njimi povezana hidrogeološka dela za podzemne prostore kot podzemni objekt v času gradnje?

ODGOVOR: Da.


VPRAŠANJE
Pri pogoju za odgovornega hidrogeologa pod točko 5.2 d1) naročnik zahteva referenco za HG spremljavo podzemnega objekta v času gradnje. Ali naročnik prizna podvoze pod koto terena in pod nivojem podzemne vode z izrazito hidrogeološko problematiko (vtoki vode, vzgon, agresivnost na beton) kot podzemni objekt?

ODGOVOR: Da.
Datum objave: 07.01.2019   13:44
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji Poglavje 1, Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe v točki 5.2 Pogoji za sodelovanje (d1) kot pogoj za tehnično osebje Odgovorni vodja geološke in geotehnične spremljave oz. Geotehnični nadzornik navajate: »V zadnjih 20 letih ena uspešna referenca pri vodenju geološko geotehnične spremljave pri gradnji cestnega ali železniškega predora«.

Menimo, da bi bil zadosten pogoj za to odgovorno osebo tudi: »V zadnjih 20 letih ena uspešna referenca v vlogi odgovornega projektanta načrta izkopa in osnovnega podpiranja faze PZI ter projektantskega nadzora pri izkopu in podpiranju predora v zahtevnih geotehničnih pogojih. Kot predor v zahtevnih geotehničnih pogojih se smatra predor, kjer so absolutne vrednosti vektorjev deformacije osnovne podgradnje presegle 30 cm«. Smatramo, da je tudi takšen pogoj za to odgovorno osebo v sorazmerju s predmetom javnega naročila.

Ali je za odgovorno Odgovorni vodja geološke in geotehnične spremljave oz. Geotehnični nadzornik zadosten pogoj tudi referenčno delo navedeno v predhodnem odstavku?


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.