Dosje javnega naročila 008417/2018
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice
Blago: NABAVA ANALIZATORJA ZA SKLOP RAZLIČNIH LABORATORIJSKIH PREISKAV, ZA DOBAVO POTROŠNEGA MATERIALA ZA DOBO 60 MESECEV TER VZDRŽEVANJE APARATA
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 169.004,22 EUR

JN008417/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.12.2018
JN008417/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.02.2019
JN008417/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.04.2019
JN008417/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008417/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 236-538970
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
Cesta maršala Tita 112
4270
SI
Jesenice
Slovenija
Služba za nabavo in javna naročila, Mateja Hafner Malovrh, univ. dipl. geog. in prof. zgod.
mateja.malovrh@sb-je.si
+386 045868248
+386 045868310

Internetni naslovi
http://www.sb-je.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/286531/LABORATORIJSKE_PREISKAVE.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5863
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NABAVA ANALIZATORJA ZA SKLOP RAZLIČNIH LABORATORIJSKIH PREISKAV, ZA DOBAVO POTROŠNEGA MATERIALA ZA DOBO 60 MESECEV TER VZDRŽEVANJE APARATA
Referenčna številka dokumenta: JN 10/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38500000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NABAVA ANALIZATORJA ZA SKLOP RAZLIČNIH LABORATORIJSKIH PREISKAV, ZA DOBAVO POTROŠNEGA MATERIALA ZA DOBO 60 MESECEV TER VZDRŽEVANJE APARATA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Jesenice
II.2.4 Opis javnega naročila
NABAVO ANALIZATORJA ZA SKLOP RAZLIČNIH LABORATORIJSKIH PREISKAV, ZA DOBAVO POTROŠNEGA MATERIALA ZA DOBO 60 MESECEV TER VZDRŽEVANJE APARATA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 57
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v Razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v Razpisni dokumentaciji

Najnižje ravni morebitnih standardov:
Navedeno v Razpisni dokumentaciji

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v Razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v Razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.01.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.01.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.12.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
Cesta maršala Tita 112
4270
Jesenice
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.12.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.12.2018   11:23
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V točki 8. Tehnična in strokovna sposobnost zahtevate, da ponudnik predloži vsaj eno referenco o uspešno opravljeni dobavi in montaži ponujene opreme ter o izvajanju oziroma zagotavljanju vzdrževanja opreme.
V zvezi z vašo zahtevo vas pozivamo, da dopustite možnost izkazovanja tehnične in strokovne sposobnosti tudi s seznamom referenc in referenčnih potrdil, ki jih ima dobavitelj/proizvajalec opreme v državah iz EU območja?
Ob tem poudarjamo, da sta Sodišče Evropskih skupnosti in tudi Državna revizijska komisija v več primerih v svojih odločbah to možnost potrdila. Zato vas pozivamo, da v skladu s splošnimi načeli javnega naročanja, še posebej pa zaradi zagotavljanja gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti oblikujete razpisno dokumentacijo tako, da omogočite oddajo ponudbe večjemu številu ponudnikov.
Hvala


ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik z referenco preverja, ali je ponudnik sposoben v dogovorjenem roku dostaviti aparat, zanj v garancijski in pogarancijski dobi usposobljen z lastnim kadrom zagotavljati preventivno in kurativno servisiranje medicinske opreme, ter pravočasno dobavljati potrošni material za razpisane laboratorijske preiskave. Zaradi navedenega za naročnika ni sprejemljiva le referenca proizvajalca, ker ta zagotavlja le kvalitetno izdelavo aparatov ne pa tudi poleg dobave aparata spremljajoče razpisane storitve ter dobave potrošnega materiala.

Lep pozdrav.Datum objave: 20.12.2018   14:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo, da tehnično specifikacijo formira v takšni obliki, da se bodo na razpis lahko prijavili tudi ponudniki z drugo metodo delovanja imunokemičnega analizatorja oz. drugim principom meritve in ne samo tisti ponudniki s CLIA metodo.
S trenutno tehnično specifikacijo naročnik namreč onemogoča ponujanje imunokemičnega sistema, ki se v Slovenskih mikrobioloških laboratorijih uporablja in obvladuje mikrobiološko tržišče z mikrobiološkimi testnimi parametri.
Naročnik naj testene parametre loči na markerje za avtoimune bolezni ter mikrobiološke testne parametre. Markerji za avtoimune bolezni se namreč analizirajo v imunokemičnem laboratoriju, serološke preiskave pa se izvajajo v mikrobiološkem laboratoriju. Naročnik naj razpis oblikuje tako, da bo lahko prejel več ponudb in s tem ravnal v skladu z načelom gospodarnosti.
Specifikacija je tako v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3), načelom sorazmernosti (8. člen ZJN-3), predvsem pa v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3). " Tehnične specifikacije morajo vsem gospodarskim subjektom zagotavljati enak dostop do postopka javnega naročanja in neupravičeno ne smejo ovirati odpiranja javnih naročil konkurenci.

Lep pozdrav!


ODGOVOR

Naročnik ne spreminja strokovnih kriterijev v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav.


Datum objave: 27.12.2018   13:03
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Iz razpisne dokumentacije, kakor tudi iz odgovorov na zastavljena vprašanja izhaja, da naročnik zahteva vsaj eno referenco o uspešno opravljeni dobavi in montaži ponujene opreme ter o izvajanju oziroma zagotavljanju vzdrževanja opreme s katero želi preveriti ali je ponudnik sposoben v dogovorjenem roku dostaviti aparat, ga instalirati, zagotoviti vzdrževanje, preventivno in kurativno servisiranje opreme ter tudi pravočasno dobavo potrošnega materiala.

Ker želimo ponuditi aparat, ki je uspešno instaliran v velikem številu pomembnih zdravstvenih ustanovah v EU, prosimo naročnika, da dopusti možnost dokazovanja tehnične in strokovne sposobnosti z referenco o uspešno opravljeni dobavi ter o zagotavljanju vzdrževanja podobne opreme za izvajanje laboratorijskih preiskav; kvalificiranost lastnega kadra (serviserjev in strokovne podpore) pa s predložitvijo certifikatov o uspešno opravljenem usposabljanju pri proizvajalcu in izjavo proizvajalca, da je ponudnik hkrati tudi pooblaščeni servis.

Lep pozdrav!


ODGOVOR
Naročnik bo kot ustrezno referenco upošteval tudi referenco, ki jo bo ponudnik predložil za izkazovanje dobave, montaže in servisiranje podobne opreme za izvajanje laboratorijskih preiskav,

lep pozdrav.Datum objave: 28.12.2018   07:05
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

Želeli bi vas opozoriti, da tehnični opis in specifikacije, ki jih navajate neizogibno vodijo v rešitev, ki ni na nivoju opreme mikrobioloških laboratorijev po Sloveniji. Pozivamo vas v resen premislek, ali morda ne bi bilo potrebno ločiti serološke in avtoimune preiskave v dva ločena sklopa in tako zagotoviti kakovostno diagnostiko na omenjenih področjih ter primerljive rezultate s preostalimi laboratoriji po Sloveniji, Evropi in svetu.

V želji po upoštevanju dobronamernega predloga vas lepo pozdravljamo!


ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije. Naročnik je pripravil razpisno vsebino glede na trenutne in tudi prihodnje potrebe svojega kliničnega okolja ter vezano na razvoj laboratorijskega testiranja na področju, kjer se prekrivajo različne veje laboratorijske medicine.

Lep pozdrav.