Dosje javnega naročila 008356/2018
Naročnik: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, Rožna dolina, cesta IX 6, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve grafičnega oblikovanja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 50.180,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN008356/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.12.2018
JN008356/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.12.2018
JN008356/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.01.2019
JN008356/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.03.2019
JN008356/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.03.2019
JN008356/2018-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.04.2019
JN008356/2018-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.07.2019
JN008356/2018-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.10.2019
JN008356/2018-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 13.01.2020
JN008356/2018-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.04.2020
JN008356/2018-X07 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008356/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Rožna dolina, cesta IX 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Japelj
sjn@ess.gov.si
+386 14790900
+386 14790981

Internetni naslovi
http://ess.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/286539/RD_NMVGRAF-24-2018.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5865
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
javni zavod


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve grafičnega oblikovanja
Referenčna številka dokumenta: 4300-24/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79822500
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve grafičnega oblikovanja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79822500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve grafičnega oblikovanja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Storitve kategorije I70
Storitve kategorije II20
Storitve kategorije III10

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Navedba vseh projektov v razpisni dokumentaciji


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.12.2018   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.12.2018   09:01
Kraj: sistem eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.12.2018   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.12.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.12.2018   06:40
VPRAŠANJE
Obrazec ESPD v razpisni dokumentaciji ne deluje pravilno. Prosimo, da ga objavite tudi v word ali pdf različici.

LP


ODGOVOR

Pozdravljeni.

Naročnik je preveril delovanje xml. datoteko obrazca ESPD in deluje pravilno. Obrazca v word ali pdf različici ne moremo objaviti. Na portalu javnih naročil je dostopna aplikacija za pripravo, izpolnjevanje in pregled enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila - ESPD, s katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD.

Lep pozdrav.Datum objave: 12.12.2018   07:39
VPRAŠANJE
1. V razpisni dokumentaciji ni najti podatka kakšno je najmanjše število referenc, ki jih mora ponudnik predložiti kot dokazilo.
2. Ali morajo biti vsi popravki vključeni v ceno, ali se smatra, da so v ceno vključeni max 3 popravki, kot je to običajna praksa?

Hvala, LP

ODGOVOR
Pozdravljeni.

1. V razpisni dokumentaciji ni najti podatka kakšno je najmanjše število referenc, ki jih mora ponudnik predložiti kot dokazilo.
ODGOVOR: Pogoj glede referenc je naveden v točki 5.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost, podtočka 5.2.3.1, iz katere izhaja, da je »gospodarski subjekt v zadnjih treh letih imel sklenjenih vsaj 5 posameznih pogodb z različnimi naročniki«, kar pomeni, da mora ponudnik predložiti vsaj 5 potrdil o dobro opravljeni storitvi.

2. Ali morajo biti vsi popravki vključeni v ceno, ali se smatra, da so v ceno vključeni max 3 popravki, kot je to običajna praksa?
ODGOVOR: Naročnik pojasnjuje, da je v procesu oblikovanja (oblikovni razvoj) posameznega produkta, vključeno v ceno 6 popravkov (korektur). Ko naročnik potrdi oblikovano rešitev nekega oblikovanega materiala je oblikovanje zaključeno.
Naročnik bo dopolnili obrazec predračun in vzorec pogodbe ter ju objavil na portalu javnih naročil.

Lep pozdrav.