Dosje javnega naročila 008447/2018
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Storitve: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 31.327.406,88 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN008447/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.12.2018
JN008447/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.02.2019
JN008447/2018-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.02.2019
JN008447/2018-ODL01P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.03.2019
JN008447/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.03.2019
JN008447/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.04.2019
JN008447/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.04.2019
JN008447/2018-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.04.2019
JN008447/2018-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.04.2019
JN008447/2018-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.04.2019
JN008447/2018-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.04.2019
JN008447/2018-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.04.2019
JN008447/2018-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.04.2019
JN008447/2018-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.04.2019
JN008447/2018-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL15 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL16 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL17 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL18 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL19 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL20 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL21 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL22 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL23 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL24 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL25 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL26 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL27 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL28 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN008447/2018-ODL29 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.04.2019
JN008447/2018-ODL30 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.04.2019
JN008447/2018-ODL31 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.04.2019
JN008447/2018-ODL32 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.04.2019
JN008447/2018-ODL33 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.04.2019
JN008447/2018-ODL34 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.04.2019
JN008447/2018-ODL35 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.04.2019
JN008447/2018-ODL36 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.04.2019
JN008447/2018-ODL37 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.04.2019
JN008447/2018-ODL38 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.04.2019
JN008447/2018-ODL39 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.04.2019
JN008447/2018-ODL40 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.04.2019
JN008447/2018-ODL41 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.04.2019
JN008447/2018-ODL42 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL43 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL44 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL45 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL46 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL47 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL48 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL49 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL50 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL51 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL52 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL53 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL54 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL55 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL56 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL57 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL58 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL59 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL60 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL61 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL62 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL63 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN008447/2018-ODL64 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL65 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL66 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL67 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL68 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL69 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL70 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL71 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL72 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL73 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL74 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL75 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL76 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL77 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL78 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL79 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL80 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL81 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL82 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL83 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL84 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2019
JN008447/2018-ODL85 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.04.2019
JN008447/2018-ODL86 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.04.2019
JN008447/2018-ODL87 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.04.2019
JN008447/2018-ODL88 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.04.2019
JN008447/2018-ODL89 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.04.2019
JN008447/2018-ODL90 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.04.2019
JN008447/2018-ODL91 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.04.2019
JN008447/2018-ODL92 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.04.2019
JN008447/2018-ODL93 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.04.2019
JN008447/2018-ODL94 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.04.2019
JN008447/2018-ODL95 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.04.2019
JN008447/2018-ODL96 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008447/2018-ODL97 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008447/2018-ODL98 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008447/2018-ODL99 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008447/2018-ODL100 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008447/2018-ODL101 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008447/2018-ODL102 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008447/2018-ODL103 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008447/2018-ODL104 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008447/2018-ODL105 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008447/2018-ODL106 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008447/2018-ODL107 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008447/2018-ODL108 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008447/2018-ODL109 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008447/2018-ODL110 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008447/2018-ODL111 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008447/2018-ODL112 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008447/2018-ODL113 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL114 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL115 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL116 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL117 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL118 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL119 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL120 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL121 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL122 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL123 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL124 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL125 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL126 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL127 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL128 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL129 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL130 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL131 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2019
JN008447/2018-ODL132 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.04.2019
JN008447/2018-ODL133 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.04.2019
JN008447/2018-ODL134 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.04.2019
JN008447/2018-ODL135 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.04.2019
JN008447/2018-ODL136 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.04.2019
JN008447/2018-ODL137 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.04.2019
JN008447/2018-ODL138 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.04.2019
JN008447/2018-ODL139 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.04.2019
JN008447/2018-ODL140 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.04.2019
JN008447/2018-ODL141 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.04.2019
JN008447/2018-ODL142 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.04.2019
JN008447/2018-ODL143 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.04.2019
JN008447/2018-ODL144 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.04.2019
JN008447/2018-ODL145 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.04.2019
JN008447/2018-ODL146 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.04.2019
JN008447/2018-ODL147 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.04.2019
JN008447/2018-ODL148 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.04.2019
JN008447/2018-ODL149 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL150 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL151 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL152 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL153 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL154 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL155 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL156 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL157 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL158 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL159 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL160 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL161 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL162 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL163 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL164 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL165 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL166 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL167 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL168 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL169 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL170 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL171 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL172 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL173 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL174 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL175 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN008447/2018-ODL176 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN008447/2018-ODL177 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN008447/2018-ODL178 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN008447/2018-ODL179 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN008447/2018-ODL180 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN008447/2018-ODL181 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN008447/2018-ODL182 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN008447/2018-ODL183 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN008447/2018-ODL184 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN008447/2018-ODL185 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN008447/2018-ODL186 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN008447/2018-ODL187 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN008447/2018-ODL188 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN008447/2018-ODL189 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN008447/2018-ODL190 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN008447/2018-ODL191 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN008447/2018-ODL192 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN008447/2018-ODL193 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN008447/2018-ODL194 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN008447/2018-ODL195 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN008447/2018-ODL196 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN008447/2018-ODL197 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN008447/2018-ODL198 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN008447/2018-ODL199 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN008447/2018-ODL200 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN008447/2018-ODL201 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN008447/2018-ODL202 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN008447/2018-ODL203 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN008447/2018-ODL204 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2019
JN008447/2018-ODL205 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2019
JN008447/2018-ODL206 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2019
JN008447/2018-ODL207 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2019
JN008447/2018-ODL208 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2019
JN008447/2018-ODL209 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2019
JN008447/2018-ODL210 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2019
JN008447/2018-ODL211 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2019
JN008447/2018-ODL212 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2019
JN008447/2018-ODL213 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2019
JN008447/2018-ODL214 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2019
JN008447/2018-ODL215 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2019
JN008447/2018-ODL216 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2019
JN008447/2018-ODL217 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2019
JN008447/2018-ODL218 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2019
JN008447/2018-ODL219 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2019
JN008447/2018-ODL220 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2019
JN008447/2018-ODL221 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2019
JN008447/2018-ODL222 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2019
JN008447/2018-ODL223 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2019
JN008447/2018-ODL224 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.04.2019
JN008447/2018-ODL225 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.04.2019
JN008447/2018-ODL226 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.04.2019
JN008447/2018-ODL227 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.04.2019
JN008447/2018-ODL228 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.04.2019
JN008447/2018-ODL229 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.04.2019
JN008447/2018-ODL230 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.04.2019
JN008447/2018-ODL231 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.04.2019
JN008447/2018-ODL232 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.04.2019
JN008447/2018-ODL233 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.04.2019
JN008447/2018-ODL234 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.04.2019
JN008447/2018-ODL235 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.04.2019
JN008447/2018-ODL236 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.04.2019
JN008447/2018-ODL237 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN008447/2018-ODL238 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN008447/2018-ODL239 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN008447/2018-ODL240 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN008447/2018-ODL241 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN008447/2018-ODL242 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN008447/2018-ODL243 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN008447/2018-ODL244 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN008447/2018-ODL245 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN008447/2018-ODL246 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN008447/2018-ODL247 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN008447/2018-ODL248 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN008447/2018-ODL249 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN008447/2018-ODL250 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN008447/2018-ODL251 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN008447/2018-ODL252 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.05.2019
JN008447/2018-ODL253 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.05.2019
JN008447/2018-ODL254 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.05.2019
JN008447/2018-ODL255 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.05.2019
JN008447/2018-ODL256 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.05.2019
JN008447/2018-ODL257 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.05.2019
JN008447/2018-ODL258 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.05.2019
JN008447/2018-ODL259 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.05.2019
JN008447/2018-ODL260 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.05.2019
JN008447/2018-ODL261 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.05.2019
JN008447/2018-ODL262 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.05.2019
JN008447/2018-ODL263 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.05.2019
JN008447/2018-ODL264 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.05.2019
JN008447/2018-ODL265 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.05.2019
JN008447/2018-ODL266 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.05.2019
JN008447/2018-ODL267 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.05.2019
JN008447/2018-ODL268 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.05.2019
JN008447/2018-ODL269 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.05.2019
JN008447/2018-ODL270 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL271 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL272 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL273 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL274 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL275 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL276 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL277 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL278 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL279 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL280 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL281 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL282 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL283 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL284 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL285 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL286 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL287 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL288 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008447/2018-ODL289 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL290 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL291 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL292 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL293 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL294 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL295 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL296 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL297 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL298 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL299 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL300 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL301 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL302 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL303 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL304 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL305 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL306 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL307 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL308 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL309 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN008447/2018-ODL310 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-ODL311 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-ODL312 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-ODL313 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-ODL314 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-ODL315 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-ODL316 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-ODL317 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-ODL318 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-ODL319 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-ODL320 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-ODL321 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-ODL322 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-Q04 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-Q05 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-Q06 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 16.05.2019
JN008447/2018-ODL323 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2019
JN008447/2018-ODL324 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2019
JN008447/2018-ODL325 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2019
JN008447/2018-ODL326 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2019
JN008447/2018-ODL327 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2019
JN008447/2018-ODL328 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2019
JN008447/2018-ODL329 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2019
JN008447/2018-ODL330 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2019
JN008447/2018-Q07 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 17.05.2019
JN008447/2018-ODL331 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL332 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL333 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL334 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL335 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL336 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL337 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL338 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL339 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL340 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL341 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL342 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL343 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL344 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL345 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL346 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL347 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL348 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL349 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL350 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL351 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL352 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-Q08 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 20.05.2019
JN008447/2018-ODL353 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2019
JN008447/2018-ODL354 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2019
JN008447/2018-ODL355 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2019
JN008447/2018-ODL356 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2019
JN008447/2018-ODL357 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2019
JN008447/2018-ODL358 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2019
JN008447/2018-ODL359 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2019
JN008447/2018-ODL360 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2019
JN008447/2018-ODL361 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2019
JN008447/2018-ODL362 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN008447/2018-ODL363 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN008447/2018-ODL364 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN008447/2018-ODL365 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN008447/2018-ODL366 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN008447/2018-ODL367 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN008447/2018-ODL368 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN008447/2018-ODL369 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN008447/2018-ODL370 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN008447/2018-ODL371 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN008447/2018-ODL372 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN008447/2018-ODL373 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN008447/2018-ODL374 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN008447/2018-ODL375 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN008447/2018-ODL376 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.05.2019
JN008447/2018-ODL377 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.05.2019
JN008447/2018-ODL378 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.05.2019
JN008447/2018-Q09 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 23.05.2019
JN008447/2018-Q10 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 23.05.2019
JN008447/2018-Q11 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 23.05.2019
JN008447/2018-Q12 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.05.2019
JN008447/2018-ODL379 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL380 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL381 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL382 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL383 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL384 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL385 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL386 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL387 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL388 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL389 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL390 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL391 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL392 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL393 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL394 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL395 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL396 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN008447/2018-ODL397 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN008447/2018-ODL398 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN008447/2018-ODL399 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN008447/2018-ODL400 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN008447/2018-ODL401 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN008447/2018-ODL402 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN008447/2018-ODL403 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN008447/2018-ODL404 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN008447/2018-ODL405 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN008447/2018-ODL406 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN008447/2018-ODL407 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN008447/2018-ODL408 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN008447/2018-ODL409 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN008447/2018-ODL410 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN008447/2018-ODL411 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2019
JN008447/2018-ODL412 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2019
JN008447/2018-ODL413 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2019
JN008447/2018-ODL414 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2019
JN008447/2018-ODL415 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2019
JN008447/2018-ODL416 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2019
JN008447/2018-ODL417 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2019
JN008447/2018-ODL418 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2019
JN008447/2018-ODL419 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2019
JN008447/2018-ODL420 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2019
JN008447/2018-ODL421 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2019
JN008447/2018-ODL422 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.05.2019
JN008447/2018-ODL423 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.05.2019
JN008447/2018-ODL424 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.05.2019
JN008447/2018-ODL425 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.05.2019
JN008447/2018-ODL426 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.05.2019
JN008447/2018-ODL427 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.05.2019
JN008447/2018-ODL428 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2019
JN008447/2018-ODL429 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2019
JN008447/2018-ODL430 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2019
JN008447/2018-ODL431 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2019
JN008447/2018-ODL432 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2019
JN008447/2018-ODL433 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2019
JN008447/2018-ODL434 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2019
JN008447/2018-ODL435 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2019
JN008447/2018-ODL436 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2019
JN008447/2018-ODL437 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2019
JN008447/2018-ODL438 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2019
JN008447/2018-ODL439 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2019
JN008447/2018-ODL440 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2019
JN008447/2018-ODL441 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2019
JN008447/2018-ODL442 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2019
JN008447/2018-ODL443 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2019
JN008447/2018-ODL444 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2019
JN008447/2018-ODL445 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2019
JN008447/2018-ODL446 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN008447/2018-ODL447 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN008447/2018-ODL448 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN008447/2018-ODL449 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN008447/2018-ODL450 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN008447/2018-ODL451 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN008447/2018-ODL452 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN008447/2018-ODL453 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN008447/2018-ODL454 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN008447/2018-ODL455 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN008447/2018-ODL456 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN008447/2018-ODL457 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN008447/2018-ODL458 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN008447/2018-ODL459 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN008447/2018-ODL460 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN008447/2018-ODL461 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN008447/2018-ODL462 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.06.2019
JN008447/2018-ODL463 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.06.2019
JN008447/2018-ODL464 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.06.2019
JN008447/2018-ODL465 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.06.2019
JN008447/2018-ODL466 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.06.2019
JN008447/2018-Q13 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 06.06.2019
JN008447/2018-Q14 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 06.06.2019
JN008447/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.06.2019
JN008447/2018-ODL467 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.06.2019
JN008447/2018-Q15 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 07.06.2019
JN008447/2018-Q16 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 07.06.2019
JN008447/2018-Q17 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 07.06.2019
JN008447/2018-ODL468 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2019
JN008447/2018-ODL469 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2019
JN008447/2018-ODL470 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2019
JN008447/2018-ODL471 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2019
JN008447/2018-ODL472 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2019
JN008447/2018-ODL473 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2019
JN008447/2018-ODL474 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL475 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL476 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL477 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL478 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL479 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL480 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL481 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL482 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL483 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL484 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL485 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL486 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL487 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL488 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL489 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL490 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL491 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL492 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN008447/2018-ODL493 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.06.2019
JN008447/2018-ODL494 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2019
JN008447/2018-ODL495 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2019
JN008447/2018-ODL496 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2019
JN008447/2018-ODL497 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2019
JN008447/2018-ODL498 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2019
JN008447/2018-ODL499 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2019
JN008447/2018-ODL500 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2019
JN008447/2018-ODL501 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2019
JN008447/2018-ODL502 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2019
JN008447/2018-ODL503 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2019
JN008447/2018-ODL504 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2019
JN008447/2018-ODL505 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2019
JN008447/2018-ODL506 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2019
JN008447/2018-ODL507 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2019
JN008447/2018-ODL508 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2019
JN008447/2018-ODL509 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2019
JN008447/2018-ODL510 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2019
JN008447/2018-ODL511 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2019
JN008447/2018-ODL512 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2019
JN008447/2018-ODL513 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2019
JN008447/2018-Q18 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 18.06.2019
JN008447/2018-Q19 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 18.06.2019
JN008447/2018-ODL514 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN008447/2018-ODL515 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN008447/2018-ODL516 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN008447/2018-ODL517 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN008447/2018-ODL518 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN008447/2018-ODL519 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN008447/2018-ODL520 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.06.2019
JN008447/2018-ODL521 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.06.2019
JN008447/2018-ODL522 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.06.2019
JN008447/2018-ODL523 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.06.2019
JN008447/2018-ODL524 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.06.2019
JN008447/2018-ODL525 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.06.2019
JN008447/2018-ODL526 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.06.2019
JN008447/2018-ODL527 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2019
JN008447/2018-ODL528 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2019
JN008447/2018-ODL529 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2019
JN008447/2018-ODL530 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2019
JN008447/2018-ODL531 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2019
JN008447/2018-ODL532 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2019
JN008447/2018-ODL533 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.06.2019
JN008447/2018-ODL534 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.06.2019
JN008447/2018-ODL535 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.06.2019
JN008447/2018-ODL536 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.06.2019
JN008447/2018-ODL537 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2019
JN008447/2018-ODL538 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2019
JN008447/2018-ODL539 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2019
JN008447/2018-ODL540 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2019
JN008447/2018-ODL541 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2019
JN008447/2018-ODL542 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2019
JN008447/2018-ODL543 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2019
JN008447/2018-ODL544 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2019
JN008447/2018-ODL545 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2019
JN008447/2018-ODL546 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2019
JN008447/2018-ODL547 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2019
JN008447/2018-ODL548 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2019
JN008447/2018-ODL549 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2019
JN008447/2018-ODL550 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2019
JN008447/2018-ODL551 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2019
JN008447/2018-Q20 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 02.07.2019
JN008447/2018-ODL552 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2019
JN008447/2018-ODL553 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2019
JN008447/2018-ODL554 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2019
JN008447/2018-ODL555 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2019
JN008447/2018-Q21 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 04.07.2019
JN008447/2018-ODL556 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.07.2019
JN008447/2018-ODL557 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.07.2019
JN008447/2018-ODL558 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.07.2019
JN008447/2018-ODL559 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.07.2019
JN008447/2018-ODL560 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.07.2019
JN008447/2018-Q22 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 05.07.2019
JN008447/2018-Q23 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 05.07.2019
JN008447/2018-ODL561 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.07.2019
JN008447/2018-ODL562 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.07.2019
JN008447/2018-Q24 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 08.07.2019
JN008447/2018-ODL563 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2019
JN008447/2018-ODL564 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2019
JN008447/2018-ODL565 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2019
JN008447/2018-ODL566 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2019
JN008447/2018-ODL567 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2019
JN008447/2018-ODL568 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.07.2019
JN008447/2018-ODL569 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.07.2019
JN008447/2018-ODL570 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.07.2019
JN008447/2018-ODL571 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN008447/2018-ODL572 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN008447/2018-ODL573 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN008447/2018-ODL574 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN008447/2018-ODL575 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN008447/2018-ODL576 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN008447/2018-ODL577 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN008447/2018-ODL578 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN008447/2018-ODL579 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN008447/2018-ODL580 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN008447/2018-Q25 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 11.07.2019
JN008447/2018-Q26 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 11.07.2019
JN008447/2018-ODL581 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.07.2019
JN008447/2018-ODL582 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.07.2019
JN008447/2018-ODL583 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.07.2019
JN008447/2018-ODL584 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.07.2019
JN008447/2018-ODL585 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.07.2019
JN008447/2018-ODL586 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2019
JN008447/2018-ODL587 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2019
JN008447/2018-ODL588 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2019
JN008447/2018-ODL589 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2019
JN008447/2018-ODL590 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2019
JN008447/2018-ODL591 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2019
JN008447/2018-ODL592 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.07.2019
JN008447/2018-ODL593 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.07.2019
JN008447/2018-ODL594 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.07.2019
JN008447/2018-ODL595 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.07.2019
JN008447/2018-ODL596 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.07.2019
JN008447/2018-ODL597 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.07.2019
JN008447/2018-ODL598 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.07.2019
JN008447/2018-ODL599 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.07.2019
JN008447/2018-ODL600 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.07.2019
JN008447/2018-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.07.2019
JN008447/2018-ODL601 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.07.2019
JN008447/2018-ODL602 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.07.2019
JN008447/2018-ODL603 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.07.2019
JN008447/2018-ODL604 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.07.2019
JN008447/2018-ODL605 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.07.2019
JN008447/2018-ODL606 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.07.2019
JN008447/2018-ODL607 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.07.2019
JN008447/2018-ODL608 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.07.2019
JN008447/2018-ODL609 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.07.2019
JN008447/2018-ODL610 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.07.2019
JN008447/2018-ODL611 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.07.2019
JN008447/2018-ODL612 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.07.2019
JN008447/2018-ODL613 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.07.2019
JN008447/2018-ODL614 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.07.2019
JN008447/2018-ODL615 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.07.2019
JN008447/2018-ODL616 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2019
JN008447/2018-ODL617 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2019
JN008447/2018-ODL618 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2019
JN008447/2018-ODL619 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2019
JN008447/2018-ODL620 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2019
JN008447/2018-ODL621 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2019
JN008447/2018-ODL622 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2019
JN008447/2018-ODL623 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2019
JN008447/2018-ODL624 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2019
JN008447/2018-ODL625 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2019
JN008447/2018-ODL626 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.07.2019
JN008447/2018-ODL627 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.07.2019
JN008447/2018-ODL628 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.07.2019
JN008447/2018-ODL629 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.07.2019
JN008447/2018-ODL630 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.07.2019
JN008447/2018-ODL631 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.07.2019
JN008447/2018-ODL632 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.07.2019
JN008447/2018-ODL633 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.07.2019
JN008447/2018-ODL634 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.07.2019
JN008447/2018-ODL635 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.07.2019
JN008447/2018-ODL636 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.07.2019
JN008447/2018-ODL637 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2019
JN008447/2018-ODL638 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2019
JN008447/2018-ODL639 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2019
JN008447/2018-ODL640 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2019
JN008447/2018-ODL641 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2019
JN008447/2018-ODL642 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2019
JN008447/2018-ODL643 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2019
JN008447/2018-ODL644 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2019
JN008447/2018-ODL645 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2019
JN008447/2018-ODL646 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2019
JN008447/2018-ODL647 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.07.2019
JN008447/2018-ODL648 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.07.2019
JN008447/2018-ODL649 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.07.2019
JN008447/2018-ODL650 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.07.2019
JN008447/2018-ODL651 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.07.2019
JN008447/2018-ODL652 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.07.2019
JN008447/2018-ODL653 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.07.2019
JN008447/2018-ODL654 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.08.2019
JN008447/2018-ODL655 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.08.2019
JN008447/2018-ODL656 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.08.2019
JN008447/2018-ODL657 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.08.2019
JN008447/2018-ODL658 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.08.2019
JN008447/2018-ODL659 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.08.2019
JN008447/2018-ODL660 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.08.2019
JN008447/2018-ODL661 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.08.2019
JN008447/2018-ODL662 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.08.2019
JN008447/2018-ODL663 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.08.2019
JN008447/2018-ODL664 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2019
JN008447/2018-ODL665 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2019
JN008447/2018-ODL666 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2019
JN008447/2018-ODL667 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2019
JN008447/2018-ODL668 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2019
JN008447/2018-ODL669 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2019
JN008447/2018-ODL670 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2019
JN008447/2018-ODL671 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2019
JN008447/2018-ODL672 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2019
JN008447/2018-ODL673 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2019
JN008447/2018-ODL674 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2019
JN008447/2018-ODL675 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2019
JN008447/2018-ODL676 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2019
JN008447/2018-ODL677 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2019
JN008447/2018-ODL678 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2019
JN008447/2018-ODL679 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2019
JN008447/2018-ODL680 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2019
JN008447/2018-ODL681 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2019
JN008447/2018-ODL682 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2019
JN008447/2018-ODL683 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2019
JN008447/2018-ODL684 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2019
JN008447/2018-ODL685 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2019
JN008447/2018-ODL686 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2019
JN008447/2018-ODL687 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2019
JN008447/2018-ODL688 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2019
JN008447/2018-ODL689 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2019
JN008447/2018-ODL690 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN008447/2018-ODL691 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN008447/2018-ODL692 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN008447/2018-ODL693 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN008447/2018-ODL694 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN008447/2018-ODL695 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN008447/2018-ODL696 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN008447/2018-ODL697 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN008447/2018-ODL698 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN008447/2018-ODL699 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN008447/2018-ODL700 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN008447/2018-ODL701 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN008447/2018-ODL702 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN008447/2018-ODL703 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN008447/2018-ODL704 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN008447/2018-ODL705 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.08.2019
JN008447/2018-ODL706 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.08.2019
JN008447/2018-ODL707 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.08.2019
JN008447/2018-ODL708 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2019
JN008447/2018-ODL709 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2019
JN008447/2018-ODL710 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2019
JN008447/2018-ODL711 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2019
JN008447/2018-ODL712 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2019
JN008447/2018-ODL713 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2019
JN008447/2018-ODL714 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2019
JN008447/2018-ODL715 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2019
JN008447/2018-ODL716 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2019
JN008447/2018-ODL717 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2019
JN008447/2018-ODL718 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2019
JN008447/2018-ODL719 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2019
JN008447/2018-ODL720 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2019
JN008447/2018-ODL721 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN008447/2018-ODL722 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN008447/2018-ODL723 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN008447/2018-ODL724 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN008447/2018-ODL725 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN008447/2018-ODL726 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN008447/2018-ODL727 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN008447/2018-ODL728 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN008447/2018-ODL729 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN008447/2018-ODL730 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN008447/2018-ODL731 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN008447/2018-ODL732 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN008447/2018-ODL733 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN008447/2018-ODL734 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.08.2019
JN008447/2018-ODL735 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.08.2019
JN008447/2018-ODL736 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.08.2019
JN008447/2018-ODL737 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.08.2019
JN008447/2018-ODL738 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.08.2019
JN008447/2018-ODL739 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.08.2019
JN008447/2018-ODL740 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.08.2019
JN008447/2018-ODL741 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.08.2019
JN008447/2018-ODL742 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.08.2019
JN008447/2018-ODL743 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.08.2019
JN008447/2018-ODL744 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.08.2019
JN008447/2018-Q27 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 14.08.2019
JN008447/2018-Q28 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 16.08.2019
JN008447/2018-ODL745 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.08.2019
JN008447/2018-ODL746 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.08.2019
JN008447/2018-ODL747 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.08.2019
JN008447/2018-ODL748 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2019
JN008447/2018-ODL749 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2019
JN008447/2018-ODL750 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2019
JN008447/2018-ODL751 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2019
JN008447/2018-ODL752 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2019
JN008447/2018-ODL753 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2019
JN008447/2018-ODL754 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2019
JN008447/2018-ODL755 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2019
JN008447/2018-ODL756 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.08.2019
JN008447/2018-ODL757 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.08.2019
JN008447/2018-ODL758 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.08.2019
JN008447/2018-ODL759 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.08.2019
JN008447/2018-ODL760 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.08.2019
JN008447/2018-ODL761 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.08.2019
JN008447/2018-ODL762 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2019
JN008447/2018-ODL763 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2019
JN008447/2018-ODL764 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2019
JN008447/2018-ODL765 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2019
JN008447/2018-ODL766 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2019
JN008447/2018-ODL767 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2019
JN008447/2018-ODL768 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2019
JN008447/2018-Q29 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 23.08.2019
JN008447/2018-ODL769 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2019
JN008447/2018-ODL770 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2019
JN008447/2018-ODL771 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2019
JN008447/2018-ODL772 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2019
JN008447/2018-ODL773 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2019
JN008447/2018-ODL774 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2019
JN008447/2018-ODL775 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2019
JN008447/2018-ODL776 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2019
JN008447/2018-ODL777 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2019
JN008447/2018-ODL778 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2019
JN008447/2018-ODL779 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2019
JN008447/2018-ODL780 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.08.2019
JN008447/2018-ODL781 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.08.2019
JN008447/2018-ODL782 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.08.2019
JN008447/2018-ODL783 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.08.2019
JN008447/2018-Q30 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 27.08.2019
JN008447/2018-ODL784 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.08.2019
JN008447/2018-ODL785 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.08.2019
JN008447/2018-ODL786 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.08.2019
JN008447/2018-Q31 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.08.2019
JN008447/2018-ODL787 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2019
JN008447/2018-ODL788 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2019
JN008447/2018-ODL789 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2019
JN008447/2018-ODL790 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.08.2019
JN008447/2018-ODL791 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.08.2019
JN008447/2018-ODL792 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.08.2019
JN008447/2018-ODL793 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.08.2019
JN008447/2018-ODL794 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.08.2019
JN008447/2018-ODL795 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.08.2019
JN008447/2018-ODL796 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.08.2019
JN008447/2018-Q32 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 30.08.2019
JN008447/2018-ODL797 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2019
JN008447/2018-ODL798 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2019
JN008447/2018-ODL799 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.09.2019
JN008447/2018-ODL800 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.09.2019
JN008447/2018-ODL801 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2019
JN008447/2018-ODL802 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2019
JN008447/2018-ODL803 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2019
JN008447/2018-ODL804 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2019
JN008447/2018-ODL805 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2019
JN008447/2018-ODL806 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2019
JN008447/2018-ODL807 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2019
JN008447/2018-ODL808 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2019
JN008447/2018-ODL809 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2019
JN008447/2018-ODL810 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.09.2019
JN008447/2018-ODL811 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.09.2019
JN008447/2018-ODL812 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.09.2019
JN008447/2018-ODL813 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.09.2019
JN008447/2018-ODL814 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.09.2019
JN008447/2018-ODL815 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.09.2019
JN008447/2018-ODL816 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.09.2019
JN008447/2018-ODL817 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.09.2019
JN008447/2018-ODL818 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.09.2019
JN008447/2018-ODL819 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2019
JN008447/2018-ODL820 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2019
JN008447/2018-ODL821 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2019
JN008447/2018-ODL822 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2019
JN008447/2018-ODL823 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2019
JN008447/2018-ODL824 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2019
JN008447/2018-ODL825 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2019
JN008447/2018-ODL826 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2019
JN008447/2018-Q33 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 09.09.2019
JN008447/2018-ODL827 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2019
JN008447/2018-ODL828 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2019
JN008447/2018-ODL829 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2019
JN008447/2018-ODL830 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2019
JN008447/2018-ODL831 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2019
JN008447/2018-Q34 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 10.09.2019
JN008447/2018-ODL832 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL833 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL834 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL835 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL836 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL837 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL838 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL839 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL840 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL841 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL842 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL843 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL844 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL845 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL846 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL847 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL848 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL849 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL850 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-Q35 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-Q36 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-Q37 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-Q38 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 12.09.2019
JN008447/2018-ODL851 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.09.2019
JN008447/2018-ODL852 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.09.2019
JN008447/2018-ODL853 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.09.2019
JN008447/2018-ODL854 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.09.2019
JN008447/2018-ODL855 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.09.2019
JN008447/2018-ODL856 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2019
JN008447/2018-ODL857 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2019
JN008447/2018-ODL858 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2019
JN008447/2018-ODL859 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2019
JN008447/2018-ODL860 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2019
JN008447/2018-ODL861 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2019
JN008447/2018-ODL862 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.09.2019
JN008447/2018-ODL863 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.09.2019
JN008447/2018-ODL864 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.09.2019
JN008447/2018-ODL865 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN008447/2018-ODL866 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN008447/2018-ODL867 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN008447/2018-ODL868 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN008447/2018-ODL869 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN008447/2018-ODL870 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN008447/2018-ODL871 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN008447/2018-ODL872 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN008447/2018-ODL873 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2019
JN008447/2018-ODL874 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2019
JN008447/2018-ODL875 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2019
JN008447/2018-ODL876 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2019
JN008447/2018-ODL877 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2019
JN008447/2018-ODL878 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2019
JN008447/2018-ODL879 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2019
JN008447/2018-ODL880 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2019
JN008447/2018-Q39 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 19.09.2019
JN008447/2018-Q40 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 19.09.2019
JN008447/2018-Q41 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 19.09.2019
JN008447/2018-Q42 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 19.09.2019
JN008447/2018-ODL881 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.09.2019
JN008447/2018-ODL882 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.09.2019
JN008447/2018-ODL883 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.09.2019
JN008447/2018-ODL884 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.09.2019
JN008447/2018-ODL885 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.09.2019
JN008447/2018-ODL886 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.09.2019
JN008447/2018-ODL887 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.09.2019
JN008447/2018-ODL888 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.09.2019
JN008447/2018-ODL889 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.09.2019
JN008447/2018-ODL890 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.09.2019
JN008447/2018-ODL891 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.09.2019
JN008447/2018-ODL892 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2019
JN008447/2018-ODL893 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2019
JN008447/2018-ODL894 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2019
JN008447/2018-ODL895 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2019
JN008447/2018-Q43 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.09.2019
JN008447/2018-Q44 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.09.2019
JN008447/2018-ODL896 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.09.2019
JN008447/2018-ODL897 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.09.2019
JN008447/2018-ODL898 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.09.2019
JN008447/2018-ODL899 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.09.2019
JN008447/2018-ODL900 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.09.2019
JN008447/2018-ODL901 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.09.2019
JN008447/2018-ODL902 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.09.2019
JN008447/2018-ODL903 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.09.2019
JN008447/2018-ODL904 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.09.2019
JN008447/2018-ODL905 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.09.2019
JN008447/2018-ODL906 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2019
JN008447/2018-ODL907 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2019
JN008447/2018-ODL908 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2019
JN008447/2018-ODL909 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2019
JN008447/2018-ODL910 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2019
JN008447/2018-ODL911 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2019
JN008447/2018-ODL912 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.10.2019
JN008447/2018-ODL913 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2019
JN008447/2018-ODL914 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2019
JN008447/2018-ODL915 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2019
JN008447/2018-ODL916 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2019
JN008447/2018-ODL917 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2019
JN008447/2018-ODL918 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2019
JN008447/2018-ODL919 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2019
JN008447/2018-ODL920 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2019
JN008447/2018-ODL921 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.10.2019
JN008447/2018-ODL922 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.10.2019
JN008447/2018-ODL923 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.10.2019
JN008447/2018-ODL924 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.10.2019
JN008447/2018-ODL925 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.10.2019
JN008447/2018-ODL926 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.10.2019
JN008447/2018-ODL927 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2019
JN008447/2018-ODL928 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2019
JN008447/2018-ODL929 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2019
JN008447/2018-ODL930 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2019
JN008447/2018-ODL931 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2019
JN008447/2018-ODL932 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2019
JN008447/2018-ODL933 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2019
JN008447/2018-ODL934 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2019
JN008447/2018-ODL935 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2019
JN008447/2018-ODL936 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2019
JN008447/2018-ODL937 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2019
JN008447/2018-ODL938 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2019
JN008447/2018-ODL939 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2019
JN008447/2018-ODL940 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2019
JN008447/2018-ODL941 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2019
JN008447/2018-ODL942 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2019
JN008447/2018-ODL943 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2019
JN008447/2018-Q45 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN008447/2018-Q46 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN008447/2018-Q47 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN008447/2018-Q48 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN008447/2018-Q49 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN008447/2018-Q50 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN008447/2018-Q51 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN008447/2018-Q52 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN008447/2018-Q53 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN008447/2018-Q54 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN008447/2018-ODL944 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.10.2019
JN008447/2018-ODL945 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.10.2019
JN008447/2018-ODL946 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.10.2019
JN008447/2018-ODL947 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.10.2019
JN008447/2018-ODL948 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.10.2019
JN008447/2018-ODL949 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.10.2019
JN008447/2018-ODL950 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.10.2019
JN008447/2018-Q55 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 10.10.2019
JN008447/2018-Q56 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 10.10.2019
JN008447/2018-ODL951 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.10.2019
JN008447/2018-ODL952 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.10.2019
JN008447/2018-ODL953 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.10.2019
JN008447/2018-ODL954 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.10.2019
JN008447/2018-ODL955 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.10.2019
JN008447/2018-ODL956 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.10.2019
JN008447/2018-ODL957 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN008447/2018-ODL958 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN008447/2018-ODL959 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN008447/2018-ODL960 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN008447/2018-ODL961 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN008447/2018-ODL962 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN008447/2018-ODL963 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN008447/2018-ODL964 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN008447/2018-ODL965 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.10.2019
JN008447/2018-ODL966 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.10.2019
JN008447/2018-ODL967 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.10.2019
JN008447/2018-ODL968 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.10.2019
JN008447/2018-ODL969 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.10.2019
JN008447/2018-ODL970 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.10.2019
JN008447/2018-ODL971 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.10.2019
JN008447/2018-ODL972 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.10.2019
JN008447/2018-ODL973 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.10.2019
JN008447/2018-ODL974 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.10.2019
JN008447/2018-ODL975 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.10.2019
JN008447/2018-ODL976 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.10.2019
JN008447/2018-ODL977 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.10.2019
JN008447/2018-ODL978 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.10.2019
JN008447/2018-ODL979 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.10.2019
JN008447/2018-ODL980 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.10.2019
JN008447/2018-ODL981 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.10.2019
JN008447/2018-ODL982 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.10.2019
JN008447/2018-ODL983 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.10.2019
JN008447/2018-ODL984 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.10.2019
JN008447/2018-ODL985 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2019
JN008447/2018-ODL986 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2019
JN008447/2018-ODL987 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2019
JN008447/2018-ODL988 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2019
JN008447/2018-ODL989 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2019
JN008447/2018-ODL990 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2019
JN008447/2018-ODL991 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2019
JN008447/2018-ODL992 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2019
JN008447/2018-ODL993 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL994 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL995 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL996 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL997 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL998 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL999 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1000 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1001 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1002 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1003 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1004 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1005 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1006 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1007 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1008 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1009 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1010 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1011 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1012 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1013 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1014 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1015 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1016 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.10.2019
JN008447/2018-ODL1017 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.10.2019
JN008447/2018-ODL1018 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.10.2019
JN008447/2018-ODL1019 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.10.2019
JN008447/2018-ODL1020 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.10.2019
JN008447/2018-ODL1021 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.10.2019
JN008447/2018-ODL1022 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-ODL1023 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-ODL1024 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-ODL1025 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-ODL1026 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-ODL1027 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-ODL1028 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-ODL1029 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-ODL1030 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-ODL1031 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-ODL1032 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-ODL1033 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-Q57 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-Q58 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-Q59 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-Q60 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-Q61 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-Q62 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-Q63 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-Q64 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-Q65 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-Q66 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-Q67 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.10.2019
JN008447/2018-ODL1034 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2019
JN008447/2018-ODL1035 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2019
JN008447/2018-ODL1036 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2019
JN008447/2018-ODL1037 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2019
JN008447/2018-ODL1038 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2019
JN008447/2018-ODL1039 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2019
JN008447/2018-ODL1040 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2019
JN008447/2018-ODL1041 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2019
JN008447/2018-ODL1042 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-ODL1043 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-ODL1044 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-ODL1045 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-ODL1046 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-ODL1047 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-ODL1048 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-ODL1049 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-ODL1050 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-ODL1051 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-ODL1052 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-Q68 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-Q69 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-Q70 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-Q71 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-Q72 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-Q73 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-Q74 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-Q75 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-Q76 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-Q77 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.10.2019
JN008447/2018-ODL1053 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.10.2019
JN008447/2018-ODL1054 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.10.2019
JN008447/2018-ODL1055 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.10.2019
JN008447/2018-ODL1056 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.10.2019
JN008447/2018-ODL1057 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.10.2019
JN008447/2018-ODL1058 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.10.2019
JN008447/2018-ODL1059 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2019
JN008447/2018-ODL1060 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2019
JN008447/2018-ODL1061 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2019
JN008447/2018-ODL1062 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2019
JN008447/2018-ODL1063 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2019
JN008447/2018-ODL1064 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2019
JN008447/2018-ODL1065 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2019
JN008447/2018-ODL1066 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2019
JN008447/2018-ODL1067 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.11.2019
JN008447/2018-ODL1068 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.11.2019
JN008447/2018-ODL1069 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.11.2019
JN008447/2018-ODL1070 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.11.2019
JN008447/2018-ODL1071 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.11.2019
JN008447/2018-ODL1072 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.11.2019
JN008447/2018-ODL1073 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.11.2019
JN008447/2018-ODL1074 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.11.2019
JN008447/2018-ODL1075 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.11.2019
JN008447/2018-ODL1076 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.11.2019
JN008447/2018-ODL1077 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.11.2019
JN008447/2018-Q78 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 07.11.2019
JN008447/2018-Q79 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 07.11.2019
JN008447/2018-ODL1078 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2019
JN008447/2018-ODL1079 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2019
JN008447/2018-ODL1080 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2019
JN008447/2018-ODL1081 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2019
JN008447/2018-ODL1082 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2019
JN008447/2018-ODL1083 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2019
JN008447/2018-ODL1084 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2019
JN008447/2018-ODL1085 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2019
JN008447/2018-ODL1086 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2019
JN008447/2018-ODL1087 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2019
JN008447/2018-Q80 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 08.11.2019
JN008447/2018-Q81 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 11.11.2019
JN008447/2018-Q82 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 11.11.2019
JN008447/2018-ODL1088 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.11.2019
JN008447/2018-ODL1089 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.11.2019
JN008447/2018-ODL1090 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.11.2019
JN008447/2018-ODL1091 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.11.2019
JN008447/2018-ODL1092 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.11.2019
JN008447/2018-ODL1093 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.11.2019
JN008447/2018-ODL1094 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.11.2019
JN008447/2018-ODL1095 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.11.2019
JN008447/2018-ODL1096 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.11.2019
JN008447/2018-ODL1097 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.11.2019
JN008447/2018-ODL1098 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.11.2019
JN008447/2018-ODL1099 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.11.2019
JN008447/2018-ODL1100 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.11.2019
JN008447/2018-ODL1101 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.11.2019
JN008447/2018-ODL1102 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.11.2019
JN008447/2018-ODL1103 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.11.2019
JN008447/2018-ODL1104 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.11.2019
JN008447/2018-ODL1105 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.11.2019
JN008447/2018-ODL1106 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.11.2019
JN008447/2018-ODL1107 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2019
JN008447/2018-ODL1108 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2019
JN008447/2018-ODL1109 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2019
JN008447/2018-ODL1110 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2019
JN008447/2018-ODL1111 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2019
JN008447/2018-ODL1112 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2019
JN008447/2018-ODL1113 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2019
JN008447/2018-ODL1114 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2019
JN008447/2018-ODL1115 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2019
JN008447/2018-ODL1116 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2019
JN008447/2018-ODL1117 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.11.2019
JN008447/2018-ODL1118 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.11.2019
JN008447/2018-ODL1119 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.11.2019
JN008447/2018-ODL1120 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.11.2019
JN008447/2018-ODL1121 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.11.2019
JN008447/2018-ODL1122 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.11.2019
JN008447/2018-ODL1123 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.11.2019
JN008447/2018-ODL1124 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.11.2019
JN008447/2018-ODL1125 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.11.2019
JN008447/2018-ODL1126 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.11.2019
JN008447/2018-ODL1127 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.11.2019
JN008447/2018-ODL1128 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.11.2019
JN008447/2018-ODL1129 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.11.2019
JN008447/2018-ODL1130 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.11.2019
JN008447/2018-ODL1131 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.11.2019
JN008447/2018-ODL1132 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.11.2019
JN008447/2018-ODL1133 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.11.2019
JN008447/2018-ODL1134 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2019
JN008447/2018-ODL1135 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2019
JN008447/2018-ODL1136 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2019
JN008447/2018-ODL1137 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2019
JN008447/2018-ODL1138 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2019
JN008447/2018-ODL1139 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2019
JN008447/2018-ODL1140 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2019
JN008447/2018-ODL1141 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.11.2019
JN008447/2018-ODL1142 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.11.2019
JN008447/2018-ODL1143 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.11.2019
JN008447/2018-ODL1144 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.11.2019
JN008447/2018-ODL1145 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.11.2019
JN008447/2018-ODL1146 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.11.2019
JN008447/2018-ODL1147 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.11.2019
JN008447/2018-ODL1148 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.11.2019
JN008447/2018-ODL1149 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.11.2019
JN008447/2018-ODL1150 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.11.2019
JN008447/2018-ODL1151 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.11.2019
JN008447/2018-ODL1152 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.11.2019
JN008447/2018-ODL1153 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.11.2019
JN008447/2018-ODL1154 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.11.2019
JN008447/2018-ODL1155 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.11.2019
JN008447/2018-ODL1156 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.11.2019
JN008447/2018-ODL1157 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.12.2019
JN008447/2018-ODL1158 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.12.2019
JN008447/2018-ODL1159 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.12.2019
JN008447/2018-ODL1160 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.12.2019
JN008447/2018-ODL1161 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.12.2019
JN008447/2018-ODL1162 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.12.2019
JN008447/2018-ODL1163 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.12.2019
JN008447/2018-ODL1164 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.12.2019
JN008447/2018-ODL1165 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.12.2019
JN008447/2018-ODL1166 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.12.2019
JN008447/2018-ODL1167 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.12.2019
JN008447/2018-ODL1168 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.12.2019
JN008447/2018-ODL1169 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2019
JN008447/2018-ODL1170 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2019
JN008447/2018-ODL1171 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2019
JN008447/2018-ODL1172 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2019
JN008447/2018-ODL1173 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2019
JN008447/2018-ODL1174 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2019
JN008447/2018-ODL1175 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.12.2019
JN008447/2018-ODL1176 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.12.2019
JN008447/2018-ODL1177 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.12.2019
JN008447/2018-ODL1178 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.12.2019
JN008447/2018-ODL1179 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.12.2019
JN008447/2018-ODL1180 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.12.2019
JN008447/2018-ODL1181 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.12.2019
JN008447/2018-ODL1182 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.12.2019
JN008447/2018-ODL1183 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.12.2019
JN008447/2018-ODL1184 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.12.2019
JN008447/2018-ODL1185 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.12.2019
JN008447/2018-ODL1186 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.12.2019
JN008447/2018-ODL1187 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.12.2019
JN008447/2018-ODL1188 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2019
JN008447/2018-ODL1189 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2019
JN008447/2018-ODL1190 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2019
JN008447/2018-ODL1191 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2019
JN008447/2018-ODL1192 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.12.2019
JN008447/2018-Q83 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 12.12.2019
JN008447/2018-Q84 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 12.12.2019
JN008447/2018-Q85 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 12.12.2019
JN008447/2018-ODL1193 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.12.2019
JN008447/2018-ODL1194 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.12.2019
JN008447/2018-ODL1195 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.12.2019
JN008447/2018-Q86 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 13.12.2019
JN008447/2018-ODL1196 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.12.2019
JN008447/2018-ODL1197 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.12.2019
JN008447/2018-ODL1198 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.12.2019
JN008447/2018-ODL1199 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.12.2019
JN008447/2018-ODL1200 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.12.2019
JN008447/2018-ODL1201 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.12.2019
JN008447/2018-ODL1202 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.12.2019
JN008447/2018-Q87 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 16.12.2019
JN008447/2018-Q88 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 16.12.2019
JN008447/2018-Q89 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 16.12.2019
JN008447/2018-ODL1203 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2019
JN008447/2018-ODL1204 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2019
JN008447/2018-ODL1205 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2019
JN008447/2018-ODL1206 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2019
JN008447/2018-ODL1207 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2019
JN008447/2018-ODL1208 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2019
JN008447/2018-ODL1209 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2019
JN008447/2018-ODL1210 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2019
JN008447/2018-ODL1211 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2019
JN008447/2018-ODL1212 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2019
JN008447/2018-ODL1213 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2019
JN008447/2018-ODL1214 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2019
JN008447/2018-ODL1215 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2019
JN008447/2018-ODL1216 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2019
JN008447/2018-ODL1217 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2019
JN008447/2018-ODL1218 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2019
JN008447/2018-ODL1219 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.12.2019
JN008447/2018-ODL1220 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.12.2019
JN008447/2018-ODL1221 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.12.2019
JN008447/2018-ODL1222 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.12.2019
JN008447/2018-ODL1223 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.12.2019
JN008447/2018-ODL1224 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.12.2019
JN008447/2018-ODL1225 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.12.2019
JN008447/2018-ODL1226 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.12.2019
JN008447/2018-ODL1227 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.12.2019
JN008447/2018-ODL1228 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.12.2019
JN008447/2018-ODL1229 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.12.2019
JN008447/2018-ODL1230 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.12.2019
JN008447/2018-Q90 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 19.12.2019
JN008447/2018-Q91 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 19.12.2019
JN008447/2018-Q92 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 19.12.2019
JN008447/2018-Q93 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 19.12.2019
JN008447/2018-Q94 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 19.12.2019
JN008447/2018-Q95 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 19.12.2019
JN008447/2018-Q96 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 19.12.2019
JN008447/2018-Q97 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 19.12.2019
JN008447/2018-ODL1231 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2019
JN008447/2018-ODL1232 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2019
JN008447/2018-ODL1233 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2019
JN008447/2018-ODL1234 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2019
JN008447/2018-ODL1235 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2019
JN008447/2018-ODL1236 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2019
JN008447/2018-ODL1237 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2019
JN008447/2018-ODL1238 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2019
JN008447/2018-ODL1239 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2019
JN008447/2018-ODL1240 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2019
JN008447/2018-ODL1241 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2019
JN008447/2018-ODL1242 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2019
JN008447/2018-ODL1243 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2019
JN008447/2018-ODL1244 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2019
JN008447/2018-ODL1245 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2019
JN008447/2018-ODL1246 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2019
JN008447/2018-ODL1247 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2019
JN008447/2018-ODL1248 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2019
JN008447/2018-ODL1249 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2019
JN008447/2018-ODL1250 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2019
JN008447/2018-ODL1251 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2019
JN008447/2018-ODL1252 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2019
JN008447/2018-ODL1253 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2019
JN008447/2018-ODL1254 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.12.2019
JN008447/2018-ODL1255 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.12.2019
JN008447/2018-ODL1256 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.12.2019
JN008447/2018-ODL1257 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.12.2019
JN008447/2018-ODL1258 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.12.2019
JN008447/2018-ODL1259 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.12.2019
JN008447/2018-ODL1260 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.12.2019
JN008447/2018-ODL1261 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.12.2019
JN008447/2018-ODL1262 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.12.2019
JN008447/2018-ODL1263 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.12.2019
JN008447/2018-ODL1264 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.12.2019
JN008447/2018-ODL1265 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.12.2019
JN008447/2018-Q98 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 23.12.2019
JN008447/2018-ODL1266 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.12.2019
JN008447/2018-Q99 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.12.2019
JN008447/2018-Q100 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.12.2019
JN008447/2018-Q101 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.12.2019
JN008447/2018-Q102 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.12.2019
JN008447/2018-Q103 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.12.2019
JN008447/2018-Q104 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 27.12.2019
JN008447/2018-Q105 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 27.12.2019
JN008447/2018-Q106 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 27.12.2019
JN008447/2018-Q107 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 27.12.2019
JN008447/2018-ODL1267 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.01.2020
JN008447/2018-Q108 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 09.01.2020
JN008447/2018-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.02.2020
JN008447/2018-Q109 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 06.02.2020
JN008447/2018-Q110 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 06.02.2020
JN008447/2018-Q111 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 06.02.2020
JN008447/2018-Q112 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 06.02.2020
JN008447/2018-Q113 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 06.02.2020
JN008447/2018-Q114 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 07.02.2020
JN008447/2018-Q115 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 07.02.2020
JN008447/2018-Q116 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 07.02.2020
JN008447/2018-Q117 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 07.02.2020
JN008447/2018-Q118 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 07.02.2020
JN008447/2018-Q119 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 12.02.2020
JN008447/2018-Q120 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 12.02.2020
JN008447/2018-ODL1268 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.02.2020
JN008447/2018-Q121 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 03.03.2020
JN008447/2018-ODL1269 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.03.2020
JN008447/2018-ODL1270 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.03.2020
JN008447/2018-ODL1271 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2020
JN008447/2018-ODL1272 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.10.2020
JN008447/2018-ODL1273 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008447/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 237-541405
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Darija Prudič
darija.prudic@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
http://www.sidg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5871
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Druga oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
gozdarstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2019
Referenčna številka dokumenta: SEC 2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje od sklenitve sporazuma do 31.12.2019
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 14
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 1 Tolmin
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 1 Tolmin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 3.244.896,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 2 Bled
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Bled
II.2.4 Opis javnega naročila
Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 2 Bled
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 655.500,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 3 Kranj
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Kranj
II.2.4 Opis javnega naročila
Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 3 Kranj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 822.066,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 4 Ljubljana
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 4 Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.256.904,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 5 Postojna
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Postojna
II.2.4 Opis javnega naročila
Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 5 Postojna
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 3.659.677,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 6 Kočevje
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Kočevje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 6 Kočevje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 5.823.298,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 7 Novo mesto
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 7 Novo mesto
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 4.144.874,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije - sklop št. 8 Brežice
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Brežice
II.2.4 Opis javnega naročila
Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije - sklop št. 8 Brežice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.315.623,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije - sklop št. 9 Celje
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije - sklop št. 9 Celje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.403.276,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 10 Nazarje
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Nazarje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 10 Nazarje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 144.932,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 11 Slovenj Gradec
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Slovenj Gradec
II.2.4 Opis javnega naročila
Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 11 Slovenj Gradec
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.889.134,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 12 Maribor
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 12 Maribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 2.698.797,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 13 Murska Sobota
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 13 Murska Sobota
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.082.216,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 14 Sežana
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Sežana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije -sklop št. 14 Sežana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 468.311,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Gospodarski subjekt mora biti v skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-3 registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.01.2019   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.01.2019   13:10
Kraj: https://ejn.gov.si/eJN2

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
V kolikor se bo odpiranja ponudb udeležila oseba, ki ni zakoniti zastopnik ponudnika, mora s seboj prinesti pisno pooblastilo, da lahko na zapisnik podaja pripombe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.12.2018   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
Kočevje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.12.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.12.2018   09:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

razpis je bil objavljen 7. 12. 2018, danes 10. 12. 2018 razpisna dokumentacija še ni objavljena. Naročnika prosimo, da to nemudoma stori.


Lep pozdrav

ODGOVOR


Spoštovani,

razpis je bil objavljen 7.12.2018 v večernih urah, razpisna dokumentacija bo objavljena na naši spletni strani danes tekom dneva.
Datum objave: 12.12.2018   07:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V točki 3.1, kjer je navedena sestava ponudbene dokumentacije je med zahtevano dokumentacijo napisana tudi fotokopija zavarovalne police, medtem ko v točki 4.6 piše, da se zavarovanje predloži šele 10 dni po sklenitvi okvirnega sporazuma.

Torej ali je potrebno fotokopijo zavarovalne police oddati že sedaj s ponudbeno dokumentacijo, ali se le-ta oddaja naknadno po sklenitvi okvirnega sporazuma?

Lep pozdravODGOVOR

Spoštovani,

Ob oddaji ponudbe morate priložiti fotokopijo zavarovalne police za odgovornost (točka 4.6 Navodil). Po podpisu Okvirnega sporazuma, v kolikor vam bomo priznali sposobnost, pa boste dostavili finančno zavarovanje za resnost ponudbe (točka 4.5 Navodil) in finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (točka 4.4.1 Navodil)


Datum objave: 12.12.2018   13:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali lahko oddamo obrazec BON-2, ki je bil izdan za potrebe razpisa GOJ 2019 dne 21.11.2018. Do skrajnega roka oddaje 7.1.2019 bo le ta starejši od 30 dni.


Lep pozdrav!


ODGOVOR

Spoštovani,

Potrdila poslovnih bank oz. obrazec BON-2 ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe, torej morajo biti izdana po 7.12.2018.


Datum objave: 13.12.2018   10:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v točki 4.5. je zapisano:
Izbrani ponudnik bo moral skupaj s podpisom okvirnega sporazuma, in pred oddajo prve ponudbe, predložiti pet (5) bianco menic in pet (5) meničnih izjav za zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1.000,00 EUR, po vzorcu, ki je sestavni del ponudbene dokumentacije.

Zanima me, v kateri datoteki ponudbene dokumentacije je vzorec menične izjave?

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR

Spoštovani,

Na naši spletni strani, kjer je dostopna razpisna dokumentacija (http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila), smo dodali obrazec Vzorec menične izjave za resnost ponudbe.Datum objave: 14.12.2018   07:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V zvezi z zagotovitvijo Minimalnih pogojev za izvajanje del v gozdovih in tehnološko usposobljenostjo (pod zap.št. 4.3.1. NAVODIL), nas zanima:
- ali je lahko za razmerje med ponudnikom in njegovim podizvajalcem, ki je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, dovoljena oz. zadostna pogodba o medsebojnem poslovnem sodelovanju?
(V obrazcu navajate: Razmerje s ponudnikom - zaposlen, podjemna pogodba...).

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

da, v kolikor boste s podizvajalcem za potrebe izvedbe storitev javnega naročila sklenili pogodbo, potem v obrazec POTRDILO ZA TEHNOLOŠKO IN KADROVSKO USPOSOBLJENOST v razdelek Razmerje s ponudnikom navedite pogodba, ter jo priložite ponudbi.


Datum objave: 14.12.2018   13:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji piše:

Izbrani ponudnik bo moral skupaj s podpisom okvirnega sporazuma, in pred oddajo prve ponudbe, predložiti pet (5) bianco menic in pet (5) meničnih izjav za zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1.000,00 EUR, po vzorcu, ki je sestavni del ponudbene dokumentacije.

Če smo prav razumeli, more ponudnik teh 5 menic in za vsako menico, menično izjavo, predložiti, ko pride podpisati Okvirni sporazum? Oz. jih prinesti v fizični obliki, ko pride podpisati Okvirni sporazum?

Hvala in lp.ODGOVOR

Da, če vam bomo priznali sposobnost, vas bomo po pravnomočnosti odločitve pozvali k podpisu okvirnega sporazuma in k predložitvi menic in meničnih izjav za resnost ponudbe.
Datum objave: 14.12.2018   14:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas glede bančne garancije in sicer veljavnost. Nikjer nismo zasledili OD KDAJ je bančna garancija lahko izdana. Ali je lahko bančna garancija izdana pred 7.1.2019 ali po 7.1.2019, ker moramo na vlogi za izdajo bančne garancije vpisati datum izdaje garancije. Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,

ko/če vam bomo priznali sposobnost vas bomo pozvali k podpisu okvirnega sporazuma, šele potem boste morali predložiti zavarovanje za dobro izvedbo del.


Datum objave: 14.12.2018   14:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Imam vprašanje glede minimalnih pogojev za izvajanje del(točka 4.3.1), torej mora glavni izvajalec imeti zaposlenega vsaj enega usposobljenega traktorista in enega usposobljenega sekača ali je dovolj da te pogoje izpolnjujejo izbrani podizvajalci?

ODGOVOR

Te pogoje lahko izpolnjujete s podizvajalci 8imate z njim sklenjeno pogodbo), to prosimo označite v obrazcu Potrdilo za tehnološko in kadrovsko usposobljenost, ter pogodbo in dokazila o izpolnjevanju pogojev (NPK, spričevala) priložite ponudbi.


Datum objave: 17.12.2018   09:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Če podjetje v lasti nima sredstva za spravilo lesa lahko v obrazcu kot lastnika navedemo podizvajalca?

ODGOVOR

Spoštovani,

v kolikor se boste na predmetno javno naročilo prijavili s podizvajalci, lahko navedete delovni stroj, ki je v lastništvu podizvajalca. Iz obrazca naj bo to razvidno.


Datum objave: 17.12.2018   09:29
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

citiram iz ESPD:... in da bom priložil soglasja oseb, ki so članice upravnega,
vodstvenega ali nazornega organa ali ki imajo pooblastila
za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, da Slovenski državni gozdovi d.o.o. za isti postopek javnega
naročanja v ustreznem registru pridobi tudi podatke za preveritev ponudbe glede razlogov za izključitev iz oddelka A dela II...

Kako priložimo ta soglasja? K ponudbi pisno?


Hvala in lp

ODGOVOR

Spoštovani,

ponudbi priložite izpolnjen in podpisan obrazec Pooblastilo iz kazenske evidence za fizične osebe, za vse navedene osebe (osebe, ki so članice upravnega,
vodstvenega ali nazornega organa ali ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor).


Datum objave: 17.12.2018   09:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v ponudbeni dokumentaciji moremo priložiti potrdilo gozdarske inšpekcije o izpolnjevanju minimalnih pogojev in sicer najmanj za sečnjo in spravilo lesa - v kolikor smo vpisani v evidenco RS, MKGP Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo , lovstvo in ribištvo - nam ni potrebno ničesar predložiti?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

v kolikor ste vpisani v evidenco RS, MKGP Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo , lovstvo in ribištvo, kot izvajalec za posek in spravilo, vam ni potrebno prilagati potrdila gozdarske inšpekcije.


Datum objave: 17.12.2018   09:32
VPRAŠANJE
ali je potrebno vse podpisane pogodbe,sporazume,obrazce,.. skenirati / ter kam jih vložiti v enaročanju. Ter ali obstaja s strani naročnika predizpolnjen espd obrzec in kakao do le tega?

ODGOVOR

ESPD obrazec je del razpisne dokumentacije, in je dostopen na spletni strani naročnika, kjer je vsa razpisna dokumentacija: http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila

Preberite prosim Navodila, točka 3.3 govori o ESPD obrazcu.


Datum objave: 17.12.2018   10:17
VPRAŠANJE
Ali se odda v 1. fazi tudi bianco menice za resnost ponudbe ter kako?
V navodilih piše :
Izbrani ponudnik bo moral skupaj s podpisom okvirnega sporazuma, ''in pred oddajo prve ponudbe,'' predložiti pet (5) bianco menic in pet (5) meničnih izjav za zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1.000,00 EUR, po vzorcu, ki je sestavni del ponudbene dokumentacije

Hvala za odgovor
Lp

ODGOVOR
Spoštovani,

Zavarovanja za resnost ponudbe (menice) v ponudbi ni potrebno prilagati.
To boste predložili kasneje, če boste izbrani kot sposobni ponudnik.
Datum objave: 18.12.2018   12:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Imam vprašanje glede točke 4.3.1 (Minimalni pogoji za izvajanje del v gozdovih in tehnološko usposobljenost). Registriran imam s.p., v Ajpesu imam med dejavnostmi:
- 02.200 Sečnja
- 02.400 Stor.za dejavnost.
Nimam pa NPK za sekača in ne NPK za gozdarskega traktorista. Imam končano srednjo gozdarsko šolo. Ali je to dovolj, da izpolnjujem pogoje (sečnja in spravilo lesa) kot ponudnik?

Naslednje vprašanje:
V primeru, da imajo NPK za sekača in NPK za gozdarskega traktorista podizvajalci, jaz pa ne, ali je to dovolj za izpolnjevanje minimalnih pogojev za izvajanje del v gozdovih? Ali je dovolj, če, v tem primeru, s podizvajalcem sklenem Pogodbo o poslovnem sodelovanju? Ali mora to nujno biti Podjemna pogodba?

Hvala že vnaprej in lep pozdrav!


ODGOVOR

Spoštovani,

V evidenci gozdarske inšpekcije morate biti vpisan kot izvajalec sečnje (P) in izvajalec spravila (S) kumulativno, torej morate izpolnjevati oba pogoja.

V kolikor imate srednjo gozdarsko šolo, priložite ponudbi kopijo spričevala oz. zaključnega izpita, ter se vpišite v prvo in v drugo tabelo obrazca Potrdilo za tehnološko in kadrovsko usposobljenost. Seveda morate imeti na razpolago tudi delovni stroj (lahko to dokazujete s podizvajalci) v kolikor oddajate ponudbo s podizvajalci. Zadostuje pogodba o poslovnem sodelovanju, za namen izvedbe storitev sečnje in spravila lesa v gozdovih, ki so v lasti RS.Datum objave: 18.12.2018   12:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Vprašanje se na naša na točko 3.2.3. Ponudba z podizvajalci, kjer piše da je treba navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, torej je dovolj da v pogodbi ki jo bomo sklenili z podizvajalcem navedemo dela ki jih bo opravljal ? ali je to potrebno napisati še kje posebaj?

ODGOVOR

Spoštovani,

v ponudbi, ki jo zdaj oddajate navedite vse podizvajalce, predložite njihove ESPD-je in pogodbo o poslovnem sodelovanju.

V času ko se bo okvirni sporazum izvajal, pa boste za vsako posamično javno naročilo v II. fazi pa boste navedli s katerim podizvajalcem boste konkretno javno naročilo izvedli, in predložili zahtevek za neposredno plačilo, če bo podizvajalec to zahteval.


Datum objave: 18.12.2018   12:16
VPRAŠANJE
Spoštovani, glede na obsežen del dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti, naročnika vljudno naprošamo, da prestavi datum oddaje naročila za vsaj teden dni, saj zaradi bližajočih se praznikov, velika večina podjetij ne obratuje in tako se lahko zgodi, da kakšen dokument ne bo pravočasno pridobljen. Lepo se vam vnaprej zahvaljujemo za vaše razumevanje.

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik ocenjuje, da glede na vsebino ponudbe, ki jo je potrebno predložiti, ponudniki lahko pravočasno oddajo ponudbe. Naročnik zaradi rokov ne more slediti vaši prošnji in ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.
Pri AJPES-u ali pri poslovnih bankah si že sedaj naročite potrdila, da niste imeli v zadnjih šestih mesecih neporavnanih dospelih obveznosti (blokiranih računov).


Datum objave: 18.12.2018   15:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je potrebno pri oddaji ponudbe poleg NPK certifikatov elektronsko oddati tudi M1 obrazce?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

DA.


Datum objave: 18.12.2018   15:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali je dovolj za izpolnjevanje minimalnih pogojev, če ima direktor končano šolo na Biotehnični fakulteti v Ljubljani, naziv Univerzitetni diplomiran inženir gozdarstva? Ali je potrebno kljub izobrazbi imeti še kader z NPK potrdilom za sekača in traktorista?

Za odgovor se vam že v naprej zahvaljujemo.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Kader z imenom in priimkom vpišite v obrazec, vpišite št. diplome in nazivom pridobljene izobrazbe (mora biti ali gozdarski tehnik, ali ing. gozdarstva ali dipl.ing. gozdarstva) in diplomo ali spričevalo priložite v ponudbi.


Datum objave: 19.12.2018   07:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ponudnik mora izkazati, da v zadnjih šestih mesecih pred oddajo naročila ni imel dospelih neplačanih obveznosti. Ker sem dejavnost ustanovil v mesecu Septembru 2018, pogoja zadnjih šestih mesecev ne morem izpolniti. Ali zadošča potrdilo o poravnanih obveznostih za obdobje od ustanovitve dalje (zadnji štirje meseci)?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

v kolikor podjetje ne posluje zadnjih šest mesecev pred rokom za odpiranje ponudb, prosimo navedite kdaj je bilo podjetje ustanovljeno ter priložite potrdilo za obdobje od ustanovitve dalje.


Datum objave: 19.12.2018   07:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ponudnik mora ob oddaji zagotoviti najmanj eno sredstvo za spravilo lesa. Ali za izpolnjevanje navedenega pogoja zadošča pogodba o najemu pri čemer najemodajalec ni podizvajalec ali partner.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani,
Skladno z določbo prvega odstavka 81. člena ZJN-3 gospodarski subjekt lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. Pogodbo o najemu priložite v ponudbi.Datum objave: 19.12.2018   07:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v okvirnem sporazumu je določilo, da bo naročnik tekom izvajanja izločil ponudnika, ki ne bo izpolnjeval pogojev iz razpisne dokumentacije. Ali naročnik preverja izpolnjevanje pogojev iz razpisne dokumentacije ob oddaji ponudbe, ali tudi ob oddaji posamične ponudbe v drugi fazi odpiranja konkurence?
hvala za odgovor.


ODGOVOR

Naročnik bo ob oddaji ponudbe preverjal izkazovanje pogojev in neobstoj razlogov za izključitev za vse ponudnike, partnerje in podizvajalce. Po priznanju sposobnosti, tekom izvajanja okvirnega sporazuma pa le določila razveznega pogoja kot je navedeno v členih 11., 12. in 13. Okvirnega sporazuma.
Datum objave: 19.12.2018   11:59
VPRAŠANJE
Gozdarska inšpekcija:

Ali sta dovolj, da podjetje izpolnjuje minimalne pogoje Pravilnika o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih glede strokovne usposobljenosti za opravljanje registriranih gozdarskih dejavnosti, po standardni klasifikaciji dejavnosti : 02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti, 02.200 Sečnja in 02.400 Storitve za gozdarstvo?

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

poleg registracije za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, potrebujete izpolnjevati tudi kadrovske in tehnološke pogoje, kot je to navedeno v obrazcu ter izpolnjevati pogoje veljavnega Pravilnika o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih in sicer za izvajanje sečnje in spravila, ta dva pogoja je potrebno izpolnjevati kumulativno.
Datum objave: 20.12.2018   09:58
VPRAŠANJE
Kje dobim podatek Št. vpisa v poslovni / sodni register iz katere je razvidna registracija za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila za samostojnega podjetnika. Podatka na AJPES, v izpisih iz ePRS, namreč ni?

ODGOVOR


Spoštovani

gre za napako v razpisni dokumentaciji, zadošča da v obrazec ponudba, podatki o ponudniku pod zaporedno št. 13 ni potrebno vpisati ničesar. Zadošča,da pod zaporedno št. 14 vpišete šifro in naziv dejavnosti, za katero je ponudnik registriran in je predmet tega naročila.

Datum objave: 20.12.2018   10:02
VPRAŠANJE
Ali mora predložiti vsak podizvajalec potrdilo banke ali BON 2?
Kako je s potrdilom banke ali BON 2 pri skupni ponudbi - predloži le glavni ponudniki ali vsi ponudniki?

ODGOVOR
Spoštovani,

Ta pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:
- glavni ponudnik;Datum objave: 20.12.2018   10:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri tiskanju pogodbe, pisnega in okvirnega sporazuma, se mi kljub temu da imate vsako stran parafirano, podpis ne natisne.
Ko dam dokument v fazo tiskanja, se mi tam, kjer je podpis obarva rahlo sivo.
Zdi se mi kot bi bilo preveč na robu lista. Pri tiskanju ne pomagajo niti ozki robovi.

Kako je s tem.

Hvala lepa.

lp

ODGOVOR


Spoštovani,

očitno gre za tehnično napako( gre za slabši tiskalnik in zato čitalec ne zazna podpisov ), poskrbite da bo vaša parafa dobro vidna.

Datum objave: 20.12.2018   10:18
VPRAŠANJE
Ali izjavo o lastniški strukturi gospodarskih subjektov izpolni le glavni ponudnik, ali tudi ostali ponudniki in ali tudi podizvajalci?


ODGOVOR


Spoštovani,

izjavo lastniški strukturi izpolni glavni ponudnik.

Datum objave: 20.12.2018   10:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Kako predložimo pravni akt o skupni izvedbi naročila SEC 2019 pri skupni ponudbi gospodarskih subjektov?

Hvala.

ODGOVOR


Spoštovani,

lahko predložite pravni akt skupaj z ostalimi dokumenti ob oddaji vaše ponudbe ali pa ga boste poslali skupaj s podpisano pristopno izjavo.


Datum objave: 20.12.2018   10:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali lahko predložimo za izpolnjevanje neblokade TRR bonitetno informacijo S.BON-1/P saj izkazuje vse zahtevane podatke.

Hvala in lp

ODGOVOR


Spoštovani,

lahko priložite tudi S.BON-1/P s tem da izkazuje navedene zahteve:

Ponudnik mora izkazati, da v zadnjih 6 mesecih pred oddajo ponudbe ni imel dospelih neplačanih obveznosti pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune. Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preverjal s pomočjo potrdil vseh poslovnih bank, pri katerih imajo ponudniki odprte poslovne račune, o neblokiranih poslovnih računih v zadnjih 6 mesecih, ali z obrazcem BON-2 (S.BON-1/P) , ki ga pridobijo na AJPES-u, iz katerih so razvidne (ne) blokade poslovnih računov.

Zaželeno je, da potrdila oz. obrazec BON-2(S.BON-1/P) ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe.


Datum objave: 20.12.2018   10:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

4.3.2. Ali drži, da sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu parafira in podpiše le glavni ponudnik ali vodilni partner, ostali ponudniki in podizvajalci pa ne?

ODGOVOR

Spoštovani,

podpiše ga le glavni ponudnik oz. vodilni partner.


Datum objave: 20.12.2018   11:13
VPRAŠANJE
Zavarovanje odgovornosti:

1. Polica za zavarovanje odgovornosti je običajno sklenjena za obdobje 1 leta. Ali je lahko v ponudbeni dokumentaciji zavarovalna polica, ki bo prenehala sredi leta in bomo takoj ob preteku police (zavarovanja) sklenili novo zavarovanje in naročniku poslali kopijo nove police?

2. Ali je dovolj, da ima zavarovanje odgovornosti le glavni ponudnik - vodilni partner ali ga morajo imeti tudi ostali partnerji v primeru skupne ponudbe gospodarskih subjektov?

3. Ali morajo imeti zavarovanje odgovornosti tudi podizvajalci v primeru ponudbe s podizvajalci?
ODGOVOR


Spoštovani,

1. Ponudnik mora imeti zavarovano svojo odgovornost iz dejavnosti, ki vključuje tudi objektivno odgovornost in sicer za zavarovalno vsoto po dogodku v višini najmanj 100.000,00 EUR za ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma oz. najmanj za obdobje do 30.4.2020.
V kolikor med tekom obdobja iz prejšnjega odstavka zavarovanje preneha oz. se izteče, je dolžan ponudnik nemudoma skleniti novo zavarovanje skladno z zahtevami iz prejšnjega odstavka ter naročniku nemudoma za to novo zavarovanje predložiti dokazila.

2.3. Ta pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti ponudnik oz. vodilni partner.


Datum objave: 20.12.2018   13:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!


Sem naveden v seznamu izvajalcev del v gozdovih za sečnjo in spravilo, imam najmanj enega usposobljenega sekača in enega traktorista, imam najmanj eno sredstvo za spravilo lesa. Ali je pomembno, katero dejavnost imam registrirano na AJPES - imam 02.200 Sečnja in 02.400 Storitve za gozdarstvo, je to ustrezno, če ni kaj bi moral imeti? Je potrebno v ponudbeno dokumentacijo priložiti tudi kak izpis iz AJPESA o registraciji?

Hvala in lp

ODGOVOR

Spoštovani,

v kolikor ste navedeni na seznamu izvajalcev del v gozdovih, MKGP inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo , lovstvo in ribištvo in izpolnjujete sečnjo in spravilo lesa kumulativno ne potrebujete nobenega izpisa iz AJPESA. Prav tako mora ponudnik zagotavljati, da navedene pogoje izpolnjujejo vsi njegovi podizvajalci oz. drugi pogodbeni partnerji, ki bodo sodelovali pri izvrševanju storitev naročila, vendar ti lahko izpolnjujejo pogoje le za sečnjo ali le za spravilo.

kot dokazila za kadre potrebujete Izpolnjen obrazec »Potrdilo za tehnološko in kadrovsko usposobljenost« in kopija NPK certifikata, za vse kadre, ki so navedeni v Obrazcu »Potrdilo za tehnološko in kadrovsko usposobljenost

V kolikor imate registrirano dejavnost 2.200 Sečnja in 02.400 Storitve za gozdarstvo je ustrezno.Datum objave: 20.12.2018   14:28
VPRAŠANJE
Ali je za sečnjo z motorno žago in spravilo lesa s traktorjem dovolj NPK sekač, NPK traktorist ali pa je morda treba imeti tudi 5. raven izobrazbe s področja gozdarstva?

ODGOVORSpoštovani,

V evidenci gozdarske inšpekcije morate biti vpisan kot izvajalec sečnje (P) in izvajalec spravila (S) kumulativno, torej morate izpolnjevati oba pogoja.
V kolikor imate NPK za sekača in traktorista zadostuje.

Datum objave: 20.12.2018   14:45
VPRAŠANJE
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe je 5 bianco menic in 5 meničnih izjav, vsaka po 1.000 EUR, po vzorcu, ki je sestavni del ponudbene dokumentacije.
1. Ali morajo biti menične izjave podpisane in predložene v ponudbeni dokumentaciji?
2. Ali naročnik predloži original menične izjave in pa menice šele ob podpisu okvirnega sporazuma, to je pristopne izjave k okvirnemu sporazumu (stran 22 razpisne dokumentacije) na poziv naročnika? Če ne, kdaj jih predloži?
hvala za odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani,

1. NE.
2. Izbrani ponudnik bo moral skupaj s podpisom okvirnega sporazuma, in pred oddajo prve ponudbe, predložiti pet (5) bianco menic in pet (5) podpisani meničnih izjav za zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1.000,00 EUR, po vzorcu, ki je sestavni del ponudbene dokumentacije.


Datum objave: 21.12.2018   08:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Na vprašanje ali je dovolj za izpolnjevanje minimalnih pogojev, če ima direktor končano šolo na Biotehnični fakulteti v Ljubljani, naziv Univerzitetni diplomiran inženir gozdarstva ste nam odgovorili da mora imeti naziv pridobljene izobrazbe ali gozdarski tehnik, ali ing. gozdarstva ali dipl.ing. gozdarstva. Ali je torej ustrezno če ima naziv Univerzitetni diplomiran inženir gozdarstva in ne dipl.ing. gozdarstva, saj ima izobrazbo za eno stopnjo višje?

Ali je potrebno kljub izobrazbi imeti še kader z NPK potrdilom za sekača in traktorista?

Za odgovor se vam že v naprej zahvaljujemo.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Spoštovani,

za izpolnjevanje pogoja kadrovske sposobnosti, je potrebno zagotoviti:

Ponudnik mora ob oddaji ponudbe zagotoviti najmanj enega usposobljenega sekača ali usposobljenega upravitelja stroja za sečnjo ter najmanj enega usposobljenega traktorista ali gozdarskega žičničarja ali upravljalca stroja za izvoz lesa.

To lahko zagotovite z NPK certifikatom, ali srednjo oz. višjo stopnjo gozdarske izobrazbe ( univ. dipl. ing. gozdarstva ustreza zahtevam)


Datum objave: 21.12.2018   08:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Potrdilo za tehnološko in kadrovsko usposobljenost: Za izpolnjevanje navedenega pogoja bo ponudnik sklenil podjemno pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje pogoje (NPK sekač ali upravljalec, NPK traktorist, žičničar) ter priložil podpisano podjemno pogodbo. Ali je potrebno poleg ponudnika za navedeno obliko sodelovanja priložiti tudi potrdilo izvajalca, podpisnika podjemne pogodbe, da izpolnjuje pogoje veljavnega Pravilnika o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih za izvajanje sečnje in spravila.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
V kolikor je podizvajalec vpisan v evidenco gozdarske inšpekcije kot izvajalec za sečnjo ali spravilo, potem ne potrebujete priložiti potrdila gozdarske inšpekcije, da izpolnjuje navedene pogoje.
Datum objave: 21.12.2018   08:45
VPRAŠANJE
Ali razumemo prav, da bo lahko ponudnik vključil novega podizvajalca/ce ob oddaji posameznega javnega naročila tekom izvajanja okvirnega sporazuma, ta podizvajalec/ci pa bo morali dokazovati sposobnost z NPK, sredstvom za spravilo lesa in z ESPD?

ODGOVOR
Da, poleg tega pa preverjamo tudi vse obligatorne pogoje po ZJN-3 (iz točke 4.1. Navodil).
Datum objave: 21.12.2018   08:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ponudnik, samostojni podjetnik posameznik, je naveden v seznamu izvajalcev del v gozdovih za izvajanje sečne in za izvajanje spravila. Ne zaposluje drugih oseb, nima z nikomer sklenjene podjemne pogodbe ali druge oblike o sodelovanju. Ponudnik namerava oddati samostojno ponudbo. Ali mu bo naročnik priznal sposobnost, ker bo ista oseba usposobljeni sekač in usposobljeni traktorist? Ali pa morda morata biti usposobljeni sekač in pa usposobljeni traktorist različni osebi?

Hvala.

ODGOVOR
V kolikor ima ista oseba oba NPK certifikata (usposobljeni sekač in usposobljeni traktorist), potem lahko prijavite isto osebo.
Datum objave: 21.12.2018   08:54
VPRAŠANJE
Potrdilo za tehnološko in kadrovsko usposobljenost

1. Ali oddati en obrazec za glavnega ponudnika in ostale ponudnike (v primeru skupne ponudbe) oziroma za ponudnika in za podizvajalce (v primeru ponudbe s podizvajalci), ali pa morajo glavni ponudnik, ponudniki ali podizvajalci vsak zase izpolniti in oddati to potrdilo? Torej en skupen obrazec ali vsak ponudnik/podizvajalec svojega?

2. Ali v polje razmerje s ponudnikom (zaposlen, podjemna pogodba...) navedemo podizvajalec (v primeru ponudbe s podizvajalci) ali partner (v primeru skupne ponudbe gospodarskih subjektov) oziroma ponudnik - v vseh primerih nastopajo samostojni podjetniki?

3. V kolikor je lastnik sredstva za spravilo lesa leasing hiša, ali navedemo V NAJEMU in ali moramo dodati tudi še kakšno dodatno dokazilo npr. pogodba o finančnem leasingu, prometno dovoljenje? Pojasnite prosim razliko med možnostima, ki ste ju navedli v obrazcu KAPACITETA TRETJIH in V NAJEMU.

ODGOVOR

1. v kolikor mislite obrazec Ponudba, tega izpolni glavni ponudnik in navede vse partnerje in podizvajalce.
2. Da, ter priložite ustrezno dokazilo o pogodbenem razmerju - pogodbo.
3. Navedite: v najemu ter priložite dokazilo o pogodbenem razmerju - leasing pogodba.

V obrazcu Potrdilo za tehnološko in kadrovsko usposobljenost, gre pri besedilu: v najemu, kapaciteta tretjih za identično razmerje.
Datum objave: 21.12.2018   09:07
VPRAŠANJE
V točki 3.2.3 Ponudba s podizvajalci med drugim navajate:

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila.
Vprašanje 1: Ker ponudnik lahko odda del javnega naročila v podizvajanje, nas zanima, ali je morda določen najvišji še dopusten del (odstotek), ki ga ponudnik odda v podizvajanje? Koliko največ lahko oddamo v podizvajanje?

Za zgoraj navedenim navajate tudi:
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:
- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
-
- ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Vprašanje 2: Gre v tem primeru za odstotek javnih naročil, ki jih nameravamo oddati podizvajalcu v izvajanje ali pomeni del javnega naročanja kaj drugega? Kako ste predvideli, da vam posredujemo podatek o delu javnega naročanja, ki ga bomo oddali v podizvajanje? In ali je potreben dogovor med ponudnikom in izvajalcem ali je dovolj le izjava ponudnika, ki jo pripravimo sami, o % javnih naročil, za izvajanje katerih bomo izbrani v drugi fazi.

Vprašanje 3: Ali je v ponudbeno dokumentacijo obvezno priložiti pogodbo o sodelovanju s podizvajalcem?

Vprašanje 4: Bomo ravnali prav, če bo podizvajalec sam pripravil zahtevo za neposredno plačilo in bomo to zahtevo skenirano oddali skupaj s ponudbeno dokumentacijo? Lahko podizvajalec zahteva neposredno plačilo tudi pozneje, tekom izvajanja okvirnega sporazuma?

ODGOVOR
1. Ponudnik lahko v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZJN-3 del javnega naročila odda v podizvajanje. Zakonodajalec ni opredelil natančnega odstotka, zagotovo pa gre to razumeti v smislu, da ne more oddati v podizvajanje celotnega naročila.

2. Odstotek javnega naročila, ki ga boste oddali v podizvajanje boste navedli v posamičnem javnem naročilu v drugi fazi, tu boste priložili tudi soglasje za neposredna plačila, če bo podizvajalec to zahteval.

3. Da.

4. Da, za vsako posamično javno naročilo boste priložili tudi soglasje za neposredna plačila, če bo podizvajalec to zahteval. V tej fazi le prijavite podizvajalce s katerimi boste izvajali storitve.